Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Označavanje - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRasilez HCT
ATK šifraC09XA52
Tvaraliskiren / hydrochlorothiazide
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1.NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/010

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/08/491/011

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/012

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/013

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/014

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/015

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/016

 

56 x 1 filmom obložena tableta

 

 

EU/1/08/491/017

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/018

 

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/001

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/002

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/003

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/004

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/005

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/006

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

BLISTER (KALENDAR) (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja.Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/020

280 filmom obloženih tableta (20x14)

EU/1/08/491/019

 

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja.Ne prodaje se zasebno. 30 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/009

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/007

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

EU/1/08/491/008

 

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranjaod 49 x 1) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/019

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

EU/1/08/491/020

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranja od 49) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja od 30) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/008

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/009

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/007

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/030

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/08/491/031

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/032

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/033

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/034

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/035

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/036

 

56 x 1 filmom obložena tableta

 

 

EU/1/08/491/037

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/038

 

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/021

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/022

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/023

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/024

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/025

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/026

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

BLISTER (KALENDAR) (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 x 1 filmom obložena tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/040

280 filmom obloženih tableta (20x14)

EU/1/08/491/039

 

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja.Ne prodaje se zasebno. 30 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/029

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/027

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

EU/1/08/491/028

 

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranja od 49 x1) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/039

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

EU/1/08/491/040

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranja od 49) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja od 30) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/028

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/029

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/027

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/050

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/08/491/051

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/052

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/053

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/054

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/055

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/056

 

56 x 1 filmom obložena tableta (56x1)

 

 

EU/1/08/491/057

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/058

 

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/041

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/042

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/043

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/044

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/045

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/046

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

BLISTER (KALENDAR) (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/060

280 filmom obloženih tableta (20x14)

EU/1/08/491/059

 

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 30 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/049

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/047

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

EU/1/08/491/048

 

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranja od 49 x 1) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/059

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

EU/1/08/491/060

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranja od 49) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja od 30) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/048

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/049

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/047

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/070

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/08/491/071

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/072

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/073

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/074

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/075

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/076

 

56 x 1 filmom obložena tableta

 

 

EU/1/08/491/077

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/078

 

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SKLOPIVA KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE KOJE SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/061

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/08/491/062

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/063

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/064

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/065

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/08/491/066

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

BLISTER (KALENDAR) (PVC/PCTFE ILI PA/AL/PVC)

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/080

280 filmom obloženih tableta (20x14)

EU/1/08/491/079

 

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA) KOJA SADRŽI

PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 30 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno. 49 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/069

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/067

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

EU/1/08/491/068

 

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PVC/PCTFE BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranja od 49 x 1) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/491/079

98 filmom obloženih tableta (2x49x1)

EU/1/08/491/080

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR) KOJA SADRŽI PA/AL/PVC BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmom obložene tablete aliskiren/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg aliskirena (u obliku aliskirenhemifumarata) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i pšenični škrob.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 98 (2 pakiranja od 49) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 280 (20 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja od 30) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/491/068

98 filmom obloženih tableta (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/069

 

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

EU/1/08/491/067

 

90 filmom obloženih tableta (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept