Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raplixa (human fibrinogen / human thrombin) – Označavanje - B02BC30

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRaplixa
ATK šifraB02BC30
Tvarhuman fibrinogen / human thrombin
ProizvođačMallinckrodt Specialty Pharmaceuticals Ireland Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Raplixa prašak tkivnog ljepila

Ljudski fibrinogen/ljudski trombin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Ljudski fibrinogen 79 mg/g

Ljudski trombin 726 IU/g

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Trehaloza, Kalcijev klorid, Ljudski albumin, Natrijev klorid, Natrijev citrat, L-arginin-hidroklorid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak tkivnog ljepila

1 bočica 0,5 g

1 bočica 1 g

1 bočica 2 g

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo epilezijski.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od + 2 °C do + 25 °C.

Nakon otvaranja bočice upotrijebiti u roku od 2 sata. Sterilno

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VREĆICA OD VIŠESLOJNE ALUMINIJSKE FOLIJE

1. NAZIV LIJEKA

Raplixa prašak tkivnog ljepila

Ljudski fibrinogen/ljudski trombin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Ljudski fibrinogen 79 mg/g

Ljudski trombin 726 IU/g

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: Trehaloza, Kalcijev klorid, Ljudski albumin, Natrijev klorid, Natrijev citrat, L-arginin-hidroklorid

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak tkivnog ljepila

1 bočica 0,5 g

1 bočica 1 g

1 bočica 2 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo epilezijski.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od + 2 °C do + 25 °C.

Nakon otvaranja bočice upotrijebiti u roku od 2 sata.

Sterilno

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Raplixa prašak tkivnog ljepila

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Samo epilezijski.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 g

1g

2g

ljudski fibrinogen 79 mg/g ljudski trombin 726 IU/g

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept