Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remicade (infliximab) – Označavanje - L04AB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRemicade
ATK šifraL04AB02
Tvarinfliximab
ProizvođačJanssen Biologics B.V.  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Remicade 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju infliksimab

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 100 mg infliksimaba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, polisorbat 80, natrijev dihidrogenfosfat i natrijev hidrogenfosfat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica sa 100 mg

2 bočice sa 100 mg

3 bočice sa 100 mg

4 bočice sa 100 mg

5 bočica sa 100 mg

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za infuziju u venu nakon pripreme otopine i razrjeđivanja.

Prije pripreme otopine i uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Rok valjanosti, ako se ne čuva u hladnjaku_________

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) neprekinuto tijekom razdoblja od najviše 6 mjeseci.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neupotrijebljenu otopinu zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/116/001 1 bočica sa 100 mg

EU/1/99/116/002 2 bočice sa 100 mg

EU/1/99/116/003 3 bočice sa 100 mg

EU/1/99/116/004 4 bočice sa 100 mg

EU/1/99/116/005 5 bočica sa 100 mg

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Remicade 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju infliksimab

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za infuziju u venu nakon pripreme otopine i razrjeđivanja.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

100 mg

6.DRUGO

Test Datum Rezultat:

Remicade

infliksimab

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Ime bolesnika:

Ime liječnika:

Telefonski broj liječnika:

Ova kartica s upozorenjima sadrži važne sigurnosne informacije, kojih morate biti svjesni prije i tijekom liječenja lijekom Remicade.

Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji sudjeluje u Vašem liječenju.

Pažljivo pročitajte Uputu o lijeku Remicade prije nego počnete primati ovaj lijek.

Datum početka liječenja lijekom Remicade:

Trenutni režim primjene lijeka:

Važno je da Vi i Vaš liječnik zabilježite zaštićeni naziv i serijski broj Vašeg lijeka.

Zamolite liječnika da ovdje zabilježi vrstu i datum posljednjeg testiranja na tuberkulozu (TBC):

Test Datum Rezultat:

Prilikom svakog posjeta liječniku obavezno ponesite popis svih drugih lijekova koje uzimate.

Popis alergija:

Popis drugih lijekova:

Infekcije

Prije liječenja lijekom Remicade

Obavijestite liječnika ako imate neku infekciju, čak i ako je vrlo blaga.

Vrlo je važno da obavijestite liječnika ako ste ikada bolovali od tuberkuloze (TBC-a) ili bili u bliskom kontaktu s osobom koja je bolovala od tuberkuloze. Liječnik će Vas testirati da utvrdi imate li tuberkulozu. Zamolite liječnika da na ovu karticu upiše vrstu i datum zadnjeg testiranja na TBC.

Obavijestite liječnika ako imate hepatitis B ili ako znate ili sumnjate da ste zaraženi virusom hepatitisa B.

Tijekom liječenja lijekom Remicade

Odmah obavijestite liječnika ako se pojave znakovi infekcije. Ti znakovi uključuju vrućicu, umor, (uporan) kašalj, nedostatak zraka, gubitak tjelesne težine, noćno znojenje, proljev, rane, probleme sa zubima, žarenje pri mokrenju ili simptome nalik gripi.

Zatajenje srca

Prije liječenja lijekom Remicade

Obavijestite liječnika ako imate ikakvih tegoba sa srcem, npr. blagi stupanj zatajenja srca.

Tijekom liječenja lijekom Remicade

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite znakove srčanih problema. Oni obuhvaćaju nedostatak zraka, oticanje stopala ili promjene ritma otkucaja srca.

Trudnoća i cijepljenje

U slučaju da ste primali Remicade za vrijeme trudnoće, važno je da o tome obavijestite pedijatra svog djeteta prije nego što Vaše dijete primi ikakvo cjepivo. Vaše dijete ne smije primiti "živo cjepivo", kao što je BCG (primjenjuje se za sprječavanje tuberkuloze), unutar 6 mjeseci od rođenja.

Nosite ovu karticu sa sobom još 4 mjeseca nakon posljednje doze lijeka Remicade ili, u slučaju trudnoće, još najmanje 6 mjeseci nakon poroda. Nuspojave se mogu javiti dugo vremena nakon zadnje doze lijeka.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept