Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Uputa o lijeku - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaQuinsair
ATK šifraJ01MA12
Tvarlevofloxacin
ProizvođačHorizon Pharma Europe BV

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Quinsair 240 mg otopina za atomizator levofloksacin

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Quinsair i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Quinsair

3.Kako primjenjivati Quinsair

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Quinsair

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Quinsair i za što se koristi

Quinsair sadrži antibiotik koji se naziva levofloksacin. Pripada skupini antibiotika koje nazivamo fluorokinoloni.

Quinsair se koristi za liječenje infekcija pluća uzrokovanih Pseudomonas aeruginosa u odraslih koji imaju cističnu fibrozu. Ako se infekcija odgovarajuće ne liječi, nastavit će oštećivati pluća uzrokujući tako daljnje probleme s disanjem.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Quinsair

Nemojte primjenjivati Quinsair:

-ako ste alergični na levofloksacin, na bilo koji drugi kinolonski antibiotik, poput moksifloksacina, ciprofloksacina ili ofloksacina, ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako ste ikad imali problema s tetivama (upalu tetive ili puknuće tetive) tijekom liječenja drugim kinolonskim antibiotikom

-ako bolujete od padavice

-ako ste trudni ili dojite

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika prije nego primijenite Quinsair ako imate ili ste ikad imali nešto od sljedećeg:

-probleme s bubrezima

-tešku alergijsku reakciju. Simptomi su navedeni u dijelu 4.

-teške kožne reakcije

Ako se liječite Quinsairom, možete imati teške kožne reakcije poput stvaranja mjehura i rana.

Obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo kakvu kožnu reakciju nakon primjene Quinsaira.

-probleme s jetrom. Simptomi su navedeni u dijelu 4.

-poremećaje srčanog ritma

Quinsair može izazvati promjene Vašeg srčanog ritma, osobito ako uzimate lijekove za srce ili za snižavanje razine kalija ili magnezija u krvi. Žene koje uzimaju ove lijekove vjerojatno će biti više pogođene. Ako osjetite lupanje srca ili nepravilne otkucaje srca dok koristite Quinsair, morate o tome obavijestiti svog liječnika.

-napadaje i konvulzije

Kinolonski antibiotici, uključujući Quinsair, mogu izazvati napadaje i konvulzije. Ako se to dogodi, odmah se obratite svom liječniku.

-depresiju ili probleme s mentalnim zdravljem

-oštećenje živaca

Quinsair može uzrokovati perifernu neuropatiju (oštećenje živaca). Ako osjetite bol, žarenje, bockanje, utrnulost ili slabost u udovima, prestanite koristiti Quinsair i odmah se obratite svom liječniku.

-bolest koja uzrokuje mišićnu slabost i umor, a koja se naziva mijastenija gravis.

-upalu tetive koja uzrokuje bol, ukočenost i/ili oteknuće zglobova (tendinitis)

-teškoće s disanjem koje se mogu kretati od blagih do teških (bronhospazam)

-iskašljavanje krvi ili sluzi s tragovima krvi iz dišnih puteva

-deficit glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze

Kinolonski antibiotici, poput Quinsaira, mogu u bolesnika s deficitom glukoza-6-fosfat- dehidrogenaze (rijetkom nasljednom bolešću) uzrokovati sklonost krvnim komplikacijama koje dovode do iznenadnog porasta tjelesne temperature, žuto obojene kože i sluznica, tamne mokraće, bljedoće, umora, teškog, ubrzanog disanja i slabog, ubrzanog pulsa. Obratite se svom liječniku ako imate pitanja u vezi s tim.

-dijabetes

Kinolonski antibiotici, uključujući Quinsair, mogu uzrokovati razine glukoze u krvi koje su ili previsoke ili preniske. Ako ste dijabetičar potrebno je da pažljivo nadzirete razinu glukoze u vašoj krvi.

-proljev

Tijekom ili nakon liječenja Quinsairom može se javiti proljev. Ako je težak i uporan ili primijetite krv u stolici, odmah morate prestati primjenjivati Quinsair i obratiti se svom liječniku. Ne uzimajte nikakve lijekove za liječenje proljeva a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom.

-rezistencija na antibiotike

Bakterije mogu s vremenom postati rezistentne (otporne) na liječenje antibiotikom. To znači da se Quinsair ne smije primjenjivati za sprečavanje plućne infekcije. Smije se primjenjivati samo za liječenje plućnih infekcija uzrokovanih Pseudomonas aeruginosa. Obratite se svom liječniku ako ste zabrinuti ili imate pitanja u vezi s tim.

-superinfekcije

Ponekad dugotrajno liječenje antibiotikom može značiti da ćete dobiti drugu infekciju uzrokovanu drugom bakterijom na koju primjenjivani antibiotik ne djeluje (superinfekcija).

Obratite se svom liječniku ako ste zabrinuti ili imate pitanja u vezi s tim.

-probleme s vidom

Ako primijetite promjene vida ili neki drugi problem s očima dok koristite Quinsair, obratite se odmah specijalistu za očne bolesti.

-Fotoosjetljivost

Zbog Quinsaira Vaša koža može postati osjetljivija na sunčevu svjetlost. Morate izbjegavati produljeno izlaganje sunčevoj svjetlosti ili jaku sunčevu svjetlost i ne smijete koristiti solarij ili bilo koju UV-lampu svo vrijeme dok koristite Quinsair i 48 sati nakon prestanka liječenja.

-Lažni rezultati pretraga

Dok se liječite Quinsairom, neke pretrage (npr. za dokazivanje tuberkuloze ili probir na snažne lijekove protiv boli) mogu dati lažne rezultate.

Djeca i adolescenti

Quinsair se ne smije davati djeci i adolescentima mlađim od 18 godina jer nema dovoljno podataka o njegovoj primjeni u toj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Quinsair

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ti bi lijekovi mogli utjecati na učinke Quinsaira.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-Antagoniste vitamina K poput varfarina (koristi se za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka).

Uzimanje ovih lijekova zajedno s Quinsairom može dovesti do pojačanog krvarenja. Može biti potrebno da Vam liječnik odredi redovite krvne pretrage kako bi se provjerilo koliko se gruša Vaša krv.

-Teofilin (koristi se za liječenje problema s disanjem) ili nesteroidne protuupalne lijekove

(NSAIL) poput fenobufena, acetilsalicilatne kiseline (tvari koja je prisutna u mnogim lijekovima protiv bolova i za snižavanje tjelesne temperature, kao i za sprečavanje zgrušavanja krvi) ili

ibuprofena.

Istodobno korištenje Quinsaira i tih lijekova može Vam povećati rizik za napadaje.

-Lijekovi poput probenecida (koristi se za sprečavanje gihta) ili cimetidina (koristi se za liječenje čira na želucu). Istodobno korištenje Quinsaira i tih lijekova može utjecati na izlučivanje lijeka bubrezima, što je osobito važno ako patite od problema s bubrezima.

-Ciklosporin (koristi se nakon presađivanja organa) ili lijekovi koji utječu na otkucaje srca (poput antiaritmika, tricikličkih antidepresiva, makrolidnih antibiotika ili antipsihotika). Quinsair može utjecati na učinke tih lijekova. Vaš će Vam liječnik to dodatno objasniti.

Trudnoća i dojenje

Quinsair se ne smije koristiti tijekom trudnoće i dojenja. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obavijestite o tome svog liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Quinsair Vam može izazvati omaglicu, umor ili slabost ili Vam može uzrokovati probleme s vidom. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima niti koristiti ikakve alate ili strojeve.

3.Kako primjenjivati Quinsair

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka moram primijeniti?

Inhalirajte sadržaj jedne ampule (240 mg) dva puta na dan pomoću naprave za inhalaciju Zirela

Nebuliser System. Potrebno je oko 5 minuta da bi se lijek inhalirao pomoću sustava za inhalaciju.

Kada da primijenim lijek?

Inhalirajući Quinsair svakoga dana u isto vrijeme pomoći će Vam da zapamtite kada morate uzeti lijek. Inhalirajte lijek kako slijedi:

-1 ampula ujutro pomoću naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser

-1 ampula navečer pomoću naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser Najbolje je da između doza protekne točno 12 sati.

Koliko ću dugo primjenjivati lijek?

Quinsair primjenjujte svaki dan tijekom 28 dana, zatim napravite pauzu od 28 dana tijekom koje nećete inhalirati Quinsair. Tada ćete započeti sljedeći ciklus terapije.

Važno je da nastavite primjenjivati lijek dva puta na dan tijekom 28 dana terapije i da se pridržavate ciklusa od 28 dana terapije i 28 dana bez terapije onoliko dugo koliko Vam je to rekao liječnik.

Ponovite ciklus

POD TERAPIJOM

Quinsairom

Primijenite dva puta na dan kroz 28 dana

BEZ TERAPIJE

Quinsairom

Nemojte primjenjivati sljedećih 28 dana

Ako za vrijeme korištenja Quinsaira osjetite poteškoće s disanjem, koje Vam druge lijekove Vaš liječnik smije propisati?

Ako osjetite poteškoće s disanjem nakon primjene Quinsaira, Vaš Vam liječnik može propisati inhalator koji sadrži lijek bronhodilatator (npr. salbutamol). Inhalirajte ovaj lijek najmanje 15 minuta ili sve do 4 sata prije sljedeće doze Quinsaira.

Što ako koristim nekoliko različitih inhalatora i druge lijekove za cističnu fibrozu?

Ako koristite nekoliko različitih inhalatora i druge lijekove za liječenje cistične fibroze, preporučuje se da lijekove primjenjujete prema sljedećem redoslijedu:

1.bronhodilatatore

2.dornaza alfa

3.tehnike za pročišćavanje dišnih puteva

4.Quinsair

5.inhalacijske steroide

Kako koristiti Quinsair

Quinsair se mora primjenjivati inhalacijom pomoću naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset (uključujući Zirela Aerosol Head). On mora biti spojen na kontrolor protoka ili eBase Controller eFlow rapid Control Unit.

Važni podaci koje morate znati prije početka primjene

-Svaka ampula je samo za jednokratnu uporabu. Nakon otvaranja ampule njezin se sadržaj mora odmah iskoristiti.

-Ne koristite Quinsair ako primijetite da su vrećica od zavarene folije ili ampule oštećene.

-Ne koristite Quinsair ako primijetite da je otopina zamućena ili da sadrži čestice.

-Ne miješajte Quinsair s niti jednim drugim lijekom u napravi za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset.

-U napravu za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset ne stavljajte druge lijekove osim Quinsaira.

-Ne pokušavajte inhalirati Quinsair pomoću drugih naprava za inhalaciju.

-Provjerite da Vaša naprava za inhalaciju Zirela Nebuliser System ispravno radi prije nego započnete terapiju.

-Tekućinu iz ampule nemojte progutati.

Pažljivo pročitajte Upute proizvođača za uporabu priložene uz Vašu napravu za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset.

Kako ću pripremiti svoju napravu Nebuliser System za inhalaciju lijeka?

Držite Upute za uporabu naprave Zirela na sigurnom mjestu jer se u njima nalazi detaljan opis kako sastaviti uređaj.

1)Provjerite da je naprava za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset položena na ravnu i čvrstu površinu.

2)Istisnite sadržaj jedne ampule u spremnik naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset (slika 1). Provjerite da ste ampulu potpuno ispraznili nježno kuckajući njome o rub spremnika ako je potrebno.

Spremnik za lijek

Slika 1

3)Zatvorite spremnik za lijek tako da poravnate oznake na poklopcu spremnika s urezima na samom spremniku (a). Pritisnite prema dolje i zakrenite poklopac do kraja u smjeru kazaljki na satu (b, slika 2).

Oznaka

Urez

Slika 2

Kako ću koristiti napravu za inhalaciju Zirela Nebuliser System?

1)Kad započnete s postupkom, sjednite u uspravnom, opuštenom položaju.

2)Pridržavajte uređaj u razini, pritisnite i držite nekoliko sekundi pritisnutom tipku za uključivanje (on/off) na kontroloru protoka. Čut čete jedan ton i upalit će se zeleno svjetlo.

3)Nakon nekoliko sekundi maglica aerosola će početi protjecati kroz komoru naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset. Ako maglica aerosola ne počne protjecati, potražite pomoć u Uputama proizvođača za uporabu uređaja Zrela.

4)Držeći uređaj u ravnini stavite usnik u usta i stisnute usne oko njega (slika 3).

Slika 3

5)Dišite normalno (udišite i izdišite) kroz usnik. Nastojte ne disati kroz nos. Nastavite opušteno udisati i izdisati dok postupak ne bude gotov. Potrebno je oko 5 minuta da bi se lijek inhalirao pomoću sustava za inhalaciju.

6)Kada je sav lijek inhaliran čut ćete dva tona, što znači da je postupak dovršen.

7)Nakon dovršetka, otvorite poklopac spremnika kako biste provjerili je li iskorišten sav lijek. Nekoliko kapi lijeka može zaostati na dnu spremnika na kraju terapije. To je u redu. Međutim, ako je zaostalo više od nekoliko kapljica, vratite poklopac spremnika na mjesto i ponovite postupak.

8)Kada je postupak dovršen, odvojite kontrolor protoka i rastavite napravu za inhalaciju Zirela

Nebuliser Handset radi čišćenja i dezinfekcije. U Uputama proizvođača za uporabu naći ćete detaljan opis čišćenja i dezinfekcije.

Što ako prekinem postupak prije nego je dovršen?

Ako iz bilo kojeg razloga morate prekinuti postupak prije nego je dovršen, pritisnite tipku za uključivanje (on/off) kontrolora protoka i držite je pritisnutom jednu sekundu. Kada se uređaj sam potpuno ugasi i kada ste spremni ponovo započeti postupak, ponovno pritisnite tipku za uključivanje

(on/off) i držite je pritisnutom jednu sekundu. Postupak će se ponovno započeti. Možete udisati i izdisati kroz usnik kao i ranije.

Kada moram zamijeniti napravu za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset?

Jedna naprava za inhalaciju treba se koristiti za jedan 28-dnevni ciklus terapije. Molimo potražite u

Uputama proizvođača za uporabu savjete kako čistiti i čuvati sustav za inhalaciju.

Ako primijenite više Quinsaira nego što ste trebali

Ako primijenite više Quinsaira nego što ste trebali, obratite se svom liječniku što je prije moguće.

Ako se sadržaj ampule proguta, nemojte se brinuti ali se obratite svom liječniku što je prije moguće.

Ako ste zaboravili primijeniti Quinsair

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, primijenite je čim se sjetite, ali samo ako do inhalacije sljedeće doze bude interval od 8 sati. Ako se približava vrijeme Vaše sljedeće doze, preskočite zaboravljenu dozu.

Nemojte inhalirati sadržaj više od jedne ampule kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Quinsair

Nemojte prestati primjenjivati Quinsair a da se prethodno niste savjetovali s liječnikom jer se Vaša plućna infekcija može pogoršati.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Ako nakon inhalacije Quinsaira primijetite tešku alergijsku reakciju, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć. Simptomi uključuju:

-svrbež po cijelom tijelu i osjećaj vrućine - naročito na vlasištu, ustima, grlu, dlanovima ili tabanima

-jako zviždanje u plućima ili čujno ili otežano disanje

-jaka koprivnjača

-oticanje usana, lica, ždrijela ili jezika

-blijeda ili sivkasta boja kože

-ubrzani otkucaji srca

-nesvjestica ili gubitak svijesti

Prestanite primjenjivati Quinsair i odmah se obratite svom liječniku:

-ako osjetite bol, ukočenost i/ili oticanje zglobova

-ako Vam se jave problemi s jetrom. Simptomi uključuju:

-gubitak apetita

-žutu boju kože i očiju (žuticu)

-tamno obojenu mokraću

-svrbež

-osjetljivost (bol) u području želuca (trbuha)

Ostale nuspojave mogu uključivati:

Vrlo često: mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba

-kašalj

-poremećen osjećaj okusa

-umor, slabost i slabije podnošenje fizičkog napora

-gubitak apetita i tjelesne težine

-nedostatak zraka

-promjene u količini i kvaliteti sluzi/katara

-iskašljavanje krvi

-smanjena količina zraka koju je moguće izdahnuti u jednoj sekundi (smanjena vrijednost FEV1)

Često: mogu se javiti kod najviše 1 na 10 osoba

-gljivične infekcije oko rodnice

-nesanica ili poremećaj sna

-glavobolja

-omaglica

-zujanje ili šum u ušima (tinnitus)

-promjena glasa

-osjećaj mučnine

-abdominalna bol

-proljev

-zatvor

-osip

-bol u zglobovima ili mišićima

-bol u mišićima

-vrućica

-poremećeni nalazi krvnih pretraga (povišene razine određenih enzima ili bilirubina u krvi, smanjeni rezultati funkcionalnih bubrežnih testova)

-smanjeni rezultati funkcionalnih plućnih testova

-povišena ili snižena razina šećera (glukoze) u krvi

-nenornalni zvuk disanja

Manje često: mogu se javiti kod najviše 1 na 100 osoba

-gljivične infekcije u ustima

-nizak broj crvenih krvnih stanica u krvi (anemija) ili stanica koje sudjeluju u zgrušavanju krvi

(krvnih pločica)

-nizak ili visok broj bijelih krvnih stanica u krvi

-osjećaj tjeskobe, nemira ili uznemirenosti i/ili potištenosti

-oslabljen osjet mirisa

-osjećaj pospanosti

-promjene vida

-gubitak sluha

-porast broja otkucaja srca

-otežano disanje

-dizanje želuca

-probavne smetnje

-ispuštanje vjetrova

-koprivnjača i svrbež

-bol stijenke grudnog koša

-zatajenje bubrega

-promjene srčanog ritma

Sljedeće nuspojave prijavljene su nakon uzimanja tableta ili intravenske infuzije koja je sadržavala levofloksacin, tako da se mogu javiti nakon korištenja Quinsaira:

Manje često: mogu se javiti kod 1 na 100 ljudi

-osjećaj smetenosti ili nervoze

-drhtavica

-osjećaj omaglice, vrtoglavice ili da će se pasti

-prekomjerno znojenje

Rijetko: mogu se javiti kod 1 na 1000 ljudi:

-halucinacije i/ili osjećaj paranoje

-osjećaj uzbuđenosti

-neobični snovi ili noćne more

-konvulzije (napadaji grčenja)

-osjećaj trnjenja (bockanja) i/ili obamrlosti

-osjećaj lupanja srca

-niski krvni tlak

-mišićna slabost

Nepoznato: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

-snižen broj svih vrsta krvnih stanica

-dijabetička koma

-teški mentalni problemi (koji u vrlo rijetkim slučajevima mogu dovesti do samoozljeđivanja)

-bol, peckanje, bockanje, utrnutost i/ili slabost u ekstremitetima (neuropatija)

-nevoljni mišićni pokreti, trzaji ili grčevi

-gubitak svijesti

-jake, pulsirajuće glavobolje s gubitkom vida

-privremeni gubitak vida

-ubrzani i poremećeni srčani otkucaji

-upala pluća

-teške kožne reakcije poput bolnih mjehura ili oštećenja, obično u ustima, nosu ili rodnici

-pojačana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost ili UV zrake (solariji i druge UV-lampe)

-upala krvnih žila

-upala usta ili usana

-brza razgradnja mišićnog tkiva

-upala ili puknuće tetiva

-bol uključujući bol u leđima, prsnom košu, rukama i nogama

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Quinsair

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na ampuli, vrećici i kutijama iza oznaka „Rok valjanosti“ ili EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Svaka ampula je samo za jednokratnu uporabu. Nakon otvaranja ampule njezin sadržaj se mora odmah iskoristiti. Sav neiskorišteni lijek mora se baciti. Sve neiskorištene, neotvorene ampule iz stripa vratite u vrećicu kako biste ih zaštitili od svjetla.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Quinsair sadrži

-Djelatna tvar je levofloksacin. Jedna ampula sadrži levofloksacin u obliku hemihidrata što odgovara 240 mg levofloksacina.

-Drugi sastojci su magnezijev klorid heksahidrat i voda za injekcije.

Kako Quinsair izgleda i sadržaj pakiranja

Quinsair je bistra, blijedožuta otopina za atomizator.

Lijek se isporučuje u malim plastičnim ampulama od 3 ml. Četiri ampule zavarene su u vrećici od folije i svaka kutija sadrži 14 vrećica.

Svako pakiranje Quinsaira za 28 dana terapije sadrži jednu kutiju s 56 ampula (14 vrećica sa po

4 ampule) i jednu kutiju s napravom za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset s Uputama proizvođača za uporabu.

Ampule su označene samo na engleskom jeziku. Podaci koji se nalaze na ampuli su:

Na prednjoj strani „repa“ ampule

Quinsair 240 mg

Otopina za atomizator

 

levofloksacin

 

U dišne putove

2,4 ml

Na "naboranom dijelu" svake strane repa ampule

Lot

EXP

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nizozemska

Proizvođač

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se nositelju odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge web stranice o rijetkim bolestima i liječenjima istih.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept