Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samsca (tolvaptan) – Uputa o lijeku - C03XA01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSamsca
ATK šifraC03XA01
Tvartolvaptan
ProizvođačOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Samsca 15 mg tablete Samsca 30 mg tablete tolvaptan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Samsca i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Samscu

3.Kako uzimati Samscu

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Samscu

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Samsca i za što se koristi

Samsca sadrži djelatnu tvar tolvaptan i pripada skupini lijekova koji se zovu antagonisti vazopresina. Vazopresin je hormon koji pomaže spriječiti gubitak vode iz tijela tako što smanjuje izlučivanje urina. Antagonist znači da sprječava učinak vazopresina na zadržavanje vode u tijelu. To dovodi do smanjivanja količine vode u tijelu povećanjem stvaranja urina, a posljedica toga je povećanje razine ili koncentracije natrija u krvi.

Samsca se koristi za liječenje niskih razina natrija u serumu kod odraslih. Samsca Vam je propisana jer imate smanjene razine natrija u krvi kao posljedicu bolesti koja se zove "sindrom neodgovarajućeg lučenja antidiuretskog hormona" kada bubrezi zadržavaju previše vode. Ta bolest uzrokuje neodgovarajuće stvaranje hormona vazopresina što je dovelo do toga da su razine natrija u Vašoj krvi postale preniske (hiponatremija). To može dovesti do poteškoća s koncentracijom i pamćenjem ili održavanjem ravnoteže.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Samscu

Nemojte uzimati Samscu

ako ste alergični na tolvaptan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako Vam bubrezi ne rade (nema stvaranja urina)

ako imate stanje s povećanom razinom soli u krvi ("hipernatremija")

ako imate stanje povezano s vrlo niskim volumenom krvi

ako niste svjesni da ste žedni

ako ste trudni

ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Samscu:

ako ne možete piti dovoljno vode ili ako Vam je ograničen unos tekućine

ako imate poteškoća s mokrenjem ili imate povećanu prostatu

ako imate bolest jetre

ako imate šećernu bolest.

Pijte dovoljno vode

Samsca uzrokuje gubitak vode jer povećava stvaranje urina. Taj gubitak vode može rezultirati nuspojavama kao što su suha usta ili žeđ ili čak teže nuspojave poput poteškoća s bubrezima (pogledajte dio 4). Zato je važno da imate pristup vodi i da ste u mogućnosti piti dostatne količine kad osjetite žeđ.

Djeca i adolescenti

Samsca nije prikladna za djecu i adolescente (ispod 18 godina).

Drugi lijekovi i Samsca

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje ste dobili bez recepta.

Lijekovi koji sadrže ketokonazol (protiv gljivičnih infekcija), makrolidni antibiotici ili diltiazem (lijek za visoki krvni tlak i bol u prsištu) mogu pojačati djelovanje Samsce. Samsca može pojačati učinak digoksina (koji se koristi za liječenje nepravilnosti otkucaja srca i zatajenja srca).

Barbiturati (koji se koriste za liječenje epilepsije/napadaja i nekih poremećaja spavanja) ili rifampicin (protiv tuberkuloze) mogu smanjiti djelovanje Samsce.

Drugi lijekovi koji mogu povećati sol u vašoj krvi ili koji sadrže velike količine soli mogu povećati djelovanje Samsce. Lijekovi koji također povećavaju izlučivanje urina (diuretici) mogu dodatno povećati rizik od nuspojava vezanih za gubitak vode (pogledajte gore “Pijte dovoljno vode”). Stoga, molimo vas nabrojite svom liječniku sve lijekove koje primate ili ste nedavno primili uključujući i one koje ste dobili bez recepta.

Samsca može smanjiti djelovanje dezmopresina (koristi se za povećanje faktora zgrušavanja krvi).

Bez obzira na to, možda ćete moći zajedno uzimati te lijekove i Samscu. Liječnik će odlučiti što će za Vas biti odgovarajuće.

Samsca s hranom i pićem

Izbjegavajte piti sok od grejpfruta dok uzimate Samscu.

Trudnoća i dojenje

Trudnice ne smiju uzimati ovaj lijek.

Dojilje ne smiju uzimati ovaj lijek.

Žene reproduktivne dobi moraju koristiti odgovarajuće mjere kontracepcije tijekom primjene ovog lijeka.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Samsca najvjerojatnije neće negativno utjecati na vašu sposobnost da vozite automobil ili rukujete strojevima. Međutim, Samsca može povremeno djelovati na Vas tako da ćete osjećati omaglicu ili slabost, ili se možete nakratko onesvijestiti.

Samsca sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku pije nego počnete uzimati ovaj lijek.

3.Kako uzimati Samscu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječenje Samscom će se započeti u bolnici

Za liječenje niskog natrija (hiponatremija), doza može biti između 15 mg i 60 mg jednom na dan. Liječnik će početi sa dozom od 15 mg i može je potom povećati do najviše 60 mg kako bi se postigla željena razina natrija u serumu. Kako bi nadzirao djelovanje Samsce, liječnik će

Vam redovito raditi pretrage krvi.

Progutajte tabletu bez žvakanja, uz čašu vode.

Uzmite tablete jednom dnevno po mogućnosti ujutro, sa ili bez hrane.

Ako uzmete više Samsce nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta nego što je doza koju Vam je propisao liječnik, popijte puno vode i javite se odmah svom liječniku ili lokalnoj bolnici. Ne zaboravite uzeti kutiju lijeka kako bi bilo jasno što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Samscu

Ako zaboravite uzeti svoj lijek, uzmite dozu čim se sjetite tog istog dana. Ako niste uzeli tabletu jedan dan, uzmite svoju normalnu dozu sljedeći dan. NEMOJTE UZETI dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Samscu

Ako prestanete uzimati Samscu, to može ponovo dovesti do niske razine natrija. Stoga, trebate prestati uzimati Samscu jedino ako primijetite nuspojave koje trebaju hitnu medicinsku pomoć (pogledajte dio 4) ili ako Vam to kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite neku od sljedećih nuspojava, možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć. Prestanite uzimati Samscu i odmah se javite liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu ako:

imate poteškoće s mokrenjem

Vam otekne lice, usne ili jezik, imate svrbež, generalizirani osip ili jako piskanje odnosno nedostatak zraka (simptomi alergijske reakcije).

Obratite se svome liječniku ako se pojave simptomi kao što je umor, gubitak apetita, nelagoda u gornjem desnom dijelu trbuha, tamni urin ili žutica (žutilo kože i očiju).

Druge nuspojave

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

žeđ

mučnina

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

povišena razina jetrenih enzima u krvi

suha usta

pretjerano pijenje vode

povećana potreba za mokrenjem, ili češće mokrenje

gubitak vode

umor, opća slabost

smanjen apetit

zatvor

omaglica

niski krvni tlak pri ustajanju

nesvjestica

krvarenja u obliku mrlja po koži

svrbež

vrućica

visoke razine natrija, kalija, kreatinina, mokraćne kiseline ili šećera u krvi

brzo povišenje razine natrija

smanjene razine šećera u krvi

glavobolja

općenito loše osjećanje

proljev

krv u mokraći

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

povišen bilirubin u krvi

poteškoće s bubrezima

promijenjen osjet okusa

osip koji svrbi

Nepoznato

Druge nuspojave javile su se u vrlo malog broja osoba, ali njihova točna učestalost nije poznata.

alergijske reakcije (pogledajte gore).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Samscu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru nakon „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštititi okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Samsca sadrži

Djelatna tvar je tolvaptan.

Svaka tableta Samsce od 15 mg sadrži 15 mg tolvaptana.

Svaka tableta Samsce od 30 mg sadrži 30 mg tolvaptana.

Drugi sastojci su laktoza hidrat, kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza, hidroksipropilceluloza, magnezijev stearat, indigo carmine (E 132) aluminium lake

Kako Samsca izgleda i sadržaj pakiranja

Samsca 15 mg je plava, trokutasta, konveksna tableta s utisnutim "OTSUKA" i "15" s jedne strane. Samsca 30 mg je plava, okrugla, konveksna tableta s utisnutim "OTSUKA" i "30" s jedne strane.

Vaš lijek je dostupan u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze sa 10x1 tabletom. Jedno pakiranje sa 10 Samsca tableta sadrži jedan blister sa 10 tableta, a jedno pakiranje sa 30 Samsca tableta sadrži tri blistera sa 10 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham, SL3 6PJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford, HR3 5PG

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tél/Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

България

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Teл: +44 (0)203 747 5000

Tel/ Tél: +44 (0)203 747 5000

Česká republika

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

 

Danmark

Malta

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tlf: +46854 528 660

Tel: +44 (0)203 747 5000

Deutschland

Nederland

Otsuka Pharma GmbH

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +49691 700 860

Tel: +44 (0)203 747 5000

Eesti

Norge

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tlf: +46854 528 660

Ελλάδα

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Thλ: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

España

Polska

Otsuka Pharmaceutical S.A

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +3493 2081 020

Tel: +44 (0)203 747 5000

France

Portugal

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tél: +33147 080 000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Hrvatska

România

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Ireland

Slovenija

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5300

Tel: +44 (0)203 747 5000

Ísland

Slovenská republika

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tlf: +46854 528 660

Tel: +44 (0)203 747 5000

Italia

Suomi/Finland

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +39 02 00 63 27 10

Tel/ Puh: +46854 528 660

Κύπρος

Sverige

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Thλ: +44 (0)203 747 5000

Tel: +46854 528 660

Latvija

United Kingdom

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept