Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remsima (infliximab) – Označavanje - L04AB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRemsima
ATK šifraL04AB02
Tvarinfliximab
ProizvođačCelltrion Healthcare Hungary Kft.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Infliksimab

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 100 mg infliksimaba.

Nakon pripreme otopine, 1 ml sadrži 10 mg infliksimaba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, polisorbat 80, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.

1 bočica sa 100 mg

2 bočice sa 100 mg

3 bočice sa 100 mg

4 bočice sa 100 mg

5 bočica sa 100 mg

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon pripreme otopine i razrjeđivanja.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Rok valjanosti, ako se ne čuva u hladnjaku_________

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) neprekinuto tijekom razdoblja od najviše 6 mjeseci.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1051 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410.

Mađarska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/853/001

EU/1/13/853/002

EU/1/13/853/003

EU/1/13/853/004

EU/1/13/853/005

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Remsima

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Infliksimab

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

100 mg

6.DRUGO

<CELLTRION Logo>

Test
Datum
Rezultat:

Remsima

Infliksimab

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji sudjeluje u Vašem liječenju.

Ova kartica s upozorenjima sadrži važne sigurnosne informacije, kojih morate biti svjesni prije i tijekom liječenja lijekom Remsima.

Ime bolesnika:

Ime liječnika:

Telefonski broj liječnika:

Važno je da Vi i Vaš liječnik zabilježite zaštićeni naziv i broj serije Vašeg lijeka.

Pažljivo pročitajte Uputu o lijeku Remsima prije nego počnete primati ovaj lijek.

Datum početka liječenja lijekom Remsima:

Trenutni režim primjene lijeka:

Zamolite liječnika da ovdje zabilježi vrstu i datum posljednjeg testiranja na tuberkulozu (TBC):

Test

Datum

Rezultat:

Prilikom svakog posjeta liječniku obavezno ponesite popis svih drugih lijekova koje uzimate.

Popis alergija

Popis drugih lijekova

Infekcije

Prije liječenja lijekom Remsima

Obavijestite liječnika ako imate neku infekciju, čak i ako je vrlo blaga.

Vrlo je važno da obavijestite liječnika ako ste ikada bolovali od tuberkuloze (TBC-a) ili bili u bliskom kontaktu s osobom koja je bolovala od tuberkuloze. Liječnik će Vas testirati da utvrdi imate li tuberkulozu. Zamolite liječnika da na ovu karticu upiše vrstu i datum zadnjeg testiranja na TBC.

Obavijestite liječnika ako imate hepatitis B ili ako znate ili sumnjate da ste zaraženi virusom hepatitisa B.

Tijekom liječenja lijekom Remsima

Odmah obavijestite liječnika ako se pojave znakovi infekcije. Ti znakovi uključuju vrućicu, umor, (uporan) kašalj, nedostatak zraka, gubitak tjelesne težine, noćno znojenje, proljev, rane, probleme sa zubima, žarenje pri mokrenju ili simptome nalik gripi.

Zatajenje srca

Prije liječenja lijekom Remsima

Obavijestite liječnika ako imate ikakvih tegoba sa srcem, npr. blagi stupanj zatajenja srca.

Tijekom liječenja lijekom Remsima

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite znakove srčanih problema. Oni obuhvaćaju nedostatak zraka, oticanje stopala ili promjene ritma otkucaja srca.

Trudnoća i cijepljenje

U slučaju da ste primali Remsima za vrijeme trudnoće, važno je da o tome obavijestite pedijatra svog djeteta prije nego što Vaše dijete primi ikakvo cjepivo. Vaše dijete ne smije primiti "živo cjepivo", kao što je BCG

(primjenjuje se za sprječavanje tuberkuloze), unutar 6 mjeseci od rođenja.

Nosite ovu karticu sa sobom još 4 mjeseca nakon posljednje doze lijeka Remsima ili, u slučaju trudnoće, još najmanje 6 mjeseci nakon poroda. Nuspojave se mogu javiti dugo vremena nakon zadnje doze lijeka.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept