Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Removab (catumaxomab) – Označavanje - L01XC09

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRemovab
ATK šifraL01XC09
Tvarcatumaxomab
ProizvođačNeovii Biotech GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija: Removab 10 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Removab 10 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju katumaksomab

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 10 mikrograma katumaksomaba u 0,1 ml otopine, što odgovara 0,1 mg/ml.

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

odobren

natrijev citrat, citratna kiselina hidrat, polisorbat 80, voda za injekcije

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

Koncentrat za otopinu za infuziju.

 

 

nije

1 napunjena štrcaljka.

 

više

1 sterilna cjevčica

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

 

 

koji

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lije

u.

 

 

6. POSEBNO UPOZORENJE

Lijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECESamo za primjenu u trbušnu šupljinu, nakon razrjeđivanja.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Neovii Biotech GmbH

82166 Graefelfing

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/09/512/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

više

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

koji

 

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

Prihvaćeno obrazloženje za n navođenje Brailleovog pisma.

 

 

Neovii Biotech GmbH

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Blister: Removab 10 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Removab 10 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju katumaksomab

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

odobren

Broj serije

 

nije

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

1 napunjena štrcaljka.

 

više

 

 

 

 

 

Samo za primjenu u trbušnu šupljinu, nakon razrjeđivanja. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Napunjena štrcaljka: Removab 10 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Removab 10 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju katumaksomab

Samo za primjenu u trbušnu šupljinu, nakon razrjeđivanja.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI,

0,1 ml

6. DRUGO

Neovii Biotech GmbHLijek

 

 

nije

odobren

 

više

 

VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

koji

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija: Removab 50 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Removab 50 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju katumaksomab

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 50 mikrograma katumaksomaba u 0,5 ml otopine, što odgovara 0,1 mg/ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev citrat, citratna kiselina hidrat, polisorbat 80, voda za injekcijeodobren

4. F

ARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju.

nije

 

1 napunjena štrcaljka.

 

1 sterilna cjevčica

 

više

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

koji

 

Samo za primjenu u trbušnu šupljinu, nakon razrjeđivanja.

6. POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Neovii Biotech GmbH

82166 Graefelfing

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/512/002

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

koji

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

Neovii Biotech GmbH

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Blister: Removab 50 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Removab 50 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju katumaksomab

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

odobren

Broj serije

 

nije

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

1 napunjena štrcaljka.

 

više

 

 

 

 

 

Samo za primjenu u trbušnu šupljinu, nakon razrjeđivanja. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Napunjena štrcaljka: Removab 50 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Removab 50 mikrograma koncentrat za otopinu za infuziju katumaksomab

Samo za primjenu u trbušnu šupljinu, nakon razrjeđivanja.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI,

0,5 ml

6. DRUGO

Neovii Biotech GmbHLijek

 

 

nije

odobren

 

više

 

VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

koji

 

 

 

TEKST UPOZORENJA ZA NALJEPNICU KOJU TREBA PRIČVRSTITI NA ŠTRCALJKU OD 50 ml KOJA SADRŽI RAZRIJEĐENU REMOVAB OTOPINU ZA INFUZIJU

(Dio vanjskog pakiranja)

Razrijeđeni Removab.

Samo za primjenu u trbušnu šupljinu.

 

 

 

nije

odobren

 

 

više

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept