Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Protopic (tacrolimus) – Označavanje - D11AH01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaProtopic
ATK šifraD11AH01
Tvartacrolimus
ProizvođačLEO Pharma A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU PROTOPIC 0,03% MAST (10 g, 30 g, 60 g KUTIJA)

1.NAZIV LIJEKA

Protopic 0,03% mast takrolimus hidrat

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 g masti sadrži: 0,3 mg takrolimusa (u obliku takrolimus hidrata),

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

bijeli vazelin, tekući parafin, propilenkarbonat, bijeli pčelinji vosak, tvrdi parafin.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

mast

10 g

30 g

60 g

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za kožu.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/201/005 10 g

EU/1/02/201/001 30 g

EU/1/02/201/002 60 g

13.BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Protopic 0,03%

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE PROTOPIC 0,03% MAST (10 g TUBA)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Protopic 0,03% mast takrolimus hidrat

Za kožu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

10 g

6.DRUGO

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danska

EU/1/02/201/005

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU PROTOPIC 0,03% MAST (30 g, 60 g TUBA)

1. NAZIV LIJEKA

Protopic 0,03% mast takrolimus hidrat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 g masti sadrži: 0,3 mg takrolimusa (u obliku takrolimus hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

bijeli vazelin, tekući parafin, propilenkarbonat, bijeli pčelinji vosak, tvrdi parafin.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

mast

30 g

60 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za kožu

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/201/001 30 g

EU/1/02/201/002 60 g

13. BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU PROTOPIC 0,1% MAST (10 g, 30 g, 60 g KUTIJA)

1. NAZIV LIJEKA

Protopic 0,1% mast takrolimus hidrat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 g masti sadrži: 1,0 mg takrolimusa (u obliku takrolimus hidrata),

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

bijeli vazelin, tekući parafin, propilenkarbonat, bijeli pčelinji vosak, tvrdi parafin.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

mast

10 g

30 g

60 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za kožu

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/201/006 10 g

EU/1/02/201/003 30 g

EU/1/02/201/004 60 g

13. BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Protopic 0,1%

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE PROTOPIC 0,1% MAST (10 g TUBA)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Protopic 0,1% mast takrolimus hidrat Za kožu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 g

6. DRUGO

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danska

EU/1/02/201/006

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU PROTOPIC 0,1% MAST (30 g, 60 g TUBA)

1. NAZIV LIJEKA

Protopic 0,1% mast takrolimus hidrat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 g masti sadrži: 1,0 mg takrolimusa (u obliku takrolimus hidrata),

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

bijeli vazelin, tekući parafin, propilenkarbonat, bijeli pčelinji vosak, tvrdi parafin.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

mast

30 g

60 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za kožu

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/201/003 30 g

EU/1/02/201/004 60 g

13. BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept