Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine 3M Health Care Ltd (rivastigmine) – Uputa o lijeku - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRivastigmine 3M Health Care Ltd
ATK šifraN06DA03
Tvarrivastigmine
Proizvođač3M Health Care Limited

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermalni flaster Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermalni flaster rivastigmin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

 

 

-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

 

promet

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

 

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

 

 

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

 

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio

 

4.

u

 

 

 

 

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Rivastigmin 3M Health Care Ltd. i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Rivastigmin 3M He lth Care Ltd.

3.Kako primjenjivati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rivastigmin 3M Health Care Ltd. i za što se koristi

za stavljanje

Alzheimerove bolesti.

odobrenje

Djelatna tvar Rivastigmina 3M Health Care Ltd. rivastigmin.

Rivastigmin pripada skupini tvari koje se nazivaju inhibitori kolinesteraze. U bolesnika s Alzheimerovom demencijom, određene živčane stanice u mozgu odumiru, što ima za posljedicu nisku koncentraciju neurotransmitera acetilk lina (tvari koja omogućuje živčanim stanicama da međusobno komuniciraju). Rivastigmin djeluje tako da blokira enzime koji razgrađuju acetilkolin: acetilkolinesterazu i butirilkolinesterazu. Blokiranjem tih enzima Rivastigmin 3M Health Care Ltd. omogućava povećavanje koncentracije acetilkolina u mozgu te tako pomaže u smanjivanju simptoma

Rivastigmin 3M Hnemaalth Care Ltd. se primjenjuje u liječenju poremećaja pamćenja u odraslih bolesnika s blagom do umjer om Alzheimerovom demencijom, progresivnim poremećajem mozga koji postupno utječe a pamćenje, intelektualne sposobnosti i ponašanje.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

više N mojte primjenjivati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

-Ako ste alergični na rivastigmin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-Ako ste ikada imali alergijsku reakciju na sličnu vrstu lijeka (derivate karbamata).

-ako imate kožnu reakciju koja se širi izvan područja pokrivenog flasterom, ako postoji

intenzivnija lokalna reakcija (poput mjehurića, pojačane upale kože, oticanja) te ako se one ne

povuku unutar 48 sati od uklanjanja transdermalnog flastera.Lijek

Ako se ovo odnosi na Vas, obratite se svom liječniku i ne koristite Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalne flastere.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite Rivastigmin 3M Health Care Ltd.:

-ako imate ili ste imali nepravilne otkucaje srca.

Kako primjenjivati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

-ako imate ili ste imali aktivni čir želuca.

-ako imate ili ste imali otežano mokrenje.

-ako imate ili ste imali napadaje.

-ako imate ili ste imali astmu ili tešku bolest dišnih puteva.

-ako imate drhtavicu.

-ako imate malu tjelesnu težinu.

-ako imate probavne reakcije poput osjećaja mučnine, povraćanje i proljeva. Možete dehidrirati (izgubiti previše tekućine) ako povraćanje ili proljev potraju.

-ako imate oštećenu funkciju jetre.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, možda će Vas liječnik pobliže pratiti dok primjenjujete

ovaj lijek.

 

promet

 

 

Ako nekoliko dana niste stavljali flaster, sljedeći flaster nemojte stavljati dok se ne posavjetujete sa

svojim liječnikom.

u

 

Primjena u djece i adolescenata

 

 

 

Drugi lijekovi i Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

Nema relevantne primjene Rivastigmina 3M Health Care Ltd. u pedijatrijskoj populaciji liječenju Alzheimerove bolesti.stavljanje

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. može utjecati na antikolinergičke lijekove (lijekovi koji se koriste za ublažavanje grčeva ili spazama u želucu (npr. diciklomin), za liječenje Parkinsonove bolesti (npr. amantadin) ili za sprječavanje putne mučnine (npr. difenhidr min, skopolamin ili meklizin).

Ako se, tijekom primjene Rivastigmin 3M Health Care zaLtd. transdermalnih flastera, morate podvrgnuti operaciji obavijestite svog liječnika da ih koristite r oni mogu tijekom anestezije pojačati učinke nekih mišićnih relaksansa.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

odobrenje

Ako ste trudni, potrebno je ocijeniti koristi od uporabe Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalnih flastera u usporedbi s mogućim učincima na Vaše nerođeno dijete. Rivastigmin 3M Health Care Ltd. treba izbjegavati tijekom trudnoće, osim ako njegova primjena nije doista nužna.

Ne smijete dojiti tij kom liječenja Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalnim flasterima.

nema Upravljanjeviševozilima i strojevima

Liječnik će Vas obavijestiti dopušta li Vam bolest da sigurno upravljate vozilima i strojevima. Rivastigm n 3M Health Care Ltd. transdermalni flasteri mogu uzrokovati nesvjesticu ili jaku smetenost. Ako se osjećate slabo ili smeteno nemojte upravljati vozilima i strojevima niti izvoditi bilo

Lijekka ve zadatke koji zahtijevaju pozornost.

3. Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi i kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni

VAŽNO:

-Uklonite prethodni flaster prije stavljanja JEDNOG novog flastera.

-Samo jedan flaster dnevno.

-Ne režite flaster na komadiće.

-Dlanom pritisnite flaster čvrsto na mjesto i držite tako najmanje 30 sekundi.

Kako započeti liječenje

Liječnik će Vam reći koji je Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalni flaster najprikladniji za

Vas.

 

 

-

Liječenje obično počinje Rivastigminom 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h.

 

-

Preporučena dnevna doza je Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h. Ako se dobro

 

podnosi, liječnik može razmotriti povećavanje doze na 13,3 mg/24 h (3M Health Care Ltd.

 

trenutno nije u mogućnosti ponuditi ovu visku dozu, no ona može biti dostupna od drugih

-

nositelja odobrenja).

promet

Smije se primijeniti samo jedan Rivastigmin 3M Health Care Ltd. flaster koji je potrebno

zamijeniti novim flasterom nakon 24 sata.

Tijekom liječenja liječnik Vam može prilagoditi dozu prema Vašim individualnim potrebama.

Ako niste stavljali flaster tri dana, prije nego što stavite sljedeći flaster posavjetujte seusa svojim

liječnikom. Liječenje transdermalnim flasterom može se nastaviti s istom dozom ako liječenje nije bilo prekinuto dulje od tri dana. U suprotnom, liječnik će ponovnostavljanjezapočeti Vaše li č nje Rivastigminom 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h.

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. se može koristiti uz hranu, piće i alkohol.

Gdje treba postaviti Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transderm lni flaster

-Prije postavljanja flastera provjerite da Vam je koža čista, suha i bez dlaka, bez pudera, ulja, hidratantne kreme ili losiona koji mogu spriječiti pravilno lijepljenje flastera za kožu, bez posjekotina, osipa i/ili nadražaja.

-Pažljivo uklonite postojeći flaster (ako ga imate) prije stavljanja novoga. Više flastera zalijepljenih na Vašem tijelu moglo bi Vas izložiti prevelikoj količini ovog lijeka, što potencijalno može biti opasno.

-Stavite JEDAN flaster na dan na SAMO JEDNO od mogućih mjesta prikazanih na dijagramima u nastavku:

 

 

 

 

 

odobrenje

 

Svaka 24 sata uklonite prethodni flaster prije nego što

 

stavite JEDAN novi flaster na SAMO JEDNO od sljedećih

 

mogućih mjesta.

 

 

 

 

 

nema

 

 

 

lijeva nadlaktica ili desna nadlaktica

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

gornji dio lijevog ili desnog dijela prsnog koša (izbjegavati dojke)

lijeva ili desna strana gornjeg dijela leđa

 

lijeva ili desna strana donjeg dijela leđa

 

promet

 

 

 

 

u

 

sljedeći dan, te jedan dan na gornji dio tijela, pa na donji dio tijelastavljanjedrugi dan). Nemojte stavljati novi

Kada zamjenjujete flaster morate ukloniti flaster od prethodnog d na prije nego što stavite novi, svaki

put na drugo mjesto na koži (primjerice, jedan dan na desnu tranu tijela, zatim na lijevu stranu

flaster na isto mjesto na koži unutar 14 dana.

za

 

 

 

Kako staviti Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalni flaster

Rivastigmin 3M Health Care Ltd. flasteri su prozir i do zamućeni, plastični flasteri koji se lijepe na

kožu. Svaki je flaster zapakiran u vrećicu koja ga štiti do trenutka kada ste spremni postaviti ga. Ne

otvarajte vrećicu i ne vadite flaster sve do t enutka primjene.

Pažljivo skinite postojeći flaster prije nego što postavite novi.

 

 

 

 

 

 

 

Za bolesnike koji po prvi put poodobrenječinju liječenje i za bolesnike koji

 

 

 

 

ponovno počinju primjenjivati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

 

 

 

 

nakon prekida liječ nja, počnite od druge slike.

 

 

 

 

 

 

nema

 

 

 

 

-

S aki je flaster zapakiran u vlastitu zaštitnu vrećicu.

 

 

 

 

Vrećicu otvorite tek kada ste spremni postaviti flaster.

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

Otvorite vrećicu gdje je naznačeno i izvadite flaster iz

 

 

vrećice. Vrećica se može otvoriti na dva mjesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zaštitna folija pokriva ljepljivu stranu flastera.

Povucite jednu stranu zaštitne folije i ne dodirujte prstima ljepljivi dio flastera.

-

Stavite ljepljivu stranu flastera na gornji ili donji dio leđa,

 

 

promet

 

 

 

 

nadlakticu ili prsa i zatim povucite drugi dio zaštitne folije.

 

 

 

 

 

stavljanje

u

 

-

 

 

 

Zatim dlanom čvrsto pritisnite flaster najmanje 30 sekundi

 

 

 

kako biste bili sigurni da su se rubovi dobro zalijepili.

 

 

 

 

Ako će Vam to pomoći, možete na flaster napisati, primjerice, dan u tjednu tankom kemijskom olovkom.

za

Flaster je potrebno stalno nostitiodobrenjedok nije v ij me da ga zamijenite novim. Možda ćete htjeti isprobati neka druga mjesta za stavljanje novog flaste a, kako biste našli ona koja su Vam najugodnija i na

kojima odjeća neće trljati flaster.

Kako skinuti Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalni flaster

Lagano povucite jedan kraj flastera kako biste ga polako skinuli s kože. Ako Vam je na koži ostalo nešto ljepila, laganonemanatopite površinu toplom vodom i blagim sapunom ili ga skinite uljem za bebe. Alkohol i druge otapajuće tekućine (skidač laka za nokte ili druga otapala) ne smiju se korisiti.

Operite ruke sapu om i vodom nakon što ste skinuli flaster. U slučaju kontakta s očima ili ako Vam se oči zacrvene nakon rukovanja flasterom, odmah ih isperite s puno vode i zatražite savjet liječnika ako se simptomi ne povuku.

Možete li nositi Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalni flaster dok se kupate, plivate ili

Lijek

boravitevišena suncu?

-

Kupanje, plivanje ili tuširanje ne bi trebalo utjecati na flaster. Pazite da se flaster ne odlijepi

 

tijekom tih aktivnosti.

-

Ne izlažite flaster vanjskim izvorima topline (npr. prekomjernoj sunčevoj svjetlosti, sauni,

 

solariju) tijekom duljih vremenskih razdoblja.

Što učiniti ako se flaster odlijepi

Ako se flaster odlijepi, stavite novi do kraja dana te ga zamijenite u uobičajeno vrijeme drugi dan.

Kada i koliko dugo koristiti Rivastigmin 3M Health Care Ltd. transdermalni flaster

-Da biste imali koristi od liječenja trebate stavljati novi flaster svaki dan, po mogućnosti u isto doba dana.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako prestanete koristiti flaster.
Ako prestanete primjenjivati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

-Potrebno je primijeniti samo jedan Rivastigmin 3M Health Care Ltd. flaster koji ćete zamijeniti novim flasterom nakon 24 sata.

Ako primijenite više Rivastigmina 3M Health Care Ltd. nego što ste trebali

Ako ste zabunom stavili više od jednog flastera, skinite sve flastere sa svoje kože i obavijestite liječnika da ste slučajno stavili više od jednog flastera. Možda ćete trebati liječničku pomoć. Neki ljudi koji su slučajno primijenili previše Rivastigmina 3M Health Care Ltd. su osjećali mučninu, povraćali, imali proljev, visoki krvni tlak i halucinacije. Također može doći do usporenih otkucaja srca i nesvjestice.

Ako ste zaboravili primijeniti Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

promet

 

Ako ustanovite da ste zaboravili staviti flaster, odmah ga stavite. Sljedeći flaster možete staviti sljedeći dan u uobičajeno vrijeme. Nemojte staviti dva flastera kako biste nadoknadili propušteni.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom li čnikuuili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće j iti kod svakoga.

Možda ćete češće imati nuspojave kad počnete primjenjivati voj lijek ili kod povećanja doze. Obično

 

stavljanje

će nuspojave polako nestati nakon što se Vaše tijelo navikne na lijek.

Odmah skinite flaster i obavijestite Vašeg liječnika, zaako primijetite bilo koju od navedenih

nuspojava koje mogu postati ozbiljne:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 ljudi)

-

Gubitak apetita

-

Osjećaj omaglice

-

Osjećaj nemira ili pospanosti

-

Inkontinencija mokraće (nem gućnost zadržavanja mokraće)

Manje često (mogu se javiti u doodobrenje1 na 100 ljudi)

-

Problemi s radom srca, poput ubrzanih ili usporenih otkucaja srca

-

Priviđanje stvari kojih zapravo nema (halucinacije)

-

Čir na želucu

-

Dehidracija (gubitak previše tekućine)

-

Hiperaktivnostnema(visoka razina aktivnosti, nemir)

-

Agres ja

Rijet

o (mogu se javiti u do 1 na 1000 ljudi)

-

više

Nehotično padanje

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 ljudi)

Lijek- Ukočenost ruku ili nogu

-

Drhtanje ruku

Nepoznato (učestalost nuspojava ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

-Alergijska reakcija na mjestu primjene flastera, kao što su mjehurići ili upala kože

-Pogoršanje znakova Parkinsonove bolesti – kao što su nevoljno drhtanje, ukočenost i poteškoće pri kretanju

-Upala gušterače – znakovi uključuju ozbiljnu bol u gornjem dijelu trbuha, često praćenu mučninom ili povraćanjem

Lijek

5.

-Brzi ili neujednačeni otkucaji srca

-Visoki krvni tlak

-Napadaji

-Poremećaji jetre (žutilo kože, žute bjeloočnice, abnormalno tamna mokraća ili neobjašnjiva mučnina, povraćanje, umor i gubitak apetita)

-Promijenjene vrijednosti na pretragama koje pokazuju koliko dobro radi jetra

-Osjećaj nemira

Odmah skinite flaster i obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava.

Ostale nuspojave zabilježene uz primjenu Rivastigmin 3M Health Care Ltd. kapsula ili oralne

otopine, a koje se mogu pojaviti s flasterima:

 

 

 

promet

 

 

 

 

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 ljudi)

 

 

 

 

-

Prekomjerno stvaranje sline

 

 

 

 

-

Gubitak apetita

 

 

u

 

-

Osjećaj nemira

 

 

 

 

 

 

 

-

Općenito loše osjećanje

 

stavljanje

 

 

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 ljudi)

 

 

 

-

Drhtanje ili osjećaj zbunjenosti

 

 

 

 

-

Pojačano znojenje

 

 

 

 

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 ljudi)

 

 

 

 

-

Nepravilan srčani ritam (npr. ubrzan rad srca)

 

 

 

-

Poteškoće sa snom

 

 

 

 

-

Slučajni padovi

 

 

 

 

-

Napadaji

za

 

 

 

-

Čir u crijevima

 

 

 

-

U nekih je bolesnika kojiodobrenjesu imali izrazitu mučninu došlo do pucanja cijevi koja povezuje Vaša

-

Bol u prsima – može biti uzrokovan stezan

m srca

 

 

 

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 ljudi)

 

 

 

-

Visoki krvni tlak

 

 

 

 

-

Upala gušterače – znakovi uključuju jaku bol u gornjem dijelu trbuha, često s osjećajem

 

mučnine ili povraćanjem

 

 

 

 

-

Krvarenje u crijevu – prikazuje se kao krv u stolici ili kada povraćate

 

 

-

Priviđanje stvari koje nisu prisutne (halucinacije)

 

 

 

 

nema

 

 

 

 

 

usta sa želucem (jednjak)

 

 

 

 

Prijavljivanje uspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo ukljuvišečuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspoja a možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kako čuvati Rivastigmin 3M Health Care Ltd.

-Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

-Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i vrećici iza Rok valjanosti/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

-Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

-Ne koristiti ovaj lijek ako je flaster oštećen ili ima znakove otvaranja.

-Nakon što skinete flaster presavinite ga na pola tako da su ljepljive strane okrenute prema unutra i pritisnite ih jednu o drugu. Vratite iskorišteni flaster u vrećicu i odložite ga tako da mu djeca nemaju pristup. Ne dodirujte oči prstima i operite ruke sapunom i vodom nakon uklanjanja flastera. Ako se u Vašoj zajednici spaljuje kućno smeće, flaster možete baciti u

kućno smeće. U suprotnom vratite iskorištene flastere u ljekarnu, po mogućnosti u originalnom pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

-Djelatna tvar je rivastigmin.promet

-Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermalni flasteri: Jedan flaster koji oslobađa 4,6 mg rivastigmina tijekom 24 sata ima površinu 4,15 cm2 i sadrži 7,17 g rivastigmina.Što Rivastigmin 3M Health Care Ltd. sadrži

-Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermalni flasteri: Jedan flaster koji oslobađa 9,5 mg rivastigmina tijekom 24 sata ima površinu 8,3 cm2 i sadrži 14,33 mg rivastigmina.

-Drugi sastojci su poliester, etilvinilacetat, ljepilo od akrilatnog kopolimera i izopropil miristat.

Kako Rivastigmin 3M Health Care Ltd. izgleda i sadržaj pakiranjastavljanje

Flasteri su pravokutnog oblika, zaobljenih kuteva, približnih dimenzija 2,5 cm s 1,8 cm (Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermalni flaster) ili 3,5 cm s 2,6 cm (Ri astigmin 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermalni flaster).

Jedan transdermalni flaster sastoji se od tri sloja: potpornog sloja, ljepljivog sloja koji sadrži lijek i prozirne zaštitne folije koja se može skinuti. Potporni sloj je proziran do zamućen s oznakom „R5“ (Rivastigmin 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermalni flaster) ili „R10“ (Rivastigmin 3M Health

Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermalni flaster).

za

odobrenje

Jedan transdermalni flaster zatvoren je u jednu vrećicu. Transdermalni flasteri dostupni su u pakiranjima koja sadrže 7, 30, 60 i 90 vrećica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

 

Loughborough,

nema

Leicestershire,

 

LE11 1EP

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Enestiaviše

Klöcknerstraat 1

3930 Hamont-Achel

LijekBelgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: +44 (0)1509 611611

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

stavljanje

u

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

 

nema

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept