Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Uputa o lijeku - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPlenadren
ATK šifraH02AB09
Tvarhydrocortisone
ProizvođačShire Services BVBA

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem hidrokortizon

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Plenadren i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Plenadren

3.Kako uzimati Plenadren

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Plenadren

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Plenadren i za što se koristi

Plenadren sadrži tvar koja se naziva hidrokortizon (ponekad se naziva kortizol). Hidrokortizon je glukokortikoid. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju kortikosteroidi. Glukokortikoidi se u tijelu javljaju prirodno, a pomažu u održavanju Vašeg općeg zdravlja i dobrobiti.

Plenadren se upotrebljava u odraslih za liječenje stanja poznatog kao adrenalna insuficijencija ili nedostatak kortizola. Adrenalna insuficijencija nastupa kada nadbubrežne žlijezde (smještene neposredno iznad bubrega) ne proizvode dovoljno hormona kortizola. Bolesnicima koji pate od dugotrajne (kronične) adrenalne insuficijencije potrebna je nadomjesna terapija kako bi preživjeli.

Plenadren zamjenjuje prirodni kortizol koji u nedostaje u adrenalnoj insuficijenciji. Lijek dostavlja hidrokortizon u Vaše tijelo tijekom cijeloga dana. Razina kortizola u krvi brzo se poveća do najviše razine otprilike 1 sat otkako ste ujutro uzeli tabletu, a zatim se postupno smanjuje tijekom dana s tim da kasno navečer i noću, kada razine trebaju biti niske, uopće nema ili gotovo nema razine kortizola u krvi.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Plenadren

Nemojte uzimati Plenadren

-ako ste alergični na hidrokortizon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plenadren.

-Ako imate bolest zbog koje ne možete uzeti ovaj lijek ili kada se lijek ne apsorbira pravilno iz

želuca. To se može dogoditi ako imate želučanih tegoba uključujući povraćanje i/ili proljev. U takvim situacijama morate bez odlaganja potražiti liječničku pomoć kako biste primili terapiju hidrokortizona u obliku injekcija te dodatnu tekućinu.

-Ako imate kratkotrajnu ili privremenu bolest kao što su infekcije, vrućica ili ste izloženi situacijama koje predstavljaju veliki tjelesni stres kao što je kirurški zahvat, Vašu dozu hidrokortizona potrebno je privremeno povećati. Upitajte liječnika što prije za savjet kako riješiti takve situacije. Ako se morate podvrgnuti operaciji, prije samog zahvata kažite liječniku/stomatologu da uzimate ovaj lijek.

-Ako se Vaše zdravlje pogoršava iz nekog drugog razloga, iako uzimate lijek kako je propisano, odmah potražite liječničku pomoć.

-Ako Vam štitna žlijezda ne radi normalno, recite to liječniku jer Vam možda treba prilagoditi dozu Plenadrena.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena Plenadrena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer nije ispitana u tih bolesnika.

Drugi lijekovi i Plenadren

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Tijekom dugotrajnog uzimanja lijekova protiv infekcija (antibiotici) možda će Vam liječnik morati prilagoditi dozu Plenadrena. Ako se primjenjuje s mifepristonom, terapijom koja se koristi za okončanje trudnoće, učinak Plenadrena može biti smanjen.

Osim toga, kažite liječniku ili ljekarniku ako uzimate neki od sljedećih lijekova jer može biti potrebno promijeniti dozu Plenadrena:

fenitoin, karbamazepin i barbiturati - koriste se za liječenje epilepsije

rifampicin ili rifabutin - koristi se za liječenje tuberkuloze

ritonavir, efavirenz i nevirapin – koriste se za liječenje infekcije HIV-om

gospina trava - koristi se za liječenje depresije i drugih stanja

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol i vorikonazol - koriste se za liječenje gljivičnih infekcija

eritromicin, telitromicin i klaritromicin - koriste se za liječenje bakterijskih infekcija

Plenadren s hranom i pićem

Nemojte uzimati ovaj lijek sa sokom od grejpa jer je utjecaj soka u suprotnosti s djelovanjem ovog lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Važno je da liječenje Plenadrenom nastavite i tijekom trudnoće. Nije vjerojatno da bi liječenje

Plenadrenom u trudnica s adrenalnom insuficijencijom imalo ikakve štetne učinke na majku i/ili dijete.

Ako zatrudnite morate reći liječniku jer može biti potrebno prilagoditi dozu Plenadrena.

Dok se liječite Plenadrenom, možete dojiti. Hidrokortizon se izlučuje u majčino mlijeko. Nije vjerojatno da će doze hidrokortizona, primjenjivane u nadomjesnoj terapiji, imati bilo kakav učinak na dijete. Ipak, obratite se liječniku ako planirate dojiti.

U žena s adrenalnom insuficijencijom ili nedostatkom kortizola plodnost može biti smanjena. Nema indikacija da će Plenadren u dozama koje se primjenjuju u nadomjesnoj terapiji imati učinak na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može malo utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Zabilježen je izuzetni umor i epizode kratkotrajne omaglice (vrtoglavica). Loše liječena ili neliječena adrenalna insuficijencija umanjuje sposobnost koncentracije i utjecat će na Vašu sposobnost vožnje i upotrebe strojeva. Stoga, kada vozite ili rukujete strojevima, važno je uzimati ovaj lijek prema

uputama liječnika. Ako osjećate takvo djelovanje, nemojte voziti ili rukovati strojevima dok niste o tome razgovarali s liječnikom.

3.Kako uzimati Plenadren

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Doza je prilagođena posebno Vama i o njoj odlučuje liječnik.

Kada se ujutro probudite progutajte cijelu tabletu Plenadrena s čašom vode i barem 30 minuta prije doručka, a poželjno je da to bude između 6 i 8 sati ujutro.

Poželjno je da budete u uspravnom položaju.

Nemojte lomiti, drobiti ili žvakati tablete. Te tablete opskrbljuju Vaše tijelo hidrokortizonom tijekom cijelog dana. Ako ih razlomite, drobite ili žvačete možete spriječiti da doza hidrokortizona u tableti djeluje cijeloga dana onako kako bi trebala.

Potreba za dodatnim dozama Plenadrena

Za vrijeme kratkotrajne ili privremene bolesti kao što su infekcija, vrućica ili tjelesni stres poput kirurškog zahvata, bit će Vam potrebno više hidrokortizona jer tijelo ne može proizvesti dodatne količine kortizola potrebne u takvim situacijama. Dozu stoga treba privremeno povećati i liječnik Vam može savjetovati da uzimate druge tablete hidrokortizona umjesto Plenadrena, ili kao dodatak Plenadrenu. Molimo porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom i pridržavajte se uputa o tome kako postupati u takvim situacijama.

Možda ćete trebati dnevnu dozu Plenadrena povećati dvostruko ili trostruko u slučaju lakših stanja kao

što je blaga infekcija ili stres. Tada biste trebali uzeti drugu dozu ovog lijeka 6 do 10 sati nakon jutarnje doze. Ako nije dovoljno to što ste udvostručili dnevnu dozu, 6 do 10 sati nakon druge doze morat ćete uzeti treću dozu (razmaci između doza od 6 do 10 sati). Kada Vam bolest prestane, vratite se na svoju uobičajenu dozu održavanja ovog lijeka.

Sljedeći znakovi i simptomi mogu ukazivati na to da su Vam potrebne dodatne doze Plenadrena ili drugi oblici hidrokortizona: umor, gubitak težine, nelagoda u trbuhu, osjećaj ošamućenosti pri promjeni položaja iz sjedećeg u stojeći ili omaglica kada stojite, tamnjenje kože, osobito nabora i izloženih područja. Ako primijetite bilo što od spomenutog, obratite se liječniku za savjet što prije.

Međutim, bez odlaganja potražite liječničku pomoć ako opazite nešto od sljedećeg: teška slabost, nesvjestica, bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, bol u leđima, smetenost, smanjena svijest, delirij

(stanje velike smetenosti).

Ako uzmete više lijeka Plenadren nego što ste trebali

Previsoka doza ovog lijeka dulje od nekoliko dana može biti štetna za Vaše zdravlje. Može Vam se povećati krvni tlak, možete dobiti na težini a vrijednost šećera u krvi može postati previsoka. Povećana doza povremeno je potrebna kako bi se tijelo moglo boriti s povećanim stresom kao što je vrućica. Ako su dodatne doze potrebne često i redovito, morate se obratiti liječniku da Vam ponovno procijeni Vašu dozu održavanja.

Ako ste zaboravili uzeti Plenadren

Ako ste zaboravili uzeti tabletu ujutro, uzmite je čim je moguće poslije toga. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Odmah se obratite liječniku ako opazite bilo koji od znakova ili simptoma navedenih pod naslovom 'Potreba za dodatnim dozama Plenadrena'.

Ako prestanete uzimati Plenadren

Prestanak uzimanja Plenadrena može biti opasan za život. Stoga je važno da nastavite uzimati ovaj lijek onako kako Vam je propisao liječnik. Nemojte ga prestati uzimati a da se niste posavjetovali s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako mijenjate terapiju i prelazite s drugih tableta hidrokortizona na Plenadren, prvih tjedana uzimanja možete opaziti nuspojave. Te nuspojave mogu biti bol u želucu, mučnina i umor. One obično s vremenom nestanu, a ako ne, obratite se liječniku.

Nuspojave ovog lijeka su:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

omaglica

glavobolja

proljev

umor

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

bol u želucu/žgaravica ili mučnina

bol u zglobovima

osip

svrbež

Za druge lijekove s hidrokortizonom zabilježene su dodatne nuspojave. Ti su lijekovi davani za druge indikacije osim nadomjesne terapije u slučaju adrenalne insuficijencije, često u višim dozama. Učestalosti tih mogućih nuspojava nisu poznate (iz dostupnih podataka nije moguće procijeniti učestalost). Obratite se liječniku ako primijetite bilo koju od ovih nuspojava:

veća sklonost razvoju infekcija

šećerna bolest ili teškoće s razinama šećera u krvi (vidljivo u nalazima pretraga krvi)

zadržavanje soli i vode što uzrokuje oticanje i povišeni krvni tlak (vidljivo u nalazima pretraga) i niska razina kalija u krvi

promjene raspoloženja kao što je osjećaj prevelike uzbuđenosti ili gubitka dodira sa stvarnošću

teškoće sa spavanjem

povišen očni tlak (glaukom), zamućenje očnih leća (katarakta)

žgaravica, pogoršanje čira na želucu ako ga imate

slabljenje kostiju - to može prouzročiti lomove kostiju

strije, modrice, osip poput akni, prekomjerni rast dlačica na licu, sporo cijeljenje rana

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Plenadren

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici boce i kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekova koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Plenadren sadrži

Djelatna tvar je hidrokortizon.

Plenadren 5 mg: jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 5 mg hidrokortizona. Plenadren 20 mg: jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 20 mg hidrokortizona.

Drugi sastojci su hipromeloza (E464), mikrokristalična celuloza (E460), prethodno želatinizirani škrob (kukuruzni), koloidni bezvodni silicijev dioksid (E551) i magnezijev stearat. Ovojnica je mješavina makrogola (3350), poli(vinilnog alkohola), talka (E553b) i titanijeva oksida (E171). Tableta od 5 mg sadrži također crveni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid

(E172) i crni željezov oksid (E172).

Kako Plenadren izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete s prilagođenim oslobađanjem okrugle su (promjera 8 mm) i ispupčene.

Tablete od 5 mg su ružičaste boje, tablete od 20 mg su bijele boje.

Plenadren se dobije u bocama sa zatvaračem s navojem, koje sadrže 50 tableta.

Veličine pakiranja: svaka kutija sadrži jednu bocu s 50 tableta s prilagođenim oslobađanjem, a višestruka pakiranja mogu sadržavati 2 boce po 50 tableta (ukupno 100 tableta s prilagođenim oslobađanjem), 3 boce po 50 tableta (ukupno 150 tableta s prilagođenim oslobađanjem) ili 6 boca po 50 tableta (ukupno 300 tableta s prilagođenim oslobađanjem).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Shire Services BVBA Rue Montoyer 47 B-1000 Brussels Belgija

medinfoeuceemea@shire.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o rijetkim bolestima i njihovom liječenju.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept