Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Označavanje - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaQutenza
ATK šifraN01BX04
Tvarcapsaicin
ProizvođačGrunenthal GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1 ILI 2 FLASTERA

1.NAZIV LIJEKA

Qutenza 179 mg flaster za kožu kapsaicin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan flaster za kožu od 280 cm2 sadrži ukupno 179 mg kapsaicina ili 640 mikrograma kapsaicina po cm2 flastera.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Flaster

Matriks: silikonski adhezivi

dietilenglikol monoetileter silikonsko ulje etilceluloza N50 (E462)

Potporni sloj:

poliesterska potporna folija

tinta za označavanje koja sadrži bijeli pigment 6

Odstranjivi zaštitni sloj: poliesterska zaštitna folija

Gel za čišćenje

makrogol 300 karbomer pročišćena voda

natrijev hidroksid (E524) dinatrijev edetat butilhidroksianizol (E320)

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 vrećica sadrži 1 flaster za kožu i 1 tubu gela za čišćenje (50 g).

2 vrećice, svaka s 1 flasterom za kožu, i 1 tubu gela za čišćenje (50 g).

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitajte uputu o lijeku.

Primjena na kožu.

Upute za primjenu

1. Za vrijeme rukovanja flasterima i čišćenja liječenih područja treba nositi nitrilne rukavice.

2. Odredite rubove područja liječenja. Podrežite dlake. Očistite područje liječenja.

Ukoliko se lokalni anestetik upotrijebi prije stavljanja flastera nastavite s točkom 3, u suprotnom prijeđite na točku 5.

3.

Nanesite lokalni anestetik na područje liječenja. Pričekajte do 60 minuta, prema uputama za

 

primjenu tog anestetika.

4.

Uklonite anestetik. Nježno očistite sapunom i vodom i temeljito obrišite.

5.

Izrežite flaster tako da veličinom odgovara području liječenja. Dok ga pripremate, okrenite

 

stranu koja nije sjajna tako da gleda prema gore. Nemojte uklanjati zaštitnu foliju s flastera dok

 

ne bude spreman za primjenu.

6.

Uklonite zaštitnu foliju flastera i stavite flaster na kožu. Ostavite ga na tom mjestu 30 ili

 

60 minuta ovisno o mjestu liječenja. Mogu se uporabiti povoji od gaze ili čarape kako bi se

 

pojačao kontakt između flastera i kože.

7.

Preporučuje se uporaba maske i zaštitnih naočala prilikom stavljanja i uklanjanja flastera, kao i

 

kod nanošenja gela za čišćenje nakon toga. Pričekajte jednu minutu i zatim ga potpuno obrišite

 

s kože suhom gazom. Nježno operite liječeno područje vodom i sapunom.

Za detaljnije informacije, pročitajte sažetak opisa svojstava lijeka ili uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Flaster primijenite u roku od 2 sata od otvaranja vrećice.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u vodoravnom položaju u originalnoj vrećici i kutiji. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Uklonite iskorištene i neiskorištene flastere, gaze za brisanje i sav ostali materijal koji je bio u dodiru s liječenim područjem tako što ćete ih zatvoriti u polietilensku vreću i odložiti je u odgovarajući spremnik za medicinski otpad.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/524/001 1 flaster

EU/1/09/524/002 2 flastera

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

VREĆICA S JEDNIM FLASTEROM

1. NAZIV LIJEKA

Qutenza 179 mg flaster za kožu kapsaicin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan flaster za kožu od 280 cm2 sadrži ukupno 179 mg kapsaicina ili 640 mikrograma kapsaicina po cm2 flastera.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Flaster

Matriks: silikonski adhezivi

dietilenglikol monoetileter silikonsko ulje etilceluloza N50 (E462)

Potporni sloj:

poliesterska potporna folija

tinta za označavanje koja sadrži bijeli pigment 6

Odstranjivi zaštitni sloj: poliesterska zaštitna folija

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Jedan flaster za kožu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena na kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

Primijenite flaster u roku od 2 sata nakon otvaranja vrećice.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u vodoravnom položaju u originalnoj vrećici i kutiji. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Uklonite iskorištene i neiskorištene flastere, gaze za brisanje i sav ostali materijal koji je bio u dodiru s liječenim područjem tako što ćete ih zatvoriti u polietilensku vreću i odložiti je u odgovarajući spremnik za medicinski otpad.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/524/001 1 flaster

EU/1/09/524/002 2 flastera

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TUBA S GELOM ZA ČIŠĆENJE - NALJEPNICA

1. NAZIV LIJEKA

Gel za čišćenje za uporabu s lijekom Qutenza

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži makrogol 300, karbomer, pročišćenu vodu, natrijev hidroksid (E524), dinatrijev edetat i butilhidroksianizol (E320); za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

50 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena na kožu. Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A),AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bacite tubu s gelom za čišćenje tako što ćete je zatvoriti u polietilensku vreću zajedno s drugim upotrijebljenim dijelovima kompleta Qutenza i potom je odložiti u odgovarajući spremnik za medicinski otpad.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/524/001 1 flaster

EU/1/09/524/002 2 flastera

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Brailleovog pisma

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept