Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Siklos (hydroxycarbamide) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - L01XX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSiklos
ATK šifraL01XX05
Tvarhydroxycarbamide
ProizvođačAddmedica

A.PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije lijeka u promet

Delpharm Lille Z.I de Roubaix Est Rue de Toufflers

59390 Lys-Lez-Lannoy Francuska

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na ograničeni recept (vidjeti Prilog I.: Sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2).

C. OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti

Zahtjevi za podnošenje periodičkih izvješća o neškodljivosti za ovaj lijek definirani su u referentnom popisu datuma EU (EURD popis) predviđenom člankom 107.c stavkom 7. Direktive 2001/83/EZ i svim sljedećim ažuriranim verzijama objavljenima na europskom internetskom portalu za lijekove.

D. UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU

LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nositelj odobrenja obavljat će zadane farmakovigilancijske aktivnosti i intervencije, detaljno objašnjene u dogovorenom Planu upravljanja rizikom (RMP), koji se nalazi u Modulu 1.8.2 Odobrenja za stavljanje lijeka u promet, te svim sljedećim dogovorenim ažuriranim verzijama RMP-a.

Ažurirani RMP treba dostaviti:

na zahtjev Europske agencije za lijekove;

prilikom svake izmjene sustava za upravljanje rizikom, a naročito kada je ta izmjena rezultat primitka novih informacija koje mogu voditi ka značajnim izmjenama omjera korist/rizik, odnosno kada je izmjena rezultat ostvarenja nekog važnog cilja (u smislu farmakovigilancije ili minimizacije rizika).

Ako se rokovi podnošenja periodičkog izvješća o neškodljivosti (PSUR) podudaraju s nadopunama Plana (RMP), dokumenti mogu biti podneseni istodobno.

Dopunjeni RMP podnosi svake godine.

Dodatne mjere minimizacije rizika

Nositelj odobrenja će osigurati da prije stavljanja lijeka u promet svi liječnici od kojih se očekuje propisivanje Siklosa prime paket s informacijama za liječnike koji sadrži sljedeće:

Vodič za terapiju namijenjen liječnicima

Paket s informacijama za bolesnika

Vodič za terapiju namijenjen liječnicima mora sadržavati sljedeće ključne elemente:

Sažetak opisa svojstava lijeka

Potrebu za periodičnim krvnim pretragama i prilagođavanjem doze

Potrebu za kontracepcijom

Rizik za plodnost žena i muškaraca, potencijalni rizik za plod i dojenje

Praćenje rasta djece koja dobivaju terapiju

Rukovanje razlomljenim tabletama

Postupanje u slučaju nuspojava

Rizik od medikacijske pogreške zbog dostupnosti lijeka u dvije različite jačine

Paket s informacijama za bolesnika mora sadržavati sljedeće ključne elemente:

Uputu o lijeku

Rukovanje razlomljenim tabletama

Potrebu za periodičnim krvnim pretragama

Informacije o krizi ili infekcijama

Potrebu za kontracepcijom

Rizik za plodnost žena i muškaraca, potencijalni rizik za plod i dojenje

Ključne znakove i simptome ozbiljnih nuspojava

Kada zatražiti hitnu pomoć liječnika

Informacije za roditelje o načinu praćenja rasta djece koja dobivaju terapiju

Rizik medikacijske pogreške zbog dostupnosti lijeka u dvije različite jačine

Nositelj odobrenja obvezan je ovaj plan edukacije provesti na nacionalnoj razini prije stavljanja lijeka na tržište i u skladu s dogovorom postignutim s nadležnim tijelima u zemljama članicama.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept