Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Označavanje - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaQuadramet
ATK šifraV10BX02
Tvarsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProizvođačCIS bio international

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU METALNA KUTIJA / OLOVNA POSUDA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Quadramet 1,3 GBq/ml otopina za injekciju. samarijev (153Sm) leksidronam, pentanatrijeva sol

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

samarijev (153Sm) leksidronam, pentanatrijeva sol

:

1,3 GBq/ml na referentni datum.

(što odgovara 20 do 80 µg/ml samarija)

 

 

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

ukupni EDTMP (u obliku EDTMP.H2O) kalcij-EDTMP natrijeva sol (u obliku Ca) ukupni natrij (u obliku Na)

voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u jednodoznoj bočici.

ml

GBq/bočica,

 

(12 h SEV)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: DD/MM/GGGG

(12 h SEV)

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u zamrzivaču u originalnom pakovanju na -10 °C do -20 °C. Upotrijebiti unutar 6 sati nakon odmrzavanja.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LI JEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbr inuti u skladu s lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CIS bio international, Boîte Postale 32,

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex, FRANCUSKA

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/057/001

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

<Prihvaćeno obrazloženje za nenavo ñenje Brailleovog pisma>

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE STAKLENA BOČICA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Quadramet 1,3 GBq/ml otopina za injekciju. samarijev (153Sm) leksidronam, pentanatrijeva sol Za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: DD/MM/GGGG (12 h SEV)

4.BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA L IJEKA

ml

 

GBq/bočica,

(12 h SEV)

6.DRUGO

Proizvoñač: CIS bio international.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept