Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rolufta (umeclidinium bromide) – Označavanje - R03BB07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRolufta
ATK šifraR03BB07
Tvarumeclidinium bromide
ProizvođačGlaxoSmithKline Trading Services Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (SAMO POJEDINAČNA PAKIRANJA I VIŠESTRUKO PAKIRANJE) 55 mikrograma

1.NAZIV LIJEKA

Rolufta 55 mikrograma prašak inhalata, dozirani umeklidinij (umeklidinijev bromid)

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 55 mikrograma umeklidinija (što odgovara količini od 65 mikrograma umeklidinijeva bromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, dozirani.

7 doza

30 doza

3 x 30 doza

1 inhalator (Ellipta) sa 7 doza.

1 inhalator (Ellipta) s 30 doza.

Višestruko pakiranje: 90 (3 Ellipta inhalatora s 30) doza - 3 x 30 doza

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove, JEDANPUT NA DAN

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1174/001 1 inhalator (Ellipta) sa 7 doza

EU/1/17/1174/002 1 inhalator (Ellipta) s 30 doza

EU/1/17/1174/003 Višestruko pakiranje: 90 (3 Ellipta inhalatora s 30) doza – 3 x 30 doza

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

rolufta ellipta

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU MEĐUPAKIRANJE (BEZ PLAVOG OKVIRA – SAMO VIŠESTRUKO PAKIRANJE) 55 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Rolufta 55 mikrograma prašak inhalata, dozirani umeklidinij (umeklidinijev bromid)

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna primijenjena doza sadrži 55 mikrograma umeklidinija (što odgovara količini od 65 mikrograma umeklidinijeva bromida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i magnezijev stearat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 inhalator s 30 doza. Ellipta

Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne smije se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove, JEDANPUT NA DAN

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1174/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

rolufta ellipta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKOM OKU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP POKLOPAC PODLOŠKA OD VIŠESLOJNE FOLIJE

55 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA

Rolufta 55 μg prašak inhalata umeklidinij (umeklidinijev bromid)

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GSK logo

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Ne otvarati dok niste spremni za inhalaciju. Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana. 7 doza

30 doza Ellipta

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA INHALATORA

55 mikrograma

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Rolufta 55 μg prašak inhalata umeklidinij (umeklidinijev bromid)

Za primjenu u dišne putove

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 tjedana.

Baciti nakon:

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

7 doza

30 doza

6.DRUGO

Ellipta

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept