Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Relvar Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol) – Označavanje - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRelvar Ellipta
ATK šifraR03AK10
Tvarfluticasone furoate / vilanterol
ProizvođačGlaxo Group Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (SAMO POJEDINAČNA PAKIRANJA I VIŠESTRUKO PAKIRANJE) 92/22 mikrograma

1.NAZIV LIJEKA

Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani

flutikazonfuroat/vilanterol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 92 mikrograma flutikazonfuroata i 22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, dozirani. 14 doza

30 doza

3 x 30 doza

1 inhalator s 14 doza

1 inhalator s 30 doza

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja s 30) doza

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve,

JEDANPUT NA DAN

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/886/001

EU/1/13/886/002

EU/1/13/886/003

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

relvar ellipta 92:22

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (SAMO POJEDINAČNO PAKIRANJE I VIŠESTRUKO PAKIRANJE) 184/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani

flutikazonfuroat/vilanterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 184 mikrograma flutikazonfuroata i 22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, dozirani. 14 doza

30 doza

3 x 30 doza

1 inhalator s 14 doza

1 inhalator s 30 doza

Višestruko pakiranje: 90 (3 pakiranja s 30) doza

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve,

JEDANPUT NA DAN

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/886/004

EU/1/13/886/005

EU/1/13/886/006

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

relvar ellipta 184:22

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE (BEZ PLAVOG OKVIRA – SAMO VIŠESTRUKO PAKIRANJE) 92/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani

flutikazonfuroat/vilanterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 92 mikrograma flutikazonfuroata i 22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 doza

1 inhalator s 30 doza

Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne smije se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne puteve,

JEDANPUT NA DAN

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/886/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

relvar ellipta 92:22

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE (BEZ PLAVOG OKVIRA – SAMO VIŠESTRUKO PAKIRANJE) 184/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani

flutikazonfuroat/vilanterol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 184 mikrograma flutikazonfuroata i 22 mikrograma vilanterola (u obliku trifenatata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 doza

1 inhalator s 30 doza

Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne smije se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove,

JEDANPUT NA DAN

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/886/006

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

relvar ellipta 184:22

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP NALJEPNICA NA PODLOŠKU

92/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani

flutikazonfuroat/vilanterol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GSK Logo

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Ne otvarati dok niste spremni za inhalaciju.

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

14 doza

30 doza

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP NALJEPNICA NA PODLOŠKU

184/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani

flutikazonfuroat/vilanterol

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GSK Logo

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Ne otvarati dok niste spremni za inhalaciju.

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

14 doza

30 doza

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA UREĐAJU

92/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Relvar Ellipta 92 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata

flutikazonfuroat/vilanterol

Za primjenu u dišne putove

2.ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

Baciti nakon:

3. BROJ SERIJE

Lot

4.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

14 doza

30 doza

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA UREĐAJU

184/22 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Relvar Ellipta 184 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata

flutikazonfuroat/vilanterol

Za primjenu u dišne putove

2. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

Baciti nakon:

3. BROJ SERIJE

Lot

4. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

14 doza

30 doza

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept