Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine 3M Health Care Ltd (rivastigmine) – Označavanje - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRivastigmine 3M Health Care Ltd
ATK šifraN06DA03
Tvarrivastigmine
Proizvođač3M Health Care Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermalni flaster

promet

rivastigmin

 

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 transdermalni flaster površine 4,15 cm2 sadrži 7,17 mg rivastigmina i oslobađa 4,6 mg/24 h. u

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži poliester, etilvinilacetat, ljepilo od akrilatnog kopolimerastavljanjei izopropil miristat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

7 transdermalnih flastera

 

za

 

30 transdermalnih flastera

 

 

60 transdermalnih flastera

 

 

90 transdermalnih flastera

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz kožu.

6. POSEBNO

IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

Čuvati izvan pogl da i dohvata djece.

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

Lijek

ROK VALJANOSTI

 

8.

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

 

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/14/911/001

[7 vrećica]

 

 

 

 

stavljanje

 

 

Broj serije

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/002

[30 vrećica]

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/003 [60 vrećica]

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/004 [90 vrećica]

 

 

 

 

 

BROJ SERIJE

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

odobrenje

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

nema

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

Rivastigmin 3M H alth Care Ltd. 4,6 mg/24 h

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

promet

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermalni flaster rivastigmin

Primjena kroz kožu

 

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

promet

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

 

 

 

 

1 transdermalni flaster po vrećici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

 

odobrenje

 

 

 

 

 

 

Primijeniti jedan flaster dnevno. Ukloniti prethodni flaster prije postavljanja JEDNOG novog flastera.

 

 

više

nema

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermalni flaster

promet

rivastigmin

 

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 transdermalni flaster površine 8,3 cm2 sadrži 14,33 mg rivastigmina i oslobađa 9,5 mg/24 h. u

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži poliester, etilvinilacetat, ljepilo od akrilatnog kopolimerastavljanjei izopropil miristat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

7 transdermalnih flastera

 

za

 

30 transdermalnih flastera

 

 

60 transdermalnih flastera

 

 

90 transdermalnih flastera

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz kožu.

6. POSEBNOIZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

više

nema

 

 

Čuvati izvan pogl da i dohvata djece.

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

Lijek

ROK VALJANOSTI

 

8.

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

 

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/14/911/005

[7 vrećica]

 

 

 

 

stavljanje

 

 

EU/1/14/911/006

[30 vrećica]

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/007 [60 vrećica]

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/911/008 [90 vrećica]

 

 

 

 

 

BROJ SERIJE

 

za

 

 

13.

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

nema

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

promet

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermalni flaster

 

promet

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

rivastigmin

 

 

 

 

 

 

 

Primjena kroz kožu

 

 

 

 

 

 

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

stavljanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

 

 

 

 

1 transdermalni flaster po vrećici

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nema

 

 

 

 

 

 

Primijeniti jedan flaster dnevno. Ukloniti prethodni flaster prije postavljanja JEDNOG novog flastera.

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept