Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refixia (nonacog beta pegol) – Označavanje - B02BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRefixia
ATK šifraB02BD04
Tvarnonacog beta pegol
ProizvođačNovo Nordisk A/S

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

Refixia 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

nonakog beta pegol

(rekombinantni koagulacijski faktor IX)

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Prašak: 500 IU nonakog beta pegola (pribl. 125 IU/ml nakon pripreme)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak:

natrijev klorid, histidin, saharoza, polisorbat 80, manitol, natrijev hidroksid, kloridna kiselina Otapalo: histidin, voda za injekcije, natrijev hidroksid, kloridna kiselina

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom, 4 ml otapala u napunjenoj štrcaljki, 1 potisni klip i 1 nastavak za bočicu

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za primjenu u venu, nakon pripreme

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 30°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 6 mjeseci.

Ne smije se vraćati u hladnjak nakon čuvanja na sobnoj temperaturi

Datum vađenja iz hladnjaka: ____________

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1193/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Refixia 500 IU

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica

1.NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Refixia 500 IU prašak za otopinu za injekciju

nonakog beta pegol

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 IU

6.DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

Refixia 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

nonakog beta pegol

(rekombinantni koagulacijski faktor IX)

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Prašak: 1000 IU nonakog beta pegola (pribl. 250 IU/ml nakon pripreme)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak:

natrijev klorid, histidin, saharoza, polisorbat 80, manitol, natrijev hidroksid, kloridna kiselina Otapalo: histidin, voda za injekcije, natrijev hidroksid, kloridna kiselina

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom, 4 ml otapala u napunjenoj štrcaljki, 1 potisni klip i 1 nastavak za bočicu

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za primjenu u venu, nakon pripreme

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 30°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 6 mjeseci.

Ne smije se vraćati u hladnjak nakon čuvanja na sobnoj temperaturi

Datum vađenja iz hladnjaka: ____________

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1193/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Refixia 1000 IU

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica

1.NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Refixia 1000 IU prašak za otopinu za injekciju

nonakog beta pegol

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1000 IU

6.DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

Refixia 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

nonakog beta pegol

(rekombinantni koagulacijski faktor IX)

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Prašak: 2000 IU nonakog beta pegola (pribl. 500 IU/ml nakon pripreme)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak:

natrijev klorid, histidin, saharoza, polisorbat 80, manitol, natrijev hidroksid, kloridna kiselina Otapalo: histidin, voda za injekcije, natrijev hidroksid, kloridna kiselina

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom, 4 ml otapala u napunjenoj štrcaljki, 1 potisni klip i 1 nastavak za bočicu

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za primjenu u venu, nakon pripreme

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 30°C) tijekom jednokratnog razdoblja od najviše 6 mjeseci.

Ne smije se vraćati u hladnjak nakon čuvanja na sobnoj temperaturi

Datum vađenja iz hladnjaka: ____________

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1193/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Refixia 2000 IU

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica

1.NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Refixia 2000 IU prašak za otopinu za injekciju

nonakog beta pegol

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2000 IU

6.DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Napunjena štrcaljka

1.NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za lijek Refixia

Otopina histidina

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4 ml

6.DRUGO

Novo Nordisk A/S

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept