Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Označavanje - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPreotact
ATK šifraH05AA03
Tvarparathyroid hormone (rDNA)
ProizvođačNPS Pharma Holdings Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU Vanjska kutija (2 napunjene brizgalice)

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Preotact 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenim brizgalicama Paratireoidni hormon

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka napunjena brizgalica sadrži 1,61 mg paratireoidnog hormona što odgovara 14 doza.

Nakon rekonstitucije, svaka doza od 71,4 mikrolitara sadrži 100 mikrograma paratireoidnog hormona.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, manitol, citratna kiselina hidrat, kloridna kiselina, metakrezol, natrijev hidroksid, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za injekcijsku otopinu.

Svaka napunjena brizgalica sadrži 1,61 mg paratireoidnog hormona u obliku praška i 1,13 ml otapala.

2 napunjene brizgalice u pakovanju

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Ne protresati rekonstituiranu otopinu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Za primjenu pod kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rekonstituirana otopina: 28 dana

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Napunjena brizgalica (prije rekonstitucije): Ne čuvati iznad 25oC. Ne zamrzavati. Radi zaštite od svjetlosti, napunjenu brizgalicu čuvati u u kutiji.

Napunjena brizgalica (nakon pripreme za primjenu): Čuvati u hladnjaku (2-8oC). Ne zamrzavati. Ne protresati. Nakon pripreme uloška za primjenu, smije se čuvati na temperaturi do 25oC do 7 dana tijekom razdoblja uporabe od 28 dana.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

NPS Pharma Holdings Limited

Grand Canal House

1 Grand Canal Street Upper

Dublin 4

Irska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Preotact

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

Napunjena brizgalica

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT PRIMJENE

Preotact 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Paratireoidni hormon

Za primjenu pod kožu

2.NAČIN PRIMJENE

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.TEŽINSKI, VOLUMNI ILI JEDINIČNI SADRŽAJ

1,61 mg paratireoidnog hormona i 1,13 ml otapala (14 doza)

6.OSTALO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept