Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ProQuad (virus, live attenuated, measles, virus,...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaProQuad
ATK šifraJ07BD04
Tvarvirus, live attenuated, measles, virus, live attenuated, mumps, virus, live attenuated, rubella, virus, live attenuated, varicella
ProizvođačSanofi Pasteur MSD, SNC

1.NAZIV LIJEKA

ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo.

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 

 

 

Nakon rekonstitucije, jedna doza (0,5 ml) sadrži:

 

 

 

živi, atenuirani virus morbila1, soj Enders' Edmonston ..............

ne manje od 3,00 log10

CCID

*

živi, atenuirani virus parotitisa1, soj Jeryl Lynn™ [Razina B]

ne manje od 4,30 log10

*

CCID

ne manje od 3,00 log10

*

CCID

živi, atenuirani virus varičele3, soj Oka/Merck

 

 

ne manje od 3,99 log10

PFU**

 

*količina virusa kojom se zarazi 50% kulture stanica (50% cell culture infectious dose) **jedinice stvaranja plakova

(1) Umnožen na stanicama pilećeg embrija.

(2) Umnožen na ljudskim diploidnim plućnim (WI-38) fibroblastima. (3) Umnožen na ljudskim diploidnim (MRC-5) stanicama.

Cjepivo može sadržavati rekombinantni humani albumin (rHA) u tragovima. Cjepivo sadrži u tragovima neomicin. Vidjeti dio 4.3.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom

Cjepivo sadrži 16 mg sorbitola. Vidjeti dio 4.4.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju.

Prije rekonstitucije, prašak je bijela do svjetložuta kompaktna, kristalična krutina, a otapalo je bistra bezbojna tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

ProQuad je indiciran za istodobno cijepljenje osoba starijih od 12 mjeseci protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele.

ProQuad se može primijeniti u osoba u dobi od 9 mjeseci u posebnim okolnostima (npr., zbog pridržavanja nacionalnog kalendara cijepljenja, u slučaju izbijanja zaraze ili putovanja u područja s visokom prevalencijom morbila; vidjeti dijelove 4.2, 4.4, i 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

ProQuad treba primjenjivati u skladu sa službenim preporukama.

Osobe u dobi od 12 mjeseci i starije

Osobe starije od 12 mjeseci trebaju primiti dvije doze cjepiva ProQuad ili jednu dozu cjepiva ProQuad, a nakon nje jednu dozu monovalentnog cjepiva protiv varičele kako bi se osigurala optimalna zaštita protiv varičele (vidjeti dio 5.1). Između prve i druge doze svakog živog atenuiranog virusnog cjepiva mora proteći najmanje mjesec dana. Najbolje je da se druga doza primijeni u roku od tri mjeseca nakon prve doze.

Osobe u dobi između 9 i 12 mjeseci

Podaci o imunogenosti i sigurnosti pokazuju da se ProQuad može primijeniti osobama u dobi između 9 i 12 mjeseci u posebnim okolnostima (npr. u skladu sa službenim preporukama ili kad se smatra da je neophodna rana zaštita). U takvim slučajevima, osobe trebaju primiti drugu dozu cjepiva ProQuad, koja se daje u razmaku od najmanje 3 mjeseca, kako bi se osigurala optimalna zaštita od morbila i varičele (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Osobe mlađe od 9 mjeseci

ProQuad nije indiciran u ovoj podskupini pedijatrijske populacije. Sigurnost i djelotvornost cjepiva ProQuad u djece mlađe od 9 mjeseci nisu ustanovljene.

ProQuad se može primijeniti kao druga doza u osoba koje su prethodno primile cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele i cjepivo protiv varičele.

Način primjene

Cjepivo treba injicirati intramuskularno (i.m.) ili supkutano (s.c.).

Najpogodnija mjesta za primjenu injekcije su anterolateralno područje bedra u mlađe djece i deltoidno područje u starije djece, adolescenata i odraslih.

Cjepivo se mora primijeniti supkutano u bolesnika s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije.

Mjere opreza koje treba primijeniti prije rukovanja cjepivom i njegove primjene: vidjeti dio 6.6.

Za uputu o rekonstituciji cjepiva prije primjene vidjeti dio 6.6.

Cjepivo se ni u kojim okolnostima ne smije injicirati intravaskularno.

4.3Kontraindikacije

Prethodna preosjetljivost na bilo koje cjepivo protiv varičele ili morbila, parotitisa ili rubele, bilo koju pomoćnu tvar ili neomicin, koji može biti prisutan u tragovima (vidjeti dijelove 2, 4.4 i 6.1).

Krvne diskrazije, leukemija, bilo koja vrsta limfoma ili druge zloćudne novotvorine koje zahvaćaju krvotvorni i limfni sustav.

Imunosupresivna terapija u tijeku (uključujući visoke doze kortikosteroida) (vidjeti dio 4.8). ProQuad nije kontraindiciran u pojedinaca koji koriste topikalne kortikosteroide ili parenteralno primaju niske doze kortikosteroida (npr. profilaksa kod astme ili nadomjesna terapija).

Teška humoralna ili stanična (primarna ili stečena) imunodeficijencija, npr., teška kombinirana imunodefincijencija, agamaglobulinemija i SIDA ili simptomatska infekcija HIV-om ili dobno

specifični postotak CD4+ T limfocita u djece mlađe od 12 mjeseci: CD4+ <25%, djece u dobi između 12 i 35 mjeseci: CD4+ <20%; djece u dobi između 36 i 59 mjeseci: CD4+ <15% (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8).

U teško imunokompromitiranih osoba koje su slučajno primile cjepivo koje je sadržavalo virus morbila prijavljeni su encefalitis s inkluzijskim tjelešcima, pneumonitis i smrtni ishod kao izravne posljedice diseminirane infekcije virusom morbila iz cjepiva.

Obiteljska anamneza kongenitalne ili nasljedne imunodeficijencije, osim ako se pokaže da je mogući primatelj cjepiva imunološki kompetentan.

Neliječena aktivna tuberkuloza. U djece koja su se liječila od tuberkuloze nije nastupilo pogoršanje bolesti kad su bila imunizirana cjepivom sa živim virusom morbila. Do danas nema prijavljenih ispitivanja utjecaja virusnih cjepiva protiv morbila na djecu s neliječenom tuberkulozom.

Cijepljenje se mora odgoditi za vrijeme trajanja bilo koje bolesti s vrućicom >38,5 C.

Trudnoća. Osim toga, trudnoću treba izbjegavati tijekom 1 mjeseca nakon cijepljenja (vidjeti dio 4.6).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor trebaju uvijek biti na raspolaganju za slučaj rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Osim toga, živa cjepiva protiv morbila i parotitisa proizvode se u kulturi stanica pilećih embrija. Osobe koje su ranije imale anafilaktičke, anafilaktoidne ili druge akutne reakcije (npr., koprivnjača, oticanje usta i grla, otežano disanje, hipotenzija ili šok) nakon konzumacije jaja, mogu imati povećan rizik od ranih reakcija preosjetljivosti. Pri razmatranju cijepljenja u takvim slučajevima mora se pažljivo procijeniti omjer mogućeg rizika i koristi.

Potreban je odgovarajući oprez pri primjeni cjepiva ProQuad u osoba s konvulzijama u osobnoj ili obiteljskoj anamnezi ili cerebralnom ozljedom u osobnoj anamnezi. Liječnik treba voditi brigu o mogućem porastu temperature koji se može javiti nakon cijepljenja (vidjeti dio 4.8).

U osoba mlađih od 12 mjeseci koji su cijepljeni cjepivom protiv morbila tijekom epidemije morbila ili zbog drugih razloga, može izostati odgovor na cjepivo zbog prisutnosti majčinih protutijela i/ili zbog nezrelosti imunološkog sustava (vidjeti dijelove 4.2 i 5.1).

Ovo cjepivo sadrži 16 mg sorbitola kao pomoćnu tvar. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja fruktoze ne smiju primiti ovo cjepivo.

Cijepljene osobe trebaju izbjegavati uzimanje salicilata tijekom 6 tjedana nakon cijepljenja cjepivom ProQuad, jer je nakon uzimanja salicilata tijekom infekcije divljim tipom virusa varičele prijavljen Reyev sindrom.

Cijepljenje cjepivom ProQuad ne mora rezultirati zaštitom u svih cijepljenih osoba.

Prijenos

Izlučivanje malih količina atenuiranog živog virusa rubele iz nosa ili grla bilo je prisutno u većine osjetljivih osoba 7 do 28 dana nakon cijepljenja. Nije dokazano da se takav virus može prenijeti osobama podložnim zarazi koje su u kontaktu s cijepljenim osobama. Zbog toga se prijenos putem bliskog osobnog kontakta, iako se prihvaća kao teoretska mogućnost, ne smatra značajnim rizikom; međutim, dokumentiran je prijenos virusa rubele iz cjepiva na dojenčad putem majčinog mlijeka, ali bez znakova kliničke bolesti (vidjeti dio 4.6).

Nije bio prijavljen prijenos jače atenuiranog soja Enders’ Edmonston virusa morbila ili soja Jeryl Lynn™ virusa parotitisa s cijepljene osobe na osobe podložne zarazi.

Iskustvo sa živim cjepivom protiv varičele (Oka/Merck), nakon odobrenja za stavljanje u promet, pokazuje da rijetko dolazi do prijenosa virusa varičele iz cjepiva sa zdravih cijepljenih osoba (koje razviju ili ne razviju osip sličan varičeli) na osobe podložne zarazi varičelom s kojima su u kontaktu, kao i na visokorizične osobe podložne zarazi varičelom (vidjeti dio 4.8).

Visokorizične osobe podložne zarazi varičelom su:

imunokompromitirane osobe (vidjeti dio 4.3),

trudnice bez dokumentirane pozitivne anamneze na varičelu (vodene kozice) ili laboratorijskog dokaza prethodne infekcije,

novorođenčad majki bez dokumentirane pozitivne anamneze na varičelu ili laboratorijskog dokaza prethodne infekcije.

Kad god je to moguće, cijepljene osobe trebaju izbjegavati bliski kontakt s visokorizičnim osobama podložnim zarazi varičelom do 6 tjedana nakon cijepljenja. U okolnostima kad se ne može izbjeći kontakt s visokorizičnim osobama podložnim zarazi varičelom, treba procijeniti mogući rizik od prijenosa virusa varičele iz cjepiva u odnosu na rizik od dobivanja i prijenosa divljeg tipa virusa varičele.

Trombocitopenija

Osobama s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem koagulacije cjepivo treba dati supkutano, zato što nakon intramuskularne primjene u ovih osoba može doći do krvarenja.

U kliničkim ispitivanjima nije prijavljen nijedan slučaj razvoja ili pogoršanja trombocitopenije u osoba cijepljenih cjepivom ProQuad. Slučajevi trombocitopenije prijavljeni su u razdoblju nakon stavljanja cjepiva u promet, nakon primarnog cijepljenja cjepivom ProQuad. Osim toga, slučajevi trombocitopenije prijavljeni su nakon primarnog cijepljenja ili ponovnog cijepljenja cjepivom protiv morbila; cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele; i cjepivom protiv varičele. Iskustvo nakon stavljanja u promet živog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele pokazuje da osobe s prisutnom trombocitopenijom mogu nakon cijepljenja razviti težu trombocitopeniju. Osim toga, osobe koje su nakon prve doze živog cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele razvile trombocitopeniju mogu je ponovno razviti nakon ponovne primjene doze. Treba utvrditi serološki status kako bi se odredilo da li su potrebne dodatne doze cjepiva. U takvim slučajevima, prije razmatranja cijepljenja cjepivom ProQuad treba pažljivo procijeniti omjer rizika i koristi (vidjeti dio 4.8).

Febrilne konvulzije

U razdoblju od 5 do 12 dana nakon primjene prve doze kvadrivalentnog cjepiva protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele u djece primijećen je povećani rizik febrilnih konvulzija u usporedbi s istodobno primijenjenim cjepivima protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

Drugo

Cijepljenje se može razmotriti u bolesnika s određenim imunodeficijencijama u kojih su koristi veće od rizika (asimptomatski HIV-bolesnici, deficijencije podklase IgG, kongenitalna neutropenija, kronična granulomatozna bolest i bolesti deficijencije komplementa).

Imunokompromitirani bolesnici koji nemaju kontraindikacije za ovo cijepljenje (vidjeti dio 4.3) možda neće odgovoriti jednako dobro kao imunokompetentni bolesnici, stoga, neki od ovih bolesnika mogu dobiti morbile, parotitis, rubeolu ili varičele u slučaju kontakta usprkos odgovarajućoj primjeni cjepiva. Ove je bolesnike potrebno pažljivo nadzirati zbog znakova morbila, parotitisa, rubeole i varičela.

Profilaksa nakon izlaganja

Nema dostupnih kliničkih podataka o cjepivu ProQuad primijenjenom nakon izlaganja morbilima, parotitisu, rubeli ili varičeli. Međutim, pokazalo se da živo cjepivo protiv varičele (Oka/Merck) pruža profilaksu protiv varičele nakon izlaganja i da cjepiva proizvođača Merck & Co., Inc. koja sadrže virus morbila pružaju profilaksu protiv morbila nakon izlaganja.

Utjecaj na laboratorijske pretrage: vidjeti dio 4.5.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Između primanja cjepiva sa živim virusom i cjepiva ProQuad treba proteći najmanje 1 mjesec.

Cijepljene osobe trebaju izbjegavati uzimanje salicilata tijekom 6 tjedana nakon cijepljenja cjepivom ProQuad (vidjeti dio 4.4).

Nemojte davati imunoglobulin (IG) ili imunoglobulin varičela-zoster (VZIG) istodobno s cjepivom ProQuad.

Imunoglobulini primijenjeni istodobno s cjepivom ProQuad mogu ometati očekivani imunološki odgovor. Cijepljenje treba odgoditi za najmanje 3 mjeseca nakon transfuzije krvi ili plazme ili primjene imunoglobulina (IG). Međutim, predloženi odgovarajući vremenski razmak između primjene transfuzije ili IG i cijepljenja razlikovat će se ovisno o vrsti transfuzije ili indikaciji i dozi IG (npr.

5 mjeseci za VZIG).

Primjena krvnih preparata koji sadrže protutijela na virus varičela-zoster, uključujući VZIG ili druge pripravke imunoglobulina, u razdoblju od 1 mjeseca nakon doze cjepiva ProQuad, mogu smanjiti imunološki odgovor na cjepivo i tako smanjiti njegovu zaštitnu djelotvornost. Stoga je potrebno izbjegavati primjenu tih proizvoda tijekom 1 mjeseca nakon doze cjepiva ProQuad, osim ako se to ne smatra neophodnim.

Prijavljeno je da zasebno primijenjena živa atenuirana virusna cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele mogu rezultirati privremenom depresijom kožne osjetljivosti na tuberkulin. Stoga, ako je potrebno napraviti tuberkulinski test, treba ga napraviti bilo kad prije, istovremeno ili najmanje 4 do 6 tjedana nakon imunizacije cjepivom ProQuad.

Istodobna primjena s drugim cjepivima:

Klinička ispitivanja pokazala su da se ProQuad može dati istodobno (ali injicirano na drugo mjesto) s cjepivom Prevenar i/ili cjepivom protiv hepatitisa A ili s monovalentnim ili kombiniranim cjepivima koja sadrže antigen difterije, tetanusa, acelularnog pertusisa, tipa b Haemophilus influenzae, inaktiviranog poliomijelitisa ili hepatitisa B. Ta su klinička ispitivanja pokazala da to ne mijenja imunološke odgovore. Primijenjena cjepiva imala su usporediv sigurnosni profil (vidjeti dio 4.8).

Nema dovoljno podataka koji bi podupirali primjenu cjepiva ProQuad s bilo kojim drugim cjepivom.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Trudnice se ne smiju cijepiti cjepivom ProQuad.

Nisu provedena ispitivanja primjene cjepiva ProQuad u trudnica. Nije poznato može li ProQuad prouzročiti oštećenje fetusa kad se primjenjuje u trudnica ili utjecati na reproduktivnu sposobnost.

Trudnoću treba izbjegavati 1 mjesec nakon cijepljenja. Ženama koje namjeravaju zatrudnjeti treba savjetovati da odgode trudnoću.

Dojenje

Ispitivanja su pokazala da rodilje koje doje, a koje su cijepljene živim atenuiranim cjepivom protiv rubele mogu izlučivati virus u mlijeko i tako ga prenijeti na dojenče. Niti jedno dojenče sa serološki dokazanom rubela infekcijom nije imalo simptomatsku bolest. Nije dokazano da se virus varičele iz cjepiva izlučuje u majčino mlijeko. Nije poznato izlučuje li se virus morbila ili parotitisa u majčino mlijeko. Stoga je potreban oprez kad se razmatra primjena cjepiva ProQuad u žena koje doje.

Plodnost

Nisu provedena reproduktivna istraživanja cjepiva ProQuad na životinjama. Mogućnost da ProQuad naruši plodnost nije ispitana.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Očekuje se da ProQuad neće utjecati ili će zanemarivo utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

a. Sažetak sigurnosnog profila

U 5 kliničkih ispitivanja, ProQuad je bio primijenjen bez istodobne primjene drugih cjepiva u 6038 djece u dobi od 12 do 23 mjeseca. Djeca su u tim ispitivanjima primila sadašnji oblik cjepiva koji je postojan na hladnom ili raniji oblik cjepiva ProQuad. U tim su se ispitivanjima djeca pratila šest tjedana nakon cijepljenja. Ta dva različita oblika cjepiva su nakon jednokratne doze imala podjednak sigurnosni profil. Jedina sustavna nuspojava povezana s cjepivom prijavljena u značajno većoj učestalosti u djece koja su primila raniji oblik cjepiva ProQuad nego u djece koja su primila

cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. i živo cjepivo protiv varičele (Oka/Merck) bila je vrućica (≥39,4°C, rektalni ekvivalent ili abnormalna) i osip sličan morbilima. I vrućica i osip sličan morbilima obično su nastali u razdoblju od 5 do 12 dana nakon cijepljenja, kratko su trajali i povukli su se bez dugotrajnih posljedica. Bol/blaga ili jaka osjetljivost na dodir na mjestu primjene injekcije statistički su rjeđe zabilježeni u djece koja su primila ProQuad.

Jedina nuspojava na mjestu primjene injekcije povezana s cjepivom koja je bila češća među djecom koja su primila ProQuad nego među djecom koja su primila živo cjepivo protiv varičele (Oka/Merck) i cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co. Inc. bila je osip na mjestu primjene injekcije.

Nakon primjene samo cjepiva ProQuad u 7 kliničkih ispitivanja, opažene stope vrućice (≥39,4°C rektalni ekvivalent) kretale su se u rasponu od 10,1% do 39,4%. Za usporedbu, nakon primjene cjepiva ProQuad istodobno s cjepivom Prevenar i/ili cjepivom protiv hepatitisa A u 3 klinička ispitivanja, opažene stope prijavljenih vrućica (≥39,4°C rektalni ekvivalent) kretala se u rasponu od 15,2% do 27,2%.

U kliničkom ispitivanju cjepiva ProQuad primijenjenom istodobno s cjepivom Infanrix Hexa, stope vrućice (≥38,0°C rektalni ekvivalent) iznosile su 69,3% nakon istodobne primjene tih cjepiva, 61,1% nakon primjene samo cjepiva ProQuad i 57,3% nakon primjene samo cjepiva Infanrix Hexa; stope vrućice (≥39,4°C rektalni ekvivalent) iznosile su 22,6% nakon istodobne primjene tih cjepiva, 20,5% nakon primjene samo cjepiva ProQuad i 15,9% nakon primjene samo cjepiva Infanrix Hexa.

Opći sigurnosni profil cjepiva ProQuad bio je usporediv bilo da se cjepivo primijenilo samo ili istodobno s drugim cjepivima.

Djeca koja su primila drugu dozu cjepiva ProQuad

U osam kliničkih ispitivanja, ukupne stope nuspojava nakon druge doze cjepiva ProQuad bile su općenito slične onima opaženim nakon prve doze ili manje. U tri od tih osam ispitivanja, stope

eritema i oticanja na mjestu primjene injekcije bile su statistički značajno više nakon druge doze nego nakon prve doze. Međutim, u preostalih pet ispitivanja, stope svake od ovih reakcija bile su slične nakon prve i druge doze. Stope vrućice u svih osam ispitivanja bile su manje nakon druge nego nakon prve doze.

Djeca koja su primila ProQuad intramuskularno

Opći sigurnosni profili i.m. i s.c. puteva primjene bili su usporedivi; međutim, u skupini koja je primila cjepivo intramuskularno bilo je manje ispitanika koji su razvili nuspojave na mjestu injekcije nakon svake doze (vidjeti dio 5.1 za opis ispitivanja).

Djeca koja su primila ProQuad u dobi između 4 i 6 godina nakon primarne imunizacije živim cjepivom protiv varičele (Oka/Merck) i cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc.

Stope i vrsta nuspojava opaženih u ispitivanoj skupini koja je primila ProQuad bile su općenito slične onima opaženima u skupinama koje su primile živo cjepivo protiv varičele (Oka/Merck) i cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. (vidjeti dio 5.1 za opis ispitivanja).

Nisu provedena posebna ispitivanja u djece u dobi od 2 godine koja prethodno nisu primila cjepiva protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele.

Najčešće nuspojave prijavljene uz primjenu cjepiva ProQuad bile su: reakcije na mjestu primjene injekcije uključujući bol/blagu ili jaku osjetljivost na dodir, crvenilo, oticanje ili modrica; vrućica (≥39,4°C rektalni ekvivalent); razdražljivost; osip (uključujući osip sličan morbilima, osip sličan varičeli i osip na mjestu primjene injekcije); infekcija gornjih dišnih puteva; povraćanje i proljev.

b. Tablični popis nuspojava

Sljedeće nuspojave su prijavljene nakon primjene jednokratne doze cjepiva ProQuad. Nekoliko je nuspojava utvrđeno u kliničkim ispitivanjima i označeno simbolom (). Nadalje, drugi štetni događaji prijavljeni su prilikom primjene cjepiva ProQuad nakon njegova stavljanja u promet i/ili u kliničkim ispitivanjima i prilikom primjene cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc., monovalentnih cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. ili živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck) nakon njihova stavljanja u promet. Kada se učestalost ovih štetnih događaja ne može procijeniti iz dostupnih podataka, ista je kategorizirana kao "nepoznata".

Vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Nuspojave

Učestalost

Infekcije i infestacije

 

infekcija gornjih dišnih puteva

često

infekcija uha, gastroenteritis, nazofaringitis, otitis media, faringitis,

manje često

rozeola, virusna infekcija, virusni osip

 

bronhiolitis, pelenski osip prouzročen kandidom, kandidijaza, celulitis,

 

infektivni krup, virusni gastroenteritis, bolest šake, stopala i usta,

rijetko

influenca, pseudokrup, respiratorna infekcija, infekcija kože, tonzilitis,

 

varičela+ , virusni konjunktivitis

 

aseptički meningitis*,

 

atipični morbili, epididimitis, herpes zoster*, infekcija, influenca, morbili,

nepoznato

orhitis, parotitis

 

Poremećaji krvi i limfnog sustava

 

leukocitoza, limfadenopatija

rijetko

limfadenitis, regionalna limfadenopatija, trombocitopenija

nepoznato

Poremećaji imunološkog sustava

 

preosjetljivost

rijetko

Nuspojave

Učestalost

anafilaktoidna reakcija, anafilaksija i s time povezana pojava poput

 

angioneurotskog edema, edema lica i perifernih edema, anafilaksija u

nepoznato

pojedinaca sa ili bez alergije u povijesti bolesti

 

Poremećaji metabolizma i prehrane

 

anoreksija, smanjeni apetit

manje često

dehidracija

rijetko

Psihijatrijski poremećaji

 

razdražljivost

često

plakanje, nesanica, poremećaj spavanja

manje često

agitacija, apatija, neodvajanje od roditelja, emocionalne promjene,

rijetko

nervoza, nemir

 

Poremećaji živčanog sustava

 

febrilne konvulzije*, pospanost

manje često

ataksija, konvulzije, glavobolja, vrištavo plakanje, hiperkinezija,

rijetko

hipersomnija, letargija, tremor

 

afebrilne konvulzije ili napadaji, Bellova paraliza, cerebrovaskularni

 

događaj, omaglica, neuobičajeni snovi, encefalitis*, encefalopatija*,

 

Guillain-Barréov sindrom, encefalitis s inkluzijskim tjelešcima nakon

nepoznato

cijepljenja protiv morbila (vidjeti dio 4.3), okularna paraliza, parestezija,

 

polineuritis, polineuropatija, subakutni sklerozirajući panencefalitis*,

 

sinkopa, transverzalni mijelitis, tremor

 

Poremećaji oka

 

konjunktivitis, iscjedak iz oka, upala vjeđe, iritacija oka, oticanje oka, očna

rijetko

hiperemija, suzenje, nelagoda u očima

 

edem vjeđe, iritacija, optički neuritis, retinitis, retrobulbarni neuritis

nepoznato

Poremećaji uha i labirinta

 

bol u uhu

rijetko

nervna (perceptivna) gluhoća

nepoznato

Krvožilni poremećaji

 

crvenilo s osjećajem užarenosti, bljedoća

rijetko

ekstravazacija

nepoznato

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

 

kašalj, kongestija nosa, respiratorna kongestija, rinoreja

manje često

astma, plućna kongestija, poremećaj sinusa, kihanje, piskanje pri disanju

rijetko

bronhospazam, bronhitis, epistaksa, pneumonitis (vidjeti dio 4.3),

nepoznato

pneumonija, plućna kongestija, rinitis, sinusitis, grlobolja

 

Poremećaji probavnog sustava

 

proljev, povraćanje

često

bol u gornjem dijelu abdomena, promijenjena stolica, konstipacija,

rijetko

flatulencija, mučnina, pojačano slinjenje, stomatitis, izbijanje zuba

 

bolovi u abdomenu, hematohezija, ulkus u ustima

nepoznato

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

osip sličan morbilima , osip, osip sličan varičeli

često

dermatitis (uključujući kontaktni, atopijski i pelenski osip), osip od

manje često

vrućine, osip sličan rubeli, urtikarija, virusni egzantem, ekcem, eritem

akne, znojna i ljepljiva koža, eksfolijativni dermatitis, medikamentozna

 

erupcija, egzantem, Henoch-Schönleinova purpura, livedo retikularis,

rijetko

papularni osip, pruritus, promjene boje kože, kožne lezije, zosteriformni

 

osip

 

multiformni eritem, herpes simpleks, impetigo, panikulitis, purpura,

nepoznato

induracija kože, Stevens-Johnsonov sindrom, opekline od sunca

 

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

 

bol u ruci, mišićno-koštana ukočenost

rijetko

Nuspojave

Učestalost

artritis i/ili artralgija (obično prolazna i rijetko kronična)*, mišićno-koštana

nepoznato

bol, mialgija, bol u kuku, nozi ili vratu, oticanje

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 

vrućica, eritemili bol/blaga ili jaka osjetljivost na dodirna mjestu

vrlo često

injiciranja

 

ekhimoze ili oticanjena mjestu injiciranja, osip na mjestu injiciranja

često

astenija/umor, krvarenje na mjestu injiciranja, induracija ili toplina na

manje često

mjestu injiciranja, nakupina tkiva na mjestu injiciranja, malaksalost

 

bolest nalik gripi, deskvamacija na mjestu injiciranja, promjena boje kože

 

na mjestu injiciranja, svrbež na mjestu injiciranja, nespecifični osip na

rijetko

mjestu injiciranja, reakcija na mjestu injiciranja, ožiljak na mjestu

 

injiciranja, hipertermija, bol, bol/blaga ili jaka osjetljivost na dodir

 

tegobe na mjestu injiciranja (kratkotrajno žarenje i/ili probadanje, ekcem,

 

edem/oticanje, osip sličan koprivnjači, hematom, induracija, kvrga,

 

mjehurići, otoci i crvenilo), upala, promjena usnica, papilitis,

nepoznato

ogrubjelost/suhoća, ukočenost, trauma, osip sličan varičeli, krvarenje na

 

mjestu venepunkcije, osjećaj topline, toplina na dodir

 

Pretrage

 

gubitak tjelesne težine

rijetko

Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije

 

kontuzija, neotrovni ugriz/ubod

rijetko

Socijalne okolnosti

 

narušene aktivnosti u svakodnevnom životu

rijetko

+ U razdoblju nakon stavljanja u promet živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck), opažene su varičele uzrokovane sojem iz cjepiva.

* Vidjeti dio c

c. Opis odabranih nuspojava

Aseptički meningitis

Prijavljeni su slučajevi aseptičkog meningitisa nakon cijepljenja protiv morbila, parotitisa i rubele. Premda se pokazalo da postoji uzročno-posljedični odnos između aseptičkog meningitisa i drugih sojeva u cjepivu protiv parotitisa, nema dokaza koji bi povezivali aseptički meningitis s cjepivom koje sadrži soj Jeryl Lynn™.

Febrilne konvulzije

Febrilne konvulzije prijavljene su u djece koja su primila ProQuad. Sukladno podacima iz kliničkih ispitivanja o vremenu pojave vrućice i osipa sličnog morbilima, opažajno ispitivanje u djece u dobi od 12 do 60 mjeseci nakon stavljanja cjepiva u promet otkrilo je dvostruko povećanje rizika (0,70 na 1000 djece naspram 0,32 na 1000 djece) od febrilnih konvulzija u razdoblju od 5 do 12 dana nakon prve doze cjepiva ProQuad (N=31 298) u usporedbi s istodobnom primjenom cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. i živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck)

(N=31 298). Ti podaci pokazuju da na 2600 djece cijepljene cjepivom ProQuad u usporedbi s istodobno primijenjenim cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. i živog cjepiva protiv varičela (Oka/Merck) dolazi jedan dodatni slučaj febrilnih konvulzija. Ti su podaci potvrđeni u opažajnom ispitivanju nakon stavljanja cjepiva u promet koje su sponzorirali američki Centri za kontrolu bolesti i prevenciju (engl., U.S. Centers for Disease Control and Prevention). U razdoblju od 30 dana nakon cijepljenja nije bio primijećen povećan rizik od febrilnih konvulzija (vidjeti dio 5.1).

Encefalitis i encefalopatija

U teško imunokompromitiranih osoba koje su nehotično bile cijepljene cjepivom koje sadrži virus morbila prijavljeni su encefalitis s inkluzijskim tjelešcima nakon morbila, pneumonitis i smrtni ishod

kao izravna posljedica diseminirane infekcije virusom morbila iz cjepiva (vidjeti dio 4.3); također su prijavljeni diseminirani parotitis i infekcija virusom rubele iz cjepiva.

Subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE)

Nema dokaza da cjepivo protiv morbila može prouzročiti SSPE. Prijavljeni su slučajevi SSPE u djece koja nisu imala u anamnezi infekciju divljim tipom virusa morbila, ali su primila cjepivo protiv morbila. Neki od tih slučajeva možda su bili posljedica neprepoznatih morbila u prvoj godini života ili cijepljenja protiv morbila. Rezultati retrospektivnog ispitivanja parova (case-control) provedenog u američkim Centrima za kontrolu bolesti i prevenciju ukazuju na to da je cjepivo protiv morbila općenito štitilo protiv SSPE jer je spriječilo morbile, kojima je svojstven rizik od SSPE.

Artralgija i/ili artritis

Artralgija i/ili artritis (obično prolazni i rijetko kronični) i polineuritis znakovi su infekcije divljim tipom virusa rubele i razlikuju se u učestalosti i težini ovisno o dobi i spolu, s time da su najčešći i najteži u odraslih žena a najrjeđi i najlakši u pretpubertetske djece. U djece su, nakon cijepljenja, reakcije u zglobovima općenito manje česte (0 do 3%) i kratkotrajne. U žena su stope incidencije artritisa i artralgije općenito više od onih u djece (12 do 20%), a reakcije su izraženije i dugotrajnije. Simptomi mogu trajati i mjesecima, a u rijetkim slučajevima i godinama. U adolescentica je incidencija reakcija osrednja, između one u djece i one u odraslih žena. Čak i u starijih žena (u dobi od 35 do 45 godina) te se reakcije općenito dobro podnose i rijetko ometaju uobičajene aktivnosti.

Kronični artritis

Kronični artritis je bio povezan sa zarazom divljim tipom virusa rubele i povezuje se s perzistentnim virusom i/ili virusnim antigenom izoliranim iz tkiva. Samo su u rijetkim slučajevima cijepljene osobe razvile kronične zglobne simptome.

Slučajevi herpes zostera u kliničkim ispitivanjima

U jednom su kliničkom ispitivanju bila prijavljena 2 slučaja herpes zostera na 2108 zdravih ispitanika u dobi od 12 do 23 mjeseca koji su bili cijepljeni jednom dozom cjepiva ProQuad i praćeni 1 godinu. Oba slučaja bila su bez osobitosti i nisu prijavljene nikakve posljedice.

Podaci prikupljeni aktivnim praćenjem djece cijepljene živim cjepivom protiv varičele (Oka/Merck) i praćene tijekom 14 godina nakon cijepljenja pokazali su da ne postoji povećanje učestalosti herpes zostera u usporedbi s djecom koja su imala varičelu uzrokovanu divljim tipom virusa u vrijeme kada još nije bilo cjepiva. Ti podaci iz praćenja zapravo ukazuju na to da djeca cijepljena protiv varičele mogu imati niži rizik od herpes zostera. Međutim, dugotrajni učinak cijepljenja protiv varičele na incidenciju herpes zostera za sada nije poznat. Trenutno nema dostupnih dugotrajnih podataka za ProQuad (vidjeti dio 5.1).

Prijenos

Na temelju prijava izoliranih slučajeva tijekom praćenja živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck) nakon njegova stavljanja u promet, postoji mogućnost da se u rijetkim slučajevima virus varičele iz cjepiva prenese kontaktom s primatelja cjepiva ProQuad koji razviju ili ne razviju osip sličan varičeli (vidjeti dio 4.4).

d. Druge posebne populacije

Imunokompromitirani pojedinci (vidjeti dio 4.3)

Nekrotizirajući retinitis prijavljen je nakon stavljanja lijeka u promet u imunokompromitiranih pojedinaca.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije bio prijavljen niti jedan slučaj predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: cjepiva, virusno cjepivo; ATK oznaka: J07BD54.

Djelotvornost

Nisu provedena službena ispitivanja djelotvornosti cjepiva ProQuad. Međutim, brojna druga ispitivanja pokazala su djelotvornost živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck) i cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc.

Djelotvornost komponenti morbila, parotitisa i rubele u cjepivu ProQuad bila je prethodno ustanovljena u nizu dvostruko slijepih kontroliranih terenskih ispitivanja s monovalentnim cjepivima proizvođača Merck & Co., Inc., koja su pokazala visoki stupanj zaštitne djelotvornosti. U ovim se ispitivanjima serokonverzija kao odgovor na cijepljenje protiv morbila, parotitisa i rubele poklapala sa zaštitom od ovih bolesti. ProQuad postiže stope odgovora protutijela na viruse morbila, parotitisa i rubele koji je sličan onom primijećenom nakon cijepljenja cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc.

Širom svijeta je distribuirano više od 518 milijuna doza cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. (od 1978. do 2007.). Široko primjenjivan raspored cijepljenja s 2 doze u Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama poput Finske i Švedske doveo je do smanjenja incidencije svake od te 3 ciljne bolesti za >99%.

U kombiniranim kliničkim ispitivanjima jednokratne doze živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck) u zdrave djece, zaštitna djelotvornost cjepiva protiv svih težina varičele kretala se u rasponu od 81% do 100%. U velikom ispitivanju parova procijenilo se da je djelotvornost cjepiva protiv svih oblika varičele 85%, a protiv umjereno teške i teške bolesti 97%.

U ispitivanju u kojem se uspoređivala 1 doza (N=1114) do 2 doze (N=1102) živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck), procijenjena djelotvornost cjepiva protiv svih težina varičele tijekom desetgodišnjeg razdoblja promatranja bila je 94% za 1 dozu i 98% za 2 doze (p<0,001). Tijekom desetgodišnjeg razdoblja promatranja, kumulativna stopa varičele bila je 7,5% nakon 1 doze i 2,2% nakon 2 doze. Većina slučajeva varičele zabilježena u cijepljenih 1 dozom ili 2 doze cjepiva bila je blaga.

Pokazalo se da odgovor protutijela na virus varičele koji je ≥5 gpELISA jedinica/ml na glikoproteinskom enzimskom imunotestu (gpELISA, visoko osjetljivi test koji nije dostupan u komercijalne svrhe) visoko korelira s dugotrajnom zaštitom. Klinička ispitivanja pokazala su da imunizacija cjepivom ProQuad izaziva stope odgovora protutijela na virus varičele koje su ≥5 gpELISA jedinica/ml, slično onima opaženima nakon cijepljenja živim cjepivom protiv varičele (Oka/Merck).

Imunogenost

Imunogenost se ispitivala u djece u dobi od 12 do 23 mjeseca bez morbila, parotitisa, rubele i varičele u anamnezi i koja su sudjelovala u 5 randomiziranih kliničkih ispitivanja. Imunogenost sadašnje formulacije koja je postojana na hladnom pokazala se sličnom imunogenosti ranije formulacije cjepiva ProQuad šest tjedana nakon jednokratne doze cjepiva. Imunogenost jednokratne doze ranije formulacije cjepiva ProQuad bila je podjednaka imunogenosti jednokratne doze pojedinih komponenti

cjepiva (živo cjepivo protiv varičele (Oka/Merck) i cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc.), koje se trenutno koriste za rutinsko cijepljenje u nekim zemljama.

Klinička ispitivanja koja su uključivala 6987 ispitanika koji su primili ProQuad pokazala su mjerljiv imunološki odgovor na morbile, parotitis, rubelu i varičelu u visokom postotku ispitanika. Prisutnost mjerljivih protutijela procijenila se enzimskim imunotestom (ELISA) odgovarajuće osjetljivosti na morbile, parotitis (divlji tip i soj iz cjepiva) i rubelu te testom gpELISA za varičelu. Nakon jednokratne doze cjepiva ProQuad, stopa odgovora na cjepivo iznosila je 97,7% za morbile, 96,3% do 98,8% za parotitis i 98,8% za rubelu. Dok je postotak serokonverzije za varičelu bio ujednačeno visok (97,9% do 99,8% u svim ispitivanjima), nije se pokazalo da serokonverzija dobro korelira sa zaštitom. Stopa odgovora na cjepivo bila je 90,9% (raspon, 80,8% do 94,5%) za varičelu na temelju titra protutijela nakon cijepljenja ≥5 gpELISA jedinica/ml (titar protutijela za koja se pokazalo da visoko korelira s dugotrajnom zaštitom). Ovi su rezultati bili slični stopama imunološkog odgovora izazvanog istodobnom primjenom jednokratne doze živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck) i cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. primjenjenih na različita injekcijska mjesta.

Procjena imunogenosti u djece u dobi od 9 do 12 mjeseci u vrijeme prve doze

Provedeno je kliničko ispitivanje cjepiva ProQuad primijenjenog prema rasporedu s 2 doze, koje su bile primijenjene u razmaku od 3 mjeseca u 1620 zdravih ispitanika u dobi od 9 do 12 mjeseci u vrijeme prve doze. Sigurnosni profil nakon 1. i 2. doze općenito je bio usporediv u svim dobnim podskupinama.

U analizi podataka cijele ispitivane populacije (cijepljeni ispitanici bez obzira na njihov početni titar protutijela) dobila se visoka stopa serološke zaštite od >99% protiv parotitisa, rubele i varičele nakon 2. doze, bez obzira na dob cijepljenih osoba u vrijeme prve doze. Nakon 2 doze, stopa serološke zaštite protiv morbila iznosila je 98,1% kad se prva doza primijenila u dobi od 11 mjeseci, u usporedbi s 98,9% kad se prva doza primijenila u dobi od 12 mjeseci (ispitivanje neinferiornosti, postignut cilj ispitivanja). Nakon dvije doze, stopa serološke zaštite protiv morbila iznosila je 94,6% kad se prva doza dala u dobi od 9 mjeseci, u usporedbi s 98,9% kad se prva doza dala u dobi od 12 mjeseci (ispitivanje neinferiornosti, nije postignut cilj ispitivanja).

Stopa seroprotekcije od morbila, parotitisa, rubele i varičele 6 tjedana nakon primjene 1. doze i 6 tjedana nakon primjene 2. doze u analizi podataka cijele ispitivane populacije prikazana je u sljedećoj tablici.

 

 

1. doza u dobi od

1. doza u dobi od 11

1. doza u dobi od 12

 

 

9 mjeseci / 2. doza u

mjeseci / 2. doza u

mjeseci / 2. doza u

Valencija

Vremenska

dobi od 12 mjeseci

dobi od 14 mjeseci

dobi od 15 mjeseci

(razina

N = 527

N = 480

N = 466

točka

seroprotekcije)

stopa

stopa

stopa

 

 

 

seroprotekcije

seroprotekcije

seroprotekcije

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Morbili

Nakon 1.

72,3%

87,6%

90,6%

doze

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(titar ≥255

Nakon 2.

94,6%

98,1%

98,9%

mIU/ml)

doze

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

 

Parotitis (titar

Nakon 1.

96,4%

98,7%

98,5%

doze

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

≥10 ELISA Ab

Nakon 2.

99,2%

99,6%

99,3%

jedinica/ml)

doze

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

 

 

1. doza u dobi od

1. doza u dobi od 11

1. doza u dobi od 12

 

 

9 mjeseci / 2. doza u

mjeseci / 2. doza u

mjeseci / 2. doza u

Valencija

Vremenska

dobi od 12 mjeseci

dobi od 14 mjeseci

dobi od 15 mjeseci

(razina

N = 527

N = 480

N = 466

točka

seroprotekcije)

stopa

stopa

stopa

 

 

 

seroprotekcije

seroprotekcije

seroprotekcije

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Rubela (titar

Nakon 1.

97,3%

98,7%

97,8%

doze

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

≥10 IU/ml)

Nakon 2.

99,4%

99,4%

99,6%

 

 

doze

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Varičela (titar

Nakon 1.

93,1%

97,0%

96,5%

doze

[90,6; 95,1]

[95,1; 98,4]

[94,4; 98,0]

≥5 gp ELISA

Nakon 2.

100%

100%

100%

jedinica/ml)

doze

[99,3; 100]

[99,2; 100]

[99,2; 100]

 

Geometrijski srednji titar (engl., Geometric mean titre, GMT) nakon 2. doze cjepiva protiv parotitisa, rubele i varičele bio je usporediv u svim dobnim kategorijama, dok je geometrijski srednji titar protiv morbila bio niži u ispitanika koji su primili prvu dozu u dobi od 9 mjeseci nego u ispitanika koji su primili prvu dozu u dobi od 11 ili 12 mjeseci.

Djeca koja su primila drugu dozu cjepiva ProQuad

U 2 klinička ispitivanja, 1035 ispitanika primilo je drugu dozu cjepiva ProQuad približno 3 mjeseca nakon prve doze. Stope odgovora na cjepivo iznosile su 99,4% za morbile, 99,9% za parotitis, 98,3% za rubelu i 99,4% za varičelu (≥5 gpELISA jedinica/ml). Geometrijski srednji titar (GMT) nakon druge doze cjepiva ProQuad povisio se približno 2 puta za morbile, parotitise i rubelu te približno 41 puta za varičelu (za informacije o sigurnosti, vidjeti dio 4.8).

Djeca koja su primila 2 doze cjepiva ProQuad intramuskularno ili supkutano

U kliničkom je ispitivanju 405 djece primilo 2 doze cjepiva ProQuad bilo intramuskularnim, bilo supkutanim putem primjene. Dvije doze cjepiva ProQuad primijenjene i.m. putem primjene bile su jednako imunogene kao i dvije doze primijenjene s.c. putem u pogledu stope odgovora protutijela i titra protutijela na morbile, parotitis, rubeolu i varičele.

Djeca koja su primila ProQuad u dobi između 4 i 6 godina nakon primarnog cijepljenja živim cjepivom protiv varičele (Oka/Merck) i cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc.

Imunogenost i sigurnost cjepiva ProQuad procijenili su se u kliničkom ispitivanju koje je uključilo 799 ispitanika u dobi od 4 do 6 godina koji su prethodno primili živo cjepivo protiv varičele (Oka/Merck) i cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. najmanje 1 mjesec prije ulaska u ispitivanje. Nakon primjene doze cjepiva ProQuad, geometrijski srednji titar za morbile, parotitis i rubelu bio je sličan titru nakon druge doze živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck) i cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. primijenjenih istodobno na različita injekcijska mjesta. Osim toga, geometrijski srednji titar za morbile, parotitis i rubelu bio je sličan onom nakon druge doze cjepiva protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. primijenjenog istodobno s placebom (za informacije o sigurnosti, vidjeti dio 4.8).

Trajnost imunološkog odgovora

Trajnost protutijela 1 godinu nakon cijepljenja procijenila se u podskupini od 2108 ispitanika koji su bili uključeni u jedno kliničko ispitivanje. Stope postojanja protutijela 1 godinu nakon cijepljenja u cijepljenih jednokratnom dozom cjepiva ProQuad iznosili su 98,9% (1722/1741) za morbile, 96,7% (1676/1733) za parotitis, 99,6% (1796/1804) za rubelu i 97,5% (1512/1550) za varičelu (≥5 gpELISA jedinica/ml).

Iskustvo s cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. pokazuje da su protutijela protiv virusa morbila, parotitisa i rubele i dalje mjerljiva u većine pojedinaca 11 do 13 godina nakon primarnog cijepljenja. U kliničkim ispitivanjima u zdravih ispitanika koji su primili 1 dozu živog cjepiva protiv varičele (Oka/Merck), mjerljiva protutijela protiv varičele bila su prisutna u većine ispitanika testiranih do 10 godina nakon cijepljenja.

Opažajna ispitivanja dugotrajne djelotvornosti cjepiva protiv varičele

Podaci prikupljeni praćenjem u dva opažajna ispitivanja djelotvornosti provedena u Sjedinjenim Američkim Državama potvrdila su da široko obuhvatno cijepljenje protiv varičele smanjuje rizik od varičele za približno 90% i da se zaštita održava tijekom najmanje 15 godina kako u cijepljenih, tako i u necijepljenih osoba. Ovi podaci također ukazuju na to da cijepljenje protiv varičele smanjuje rizik od herpes zostera u cijepljenih osoba.

U prvom ispitivanju, dugotrajnom prospektivnom kohortnom ispitivanju, 1995. je godine cjepivom protiv varičele bilo cijepljeno približno 7600 djece u drugoj godini života i aktivno praćeno tijekom 14 godina kako bi se procijenila pojavnost varičele i herpes zostera. Tijekom cijelog razdoblja praćenja, učestalost varičele bila je približno 10 puta niža u cijepljene djece nego u djece iste dobi u vrijeme kad još nije bilo cjepiva (procijenjena djelotvornost cjepiva tijekom razdoblja ispitivanja iznosila je između 73% i 90%). U pogledu herpes zostera, broj slučajeva herpes zostera bio je manji među osobama cijepljenima protiv varičele tijekom razdoblja praćenja od očekivane učestalosti u djece iste dobi koja su preboljela varičelu izazvanu divljim tipom virusa u vrijeme dok još nije bilo cjepiva (relativni rizik = 0,61, 95% CI 0,43 – 0,89). Slučajevi varičele i herpes zostera koji su izbili u cijepljenih bili su obično blagi.

U drugom dugotrajnom ispitivanju praćenja, tijekom 15-godišnjeg razdoblja od 1995. godine (prije cjepiva) do 2009. godine, provedeno je pet presječnih ispitivanja učestalosti varičele, svako u nasumično odabranom uzorku od približno 8000 djece i adolescenata u dobi od 5 do 19 godina. Rezultati su pokazali postupno opadanje stopa varičele za ukupno 90% do 95% (za približno 10 do 20 puta) od 1995. do 2009. godine u svim dobnim skupinama, kako u cijepljenih, tako i u necijepljene djece i adolescenata. Osim toga, u svim je dobnim skupinama opaženo smanjenje stopa hospitalizacije zbog varičele za približno 90% (za približno 10 puta).

Opažajno ispitivanje praćenja sigurnosti cjepiva nakon stavljanja u promet

Sigurnost se procijenila u opažajnom ispitivanju koje je uključilo 69 237 djece cijepljene cjepivom ProQuad u dobi od 12 mjeseci do 12 godina i 69 237 djece odgovarajuće dobi i spola u povijesnoj usporednoj skupini koji su bili istodobno cijepljeni cjepivom protiv morbila, parotitisa i rubele proizvođača Merck & Co., Inc. i živim cjepivom protiv varičele (Oka/Merck). Uz procjenu incidencije febrilnih konvulzija u roku od 30 dana nakon prve doze (vidjeti dio 4.8), ispitivanjem se također procijenila opća sigurnost cjepiva ProQuad u razdoblju od 30 dana nakon prve ili druge doze. Osim povećanja broja febrilnih konvulzija nakon prve doze, nisu bili utvrđeni drugi razlozi za zabrinutost zbog sigurnosti nakon prve ili druge doze.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nisu provedena tradicionalna neklinička ispitivanja, ali nema nekliničkih razloga za zabrinutost u pogledu kliničke sigurnosti osim podataka navedenih u drugim dijelovima ovog Sažetka opisa svojstava lijeka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak saharoza

hidrolizirana želatina natrijev klorid sorbitol

natrijev glutamat natrijev fosfat natrijev bikarbonat kalijev fosfat kalijev klorid

podloga 199 s Hanksovim solima

Eagleova minimalna osnovna podloga, (MEM) neomicin

fenolno crvenilo

kloridna kiselina (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH) urea

Otapalo

voda za injekcije.

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovo cjepivo se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

18 mjeseci.

Nakon rekostitucije, cjepivo treba odmah primijeniti, Međutim, dokazana stabilnost u primjeni je 30 minuta kada se čuva na temperaturi između 20 C i 25 C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C-8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije cjepiva vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

ProQuad s otapalom za rekonstituciju isporučen u bočici:

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u bočici (staklo) s čepom (klorobutil guma) u pakiranju od 1 i 10.

ProQuad s otapalom za rekonstituciju isporučen u napunjenoj štrcaljki:

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u napunjenoj štrcaljki (staklo) s pričvršćenom iglom s čepom klipa (klorobutil guma) i štitnikom za iglu (prirodna guma) u pakiranju od 1 i 10.

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u napunjenoj štrcaljki (staklo) s čepom klipa (klorobutil guma) i zatvaračem vrha (stiren-butadien guma), bez igle, u pakiranju od 1, 10 i 20.

Prašak u bočici (staklo) s čepom (butil guma) i otapalo u napunjenoj štrcaljki (staklo) s čepom klipa (klorobutil guma) i zatvaračem vrha (stiren-butadien guma), s jednom ili dvije nepričvršćene igle, u pakiranju od 1, 10 i 20.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Za rekonstituciju cjepiva, koristite samo priloženo otapalo, zato što ne sadrži konzervanse niti druge antivirusne tvari, koje bi mogle inaktivirati cjepivo. Nakon rekonstitucije, ProQuad je bistra tekućina svjetložute do svjetloružičaste boje.

Važno je da se za svaku osobu koja se cijepi koristi posebna sterilna štrcaljka i igla, kako bi se spriječio prijenos infektivnih čestica s jedne osobe na drugu.

ProQuad se ne smije miješati u štrcaljki s drugim cjepivima.

Upute za rekonstituciju

ProQuad s otapalom za rekonstituciju isporučen u bočici:

Izvucite cjeli sadržaj bočice s otapalom u štrcaljku. Ubrizgajte cijeli sadržaj štrcaljke u bočicu s praškom. Nježno protresite, kako bi se potpuno otopio. Izvucite cijeli sadržaj rekonstituiranog cjepiva iz bočice u istu štrcaljku i injicirajte cjeli volumen.

Prije primjene, rekonstituirano cjepivo treba vizualno pregledati da ne sadrži strane čestice i/ili da nema neuobičajeni izgled. U slučaju da se takvo što opazi, cjepivo odbacite.

ProQuad s otapalom za rekonstituciju isporučen u napunjenoj štrcaljki:

Ubrizgajte cijeli sadržaj štrcaljke s otapalom u bočicu koja sadrži prašak. Nježno protresite kako bi se potpuno otopilo. Izvucite cijeli sadržaj rekonstituiranog cjepiva iz bočice u istu štrcaljku i injicirajte cijeli volumen.

Prije primjene, rekonstituirano cjepivo treba vizualno pregledati da ne sadrži strane čestice i/ili da nema neuobičajen izgled. U slučaju da se takvo što opazi, cjepivo odbacite.

Preporučuje se primijeniti cjepivo odmah nakon rekonstitucije, kako bi se smanjila mogućnost gubitka djelotvornosti. Ako se rekonstituirano cjepivo ne primijeni u roku od 30 minuta treba ga odbaciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/323/001

EU/1/05/323/002

EU/1/05/323/003

EU/1/05/323/004

EU/1/05/323/005

EU/1/05/323/006

EU/1/05/323/007

EU/1/05/323/008

EU/1/05/323/009

EU/1/05/323/010

EU/1/05/323/011

EU/1/05/323/012

EU/1/05/323/013

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 06. travnja 2006.

Datum posljednje obnove: 16. prosinca 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept