Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Puregon (follitropin beta) – Uputa o lijeku - G03GA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPuregon
ATK šifraG03GA06
Tvarfollitropin beta
ProizvođačMerck Sharp

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Puregon 50 IU/0,5 ml otopina za injekciju Puregon 75 IU/0,5 ml otopina za injekciju Puregon 100 IU/0,5 ml otopina za injekciju Puregon 150 IU/0,5 ml otopina za injekciju Puregon 200 IU/0,5 ml otopina za injekciju Puregon 225 IU/0,5 ml otopina za injekciju

folitropin beta

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Puregon i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Puregon

3.Kako primjenjivati Puregon

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Puregon

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Puregon i za što se koristi

Puregon otopina za injekciju sadrži folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH).

FSH pripada skupini gonadotropina, koji su važni za ljudsku plodnost i reprodukciju. U žena je FSH potreban za rast i razvoj folikula u jajnicima. Folikuli su male okrugle vrećice koje sadrže jajne stanice. U muškaraca je FSH potreban za stvaranje spermija.

Puregon se koristi za liječenje neplodnosti u sljedećim situacijama:

Žene

Puregon se može primjenjivati za izazivanje ovulacije u žena koje nemaju ovulaciju i nisu odgovorile na liječenje klomifen citratom.

U žena koje su uključene u postupke medicinski potpomognute oplodnje, uključujući izvantjelesnu oplodnju (IVF) i druge metode, Puregon može dovesti do razvoja većeg broja folikula.

Muškarci

Puregon se može koristiti za stvaranje spermija u muškaraca koji su neplodni zbog smanjene razine hormona.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Puregon

Nemojte primjenjivati Puregon

U slučajevima:

ako ste alergični na folitropin beta ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate tumor jajnika, dojki, maternice, testisa ili mozga (hipofize ili hipotalamusa)

ako imate jako ili nepravilno krvarenje iz rodnice nepoznatog uzroka

ako Vam jajnici ne funkcioniraju zbog stanja koje se zove primarno zatajenje jajnika

ako imate ciste na jajniku ili povećane jajnike, koji nisu posljedica sindroma policističnih jajnika (PCOS)

ako imate nepravilnosti spolnih organa koje onemogućavaju normalnu trudnoću

ako imate fibroidne tumore maternice koji onemogućavaju normalnu trudnoću

ako ste muškarac i neplodni ste zbog stanja koje se zove primarno zatajenje testisa.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite Puregon:

ako ste imali alergijsku reakciju na neke antibiotike (neomicin i/ili streptomicin)

ako imate tegobe s hipofizom ili hipotalamusom koje nisu pod kontrolom

ako imate smanjenu aktivnost štitne žlijezde (hipotireozu)

ako Vam nadbubrežne žlijezde ne rade ispravno (adrenokortikalna insuficijencija)

ako imate visoke razine prolaktina u krvi (hiperprolaktinemija)

ako imate neka druga zdravstvena stanja (na primjer, šećernu bolest, srčanu bolest ili neku drugu dugotrajnu bolest).

Ako ste žena:

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Vaš liječnik će redovito provjeravati učinak liječenja kako bi iz dana u dan mogao odabrati pravilnu dozu lijeka Puregon. Možda ćete obavljati redovne ultrazvučne preglede jajnika. Liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi. Ovo je vrlo važno jer previsoka doza FSH-a može dovesti do rijetkih ali ozbiljnih komplikacija kada su jajnici pretjerano stimulirani pa rastući folikuli mogu postati veći nego što je normalno. To se ozbiljno medicinsko stanje zove sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). U rijetkim slučajevima, teški oblik OHSS-a može biti životno opasan. OHSS uzrokuje iznenadno nakupljanje tekućine u području trbuha i prsnog koša i može uzrokovati stvaranje krvnih ugrušaka. Ako primijetite jako napuhnut trbuh, bol u području trbuha (abdomena), mučninu, povraćanje, iznenadno povećanje tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine, proljev, smanjeno mokrenje ili otežano disanje, odmah se javite liječniku (također pogledajte dio 4 Moguće nuspojave). Redovito praćenje odgovora na liječenje FSH-om pridonosi sprječavanju pretjerane stimulacije jajnika. Odmah se javite svom liječniku ako osjetite bolove u trbuhu, čak i ako se to dogodi nekoliko dana nakon posljednje injekcije.

Višeplodna trudnoća ili prirođene mane

Nakon liječenja preparatima gonadotropina, povećava se vjerojatnost višeplodne trudnoće, čak i kad se u maternicu prenese samo jedan zametak. Višeplodne trudnoće predstavljaju povećan zdravstveni rizik i za majku i za bebe u vrijeme oko poroda. Osim toga, višeplodne trudnoće kao i posebne osobine bolesnika koji se liječe od neplodnosti (npr. dob žene, osobine sperme, genetsko nasljeđe oba roditelja) mogu biti povezane s povećanim rizikom od prirođenih mana.

Komplikacije trudnoće

Postoji nešto povećan rizik od izvanmaternične trudnoće (ektopična trudnoća). Stoga Vaš liječnik mora napraviti rani pregled ultrazvukom kako bi isključio mogućnost izvanmaternične trudnoće. U žena koje se liječe od neplodnosti nešto je veća vjerojatnost spontanog pobačaja.

Krvni ugrušak (tromboza)

Liječenje lijekom Puregon, baš kao i sama trudnoća, mogu povećati rizik od nastanka krvnog ugruška (tromboze). Tromboza je stvaranje krvnih ugrušaka u krvnim žilama.

Krvni ugrušci mogu dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja, kao što su:

začepljenje u plućima (plućna embolija)

moždani udar

srčani udar

tegobe s krvnim žilama (tromboflebitis)

nedostatak protoka krvi (duboka venska tromboza) zbog čega možete izgubiti ruku ili nogu.

Molimo razgovarajte o tome sa svojim liječnikom prije početka liječenja, a osobito:

ako znate da imate povećan rizik za razvoj tromboze

ako ste Vi ili netko u Vašoj užoj obitelji imali trombozu

ako imate izrazito povećanu tjelesnu težinu.

Torzija jajnika

Nakon liječenja gonadotropinima, uključujući i Puregon, nastala je torzija jajnika. Torzija jajnika je uvrtanje jajnika. Uvrtanje jajnika može prekinuti dotok krvi u jajnik.

Prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika:

ako ste ikad imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni

ako ste ikad imali kirurški zahvat u trbuhu (abdomenu)

ako ste ikad imali uvrtanje jajnika

ako ste imali ili imate ciste na jajniku ili jajnicima.

Tumori jajnika i drugih reproduktivnih organa

Zabilježeni su tumori jajnika i drugih reproduktivnih organa u žena koje su se liječile zbog neplodnosti. Nije poznato povećava li liječenje lijekovima za plodnost rizik od tih tumora u neplodnih žena.

Druga medicinska stanja

Dodatno, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika:

ako Vam je liječnik rekao da trudnoća za Vas može biti opasna.

Ako ste muškarac:

Muškarci koji imaju previše FSH-a u krvi

Povećane razine FSH-a u krvi su znak oštećenja testisa. U takvim slučajevima Puregon obično nije učinkovit. Kako bi provjerio učinak liječenja, liječnik može zatražiti analizu uzorka sjemena 4 do 6 mjeseci nakon početka liječenja.

Drugi lijekovi i Puregon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Učinak lijeka Puregon može biti povećan ako se koristi u kombinaciji s klomifen citratom. Ako se primjenjuje agonist GnRH-a (lijek koji sprječava preranu ovulaciju), možda će biti potrebne veće doze lijeka Puregon.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Ne smijete uzimati Puregon ako ste već trudni ili mislite da ste trudni.

Puregon može utjecati na stvaranje mlijeka. Nije vjerojatno da će Puregon prijeći u majčino mlijeko. Ako dojite, obavijestite o tome svog liječnika prije uzimanja lijeka Puregon.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Puregon utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Puregon

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po injekciji, tj. zanemarive količine natrija.

Djeca

Nema relevantne primjene lijeka Puregon u djece.

3.Kako primjenjivati Puregon

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje u žena

Vaš liječnik će odrediti početnu dozu koja se može prilagođavati tijekom liječenja. Detalji o režimima liječenja navedeni su u nastavku.

Postoje velike razlike među ženama u odgovoru jajnika na FSH, zbog čega nije moguće odrediti režim doziranja koji bi bio prikladan za sve bolesnice. Kako bi odredio pravilnu dozu, Vaš liječnik će provjeravati rast folikula ultrazvukom i mjerenjem količine estradiola (ženskog spolnog hormona) u krvi.

*Žene koje nemaju ovulaciju

Liječnik će odrediti početnu dozu. Ta se doza daje najmanje sedam dana. Ako nema odgovora jajnika, dnevna doza će se postupno povećavati dok rast folikula i/ili koncentracije estradiola u plazmi ne ukažu na dobar odgovor. Nakon toga se dnevna doza održava sve dok se ne uoči folikul odgovarajuće veličine. Za to je obično dovoljno 7-14 dana liječenja. Tada se liječenje lijekom Puregon prekida i potiče se ovulacija davanjem humanog korionskog gonadotropina (hCG).

*Postupci medicinski potpomognute oplodnje, npr. izvantjelesna oplodnja (IVF)

Liječnik će odrediti početnu dozu. Ta se doza daje najmanje prva četiri dana. Nakon toga se doza može prilagoditi ovisno o odgovoru jajnika. Kad se ustanovi dovoljan broj folikula odgovarajuće veličine, davanjem hCG-a potiče se završna faza sazrijevanja folikula. Jajna stanica ili više njih vade se 34-35 sati kasnije.

Doziranje u muškaraca

Puregon se obično daje u dozi od 450 IU tjedno, većinom u tri odijeljene doze od 150 IU, u kombinaciji s drugim hormonom (hCG). Liječenje traje najmanje 3-4 mjeseca, što odgovara vremenu potrebnom za razvoj spermija i vremenu u kojemu se može očekivati poboljšanje. Ako nakon tog razdoblja nije započelo stvaranje spermija, liječenje se može nastaviti još najmanje 18 mjeseci.

Kako se daju injekcije

Prva injekcija lijeka Puregon smije se dati samo u prisustvu liječnika ili medicinske sestre. Injekcija se daje polako, ili u mišić (na primjer u stražnjicu, bedro ili nadlakticu), ili pod kožu (na primjer u donjem dijelu trbuha).

Ako se injicira u mišić, injekciju mora dati liječnik ili medicinska sestra.

Ako se injicira pod kožu, u nekim slučajevima injekciju si možete dati sami, ili Vam je može dati partner/partnerica. Liječnik će Vam reći kada i na koji način to možete učiniti. Ako sami injicirate Puregon, slijedite upute za primjenu u daljnjem tekstu kako biste Puregon primijenili pravilno i uz minimalnu neugodu.

Upute za primjenu

Korak 1 - Priprema štrcaljke

Za primjenu lijeka Puregon morate koristiti sterilne štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu. Volumen štrcaljke mora biti dovoljno malen da se propisana doza može precizno odmjeriti.

Puregon otopina za injekciju nalazi se u staklenoj bočici. Otopinu ne smijete upotrijebiti ako sadrži čestice ili nije bistra. Najprije trebate skinuti poklopac s bočice. Nataknite iglu na štrcaljku i probodite gumeni čep bočice (a). Navucite otopinu u štrcaljku (b) i zamijenite iglu za navlačenje iglom za injekciju (c). Na kraju, držite štrcaljku uspravno s iglom prema gore i nježno lupkajte po tijelu štrcaljke kako bi mogući mjehurići zraka došli na vrh; tada potisnite klip dok ne izbacite sav zrak i u štrcaljki ne ostane samo Puregon otopina (d). Ako je potrebno, klip možete potisnuti još malo, kako biste odmjerili točnu količinu lijeka koju trebate primijeniti.

Korak 2 - Mjesto injiciranja

Najbolje mjesto za injekciju pod kožu je donji dio trbuha oko pupka (e), gdje ima dosta labave kože i naslaga masnog tkiva. Morate mijenjati mjesto injiciranja sa svakom injekcijom.

Moguće je injekciju dati i na druga mjesta. Liječnik ili medicinska sestra će Vam reći gdje možete injicirati.

Korak 3 - Priprema mjesta injiciranja

Nekoliko puta lupnite po mjestu injiciranja, što će potaknuti male živčane završetke i umanjiti nelagodu prilikom uboda. Operite ruke i obrišite mjesto injiciranja sredstvom za dezinfekciju (npr. kloroheksidinom 0,5%) kako biste uklonili površinske bakterije. Očistite otprilike 5 cm oko predviđenog mjesta uboda i pustite da se sredstvo suši najmanje jednu minutu prije nego nastavite.

Korak 4 - Ubod iglom

Stisnite malu površinu kože između palca i kažiprsta. Drugom rukom ubodite iglu u površinu kože pod kutem od 90°, kako je prikazano na slici (f).

Korak 5 - Provjerite je li igla ispravno postavljena

Ako je igla u pravilnom položaju, bit će teško povući klip štrcaljke unazad. Ako u štrcaljku uvučete malo krvi, to znači da je vrh igle probio venu ili arteriju. Ako se to dogodi, izvadite štrcaljku i pritisnite mjesto uboda vatom s dezinfekcijskim sredstvom; krvarenje će prestati za 1-2 minute. Ne smijete upotrijebiti tu otopinu. Krenite ponovno od Koraka 1 koristeći novu štrcaljku, nove igle i novu bočicu lijeka Puregon.

Korak 6 - Injiciranje otopine

Polako i ravnomjerno potiskujte klip štrcaljke kako biste pravilno injicirali otopinu, a da ne oštetite kožno tkivo.

Korak 7 - Odstranjivanje štrcaljke

Štrcaljku izvucite brzo i pritisnite mjesto uboda vatom s dezinfekcijskim sredstvom. Nježna masaža mjesta uboda, uz zadržavanje pritiska, poboljšava raspodjelu Puregon otopine i ublažava neugodu.

Preostalu otopinu morate baciti.

Puregon se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Ako primijenite više lijeka Puregon nego što ste trebali

Odmah obavijestite svog liječnika.

Prevelika doza lijeka Puregon može uzrokovati hiperstimulaciju jajnika (OHSS), što možete osjetiti kao bol u trbuhu. Ako Vas muče bolovi u trbuhu, odmah obavijestite liječnika. Također pogledajte dio 4 o mogućim nuspojavama.

Ako ste zaboravili primijeniti Puregon

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Javite se liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave u žena

Komplikacija liječenja FSH-om je hiperstimulacija jajnika. Prekomjerna stimulacija jajnika može prijeći u medicinsko stanje koje se zove sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS), što može predstavljati ozbiljan medicinski problem. Rizik se može smanjiti pažljivim praćenjem razvoja folikula tijekom liječenja. Vaš liječnik će Vam pregledavati jajnike ultrazvukom kako bi pažljivo pratio broj sazrijevajućih folikula. Vaš liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi. Prvi simptomi su bol u trbuhu, mučnina ili proljev. U težim slučajevima simptomi mogu uključivati povećanje jajnika, nakupljanje tekućine u trbuhu i/ili prsnom košu (što može uzrokovati iznenadno povećanje tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine) i nastanak krvnih ugrušaka u cirkulaciji. Pogledajte upozorenja i mjere opreza u dijelu 2.

Odmah se javite liječniku ako osjetite bolove u trbuhu ili ako se pojavi neki drugi simptom hiperstimulacije jajnika, čak i ako se to dogodi nekoliko dana nakon posljednje injekcije.

Ako ste žena:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-glavobolja

-reakcije na mjestu injiciranja (kao što su nastajanje modrica, bol, crvenilo, oticanje i svrbež)

-sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

-bol u zdjelici

-bol u trbuhu i/ili nadutost

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

-tegobe s dojkama (uključujući osjetljivost)

-proljev, zatvor ili nelagoda u trbuhu

-povećanje maternice

-mučnina

-reakcije preosjetljivosti (kao što su osip, crvenilo, koprivnjača i svrbež)

-ciste ili povećanje jajnika

-torzija jajnika (bolno uvrtanje jajnika)

-krvarenje iz rodnice

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

-krvni ugrušci (mogu se javiti i bez neželjene pretjerane stimulacije jajnika, pogledajte upozorenja i mjere opreza u dijelu 2).

Također su prijavljeni izvanmaternična trudnoća (ektopična trudnoća), pobačaj i višeplodna trudnoća. Te se nuspojave ne smatraju povezanima s primjenom lijeka Puregon nego s medicinski potpomognutom oplodnjom ili posljedičnom trudnoćom.

Ako ste muškarac:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-akne

-reakcije na mjestu injiciranja (kao što su otvrdnuće i bol)

-glavobolja

-osip

-razvoj dojki

-cista testisa

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Puregon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvanje u ljekarni

Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C (u hladnjaku). Ne zamrzavati.

Čuvanje kod bolesnika

Imate dvije mogućnosti:

1.Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C (u hladnjaku). Ne zamrzavati.

2.Čuvati jednokratno na temperaturi od ili ispod 25°C (sobnoj temperaturi) najdulje 3 mjeseca. Zabilježite kada ste lijek počeli čuvati izvan hladnjaka.

Bočice čuvati u vanjskom pakiranju.

Sadržaj bočice mora se upotrijebiti odmah nakon što se probije gumeni čep.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Puregon sadrži

Djelatna tvar je folitropin beta.

Puregon 50 IU/0,5 ml otopina za injekciju: Jedna bočica sadrži djelatnu tvar folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH) u koncentraciji od 50 IU u 0,5 ml vodene otopine po bočici.

Puregon 75 IU/0,5 ml otopina za injekciju: Jedna bočica sadrži djelatnu tvar folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH) u koncentraciji od 75 IU u 0,5 ml vodene otopine po bočici.

Puregon 100 IU/0,5 ml otopina za injekciju: Jedna bočica sadrži djelatnu tvar folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH) u koncentraciji od 100 IU u 0,5 ml vodene otopine po bočici.

Puregon 150 IU/0,5 ml otopina za injekciju: Jedna bočica sadrži djelatnu tvar folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH) u koncentraciji od 150 IU u 0,5 ml vodene otopine po bočici.

Puregon 200 IU/0,5 ml otopina za injekciju: Jedna bočica sadrži djelatnu tvar folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH) u koncentraciji od 200 IU u 0,5 ml vodene otopine po bočici.

Puregon 225 IU/0,5 ml otopina za injekciju: Jedna bočica sadrži djelatnu tvar folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH) u koncentraciji od 225 IU u 0,5 ml vodene otopine po bočici.

Drugi sastojci su saharoza, natrijev citrat, L-metionin i polisorbat 20 u vodi za injekcije. Natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina mogu se koristiti za podešavanje pH.

Kako Puregon izgleda i sadržaj pakiranja

Puregon otopina za injekciju (injekcija) je bistra, bezbojna tekućina. Dostupna je u staklenim bočicama, u pakiranjima od 1, 5 ili 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel.: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél + 33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36 1 888 5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214 465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201

msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: + 44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u mjesec GGGG.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Puregon 150 IU/0,18 ml otopina za injekciju Puregon 300 IU/0,36 ml otopina za injekciju Puregon 600 IU/0,72 ml otopina za injekciju Puregon 900 IU/1,08 ml otopina za injekciju folitropin beta

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Puregon i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Puregon

3.Kako primjenjivati Puregon

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Puregon

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Puregon i za što se koristi

Puregon otopina za injekciju sadrži folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH).

FSH pripada skupini gonadotropina, koji su važni za ljudsku plodnost i reprodukciju. U žena je FSH potreban za rast i razvoj folikula u jajnicima. Folikuli su male okrugle vrećice koje sadrže jajne stanice. U muškaraca je FSH potreban za stvaranje spermija.

Puregon se koristi za liječenje neplodnosti u sljedećim situacijama:

Žene

Puregon se može primjenjivati za izazivanje ovulacije u žena koje nemaju ovulaciju i nisu odgovorile na liječenje klomifen citratom.

U žena koje su uključene u postupke medicinski potpomognute oplodnje, uključujući izvantjelesnu oplodnju (IVF) i druge metode, Puregon može dovesti do razvoja većeg broja folikula.

Muškarci

Puregon se može koristiti za stvaranje spermija u muškaraca koji su neplodni zbog smanjene razine hormona.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Puregon

Nemojte primjenjivati Puregon

U slučajevima:

ako ste alergični na folitropin beta ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate tumor jajnika, dojki, maternice, testisa ili mozga (hipofize ili hipotalamusa)

ako imate jako ili nepravilno krvarenje iz rodnice nepoznatog uzroka

ako Vam jajnici ne funkcioniraju zbog stanja koje se zove primarno zatajenje jajnika

ako imate ciste na jajniku ili povećane jajnike, koji nisu posljedica sindroma policističnih jajnika (PCOS)

ako imate nepravilnosti spolnih organa koje onemogućavaju normalnu trudnoću

ako imate fibroidne tumore maternice koji onemogućavaju normalnu trudnoću

ako ste muškarac i neplodni ste zbog stanja koje se zove primarno zatajenje testisa.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite Puregon:

ako ste imali alergijsku reakciju na neke antibiotike (neomicin i/ili streptomicin)

ako imate tegobe s hipofizom ili hipotalamusom koje nisu pod kontrolom

ako imate smanjenu aktivnost štitne žlijezde (hipotireozu)

ako Vam nadbubrežne žlijezde ne rade ispravno (adrenokortikalna insuficijencija)

ako imate visoke razine prolaktina u krvi (hiperprolaktinemija)

ako imate neka druga zdravstvena stanja (na primjer, šećernu bolest, srčanu bolest ili neku drugu dugotrajnu bolest).

Ako ste žena:

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Vaš liječnik će redovito provjeravati učinak liječenja kako bi iz dana u dan mogao odabrati pravilnu dozu lijeka Puregon. Možda ćete obavljati redovne ultrazvučne preglede jajnika. Liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi. Ovo je vrlo važno jer previsoka doza FSH-a može dovesti do rijetkih ali ozbiljnih komplikacija kada su jajnici pretjerano stimulirani pa rastući folikuli mogu postati veći nego što je normalno. To se ozbiljno medicinsko stanje zove sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). U rijetkim slučajevima, teški oblik OHSS-a može biti životno opasan. OHSS uzrokuje iznenadno nakupljanje tekućine u području trbuha i prsnog koša i može uzrokovati stvaranje krvnih ugrušaka. Ako primijetite jako napuhnut trbuh, bol u području trbuha (abdomena), mučninu, povraćanje, iznenadno povećanje tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine, proljev, smanjeno mokrenje ili otežano disanje, odmah se javite liječniku (također pogledajte dio 4 Moguće nuspojave). Redovito praćenje odgovora na liječenje FSH-om pridonosi sprječavanju pretjerane stimulacije jajnika. Odmah se javite svom liječniku ako osjetite bolove u trbuhu, čak i ako se to dogodi nekoliko dana nakon posljednje injekcije.

Višeplodna trudnoća ili prirođene mane

Nakon liječenja preparatima gonadotropina, povećava se vjerojatnost višeplodne trudnoće, čak i kad se u maternicu prenese samo jedan zametak. Višeplodne trudnoće predstavljaju povećan zdravstveni rizik i za majku i za bebe u vrijeme oko poroda. Osim toga, višeplodne trudnoće kao i posebne osobine bolesnika koji se liječe od neplodnosti (npr. dob žene, osobine sperme, genetsko nasljeđe oba roditelja) mogu biti povezane s povećanim rizikom od prirođenih mana.

Komplikacije trudnoće

Postoji nešto povećan rizik od izvanmaternične trudnoće (ektopična trudnoća). Stoga Vaš liječnik mora napraviti rani pregled ultrazvukom kako bi isključio mogućnost izvanmaternične trudnoće. U žena koje se liječe od neplodnosti nešto je veća vjerojatnost spontanog pobačaja.

Krvni ugrušak (tromboza)

Liječenje lijekom Puregon, baš kao i sama trudnoća, mogu povećati rizik od nastanka krvnog ugruška (tromboze). Tromboza je stvaranje krvnih ugrušaka u krvnim žilama.

Krvni ugrušci mogu dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja, kao što su:

začepljenje u plućima (plućna embolija)

moždani udar

srčani udar

tegobe s krvnim žilama (tromboflebitis)

nedostatak protoka krvi (duboka venska tromboza) zbog čega možete izgubiti ruku ili nogu.

Molimo razgovarajte o tome sa svojim liječnikom prije početka liječenja, a osobito:

ako znate da imate povećan rizik za razvoj tromboze

ako ste Vi ili netko u Vašoj užoj obitelji imali trombozu

ako imate izrazito povećanu tjelesnu težinu.

Torzija jajnika

Nakon liječenja gonadotropinima, uključujući i Puregon, nastala je torzija jajnika. Torzija jajnika je uvrtanje jajnika. Uvrtanje jajnika može prekinuti dotok krvi u jajnik.

Prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika:

ako ste ikad imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni

ako ste ikad imali kirurški zahvat u trbuhu (abdomenu)

ako ste ikad imali uvrtanje jajnika

ako ste imali ili imate ciste na jajniku ili jajnicima.

Tumori jajnika i drugih reproduktivnih organa

Zabilježeni su tumori jajnika i drugih reproduktivnih organa u žena koje su se liječile zbog neplodnosti. Nije poznato povećava li liječenje lijekovima za plodnost rizik od tih tumora u neplodnih žena.

Druga medicinska stanja

Dodatno, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika:

ako Vam je liječnik rekao da trudnoća za Vas može biti opasna.

Ako ste muškarac:

Muškarci koji imaju previše FSH-a u krvi

Povećane razine FSH-a u krvi su znak oštećenja testisa. U takvim slučajevima Puregon obično nije učinkovit. Kako bi provjerio učinak liječenja, liječnik može zatražiti analizu uzorka sjemena 4 do 6 mjeseci nakon početka liječenja.

Drugi lijekovi i Puregon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Učinak lijeka Puregon može biti povećan ako se koristi u kombinaciji s klomifen citratom. Ako se primjenjuje agonist GnRH-a (lijek koji sprječava preranu ovulaciju), možda će biti potrebne veće doze lijeka Puregon.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Ne smijete uzimati Puregon ako ste već trudni ili mislite da ste trudni.

Puregon može utjecati na stvaranje mlijeka. Nije vjerojatno da će Puregon prijeći u majčino mlijeko. Ako dojite, obavijestite o tome svog liječnika prije uzimanja lijeka Puregon.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Puregon utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Puregon

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po injekciji, tj. zanemarive količine natrija.

Djeca

Nema relevantne primjene lijeka Puregon u djece.

3. Kako primjenjivati Puregon

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje u žena

Vaš liječnik će odrediti početnu dozu koja se može prilagođavati tijekom liječenja. Detalji o režimima liječenja navedeni su u nastavku.

Postoje velike razlike među ženama u odgovoru jajnika na FSH, zbog čega nije moguće odrediti režim doziranja koji bi bio prikladan za sve bolesnice. Kako bi odredio pravilnu dozu, Vaš liječnik će provjeravati rast folikula ultrazvukom i mjerenjem količine estradiola (ženskog spolnog hormona) u krvi.

*Žene koje nemaju ovulaciju

Liječnik će odrediti početnu dozu. Ta se doza daje najmanje sedam dana. Ako nema odgovora jajnika, dnevna doza će se postupno povećavati dok rast folikula i/ili koncentracije estradiola u plazmi ne ukažu na dobar odgovor. Nakon toga se dnevna doza održava sve dok se ne uoči folikul odgovarajuće veličine. Za to je obično dovoljno 7-14 dana liječenja. Tada se liječenje lijekom Puregon prekida i potiče se ovulacija davanjem humanog korionskog gonadotropina (hCG).

*Postupci medicinski potpomognute oplodnje, npr. izvantjelesna oplodnja (IVF)

Liječnik će odrediti početnu dozu. Ta se doza daje najmanje prva četiri dana. Nakon toga se doza može prilagoditi ovisno o odgovoru jajnika. Kad se ustanovi dovoljan broj folikula odgovarajuće veličine, davanjem hCG-a potiče se završna faza sazrijevanja folikula. Jajna stanica ili više njih vade se 34-35 sati kasnije.

Doziranje u muškaraca

Puregon se obično daje u dozi od 450 IU tjedno, većinom u tri odijeljene doze od 150 IU, u kombinaciji s drugim hormonom (hCG). Liječenje traje najmanje 3-4 mjeseca, što odgovara vremenu potrebnom za razvoj spermija i vremenu u kojemu se može očekivati poboljšanje. Ako nakon tog razdoblja nije započelo stvaranje spermija, liječenje se može nastaviti još najmanje 18 mjeseci.

Kako se daju injekcije

Puregon otopina za injekciju u ulošcima namijenjena je za primjenu u injekcijskoj brizgalici Puregon Pen. Morate pažljivo slijediti zasebne upute za uporabu brizgalice. Uložak ne smijete upotrijebiti ako otopina sadrži čestice ili nije bistra.

Koristeći brizgalicu, injekciju neposredno pod kožu (na primjer u donji dio trbuha) si možete dati sami, ili Vam je može dati partner/partnerica. Liječnik će Vam reći kada i na koji način to možete učiniti. Ako sami injicirate Puregon, pažljivo slijedite upute kako biste Puregon primijenili pravilno i uz minimalnu nelagodu.

Prva injekcija lijeka Puregon smije se dati samo u prisustvu liječnika ili medicinske sestre.

Ako primijenite više lijeka Puregon nego što ste trebali

Odmah obavijestite svog liječnika.

Prevelika doza lijeka Puregon može uzrokovati hiperstimulaciju jajnika (OHSS), što možete osjetiti kao bol u trbuhu. Ako Vas muče bolovi u trbuhu, odmah obavijestite liječnika. Također pogledajte dio 4 o mogućim nuspojavama.

Ako ste zaboravili primijeniti Puregon

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Javite se liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave u žena

Komplikacija liječenja FSH-om je hiperstimulacija jajnika. Prekomjerna stimulacija jajnika može prijeći u medicinsko stanje koje se zove sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS), što može predstavljati ozbiljan medicinski problem. Rizik se može smanjiti pažljivim praćenjem razvoja folikula tijekom liječenja. Vaš liječnik će Vam pregledavati jajnike ultrazvukom kako bi pažljivo pratio broj sazrijevajućih folikula. Vaš liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi. Prvi simptomi su bol u trbuhu, mučnina ili proljev. U težim slučajevima simptomi mogu uključivati povećanje jajnika, nakupljanje tekućine u trbuhu i/ili prsnom košu (što može uzrokovati iznenadno povećanje tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine) i nastanak krvnih ugrušaka u cirkulaciji. Pogledajte upozorenja i mjere opreza u dijelu 2.

Odmah se javite liječniku ako osjetite bolove u trbuhu ili ako se pojavi neki drugi simptom hiperstimulacije jajnika, čak i ako se to dogodi nekoliko dana nakon posljednje injekcije.

Ako ste žena:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-glavobolja

-reakcije na mjestu injiciranja (kao što su nastajanje modrica, bol, crvenilo, oticanje i svrbež)

-sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

-bol u zdjelici

-bol u trbuhu i/ili nadutost

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

-tegobe s dojkama (uključujući osjetljivost)

-proljev, zatvor ili nelagoda u trbuhu

-povećanje maternice

-mučnina

-reakcije preosjetljivosti (kao što su osip, crvenilo, koprivnjača i svrbež)

-ciste ili povećanje jajnika

-torzija jajnika (bolno uvrtanje jajnika)

-krvarenje iz rodnice

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

-krvni ugrušci (mogu se javiti i bez neželjene pretjerane stimulacije jajnika, pogledajte upozorenja i mjere opreza u dijelu 2).

Također su prijavljeni izvanmaternična trudnoća (ektopična trudnoća), pobačaj i višeplodna trudnoća. Te se nuspojave ne smatraju povezanima s primjenom lijeka Puregon nego s medicinski potpomognutom oplodnjom ili posljedičnom trudnoćom.

Ako ste muškarac:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-akne

-reakcije na mjestu injiciranja (kao što su otvrdnuće i bol)

-glavobolja

-osip

-razvoj dojki

-cista testisa

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Puregon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvanje u ljekarni

Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C (u hladnjaku). Ne zamrzavati.

Čuvanje kod bolesnika

Imate dvije mogućnosti:

1.Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C (u hladnjaku). Ne zamrzavati.

2.Čuvati jednokratno na temperaturi od ili ispod 25°C (sobnoj temperaturi) najdulje 3 mjeseca. Zabilježite kada ste lijek počeli čuvati izvan hladnjaka.

Uloške čuvati u vanjskom pakiranju.

Nakon što se iglom probije gumeni umetak uloška, lijek se smije čuvati najdulje 28 dana. Zabilježite dan prve uporabe uloška u tablicu doziranja, kako je navedeno u Priručniku za uporabu brizgalice Puregon Pen.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Upotrijebljene igle morate ukloniti odmah po injiciranju.

U uložak ne smijete umiješati drugi lijek.

Prazni ulošci se ne smiju ponovno puniti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Puregon sadrži

Jedan uložak sadrži djelatnu tvar folitropin beta, hormon poznat kao folikulostimulirajući hormon (FSH), u koncentraciji od 833 IU/ml vodene otopine.

Drugi sastojci su saharoza, natrijev citrat, L-metionin, polisorbat 20 i benzilni alkohol u vodi za injekcije. Natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina mogu se koristiti za podešavanje pH.

Kako Puregon izgleda i sadržaj pakiranja

Puregon otopina za injekciju (injekcija) je bistra, bezbojna tekućina. Dostupna je u staklenim ulošcima, u pakiranju od 1 uloška.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nizozemska

Organon (Ireland) Ltd.

P.O. Box 2857

Drynam Road

Swords, Co. Dublin

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel.: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél + 33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214 465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201

msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: + 44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u mjesec GGGG.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept