Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapiscan (regadenoson) – Označavanje - C01EB21

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRapiscan
ATK šifraC01EB21
Tvarregadenoson
ProizvođačRapidscan Pharma Solutions EU Ltd  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Rapiscan 400 mikrograma otopina za injekciju regadenoson

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica od 5 ml sadrži 400 mikrograma regadenosona (80 mikrograma/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, propilenglikol, dinatrijev edetat, voda za injekcije

Dodatne informacije pogledati u Uputi o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu.

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Lijek koristiti samo u medicinskim ustanovama u kojima postoji kardiološki monitoring i oprema za reanimaciju.

Samo u dijagnostičke svrhe.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd.

Regent’s Place

338 Euston Road

London NW1 3BT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/643/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Rapiscan 400 mikrograma otopina za injekciju regadenoson

Uvenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

400 mikrograma

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept