Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prialt (ziconotide) – Označavanje - N02BG08

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPrialt
ATK šifraN02BG08
Tvarziconotide
ProizvođačEisai Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Prialt 25 mikrograma/ml otopina za infuziju zikonotid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 25 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata). Jedna bočica sadrži 500 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

metionin, natrijev klorid, voda za injekcije, kloridna kiselina i natrijev hidroksid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju.

1 bočica od 20 ml

500 mikrograma/20 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Intratekalna primjena

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/302/004

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA

Prialt 25 μg/ml otopina za infuziju zikonotid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 25 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata). Jedna bočica sadrži 500 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

metionin, natrijev klorid, voda za injekcije, kloridna kiselina i natrijev hidroksid

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju.

1 bočica od 20 ml

500 mikrograma/20 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Intratekalna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/302/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Prialt 100 mikrograma/ml otopina za infuziju zikonotid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml:

Jedan ml sadrži 100 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata). Jedna bočica sadrži 100 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata).

2 ml:

Jedan ml sadrži 100 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata).

Jedna bočica sadrži 200 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata).

5 ml:

Jedan ml sadrži 100 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata).

Jedna bočica sadrži 500 mikrograma zikonotida (u obliku zikonotidacetata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

metionin, natrijev klorid, voda za injekcije, kloridna kiselina i natrijev hidroksid

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju.

1 ml:

1 bočica od 1 ml

1 ml

100 mikrograma/1 ml

2 ml:

1 bočica od 2 ml

2 ml

200 mikrograma/2 ml

5 ml:

1 bočica od 5 ml

5 ml

500 mikrograma/5 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Intratekalna primjena.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1ml:

EU/1/04/302/001

2ml:

EU/1/04/302/002

5 ml: EU/1/04/302/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prialt 100 μg/ml infuzija zikonotid

Intratekalna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1ml:

1ml

100μg/1 ml

2ml:

2 ml

200 μg/2 ml

5 ml:

5 ml

500 μg/5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept