Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prolia (denosumab) – Označavanje - M05BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaProlia
ATK šifraM05BX04
Tvardenosumab
ProizvođačAmgen Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S NAPUNJENOM ŠTRCALJKOM

1.NAZIV LIJEKA

Prolia 60 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki denosumab

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Napunjena štrcaljka od 1 ml sadrži 60 mg denosumaba (60 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ledena acetatna kiselina, natrijev hidroksid, sorbitol (E420), polisorbat 20 i voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Jedna napunjena štrcaljka s automatskim štitnikom za iglu.

Jedna napunjena štrcaljka.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

Važno: pročitajte uputu o lijeku prije rukovanja napunjenom štrcaljkom.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ne tresite pretjerano.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/618/001

EU/1/10/618/002

EU/1/10/618/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prolia

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP NAPUNJENA ŠTRCALJKA U BLISTERU

1. NAZIV LIJEKA

Prolia 60 mg injekcija denosumab

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Amgen Europe B.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

s.c.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NAPUNJENE ŠTRCALJKE (BEZ BLISTERA)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prolia 60 mg injekcija denosumab

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA NAPUNJENOJ ŠTRCALJKI (U BLISTERU)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prolia 60 mg denosumab s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

TEKST NA NALJEPNICI – PODSJETNIKU (uključena u pakiranju)

Sljedeća injekcija

Prolia 60 mg injekcija denosumab

s.c.

Svakih 6 mjeseci

Amgen Europe B.V.

<…./…./….>

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept