Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pylobactell (13C-urea) – Označavanje - V04CX

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPylobactell
ATK šifraV04CX
Tvar13C-urea
ProizvođačTorbet Laboratories Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKOJ KUTIJI/ KARTONSKOJ KUTIJI

1.NAZIV LIJEKA

Pylobactell, 100 mg, topljiva tableta 13C-urea

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži: 100 mg 13C-uree

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Povidon (E1201), mikrokristalna celuloza (E460), koloidna bezvodna silika, natrij benzoat (E211).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Komplet sadrži:

Vrećicu koja sadrži jednu topljivu tabletu Pylobactell 100 mg.

Šest staklenih epruveta, s poklopcima i naljepnicama s bar kôdovima. Staklenu bočicu od 30 ml za miješanje i primjenu s poklopcem. Dvije slamčice.

Uputu o lijeku.

Obrazac zahtjeva za analizu.

Sigurnosnu naljepnicu i tri dodatne naljepnice s bar kôdovima.

5.NAČINI I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Komplet za dijagnostički test

ZA JEDNOKRATNU UPORABU

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Torbet Laboratories Ltd, Unit 1 Chestnut Drive, Wymondham, Norfolk, NR18 9SB, Ujedinjeno Kraljevstvo.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/064/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Pylobactell

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA VREĆICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pylobactell, 100 mg, topljiva tableta 13C-urea

Oralno

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Otopiti u vodi i uzeti oralno. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija

5.5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

jednu tabletu

6.BROJODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Torbet Laboratories Limited, Unit 1Chestnut Drive, Wymondham, Norfolk, NR18 9SB, Ujedinjeno Kraljevstvo.

EU/1/98/064/001

DODATNI ARTIKL U KOMPLETU: BOČICA ZA MIJEŠANJE I PRIMJENU

{NALJEPNICA}

Ispunite vodom do crte

Otopite tabletu iz vrećice

Dobro protresite kako bi se tableta otopila

Kad se tableta otopi, popijte cijeli sadržaj

Ponovno ispunite vodom do crte, bočicu protresite i popijte

Nakon uporabe, bočicu zbrinite

Nemojte vraćati u komplet

DODATNI ARTIKL U KOMPLETU: SIGURNOSNA NALJEPNICA

{NALJEPNICA}

Poklopac kutije zapečatite prije vraćanja uzoraka na analizu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept