Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil Actavis (sildenafil) – Označavanje - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSildenafil Actavis
ATK šifraG04BE03
Tvarsildenafil
ProizvođačActavis Group PTC ehf

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Sildenafil Actavis 25 mg filmom obložene tablete sildenafil

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 25 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 filmom obložena tableta

2 filmom obložene tablete

4 filmom obložene tablete

8 filmom obloženih tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obložene tablete

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/595/001

 

 

 

 

[1 filmom obložena tableta]

EU/1/09/595/002

[2 filmom obložene tablete]

 

 

 

EU/1/09/595/003

[4 filmom obložene tablete]

 

 

 

EU/1/09/595/004

[8 filmom obloženih tableta]

 

 

 

EU/1/09/595/005

[12 filmom obloženih tableta]

 

 

EU/1/09/595/016

[24 filmom obložene tablete]

 

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Sildenafil Actavis 25 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Sildenafil Actavis 25 mg tablete sildenafil

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actavis Logo

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Sildenafil Actavis 50 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 filmom obložena tableta

2 filmom obložene tablete

4 filmom obložene tablete

8 filmom obloženih tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obložene tablete

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actavis Group PTC ehf.

220 Hafnarfjörður

Island

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/595/006

 

 

 

 

[1 filmom obložena tableta]

EU/1/09/595/007

[2 filmom obložene tablete]

 

 

 

EU/1/09/595/008

[4 filmom obložene tablete]

 

 

 

EU/1/09/595/009

[8 filmom obloženih tableta]

 

 

 

EU/1/09/595/010

[12 filmom obloženih tableta]

 

 

EU/1/09/595/017

[24 filmom obložene tablete]

 

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Sildenafil Actavis 50 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Sildenafil Actavis 50 mg tablete sildenafil

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actavis Logo

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Sildenafil Actavis 100 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 100 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 filmom obložena tableta

2 filmom obložene tablete

4 filmom obložene tablete

8 filmom obloženih tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obložene tablete

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/595/011

 

 

 

 

[1 filmom obložena tableta]

EU/1/09/595/012

[2 filmom obložene tablete]

 

 

 

EU/1/09/595/013

[4 filmom obložene tablete]

 

 

 

EU/1/09/595/014

[8 filmom obloženih tableta]

 

 

 

EU/1/09/595/015

[12 filmom obloženih tableta]

 

 

EU/1/09/595/018

[24 filmom obložene tablete]

 

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Sildenafil Actavis 100 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Sildenafil Actavis 100 mg tablete sildenafil

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actavis Logo

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept