Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prevenar (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Označavanje - J07AL02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPrevenar
ATK šifraJ07AL02
Tvarpneumococcal polysaccharide serotype 4 /pneumococcal polysaccharide serotype 6B /pneumococcal polysaccharide serotype 9V /pneumococcal polysaccharide serotype 14 / pneumococcal oligosaccharide serotype 18C /pneumococcal polysaccharide serotype 19F /pneumo
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 1 bočicom

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

1 jednodozna bočica (0,5 ml).

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/001

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano Za primjenu u mišić.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene dobro protresti.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6.DRUGO

Pfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 10 bočica

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

10 jednodoznih bočica (0,5 ml).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/002

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 1 napunjenom štrcaljkom bez igle

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

1 jednodozna napunjena štrcaljka (0,5 ml), bez igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/003

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

NALJEPNICA NAPUNJENE ŠTRCALJKE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano Za primjenu u mišić.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene dobro protresti.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6. DRUGO

Pfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 10 napunjenih štrcaljki bez igle

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

10 jednodoznih napunjenih štrcaljki (0,5 ml), bez igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/004

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 1 bočicom sa štrcaljkom/iglama

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

1jednodozna bočica (0,5 ml).

1zasebna štrcaljka.

2zasebne igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/005

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 1 napunjenom štrcaljkom sa zasebnom iglom

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

1 jednodozna napunjena štrcaljka (0,5 ml), sa zasebnom iglom.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti. Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/006

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 10 napunjenih štrcaljki sa zasebnom iglom

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

10 jednodoznih napunjenih štrcaljki (0,5 ml), sa zasebnom iglom.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/007

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

TEKST NA KUTIJI – pakovanje s 10 napunjenih štrcaljki bez igle : pakovanje za višestruko pakovanje (5x10), bez plavog okvira

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Sastavni dio višestrukog pakovanja koje se sastoji od 5 pakovanja, od kojih svako sadrži 10 jednodoznih napunjenih štrcaljki (0,5 ml) bez igle.

Pojedinačna pakovanja ne mogu se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/008

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

TEKST NA NALJEPNICI – naljepnica vanjskog omota koju treba zalijepiti na prozirnu foliju višestrukog pakovanja (5x10), uključujući plavi okvir

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži 2 mikrograma saharida serotipova 4, 9V, 14, 18C, 19F i 23F i 4 mikrograma serotipa 6B po dozi (16 mikrograma ukupnih saharida) konjugiranih na proteinski nosač CRM197 i adsorbiranih na aluminijev fosfat (0,5 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev klorid i vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Višestruko pakovanje koje se sastoji od 5 pakovanja, od kojih svako sadrži 10 jednodoznih napunjenih štrcaljki (0,5 ml) bez igle.

Pojedinačna pakovanja ne mogu se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije primjene dobro protresti.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Nemojte ubrizgavati u venu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/008

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept