Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez (aliskiren) – Uputa o lijeku - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRasilez
ATK šifraC09XA02
Tvaraliskiren
ProizvođačNovartis Europharm Limited

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Rasilez 150 mg filmom obložene tablete Rasilez 300 mg filmom obložene tablete aliskiren

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Rasilez i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Rasilez

3.Kako uzimati Rasilez

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Rasilez

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Rasilez i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar koja se zove aliskiren. Aliskiren pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori renina. Inhibitori renina smanjuju količinu angiotenzina II koji tijelo može stvarati. Angiotenzin II uzrokuje sužavanje krvnih žila što povisuje krvni tlak. Smanjujući količinu angiotenzina II krvnim se žilama omogućava da se opuste što snižava krvni tlak.

To pomaže u snižavanju povišenog krvnog tlaka u odraslih bolesnika. Povišeni krvni tlak povećava radno opterećenje srca i arterija. Ako to stanje dugo traje, može oštetiti krvne žile u mozgu, srcu i bubrezima te može rezultirati moždanim udarom, zatajenjem srca, srčanim udarom ili zatajenjem bubrega. Snižavanjem krvnoga tlaka na normalnu razinu smanjuje se rizik od razvoja tih poremećaja.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Rasilez

Nemojte uzimati Rasilez

-ako ste alergični na aliskiren ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6). Ako mislite da biste mogli biti alergični, obratite se liječniku za savjet.

-ako ste imali bilo koji od sljedećih oblika angioedema (teškoće pri disanju ili gutanju, ili oticanje lica, ruku i nogu, očiju, usnica i/ili jezika):

-angioedem tijekom uzimanja aliskirena.

-nasljedni angioedem.

-angioedem nepoznatog uzroka.

-tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće ili ako dojite, vidite dio „Trudnoća i dojenje“.

-ako uzimate ciklosporin (lijek koji se koristi u presađivanju radi sprječavanja odbacivanja organa ili za neka druga stanja, npr. reumatoidni artritis ili atopijski dermatitis), itrakonazol (lijek koji se koristi u liječenju gljivičnih infekcija) ili kinidin (lijek koji se koristi za korekciju srčanog ritma).

-ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se bilo kojom od skupina lijekova navedenih u nastavku, koje se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

-inhibitorom angiotenzin konvertirajućeg enzima kao što je enalapril, lizinopril, ramipril

ili

-blokatorom angiotenzin II receptora, kao što je valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ako je bolesnik mlađi od 2 godine.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Rasilez:

-ako uzimate diuretik (vrstu lijeka također poznatu kao „tablete za mokrenje“ koje povećavaju količinu mokraće koju stvarate).

-ako uzimate bilo koju od skupina lijekova navedenih u nastavku, koje se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

-inhibitor angiotenzin – konvertirajućeg enzima kao što je enalapril, lizinopril, ramipril

ili

-blokator angiotenzin II receptora, kao što je valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ako imate oštećenu funkciju bubrega, Vaš će liječnik pažljivo razmotriti je li ovaj lijek primjeren za Vas i vjerojatno će Vas htjeti pozornije pratiti.

-ako ste već imali angioedem (teškoće pri disanju ili gutanju, ili oticanje lica, ruku i nogu, očiju, usnica i/ili jezika). Ako se to dogodi, prestanite uzimati ovaj lijek i javite se svojem liječniku.

-ako imate stenozu bubrežne arterije (suženje krvnih žila u jednome ili oba bubrega).

-ako imate ozbiljno kongestivno zatajenje srca (vrsta bolesti srca u kojoj srce ne može pumpati dovoljno krvi za opskrbu cijelog tijela).

Ako imate težak i ustrajan proljev potrebno je prestati uzimati Rasilez.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Rasilez”.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece od rođenja do nenavršene 2 godine. Ne bi se smio primjenjivati u djece u dobi od 2 do nenavršenih 6 godina i ne preporučuje se za primjenu u djece i adolescenata u dobi od 6 do nenavršenih 18 godina.

Starije osobe

U većine bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih, doza Rasileza od 300 mg ne pokazuje nikakvu dodatnu korist u snižavanju krvnog tlaka u usporedbi s dozom od 150 mg.

Drugi lijekovi i Rasilez

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza, ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-lijekove koji povećavaju količinu kalija u Vašoj krvi. Oni uključuju diuretike koji štede kalij, nadomjestke kalija.

-furosemid ili torasemid, lijekove koji pripadaju skupini poznatoj kao diuretici ili „tablete za mokrenje“, koje se koriste za povećanje količine mokraće koju stvarate.

-blokator angiotenzina II receptora (ARB) ili inhibitor angiotenzin – konvertirajućeg enzima,

(vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Rasilez” i “Upozorenja i mjere opreza”).

-ketokonazol, lijek koji se koristi za liječenje gljivičnih infekcija.

-verapamil, lijek koji se koristi za snižavnje visokog krvnog tlaka, da se ispravi srčani ritam ili za liječenje angine pektoris.

-određene vrste lijekova protiv bolova koji se zovu nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL).

Rasilez s hranom i pićem

Ovaj lijek trebate uzimati ili s laganim obrokom ili bez obroka jednom na dan, po mogućnosti svaki dan u isto vrijeme. Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka zajedno s voćnim sokom i/ili napitcima koji sadrže biljne ekstrakte (uključujući biljne čajeve).

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni (pogledajte dio Nemojte uzimati Rasilez). Ako zatrudnite dok uzimate ovaj lijek, odmah ga prekinite uzimati i posavjetujte se sa svojim liječnikom. Ako mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Liječnik će Vas u pravilu savjetovati da prekinete uzimati ovaj lijek prije nego postanete trudni te će Vam savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto ovog lijeka. Ne preporučuje se u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate početi dojiti. Ovaj lijek se ne preporučuje majkama koje doje, a ako želite dojiti liječnik Vam može odabrati drugo liječenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Uz ovaj lijek možete osjetiti omaglicu, a to može utjecati na vašu sposobnost koncentracije. Prije nego započnete upravljati vozilom, raditi sa strojevima ili obavljati druge aktivnosti koje zahtijevaju koncentraciju, svakako morate znati kako reagirate na učinke ovog lijeka.

3.Kako uzimati Rasilez

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osobe koje imaju povišeni krvni tlak često ne osjećaju nikakve znakove probleme. Mnogi se osjećaju prilično normalno. Vrlo je važno da uzimate ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik kako biste postigli najbolje rezultate i smanjili rizik od nuspojava. Ne propuštajte kontrole kod svojeg liječnika čak i ako se osjećate dobro.

Uobičajena početna doza je jedna tableta od 150 mg jednom dnevno. Učinak snižavanja krvnog tlaka prisutan je unutar dva tjedna nakon početka liječenja.

Ovisno o tome kako odgovarate na liječenje, liječnik Vam može propisati višu dozu od jedne tablete od 300 mg jednom dnevno. Liječnik Vam može propisati ovaj lijek zajedno s drugim lijekovima koji se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka.

Način primjene

Progutajte cijelu tabletu s nešto vode. Ovaj lijek trebate uzimati jednom na dan, uvijek sa ili uvijek bez hrane, po mogućnosti svaki dan u isto vrijeme. Trebate uspostaviti pogodan dnevni raspored uzimanja lijeka na isti način svaki dan, u redovitim razmacima uzimajući u obzir vrijeme uzimanja obroka. Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka zajedno s voćnim sokom i/ili napitcima koji sadrže biljne ekstrakte (uključujući biljne čajeve). Tijekom liječenja, liječnik može prilagoditi dozu zavisno od odgovora krvnog tlaka.

Ako uzmete više Rasileza nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše tableta ovog lijeka, odmah se obratite svom liječniku. Možda će Vam trebati liječnička pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Rasilez

Ako zaboravite uzeti dozu ovog lijeka, uzmite ju čim se sjetite i zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Međutim, ako je uskoro vrijeme za Vašu sljedeću dozu, onda jednostavno u uobičajeno vrijeme uzmite sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne (učestalost nepoznata):

Nekoliko bolesnika je imalo ove ozbiljne nuspojave. Ako se dogodi nešto od sljedećeg, odmah obavijestite svog liječnika:

Teška alergijska reakcija sa simptomima poput osipa, svrbeža, oticanja lica ili usnica ili jezika, teškoće pri disanju, omaglica.

Moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba): Proljev, bol u zglobovima (artralgija), povišena razina kalija u krvi, omaglica.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba): Kožni osip (to može biti i znak alergijskih reakcija ili angioedema – pogledajte „Rijetke“ nuspojave u nastavku), problemi s bubrezima, uključujući akutno zatajenje bubrega (jako smanjeno izlučivanje mokraće), oticanje ruku, gležnjeva ili stopala (periferni edem), teške kožne reakcije (toksična epidermalna nekroliza i/ili reakcije oralne sluznice - crvena koža, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, guljenje kože, vrućica), snižen krvni tlak, palpitacije, kašalj, svrbež, osip praćen svrbežom (urtikarija), povišeni jetreni enzimi.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba): povišena razina kreatinina u krvi, snižena razina hemoglobina u krvi (anemija), snižena razina crvenih krvnih stanica, crvena koža (eritem). Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): osjećaj vrtnje, niska razina natrija u krvi, nedostatak zraka, mučnina, povraćanje, znakovi poremećaja jetre (mučnina, gubitak apetita, tamno obojani urin ili žuto obojana koža i oči).

Ako je kod Vas bilo koja od ovih nuspojava jako izražena, obavijestite svojeg liječnika. Možda ćete morati prekinuti uzimanje Rasileza.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Rasilez

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rasilez sadrži

-Djelatna tvar je aliskiren (u obliku aliskirenhemifumarata). Rasilez 150 mg filmom obložene tablete sadrže 150 mg aliskirena i Rasilez 300 mg filmom obložene tablete sadrže 300 mg aliskirena.

-Drugi sastojci su krospovidon, hipromeloza, magnezijev stearat, makrogol, mikrokristalična celuloza, povidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, talk, titanijev dioksid (E 171), crni

željezov oksid (E 172), crveni željezov oksid (E 172).

Kako Rasilez izgleda i sadržaj pakiranja

Rasilez 150 mg filmom obložene tablete su svijetloružičaste, bikonveksne, okrugle tablete, s utisnutom oznakom „IL“ na jednoj i „NVR“ na drugoj strani.

Rasilez 300 mg filmom obložene tablete su svijetlocrvene, bikonveksne, ovalne tablete, s utisnutom oznakom „IU“ na jednoj i „NVR“ na drugoj strani.

Rasilez 150 mg filmom obložene tablete su dostupne u sljedećim pakiranjima:

-Jedinična pakiranja koja sadrže: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 ili 98 tableta

-Jedinična pakiranja koja sadrže 56x1 tableta u perforiranim blisterima s jediničnim dozama

-Višestruka pakiranja koja sadrže 84 (3x28), 98 (2x49) ili 280 (20x14) tableta

-Višestruka pakiranja koja sadrže 98 (2x49x1) tableta u perforiranim blisterima s jediničnim dozama

Rasilez 300 mg filmom obložene tablete su dostupne u sljedećim pakiranjima:

-Jedinična pakiranja koja sadrže: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 ili 98 tableta

-Jedinična pakiranja koja sadrže 56x1 tableta u perforiranim blisterima s jediničnim dozama

-Višestruka pakiranja koja sadrže 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) ili 280 (20x14) tableta

-Višestruka pakiranja koja sadrže 98 (2x49x1) tableta u perforiranim blisterima s jediničnim dozama

Na tržištu u Vašoj zemlji se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept