Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Procoralan (ivabradine hydrochloride) – Označavanje - C01EB17

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaProcoralan
ATK šifraC01EB17
Tvarivabradine hydrochloride
ProizvođačLes Laboratoires Servier

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Procoralan 5 mg filmom obložene tablete ivabradin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 5mg ivabradina (što odgovara 5,39 mg ivabradinklorida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta [28 filmom obloženih tableta] [56 filmom obloženih tableta] [84 filmom obloženih tableta] [98 filmom obloženih tableta] [100 filmom obloženih tableta] [112 filmom obloženih tableta]

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/316/001

[EU/1/05/316/002]

[EU/1/05/316/003]

[EU/1/05/316/004]

[EU/1/05/316/005]

[EU/1/05/316/006]

[EU/1/056/316/007]

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PROCORALAN 5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Procoralan 5 mg filmom obložene tablete ivabradin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Les Laboratoires Servier

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

LOT

5.DRUGO

Kratice za dane u tjednu

PON UTO SRI

ČET

PET SUB NED

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Procoralan 7,5 mg filmom obložene tablete ivabradin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 7,5mg ivabradina (što odgovara 8,085 mg ivabradinklorida)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta [28 filmom obloženih tableta] [56 filmom obloženih tableta] [84 filmom obloženih tableta] [98 filmom obloženih tableta] [100 filmom obloženih tableta] [112 filmom obloženih tableta]

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/316/008

[EU/1/05/316/009]

[EU/1/05/316/010]

[EU/1/05/316/011]

[EU/1/05/316/012]

[EU/1/05/316/013]

[EU/1/05/316/014]

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PROCORALAN 7,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Procoralan 7,5 mg filmom obložene tablete ivabradin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Les Laboratoires Servier

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

LOT

5. DRUGO

Kratice za dane u tjednu

PON UTO SRI

ČET

PET SUB NED

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept