Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refixia (nonacog beta pegol) – Uputa o lijeku - B02BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRefixia
ATK šifraB02BD04
Tvarnonacog beta pegol
ProizvođačNovo Nordisk A/S

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Refixia 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju Refixia 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju Refixia 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju nonakog beta pegol

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Refixia i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Refixia

3.Kako primjenjivati lijek Refixia

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Refixia

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Refixia i za što se koristi

Što je Refixia

Refixia sadrži djelatnu tvar nonakog beta pegol, a to je dugodjelujući rekombinantni koagulacijski faktor IX. Faktor IX je protein koji se prirodno nalazi u krvi i pomaže zaustaviti krvarenja.

Za što se Refixia koristi

Refixia se koristi za liječenje i sprječavanje krvarenja u bolesnika s hemofilijom B (urođen nedostatak faktora IX) u dobi od 12 i više godina.

U bolesnika s hemofilijom B, faktor IX nedostaje ili nema ispravnu funkciju. Refixia zamjenjuje taj faktor IX koji nedostaje ili ne djeluje pravilno te pomaže u stvaranju ugrušaka na mjestu krvarenja. Kada krvarite Refixia se aktivira u krvi kako bi se stvorio faktor IX.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Refixia

Nemojte primjenjivati lijek Refixia:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako ste alergični na proteine hrčka.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se svom liječniku prije nego što primijenite ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Alergijske reakcije i razvoj inhibitora

U rijetkim slučajevima postoji rizik od pojave iznenadne i teške alergijske reakcije (npr. anafilaktičke reakcije) na lijek Refixia. Odmah prekinite primjenu injekcije i obratite se svom liječniku ili hitnoj medicinskoj službi ako imate znakove alergijske reakcije, kao što su osip, koprivnjača, urtike, svrbež na velikim površinama kože, crvenilo i/ili oticanje usana, jezika, lica ili šaka, poteškoće pri gutanju ili disanju, nedostatak zraka, piskanje pri disanju, stezanje u prsnom košu, blijeda i hladna koža, ubrzani otkucaji srca i/ili omaglica.

Možda će Vam biti potrebna hitna liječnička pomoć. Vaš će liječnik možda napraviti i pretragu krvi kako bi provjerio da li ste razvili inhibitore faktora IX (neutralizirajuća protutijela) na lijek jer se inhibitori mogu razviti zajedno s alergijskim reakcijama. Ako imate takva protutijela, možete imati povećani rizik od pojave iznenadnih i teških alergijskih reakcija (npr. anafilaktičke reakcije) tijekom budućeg liječenja faktorom IX.

Zbog rizika od alergijskih reakcija na lijekove koji sadrže faktor IX početno liječenje lijekom Refixia treba provesti u bolnici ili u prisutnosti zdravstvenog radnika na mjestu gdje se po potrebi može pružiti odgovarajuća medicinska pomoć u slučaju alergijskih reakcija.

Odmah se obratite liječniku ako se krvarenje ne zaustavi kako bi trebalo ili ako morate značajno povećati primjenu lijeka Refixia kako biste zaustavili krvarenje. Vaš će liječnik napraviti pretragu krvi kako bi provjerio da li ste razvili inhibitore (neutralizirajuća protutijela) na lijek Refixia. Rizik razvoja inhibitora najveći je ako niste prethodno liječeni lijekovima s faktorom IX, npr. u male djece.

Krvni ugrušci

Obratite se svom liječniku ako se nešto od sljedećeg odnosi na Vas jer postoji povećani rizik od nastanka krvnih ugrušaka tijekom liječenja lijekom Refixia:

nedavno ste imali kirurški zahvat

bolujete od neke druge ozbiljne bolesti, npr. bolest jetre, bolest srca ili imate rak

imate faktore rizika za bolest srca, npr. visoki krvni tlak, pretilost ili pušenje.

Poremećaj bubrega (nefrotski sindrom)

U rijetkim slučajevima postoji rizik od razvoja određenog poremećaja bubrega koji se naziva ‘nefrotski sindrom’ nakon velikih doza faktora IX u bolesnika s hemofilijom B s inhibitorima faktora IX i alergijskim reakcijama u povijesti bolesti.

Poteškoće povezane s kateterom

Ako imate centralni venski kateter (engl. central venous access device, CVAD), na mjestu postavljenog katetera mogu se razviti infekcije ili krvni ugrušci.

Drugi lijekovi i Refixia

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete lijek Refixia.

Upravljanje vozilima i strojevima

Refixia ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Refixia sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati lijek Refixia

Liječenje lijekom Refixia započet će liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom B. Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni kako primijeniti lijek Refixia.

Liječnik će Vam izračunati dozu lijeka. Doza će ovisiti o Vašoj tjelesnoj težini i o tome za što se lijek primjenjuje.

Sprječavanje krvarenja

Doza lijeka Refixia je 40 internacionalnih jedinica (IU) po kg tjelesne težine. Daje se u obliku jedne injekcije svaki tjedan. Vaš liječnik može odabrati drugu dozu ili učestalost primanja injekcije, ovisno o Vašoj potrebi.

Liječenje krvarenja

Doza lijeka Refixia je 40 internacionalnih jedinica (IU) po kg tjelesne težine. Ovisno o mjestu i jačini krvarenja možda ćete trebati veću dozu (80 IU po kg) ili dodatne injekcije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o potrebnoj dozi i broju injekcija.

Primjena u djece i adolescenata

Refixia se može primjenjivati samo u adolescenata (12 i više godina starosti). Doza za adolescente se također računa ovisno o tjelesnoj težini i jednaka je onoj za odrasle.

Kako se Refixia primjenjuje

Refixia se primjenjuje injekcijom u venu. Za više informacija pogledajte ‘Upute za uporabu lijeka Refixia’.

Ako primijenite više lijeka Refixia nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Refixia nego što ste trebali, obratite se svom liječniku.

Odmah se obratite liječniku ako morate značajno povećati primjenu lijeka Refixia kako biste zaustavili krvarenje. Za dodatne informacije pogledajte dio 2 ‘Alergijske reakcije i razvoj inhibitora’.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Refixia

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, injicirajte propuštenu dozu čim se sjetite. Nemojte injicirati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako imate nedoumica, obratite se svom liječniku.

Ako prestanete primjenjivati lijek Refixia

Ako prestanete primjenjivati lijek Refixia, možda više nećete biti zaštićeni od krvarenja ili trenutno krvarenje možda neće stati. Nemojte prestati primjenjivati lijek Refixia bez razgovora sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće su alergijske reakcije na ovaj lijek.

U slučaju pojave iznenadnih i teških alergijskih reakcija (npr. anafilaktička reakcija) primjena injekcije se mora odmah prekinuti. Odmah se obratite liječniku ili hitnoj medicinskoj službi ako imate rane znakove alergijske reakcije kao što su:

poteškoće pri gutanju ili otežano disanje

nedostatak zraka ili piskanje pri disanju

stezanje u prsnom košu

crvenilo i/ili oticanje usana, jezika, lica ili šaka

osip, koprivnjača, urtike ili svrbež

blijeda i hladna koža, ubrzani otkucaji srca i/ili omaglica (niski krvni tlak).

Pri primjeni lijeka Refixia primijećene su sljedeće nuspojave:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

svrbež (pruritus)

kožne reakcije na mjestu injiciranja

osjećaj mučnine

osjećaj teškog umora.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

alergijske reakcije (preosjetljivost). Mogu biti teške i opasne po život (anafilaktičke reakcije)

osjećaj lupanja srca

navale vrućine.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

neutralizirajuća protutijela (inhibitori).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Refixia

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Refixia se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, te na naljepnicama na bočici i napunjenoj štrcaljki iza oznake ‘Rok valjanosti’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Refixia se može izvaditi iz hladnjaka i čuvati na sobnoj temperaturi (do 30°C) tijekom razdoblja od najviše 6 mjeseci. Zabilježite na kutiji datum kada je lijek Refixia izvađen iz hladnjaka i stavljen na sobnu temperaturu. Taj novi rok valjanosti ne smije biti nakon onog prvobitno navedenog na kutiji. Ako se lijek ne iskoristi prije novog roka valjanosti, potrebno ga je baciti. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi lijek se ne smije ponovno čuvati u hladnjaku.

Injekciju primijenite odmah nakon pripreme. Ako se ne može primijeniti odmah, primijenite je u roku od 24 sata ako se čuva u hladnjaku na temperaturi od 2°C–8°C ili u roku od 4 sata ako se čuva izvan hladnjaka na maksimalnoj temperaturi od 30°C.

Prašak u bočici bijele je do bjelkaste boje. Nemojte upotrijebiti prašak ako mu se boja promijenila.

Pripremljena otopina je bistra i bezbojna. Nemojte upotrijebiti pripremljenu otopinu ako primijetite bilo kakve čestice ili ako je došlo do promjene boje.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Refixia sadrži

Djelatna tvar je nonakog beta pegol (pegilirani humani koagulacijski faktor IX (rDNK)). Jedna bočica lijeka Refixia nominalno sadrži 500 IU, 1000 IU ili 2000 IU nonakog beta pegola, što

nakon pripreme s otopinom histidina približno odgovara 125 IU/ml, 250 IU/ml odnosno

500 IU/ml.

Drugi sastojci u prašku su natrijev klorid, histidin, saharoza, polisorbat 80, manitol, natrijev hidroksid i kloridna kiselina.

Sastojci u steriliziranom otapalu su histidin, voda za injekcije, natrijev hidroksid i kloridna kiselina.

Kako Refixia izgleda i sadržaj pakiranja

Refixia je dostupna kao prašak i otapalo za otopinu za injekciju (500 IU, 1000 IU ili 2000 IU praška u bočici i 4 ml otapala u napunjenoj štrcaljki, potisni klip i nastavak za bočicu – veličina pakiranja: 1).

Prašak je bijel do bjelkast, a otapalo je bistro i bezbojno.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Upute za uporabu lijeka Refixia

Prije primjene lijeka Refixia pažljivo pročitajte ove upute.

Refixia dolazi u obliku praška. Prije injiciranja lijek mora biti pripremljen s otapalom koje dolazi u štrcaljki. Otapalo je otopina histidina. Pripremljeni lijek mora biti injiciran u venu (intravenska (i.v.) injekcija). Pribor u ovome pakiranju namijenjen je za pripremu i injiciranje lijeka Refixia.

Trebat će Vam i infuzijski set (cjevčica i leptirasta igla), sterilni alkoholni tupferi, gaze i flasteri. Ovi medicinski proizvodi nisu uključeni u pakiranje lijeka Refixia.

Nemojte koristiti pribor ako niste s liječnikom ili medicinskom sestrom prošli odgovarajuću edukaciju.

Uvijek operite ruke i pobrinite se da područje oko Vas bude čisto.

Kada pripremate i injicirate lijek izravno u venu, važno je koristiti čistu tehniku bez mikroorganizama (aseptička tehnika). Nepravilnom tehnikom u krvotok se mogu unijeti mikroorganizmi, koji mogu uzrokovati infekciju krvi.

Nemojte otvarati pribor dok niste spremni da ga primijenite.

Nemojte koristiti pribor ako je pao ili ako je oštećen. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje.

Nemojte koristiti pribor ako mu je istekao rok valjanosti. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje. Rok valjanosti otisnut je na kutiji, bočici, nastavku za bočicu i napunjenoj štrcaljki.

Nemojte koristiti pribor ako sumnjate da je onečišćen. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje.

Nemojte bacati u otpad niti jedan predmet iz pribora dok ne injicirate pripremljenu otopinu. Pribor je namijenjen samo za jednokratnu uporabu.

Sadržaj

Pakiranje sadrži:

1 bočicu s praškom Refixia

1 nastavak za bočicu

1 napunjenu štrcaljku s otapalom

1 potisni klip (nalazi se ispod štrcaljke)

Pregled

Bočica s praškom Refixia

Plastični

zatvarač Gumeni graničnik

(ispod plastičnog zatvarača)

Nastavak za bočicu

Zaštitni pokrov

Šiljak

Zaštitni

(ispod zaštitnog papira)

papir

Napunjena štrcaljka s otapalom

Vrh štrcaljke

Klip

(ispod zatvarača

Skala

štrcaljke)

 

Zatvarač

štrcaljke

 

Potisni klip

Navoj

Široki

 

kraj

1. Pripremite bočicu i štrcaljku

A

Uzmite onoliki broj pakiranja lijeka Refixia koliko trebate.

Provjerite rok valjanosti.

Provjerite naziv, jačinu i boju na pakiranju kako biste bili sigurni da sadrži odgovarajući lijek.

Operite ruke i dobro ih osušite čistim ručnikom ili na zraku.

Izvadite bočicu, nastavak za bočicu i napunjenu štrcaljku iz kutije. Potisni klip ostavite u kutiji nedirnut.

Bočica i napunjena štrcaljka trebaju postići sobnu temperaturu. To možete postići držeći ih u rukama sve dok ne osjetite da su tople kao i Vaše ruke.

Ne koristite nikakav drugi način za zagrijavanje bočice i napunjene štrcaljke.

Uklonite plastični zatvarač s bočice. Ako

B

 

plastični zatvarač nije dobro pričvršćen

 

 

ili nedostaje, nemojte koristiti bočicu.

 

Obrišite gumeni čep sterilnim alkoholnim tupferom i pričekajte nekoliko sekundi da se osuši na zraku prije uporabe kako biste bili sigurni da je broj mikroorganizama sveden na najmanju moguću mjeru.

Ne dirajte gumeni čep prstima jer na taj način možete prenijeti mikroorganizme.

2. Pričvrstite nastavak za bočicu

C

Uklonite zaštitni papir s nastavka za

 

 

bočicu.

 

 

Ako zaštitni papir nije u potpunosti

 

 

pričvršćen ili je oštećen, nemojte

 

 

koristiti nastavak za bočicu.

 

 

Nemojte prstima vaditi nastavak za

 

 

bočicu iz zaštitnog pokrova.

 

 

Ako dotaknete šiljak na nastavku za

 

 

bočicu, može doći do prijenosa

 

 

mikroorganizama s Vaših prstiju.

 

 

 

 

Stavite bočicu na ravnu i čvrstu podlogu.

D

Preokrenite zaštitni pokrov i pričvrstite

 

 

nastavak za bočicu na bočicu.

 

 

Kad ste ga pričvrstili, nemojte odvajati

 

 

nastavak za bočicu s bočice.

 

 

 

 

Lagano stisnite zaštitni pokrov palcem i

E

 

kažiprstom kako je prikazano.

 

 

Skinite zaštitni pokrov s nastavka za

 

 

bočicu.

 

 

Nemojte podići nastavak za bočicu s

 

 

bočice kad skidate zaštitni pokrov.

 

 

 

3. Pričvrstite potisni klip na štrcaljku

F

Uhvatite potisni klip za široki kraj i

 

 

izvadite ga iz kutije. Nemojte dodirivati

 

 

bočne stranice niti navoj potisnog klipa.

 

 

Ako dotaknete bočne stranice ili navoj,

 

 

može doći do prijenosa mikroorganizama s

 

 

Vaših prstiju.

 

Odmah spojite potisni klip sa štrcaljkom

 

 

tako da ga navijate u smjeru kazaljke na

 

 

satu u klip koji se nalazi u napunjenoj

 

 

štrcaljki, sve dok ne osjetite otpor.

 

 

 

 

Uklonite zatvarač štrcaljke s napunjene

G

 

štrcaljke savijajući ga prema dolje dok se

 

 

perforirani dio ne odvoji.

 

Nemojte dodirnuti vrh štrcaljke ispod zatvarača štrcaljke. Ako dotaknete vrh

štrcaljke, može doći do prijenosa mikroorganizama s Vaših prstiju.

Ako zatvarač štrcaljke nije dobro pričvršćen ili nedostaje, nemojte koristiti napunjenu štrcaljku.

Čvrsto navijte napunjenu štrcaljku na

H

 

nastavak za bočicu dok ne osjetite otpor.

 

4. Pripremite otopinu od praška i otapala

I

Držite napunjenu štrcaljku lagano nagnutu s bočicom prema dolje.

Pritisnite potisni klip kako biste cjelokupno otapalo ubrizgali u bočicu.

Pritišćući potisni klip do kraja, nježno

J

 

vrtite bočicu dok se sav prašak ne otopi.

 

 

Bočicu nemojte tresti jer će to izazvati

 

 

pjenjenje.

 

Provjerite pripremljenu otopinu. Mora biti bistra i bezbojna i ne smije sadržavati vidljive čestice. Ako primijetite čestice ili

promjenu boje, nemojte koristiti otopinu. Umjesto toga upotrijebite novo pakiranje.

Preporučuje se primijeniti lijek Refixia odmah nakon pripreme za primjenu. Naime, ako se ne primijeni odmah, lijek možda više neće biti sterilan, pa bi mogao uzrokovati infekcije.

Ako ne možete odmah primijeniti pripremljenu otopinu lijeka Refixia, morate je upotrijebiti unutar 4 sata ako je čuvate na sobnoj temperaturi (do 30°C), odnosno unutar 24 sata ako je čuvate u hladnjaku (2°C–8°C). Pripremljeni lijek čuvajte u bočici.

Pripremljenu otopinu lijeka Refixia ne smijete zamrzavati niti čuvati u štrcaljkama.

Pripremljenu otopinu lijeka Refixia držite podalje od izravne svjetlosti.

Ako za dozu trebate više od jedne bočice, ponovite korake od A do J s dodatnim bočicama, nastavcima za bočicu i napunjenim štrcaljkama dok ne dobijete potrebnu dozu.

Držite potisni klip pritisnutim do kraja.

K

Okrenite štrcaljku s bočicom naopako.

Prestanite pritiskati potisni klip i pustite ga da se samostalno pomiče unatrag dok pripremljena otopina puni štrcaljku.

Lagano povucite potisni klip prema dolje kako biste uvukli pripremljenu otopinu u štrcaljku.

Ako trebate samo dio sadržaja bočice, pomoću skale na štrcaljki odredite koliko pripremljene otopine ćete uvući, u skladu s uputama koje ste dobili od liječnika ili medicinske sestre.

Ako se u bilo kojem trenutku u štrcaljki pojavi zrak, ubrizgajte ga natrag u bočicu.

Dok držite bočicu okrenutu naopako, lagano lupnite štrcaljku kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh.

Polako pritišćite potisni klip dok svi mjehurići zraka ne izađu.

Sa štrcaljke odvijte nastavak za bočicu

L

 

zajedno s bočicom.

 

Nemojte dodirivati vrh štrcaljke. Ako dotaknete vrh štrcaljke, može doći do prijenosa mikroorganizama s Vaših prstiju.

5. Injicirajte pripremljenu otopinu

Refixia je sada spremna za injiciranje u venu.

Injicirajte pripremljenu otopinu u skladu s uputama koje ste dobili od liječnika ili medicinske sestre.

Injicirajte polako tijekom 1 do 3 minute.

Refixia se ne smije miješati s drugim intravenskim infuzijskim otopinama ili lijekovima.

Injiciranje lijeka Refixia putem konektora za primjenu bez igle za intravenske (i.v.) katetere

Oprez: Napunjena štrcaljka izrađena je od stakla i oblikovana da bude kompatibilna sa standardnim luer-lock nastavcima. Neki konektori za primjenu bez igle s unutrašnjim šiljkom nisu kompatibilni s napunjenom štrcaljkom. Ova inkompatibilnost može onemogućiti primjenu lijeka i/ili dovesti do oštećenja konektora za primjenu bez igle.

Injiciranje otopine putem centralnog venskog pristupa (CVAD, engl. central venous access device) kao što su centralni venski kateter ili potkožni port:

Koristite tehniku koja osigurava čistu primjenu bez mikroorganizama (aseptička tehnika). Slijedite upute o pravilnoj uporabi Vašeg konektora i CVAD-a u suradnji s liječnikom ili medicinskom sestrom.

Injiciranje u CVAD može zahtijevati uporabu sterilne plastične štrcaljke od 10 ml za uvlačenje pripremljene otopine. To treba učiniti odmah nakon koraka J.

Ako CVAD liniju treba isprati prije ili nakon injekcije lijeka Refixia, upotrijebite 9 mg/ml otopinu natrijeva klorida za injekciju.

Odlaganje otpada

M

Nakon injiciranja, oprezno bacite u otpad neiskorištenu otopinu lijeka Refixia,

štrcaljku s infuzijskim setom, bočicu s nastavkom za bočicu i drugi otpadni materijal, u skladu s uputama koje ste dobili od ljekarnika.

Ne bacajte u obični kućni otpad.

Nemojte razdvajati pribor prije bacanja u otpad.

Pribor nemojte ponovno koristiti.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept