Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ProQuad (virus, live attenuated, measles, virus,...) – Označavanje - J07BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaProQuad
ATK šifraJ07BD04
Tvarvirus, live attenuated, measles, virus, live attenuated, mumps, virus, live attenuated, rubella, virus, live attenuated, varicella
ProizvođačSanofi Pasteur MSD, SNC

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ProQuad – prašak u bočici i otapalo u bočici – pakiranje od 1, 10

1.NAZIV LIJEKA

ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži (živi, atenuirani):

virus morbila, soj Enders' Edmonston .........................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B] ..............................

≥ 4,30 log10

CCID50

virus rubele, soj Wistar RA 27/3..................................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus varičele, soj Oka/Merck .....................................................

≥ 3,99 log10

PFU

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, sorbitol, natrijev glutamat, natrijev fosfat, natrijev bikarbonat, kalijev fosfat, kalijev klorid, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, neomicin, fenolno crvenilo, HCl, NaOH.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju. 1 bočica (prašak) + 1 bočica (otapalo).

10 bočica (prašak) + 10 bočica (otapalo).

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Primijeniti odmah nakon pripreme ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi između 20°C i 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/323/001 – pakiranje od 1

EU/1/05/323/002 – pakiranje od 10

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ProQuad prašak za suspenziju za injekciju

i.m./s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6.DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za ProQuad

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ProQuad – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s pričvršćenom iglom – pakiranje od 1, 10

1. NAZIV LIJEKA

ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži (živi, atenuirani):

virus morbila, soj Enders' Edmonston .........................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B] ..............................

≥ 4,30 log10

CCID50

virus rubele, soj Wistar RA 27/3..................................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus varičele, soj Oka/Merck .....................................................

≥ 3,99 log10

PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, sorbitol, natrijev glutamat, natrijev fosfat, natrijev bikarbonat, kalijev fosfat, kalijev klorid, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, neomicin, fenolno crvenilo, HCl, NaOH.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki. 1 bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka sa iglom (otapalo).

10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki sa iglom (otapalo).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Primijeniti odmah nakon pripreme ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi između 20°C i 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/323/003 – pakiranje od 1

EU/1/05/323/004 – pakiranje od 10

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ProQuad – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki bez igle – pakiranja od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži (živi, atenuirani):

virus morbila, soj Enders' Edmonston .........................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B] ..............................

≥ 4,30 log10

CCID50

virus rubele, soj Wistar RA 27/3..................................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus varičele, soj Oka/Merck .....................................................

≥ 3,99 log10

PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, sorbitol, natrijev glutamat, natrijev fosfat, natrijev bikarbonat, kalijev fosfat, kalijev klorid, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, neomicin, fenolno crvenilo, HCl, NaOH.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

1 jednodozna bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka bez igle (otapalo). 10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki bez igle (otapalo).

20 bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki bez igle (otapalo).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Primijeniti odmah nakon pripreme ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi između 20°C i 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/323/005 – pakiranje od 1

EU/1/05/323/006 – pakiranje od 10

EU/1/05/323/007 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ProQuad – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s 1 nepričvršćenom iglom – pakiranja od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži (živi, atenuirani):

virus morbila, soj Enders' Edmonston .........................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B] ..............................

≥ 4,30 log10

CCID50

virus rubele, soj Wistar RA 27/3..................................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus varičele, soj Oka/Merck .....................................................

≥ 3,99 log10

PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, sorbitol, natrijev glutamat, natrijev fosfat, natrijev bikarbonat, kalijev fosfat, kalijev klorid, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, neomicin, fenolno crvenilo, HCl, NaOH.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki. 1 bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) + 1 igla.

10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 10 igala. 20 bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 20 igala.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Primijeniti odmah nakon pripreme ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi između 20°C i 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/323/008 – pakiranje od 1

EU/1/05/323/009 – pakiranje od 10

EU/1/05/323/012 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

ProQuad – prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki s 2 nepričvršćene igle – pakiranja od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

ProQuad prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živo

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Nakon pripreme, 1 doza (0,5 ml) sadrži (živi, atenuirani):

virus morbila, soj Enders' Edmonston .........................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus parotitisa, soj Jeryl Lynn™ [Razina B] ..............................

≥ 4,30 log10

CCID50

virus rubele, soj Wistar RA 27/3..................................................

≥ 3,00 log10

CCID50

virus varičele, soj Oka/Merck .....................................................

≥ 3,99 log10

PFU

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, hidrolizirana želatina, urea, natrijev klorid, sorbitol, natrijev glutamat, natrijev fosfat, natrijev bikarbonat, kalijev fosfat, kalijev klorid, podloga 199 s Hanksovim solima, MEM, neomicin, fenolno crvenilo, HCl, NaOH.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki. 1 bočica (prašak) + 1 napunjena štrcaljka (otapalo) + 2 igle.

10 bočica (prašak) + 10 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 20 igala. 20 bočica (prašak) + 20 napunjenih štrcaljki (otapalo) + 40 igala.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić ili potkožno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom. Ne zamrzavati. Bočicu s praškom čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Primijeniti odmah nakon pripreme ili u roku od 30 minuta ako se čuva na temperaturi između 20°C i 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/323/010 – pakiranje od 1

EU/1/05/323/011 – pakiranje od 10

EU/1/05/323/013 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA S PRAŠKOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ProQuad prašak za suspenziju za injekciju i.m./s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE ŠTRCALJKA S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za ProQuad

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept