Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilamlo (aliskiren / amlodipine) – Označavanje - C09XA53

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRasilamlo
ATK šifraC09XA53
Tvaraliskiren / amlodipine
ProizvođačNovartis Europharm Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA POJEDINAČNOG PAKIRANJA/KUTIJA PAKIRANJA S JEDINIČNIM DOZAMA

(perforirani blister djeljiv na jedinične doze)

1.NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

nije

odobren

 

Filmom obložene tablete

 

 

14 tableta

 

 

 

 

28 tableta

 

 

 

 

 

30 tableta

 

 

više

 

 

56 tableta

 

 

 

 

56x1 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tableta

 

 

 

 

98 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETEU/1/11/686/001EU/1/11/686/010EU/1/11/686/002EU/1/11/686/011EU/1/11/686/003Camberley GU16 7SRVelika Britanija14 tableta (PVC/PCTFE blisteri)14 tableta (PA/Al/PVC blisteri)28 tableta (PVC/PCTFE blisteri)28 tableta (PA/Al/PVC blisteri)30 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

EU/1/11/686/004

 

56 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/012

 

56 tableta (PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/007

 

56x1 tableta (PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/005

 

90 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/006

 

98 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilamlo 150 mg/5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

 

odobren

 

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49 tableta.

 

nije

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49x1 tabletu. Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 pakiranja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKANe prodaje se zasebno.

6.POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

odobren

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/013

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/008

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

EU/1/11/686/009

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/014

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

Rasilamlo 150 mg/5 mg

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 5 mg amlodipina (u obliku

amlodipinbesilata).

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmom obložene tablete

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 98 (2 pakiranja od 49) tableta.

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 280 (20 pakiranja od 14) tableta.

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Za primjenu kroz usta

više

 

 

 

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

odobren

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/013

 

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/008

 

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične

 

 

 

 

 

doze)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/009

 

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/014

 

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

Lijek

Lijek se izdaje na recept.

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Rasilamlo 150 mg/5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/Al/PVC)

SAMO KALENDARSKI BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Ponedjeljak

 

 

Utorak

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

Lijek

Četvrtak

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

Subota

 

 

 

Nedjelja

 

 

 

nije

odobren

više

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PERFORIRANI BLISTER DJELJIV NA JEDINIČNE DOZE (PCTFE)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/5 mg tablete aliskiren/amlodipin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA POJEDINAČNOG PAKIRANJA/KUTIJA PAKIRANJA S JEDINIČNIM DOZAMA (perforirani blister djeljiv na jedinične doze)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

nije

odobren

 

Filmom obložene tablete

 

 

14 tableta

 

 

 

 

28 tableta

 

 

 

 

 

30 tableta

 

 

više

 

 

56 tableta

 

 

 

 

56x1 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tableta

 

 

 

 

98 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETCamberley GU16 7SRVelika Britanija14 tableta (PVC/PCTFE blisteri)14 tableta (PA/Al/PVC blisteri)28 tableta (PVC/PCTFE blisteri)28 tableta (PA/Al/PVC blisteri)30 tableta (PVC/PCTFE blisteri)EU/1/11/686/015EU/1/11/686/024EU/1/11/686/016EU/1/11/686/025EU/1/11/686/017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

EU/1/11/686/018

 

56 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/026

 

56 tableta (PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/021

 

56x1 tableta (PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/019

 

90 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/020

 

98 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilamlo 150 mg/10 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

 

odobren

 

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49 tableta.

 

nije

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49x1 tabletu. Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 pakiranja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKANe prodaje se zasebno.

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

odobren

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/027

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/022

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

EU/1/11/686/023

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/028

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

Rasilamlo 150 mg/10 mg

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 10 mg amlodipina (u obliku

amlodipinbesilata).

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmom obložene tablete

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 98 (2 pakiranja od 49) tableta.

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 280 (20 pakiranja od 14) tableta.

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Za primjenu kroz usta

više

 

 

 

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

odobren

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/027

 

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/022

 

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične

 

 

 

 

 

doze)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/023

 

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/028

 

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

Lijek

Lijek se izdaje na recept.

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Rasilamlo 150 mg/10 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/Al/PVC)

SAMO KALENDARSKI BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Ponedjeljak

 

 

Utorak

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

Lijek

Četvrtak

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

Subota

 

 

 

Nedjelja

 

 

 

nije

odobren

više

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PERFORIRANI BLISTER DJELJIV NA JEDINIČNE DOZE (PCTFE)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 150 mg/10 mg tablete aliskiren/amlodipin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA POJEDINAČNOG PAKIRANJA/KUTIJA PAKIRANJA S JEDINIČNIM DOZAMA (perforirani blister djeljiv na jedinične doze)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

nije

odobren

 

Filmom obložene tablete

 

 

14 tableta

 

 

 

 

28 tableta

 

 

 

 

 

30 tableta

 

 

više

 

 

56 tableta

 

 

 

 

56x1 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tableta

 

 

 

 

98 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETEU/1/11/686/029EU/1/11/686/038EU/1/11/686/030EU/1/11/686/039EU/1/11/686/031Camberley GU16 7SRVelika Britanija14 tableta (PVC/PCTFE blisteri)14 tableta (PA/Al/PVC blisteri)28 tableta (PVC/PCTFE blisteri)28 tableta (PA/Al/PVC blisteri)30 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

EU/1/11/686/032

 

56 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/040

 

56 tableta (PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/035

 

56x1 tableta (PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/033

 

90 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/034

 

98 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilamlo 300 mg/5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

 

odobren

 

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49 tableta.

 

nije

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49x1 tabletu. Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 pakiranja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKANe prodaje se zasebno.

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

odobren

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/041

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/036

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

EU/1/11/686/037

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/042

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

Rasilamlo 300 mg/5 mg

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 5 mg amlodipina (u obliku

amlodipinbesilata).

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmom obložene tablete

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 98 (2 pakiranja od 49) tableta.

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 280 (20 pakiranja od 14) tableta.

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Za primjenu kroz usta

više

 

 

 

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

odobren

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/041

 

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/036

 

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične

 

 

 

 

 

doze)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/037

 

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/042

 

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

Lijek

Lijek se izdaje na recept.

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Rasilamlo 300 mg/5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/Al/PVC)

SAMO KALENDARSKI BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/5 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Ponedjeljak

 

 

Utorak

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

Lijek

Četvrtak

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

Subota

 

 

 

Nedjelja

 

 

 

nije

odobren

više

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PERFORIRANI BLISTER DJELJIV NA JEDINIČNE DOZE (PCTFE)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/5 mg tablete aliskiren/amlodipin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA POJEDINAČNOG PAKIRANJA/KUTIJA PAKIRANJA S JEDINIČNIM DOZAMA (perforirani blister djeljiv na jedinične doze)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

nije

odobren

 

Filmom obložene tablete

 

 

14 tableta

 

 

 

 

28 tableta

 

 

 

 

 

30 tableta

 

 

više

 

 

56 tableta

 

 

 

 

56x1 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tableta

 

 

 

 

98 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETCamberley GU16 7SRVelika Britanija14 tableta (PVC/PCTFE blisteri)14 tableta (PA/Al/PVC blisteri)28 tableta (PVC/PCTFE blisteri)28 tableta (PA/Al/PVC blisteri)30 tableta (PVC/PCTFE blisteri)EU/1/11/686/043EU/1/11/686/052EU/1/11/686/044EU/1/11/686/053EU/1/11/686/045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

EU/1/11/686/046

 

56 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/054

 

56 tableta (PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/049

 

56x1 tableta (PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/047

 

90 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/048

 

98 tableta (PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilamlo 300 mg/10 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

 

odobren

 

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49 tableta.

 

nije

 

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 2 pakiranja, od kojih svako sadrži 49x1 tabletu. Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 pakiranja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKANe prodaje se zasebno.

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

odobren

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/055

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/050

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične doze)

 

 

 

EU/1/11/686/051

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

EU/1/11/686/056

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

Rasilamlo 300 mg/10 mg

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 10 mg amlodipina (u obliku

amlodipinbesilata).

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmom obložene tablete

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 98 (2 pakiranja od 49) tableta.

 

 

 

Višestruko pakiranje sadrži 280 (20 pakiranja od 14) tableta.

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Za primjenu kroz usta

više

 

 

 

6. POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

odobren

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/055

 

98 tableta (2x49, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/050

 

 

98 tableta (2x49x1, PVC/PCTFE blisteri djeljivi na jedinične

 

 

 

 

 

doze)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/051

 

 

280 tableta (20x14, PVC/PCTFE blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/686/056

 

 

280 tableta (20x14, PA/Al/PVC blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

Lijek

Lijek se izdaje na recept.

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Rasilamlo 300 mg/10 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/Al/PVC)

SAMO KALENDARSKI BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/10 mg filmom obložene tablete aliskiren/amlodipin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Ponedjeljak

 

 

Utorak

 

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

Lijek

Četvrtak

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

Subota

 

 

 

Nedjelja

 

 

 

nije

odobren

više

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PERFORIRANI BLISTER DJELJIV NA JEDINIČNE DOZE (PCTFE)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilamlo 300 mg/10 mg tablete aliskiren/amlodipin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept