Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil ratiopharm (sildenafil) – Uputa o lijeku - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSildenafil ratiopharm
ATK šifraG04BE03
Tvarsildenafil
ProizvođačRatiopharm GmbH

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Sildenafil ratiopharm 25 mg filmom obložene tablete

sildenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Sildenafil ratiopharm i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Sildenafil ratiopharm

3.Kako uzimati Sildenafil ratiopharm

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Sildenafil ratiopharm

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Sildenafil ratiopharm i za što se koristi

Što je Sildenafil ratiopharm

Sildenafil ratiopharm sadrži djelatnu tvar sildenafil koja pripada skupini lijekova pod nazivom inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Ovaj lijek osigurava dovoljno dugo trajanje erekcije za zadovoljavajući spolni odnos. Smanjuje djelovanje prirodne kemijske tvari u tijelu, koja dovodi do slabljenja erekcije. Sildenafil ratiopharm djeluje samo uz seksualnu stimulaciju.

Za što se Sildenafil ratiopharm koristi

Sildenafil ratiopharm je namijenjen liječenju odraslih muškaraca s erektilnom disfunkcijom, ponekad zvanom impotencija. Do toga dolazi kada muškarac nije u mogućnosti postići ili održati ukrućenost penisa u mjeri dovoljnoj za primjerenu spolnu aktivnost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sildenafil ratiopharm

NEMOJTE uzimati Sildenafil ratiopharm

-ako ste alergični na sildenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate (primjerice glicerol trinitrat) ili donore dušikovih oksida (primjerice amil nitrit). Ti se lijekovi često primjenjuju za ublažavanje simptoma boli u prsima (angina pektoris). Istovremena primjena tih lijekova i lijeka Sildenafil ratiopharm mogla bi ozbiljno sniziti krvni tlak. Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od tih lijekova. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

-ako uzimate riociguat. Ovaj lijek se primjenjuje u liječenju plućne arterijske hipertenzije (kod visokog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (kod visokog krvnog tlaka u plućima kao posljedica stvaranja krvnih ugrušaka). Inhibitori PDE5, kao što je sildenafil, pokazali su da povećavaju hipotenzivne učinke ovog lijeka. Ako uzimate riociguat ili niste sigurni, obratite se svom liječniku.

-ako imate teške probleme sa srcem.

-ako ste nedavno imali moždani ili srčani udar.

-ako imate nizak krvni tlak.

-ako imate teške probleme s jetrom.

-ako imate određene rijetke nasljedne bolesti oka (kao što je retinitis pigmentosa).

-ako ste ikada imali gubitak vida zbog stanja koje se zove "infarkt oka" (nearteritična prednja ishemijska optička neuropatija, NAION).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sildenafil ratiopharm.

-ako imate problema sa srcem. Liječnik će u tom slučaju pažljivo provjeriti može li Vaše srce podnijeti dodatni napor, odnosno spolni odnos.

-ako imate bilo koji od sljedećih poremećaja ili simptoma, možete osjetiti i veći broj nuspojava:

poremećaj broja crvenih krvnih stanica (anemija srpastih stanica);

rak krvi (leukemija);

rak koštane srži (multipli mijelom);

bilo koju bolest ili deformitet penisa.

-ako patite od nekog od sljedećih poremećaja, o tome obavijestite svojeg liječnika koji će pažljivo provjeriti odgovara li Vam ovaj lijek:

ako imate čir na želucu;

ako imate poremećaj zgrušavanja krvi (npr. hemofiliju).

-ako imate problema s bubrezima ili jetrom. Molimo o tome obavijestite svog liječnika koji Vam u tom slučaju može propisati manju dozu lijeka.

NE smijete uzimati ovaj lijek

-ako već uzimate druge terapije za erektilnu disfunkciju.

-ako već uzimate terapije za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH) kje sadrže sildenafil ili neke druge inhibitore PDE5.

-ako nemate erektilnu disfunkciju.

-ako ste žena.

Ako primijetite nagli gubitak vida, prestanite uzimati Sildenafil ratiopharm i ODMAH se obratite svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj se lijek NE smije davati djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Sildenafil ratiopharm

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

U hitnim slučajevima, liječniku morate reći da ste uzeli Sildenafil ratiopharm.

NE uzimajte Sildenafil ratiopharm ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate (primjerice glicerol trinitrat) ili donore dušikovih oksida (primjerice amil nitrit). Ti se lijekovi često primjenjuju za ublažavanje simptoma boli u prsima (angina pektoris). Istovremena primjena tih lijekova i lijeka Sildenafil ratiopharm mogla bi jako sniziti krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako već uzimate riociguat.

Uzimanje lijeka Sildenafil ratiopharm zajedno s nekim lijekovima može uzrokovati određene probleme. Stoga svog liječnika morate obavijestiti ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-ritonavir ili sakvinavir (lijekovi za liječenje HIV infekcija);

-ketokonazol ili itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija);

-eritromicin (antibiotik);

-cimetidin (lijek za liječenje žgaravice i čira na želucu);

-alfa-blokatore (skupina lijekova za liječenje povišenog krvnog tlaka ili povećane prostate [benigne hiperplazije prostate]).

Neki bolesnici koji uzimaju alfa-blokatore mogu osjetiti omaglicu ili ošamućenost pri ustajanju. To su simptomi pada krvnog tlaka nakon naglog ustajanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja (posturalna hipotenzija). Ti se simptomi obično javljaju unutar 4 sata od primjene lijeka Sildenafil ratiopharm. Kako biste smanjili vjerojatnost pojave tih simptoma, Sildenafil ratiopharm smijete početi uzimati tek nakon što ste redovnom dnevnom primjenom alfa- blokatora postigli dobru kontrolu krvnog tlaka.

Ako uzimate neki od tih lijekova, liječnik Vam za početak može propisati najnižu dozu (25 mg) lijeka Sildenafil ratiopharm. Ako uzimate ritonavir, ne smijete uzeti dozu veću od 25 mg sildenafila u razdoblju od 48 sati.

Sildenafil ratiopharm s hranom, pićem i alkoholom

Kad se ovaj lijek uzima s jelom, potrebno je malo dulje da počne djelovati.

Alkoholna pića mogu pogoršati probleme s erekcijom. Kako biste maksimalno iskoristili prednosti lijeka Sildenafil ratiopharm, preporučuje se izbjegavati alkohol prije primjene ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može u nekih ljudi izazvati omaglicu ili utjecati na vid ili sluh. Ako osjetite omaglicu ili ako imate problema s vidom ili sluhom nakon uzimanja lijeka Sildenafil ratiopharm, ne smijete upravljati vozilima, odnosno rukovati alatima ili strojevima.

3.Kako uzimati Sildenafil ratiopharm

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je

Uzmite 1 filmom obloženu tabletu lijeka Sildenafil ratiopharm oko sat vremena prije spolnog odnosa. Filmom obloženu tabletu progutajte cijelu s čašom vode.

Ne smijete uzeti više filmom obloženih tableta nego što Vam je propisao liječnik.

Sildenafil ratiopharm se ne smije uzeti više od jednom dnevno.

Ovaj lijek će Vam pomoći u postizanju erekcije jedino ako ste seksualno stimulirani. Vrijeme potrebno za početak djelovanja Sildenafil ratiopharma razlikuje se od osobe do osobe, ali se obično kreće između pola sata i jednog sata. Ako uzmete ovaj lijek uz obilniji obrok, možda će proći više vremena do početka njegovog djelovanja.

Trebate obavijestiti svog liječnika ako Vam ovaj lijek ne pomaže u postizanju erekcije ili ukoliko erekcija ne traje dovoljno dugo za dovršetak spolnog odnosa.

Ako uzmete više lijeka Sildenafil ratiopharm nego što ste trebali

Veći broj nuspojava ili jaka bol u mišićima mogu se javiti u muškaraca koji uzmu previše tableta Sildenafil ratiopharm. Ako ste uzeli više tableta Sildenafil ratiopharm nego što trebate, javite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave zabilježene kod primjene sildenafila obično su blage do umjerene i kratko traju.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati Sildenafil ratiopharm i odmah zatražite medicinsku pomoć:

-Alergijska reakcija - javlja se manje često (može se javiti u najviše 1 na 100 osoba). Simptomi ulkjučuju iznenadno piskanje, otežano disanje ili omaglicu, oticanje vjeđa, lica, usnica ili grla.

-Bolovi u prsnom košu – javljaju se manje često. Ako se to javi tijekom ili nakon spolnog odnosa:

Zauzmite polusjedeći položaj i pokušajte se opustiti.

Nemojte uzimati nitrate za liječenje bolova u prsima.

-Produljene i ponekad bolne erekcije – javljaju se rijetko (mogu se javiti u najviše 1 na 1000 osoba).

Ako imate erekciju, koja traje dulje od 4 sata, odmah se morate javiti liječniku.

-Iznenadno slabljenje ili gubitak vida – javlja se

rijetko.

-Ozbiljne kožne reakcije – javljaju se rijetko.

Simptomi mogu uključivati jako ljuštenje i oticanje kože, plikove u ustima, na genitalijama i oko očiju, vrućicu.

-Napadaji ili konvulzije – javljaju se rijetko.

Ostale nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba): glavobolja

Često (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 osoba): mučnina, naleti crvenila u licu, navala vrućine (simptomi uključuju iznenadan osjećaj vrućine u gornjem dijelu tijela), probavne tegobe, obojeni vid, zamagljen vid, poremećaj vida, začepljenost nosa i omaglica;

Manje često (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 osoba): povraćanje, kožni osip, iritacija oka, krvave oči/crvene oči, bol u očima, bljeskovi pred očima, osjećaj svjetline pri gledanju, osjetljivost na svjetlo, suzenje očiju, lupanje srca, ubrzani otkucaji srca, visoki krvni tlak, niski krvni tlak, bol u mišićima, osjećaj pospanosti, smanjeni osjet dodira, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, suha usta, puni ili začepljeni sinusi, upala nosne sluznice (simptomi uključuju curenje iz nosa, kihanje i začepljen nos), bol u gornjem dijelu abdomena, gastroezofagealna refluksna bolest (simptomi uključuju žgaravicu), krv u mokraći, bol u rukama ili nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

Rijetko (mogu se javiti kod najviše 1 na 1000 osoba): nesvjestica, moždani udar, srčani udar, nepravilni otkucaji srca, privremeno smanjenje protoka krvi u određene dijelove mozga, osjećaj stezanja u grlu, gubitak osjeta u ustima, krvarenje u očnoj pozadini, dvoslike, smanjena oštrina vida, neuobičajena osjetljivost oka, oticanje oka ili vjeđe, sitne čestice ili mrlje u vidnom polju, aureole oko izvora svjetlosti, širenje zjenice oka, promjena boje bjeloočnice, krvarenje iz penisa, krv u sjemenoj tekućini, suhoća nosne sluznice, oticanje unutrašnjosti nosa, osjećaj razdražljivosti i iznenadno slabljenje ili gubitak sluha.

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su rijetki slučajevi nestabilne angine (srčani poremećaj) i iznenadne smrti. Potrebno je napomenuti kako je većina muškaraca, ali ne i svi, koji su imali ove nuspojave, imala probleme sa srcem i prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće odrediti jesu li te nuspojave bile izravno povezane s lijekom Sildenafil ratiopharm.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Sildenafil ratiopharm

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskoj kutiji i blisteru nakon „Rok valjanosti“/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sildenafil ratiopharm sadrži

-Djelatna tvar je sildenafil.

-Svaka filmom obložena tableta sadrži sildenafilcitrat, što odgovara 25 mg sildenafila. - Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, hipromeloza, umrežena karmelozanatrij

magnezijev stearat, bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, talk, makrogol 6000, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid.

Kako Sildenafil ratiopharm izgleda i sadržaj pakiranja

Sildenafil ratiopharm su bijele do skoro bijele, duguljaste filmom obložene tablete s rubom.

Sildenafil ratiopharm je dostupan u pakiranjima od 1, 2, 4, 8 ili 12 filmom obloženih tableta u blisterima. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Njemačka

Proizvođač

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poljska

HBM Pharma s.r.o. Sklabinská 30

036 80 Martin Slovačka Republika

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH, Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tél: +33 1 55 91 78 00

Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Sildenafil ratiopharm 50 mg filmom obložene tablete

sildenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4,

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Sildenafil ratiopharm i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Sildenafil ratiopharm

3.Kako uzimati Sildenafil ratiopharm

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Sildenafil ratiopharm

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Sildenafil ratiopharm i za što se koristi

Što je Sildenafil ratiopharm

Sildenafil ratiopharm sadrži djelatnu tvar sildenafil koja pripada skupini lijekova pod nazivom inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Ovaj lijek osigurava dovoljno dugo trajanje erekcije za zadovoljavajući spolni odnos. Smanjuje djelovanje prirodne kemijske tvari u tijelu, koja dovodi do slabljenja erekcije. Sildenafil ratiopharm djeluje samo uz seksualnu stimulaciju.

Za što se Sildenafil ratiopharm koristi

Sildenafil ratiopharm je namijenjen liječenju odraslih muškaraca s erektilnom disfunkcijom, ponekad zvanom pod nazivom impotencija. Do toga dolazi kada muškarac nije u mogućnosti postići ili održati ukrućenost penisa u mjeri dovoljnoj za primjerenu spolnu aktivnost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sildenafil ratiopharm

NEMOJTE uzimati Sildenafil ratiopharm

-ako ste alergični (preosjetljivi) na sildenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate (primjerice glicerol trinitrat) ili donore dušikovih oksida (primjerice amil nitrit). Ti se lijekovi često primjenjuju za ublažavanje simptoma boli u prsima (angina pektoris). Istovremena primjena tih lijekova i lijeka Sildenafil ratiopharm mogla bi ozbiljno sniziti krvni tlak. Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od tih lijekova. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

-ako uzimate riociguat. Ovaj lijek se primjenjuje u liječenju plućne arterijske hipertenzije (kod visokog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (kod visokog krvnog tlaka u plućima kao posljedica stvaranja krvnih ugrušaka). Inhibitori PDE5, kao što je sildenafil, pokazali su da povećavaju hipotenzivne učinke ovog lijeka. Ako uzimate riociguat ili

niste sigurni, obratite se svom liječniku.

3.ako imate teške probleme sa srcem.

4.ako ste nedavno imali moždani ili srčani udar.

5.ako imate nizak krvni tlak.

6.ako imate teške probleme s jetrom.

7.ako imate određene rijetke nasljedne bolesti oka (kao što je retinitis pigmentosa).

8.ako ste ikada imali gubitak vida zbog stanja koje se zove "infarkt oka" (nearteritična prednja

9.ishemijska optička neuropatija, NAION).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sildenafil ratiopharm.

-ako imate problema sa srcem. Liječnik će u tom slučaju pažljivo provjeriti može li Vaše srce podnijeti dodatni napor, odnosno spolni odnos.

-ako imate bilo koji od sljedećih poremećaja ili simptoma, možete osjetiti i veći broj nuspojava:

poremećaj broja crvenih krvnih stanica (anemija srpastih stanica);

rak krvi (leukemija);

rak koštane srži (multipli mijelom);

bilo koju bolest ili deformitet penisa.

-ako patite od nekog od sljedećih poremećaja, o tome obavijestite svojeg liječnika koji će pažljivo provjeriti odgovara li Vam ovaj lijek:

ako imate čir na želucu;

ako imate poremećaj zgrušavanja krvi (npr. hemofiliju).

-ako imate problema s bubrezima ili jetrom. Molimo o tome obavijestite svog liječnika koji Vam u tom slučaju može propisati manju dozu lijeka.

NE smijete uzimati ovaj lijek

-ako već uzimate druge terapije za erektilnu disfunkciju.

-ako već uzimate terapije za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH) kje sadrže sildenafil ili neke druge inhibitore PDE5.

-ako nemate erektilnu disfunkciju.

-ako ste žena.

Ako primijetite nagli gubitak vida, prestanite uzimati Sildenafil ratiopharm i ODMAH se obratite svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj se lijek NE smije davati djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Sildenafil ratiopharm

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

U hitnim slučajevima, liječniku morate reći da ste uzeli Sildenafil ratiopharm.

NE uzimajte Sildenafil ratiopharm ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate (primjerice glicerol trinitrat) ili donore dušikovih oksida (primjerice amil nitrit). Ti se lijekovi često primjenjuju za ublažavanje simptoma boli u prsima (angina pektoris). Istovremena primjena tih lijekova i lijeka Sildenafil ratiopharm mogla bi jako sniziti krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako već uzimate riociguat.

Uzimanje lijeka Sildenafil ratiopharm zajedno s nekim lijekovima može uzrokovati određene probleme. Stoga svog liječnika morate obavijestiti ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-ritonavir ili sakvinavir (lijekovi za liječenje HIV infekcija);

-ketokonazol ili itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija);

-eritromicin (antibiotik);

-cimetidin (lijek za liječenje žgaravice i čira na želucu);

-alfa-blokatore (skupina lijekova za liječenje povišenog krvnog tlaka ili povećane prostate [benigne hiperplazije prostate]).

Neki bolesnici koji uzimaju alfa-blokatore mogu osjetiti omaglicu ili ošamućenost pri ustajanju. To su simptomi pada krvnog tlaka nakon naglog ustajanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja (posturalna hipotenzija). Ti se simptomi obično javljaju unutar 4 sata od primjene lijeka Sildenafil ratiopharm. Kako biste smanjili vjerojatnost pojave tih simptoma, Sildenafil ratiopharm smijete početi uzimati tek nakon što ste redovnom dnevnom primjenom alfa- blokatora postigli dobru kontrolu krvnog tlaka.

Ako uzimate neki od tih lijekova, liječnik Vam za početak može propisati najnižu dozu (25 mg) lijeka Sildenafil ratiopharm. Ako uzimate ritonavir, ne smijete uzeti dozu veću od 25 mg sildenafila u razdoblju od 48 sati.

Sildenafil ratiopharm s hranom, pićem i alkoholom

Kad se ovaj lijek uzima s jelom, potrebno je malo dulje da počne djelovati.

Alkoholna pića mogu pogoršati probleme s erekcijom. Kako biste maksimalno iskoristili prednosti lijeka Sildenafil ratiopharm, preporučuje se izbjegavati alkohol prije primjene lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može u nekih ljudi izazvati omaglicu ili utjecati na vid ili sluh. Ako osjetite omaglicu ili ako imate problema s vidom ili sluhom nakon uzimanja lijeka Sildenafil ratiopharm, ne smijete upravljati vozilima, odnosno rukovati alatima ili strojevima.

3. Kako uzimati Sildenafil ratiopharm

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je

Uzmite ½ ili 1 filmom obloženu tabletu lijeka Sildenafil ratiopharm, prema uputama Vašeg liječnika, oko sat vremena prije spolnog odnosa. Filmom obloženu tabletu progutajte cijelu s čašom vode.

Ne smijete uzeti više filmom obloženih tableta nego što Vam je propisao liječnik.

Sildenafil ratiopharm se ne smije uzeti više od jednom dnevno.

Ovaj lijek će Vam pomoći u postizanju erekcije jedino ako ste seksualno stimulirani. Vrijeme potrebno za početak djelovanja Sildenafil ratiopharma razlikuje se od osobe do osobe, ali se obično kreće između pola sata i jednog sata. Ako uzmete ovaj lijek uz obilniji obrok, možda će proći više vremena do početka njegovog djelovanja.

Trebate obavijestiti svog liječnika ako Vam ovaj lijek ne pomaže u postizanju erekcije ili ukoliko erekcija ne traje dovoljno dugo za dovršetak spolnog odnosa.

Ako uzmete više lijeka Sildenafil ratiopharm nego što ste trebali

Veći broj nuspojava ili jaka bol u mišićima mogu se javiti u muškaraca koji uzmu previše tableta Sildenafil ratiopharm. Ako ste uzeli više tableta Sildenafil ratiopharm nego što trebate, javite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave zabilježene kod primjene sildenafila obično su blage do umjerene i kratko traju.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati Sildenafil ratiopharm i odmah zatražite medicinsku pomoć:

-Alergijska reakcija - javlja se manje često (može se javiti u najviše 1 na 100 osoba). Simptomi ulkjučuju iznenadno piskanje, otežano disanje ili omaglicu, oticanje vjeđa, lica, usnica ili grla.

-Bolovi u prsnom košu – javljaju se manje često. Ako se to javi tijekom ili nakon spolnog odnosa:

Zauzmite polusjedeći položaj i pokušajte se opustiti.

Nemojte uzimati nitrate za liječenje bolova u prsima.

-Produljene i ponekad bolne erekcije - javljaju se rijetko (mogu se javiti u najviše 1 na 1000 osoba).

Ako imate erekciju, koja traje dulje od 4 sata, odmah se morate javiti liječniku.

-Iznenadno slabljenje ili gubitak vida – javlja se rijetko.

-Ozbiljne kožne reakcije - javljaju se rijetko.

Simptomi mogu uključivati jako ljuštenje i oticanje kože, plikove u ustima, na genitalijama i oko očiju, vrućicu.

-Napadaji ili konvulzije – javljaju se rijetko.

Ostale nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba): glavobolja

Često (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 osoba): mučnina, naleti crvenila u licu, navala vrućine (simptomi uključuju iznenadan osjećaj vrućine u gornjem dijelu tijela), probavne tegobe, obojeni vid, zamagljen vid, poremećaj vida, začepljenost nosa i omaglica.

Manje često (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 osoba): povraćanje, kožni osip, iritacija oka, krvave oči/crvene oči, bol u očima, bljeskovi pred očima, osjećaj svjetline pri gledanju, osjetljivost na svjetlo, suzenje očiju, lupanje srca, ubrzani otkucaji srca, visoki krvni tlak, niski krvni tlak, bol u mišićima, osjećaj pospanosti, smanjeni osjet dodira, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, suha usta, puni ili začepljeni sinusi, upala nosne sluznice (simptomi uključuju curenje iz nosa, kihanje i začepljen nos), bol u gornjem dijelu abdomena, gastroezofagealna refluksna bolest (simptomi uključuju žgaravicu), krv u mokraći, bol u rukama ili nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

Rijetko (mogu se javiti kod najviše 1 na 1000 osoba): nesvjestica, moždani udar, srčani udar, nepravilni otkucaji srca, privremeno smanjenje protoka krvi u određene dijelove mozga, osjećaj stezanja u grlu, gubitak osjeta u ustima, krvarenje u očnoj pozadini, dvoslike, smanjena oštrina vida, neuobičajena osjetljivost oka, oticanje oka ili vjeđe, sitne čestice ili mrlje u vidnom polju, aureole oko izvora svjetlosti, širenje zjenice oka, promjena boje bjeloočnice, krvarenje iz penisa, krv u sjemenoj tekućini, suhoća nosne sluznice, oticanje unutrašnjosti nosa, osjećaj razdražljivosti i iznenadno slabljenje ili gubitak sluha.

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su rijetki slučajevi nestabilne angine (srčani poremećaj) i iznenadne smrti. Potrebno je napomenuti kako je većina muškaraca, ali ne i svi, koji su imali ove nuspojave, imala probleme sa srcem i prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće odrediti jesu li te nuspojave bile izravno povezane s lijekom Sildenafil ratiopharm.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Sildenafil ratiopharm

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskoj kutiji i blisteru nakon „Rok valjanosti“/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sildenafil ratiopharm sadrži

-Djelatna tvar je sildenafil.

-Svaka filmom obložena tableta sadrži sildenafilcitrat, što odgovara 50 mg sildenafila. - Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, hipromeloza, umrežena karmelozanatrij

magnezijev stearat, bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, talk, makrogol 6000, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid

Kako Sildenafil ratiopharm izgleda i sadržaj pakiranja

Sildenafil ratiopharm su bijele do skoro bijele, duguljaste filmom obložene tablete s rubom i razdjelnom crtom s jedne strane. tableta se može podijeliti na jednake doze.

Sildenafil ratiopharm je dostupan u pakiranjima od 1, 2, 4, 8, 12 ili 24 filmom obložene tablete u blisterima. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Njemačka

Proizvođač

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poljska

HBM Pharma s.r.o. Sklabinská 30

036 80 Martin Slovačka Republika

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

ratiopharm S.A. Luxemburg

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +420 251 007 111

Tel: +353 51 321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 800 0228 400

Deutschland

Norge

ratiopharm GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 02

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +372 661 0801

Tel: +43 1 97 007

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +48 22 345 93 00

España

Portugal

ratiopharm España, S.A.

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tel: +34 91 567 29 70

Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Teva UK Limited, Bretland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +44 1977 628500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Lietuva

 

UAB "Sicor Biotech"

 

Tel: +370 5 266 0203

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Sildenafil ratiopharm 100 mg filmom obložene tablete

sildenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Sildenafil ratiopharm i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Sildenafil ratiopharm

3.Kako uzimati Sildenafil ratiopharm

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Sildenafil ratiopharm

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Sildenafil ratiopharm i za što se koristi

Što je Sildenafil ratiopharm

Sildenafil ratiopharm sadrži djelatnu tvar sildenafil koja pripada skupini lijekova pod nazivom inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Ovaj lijek osigurava dovoljno dugo trajanje erekcije za zadovoljavajući spolni odnos. Smanjuje djelovanje prirodne kemijske tvari u tijelu, koja dovodi do slabljenja erekcije. Sildenafil ratiopharm djeluje samo uz seksualnu stimulaciju.

Za što se Sildenafil ratiopharm koristi

Sildenafil ratiopharm je namijenjen liječenju odraslih muškaraca s erektilnom disfunkcijom, ponekad zvanom pod nazivom impotencija. Do toga dolazi kada muškarac nije u mogućnosti postići ili održati ukrućenost penisa u mjeri dovoljnoj za primjerenu spolnu aktivnost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sildenafil ratiopharm

NEMOJTE uzimati Sildenafil ratiopharm

-ako ste alergični na sildenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate (primjerice glicerol trinitrat) ili donore dušikovih oksida (primjerice amil nitrit). Ti se lijekovi često primjenjuju za ublažavanje simptoma boli u prsima (angina pektoris). Istovremena primjena tih lijekova i lijeka Sildenafil ratiopharm mogla bi ozbiljno sniziti krvni tlak. Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od tih lijekova. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

-ako uzimate riociguat. Ovaj lijek se primjenjuje u liječenju plućne arterijske hipertenzije (kod visokog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (kod visokog krvnog tlaka u plućima kao posljedica stvaranja krvnih ugrušaka). Inhibitori PDE5, kao što je sildenafil, pokazali su da povećavaju hipotenzivne učinke ovog lijeka. Ako uzimate riociguat ili

niste sigurni, obratite se svom liječniku.

3.ako imate teške probleme sa srcem.

4.ako ste nedavno imali moždani ili srčani udar.

5.ako imate nizak krvni tlak.

6.ako imate teške probleme s jetrom.

7.ako imate određene rijetke nasljedne bolesti oka (kao što je retinitis pigmentosa).

8.ako ste ikada imali gubitak vida zbog stanja koje se zove "infarkt oka" (nearteritična prednja

9.ishemijska optička neuropatija, NAION).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sildenafil ratiopharm.

-ako imate problema sa srcem. Liječnik će u tom slučaju pažljivo provjeriti može li Vaše srce podnijeti dodatni napor, odnosno spolni odnos.

-ako imate bilo koji od sljedećih poremećaja ili simptoma, možete osjetiti i veći broj nuspojava:

poremećaj broja crvenih krvnih stanica (anemija srpastih stanica);

rak krvi (leukemija);

rak koštane srži (multipli mijelom);

bilo koju bolest ili deformitet penisa.

-ako patite od nekog od sljedećih poremećaja, o tome obavijestite svojeg liječnika koji će pažljivo provjeriti odgovara li Vam ovaj lijek:

ako imate čir na želucu;

ako imate poremećaj zgrušavanja krvi (npr. hemofiliju).

-ako imate problema s bubrezima ili jetrom. Molimo o tome obavijestite svog liječnika koji Vam u tom slučaju može propisati manju dozu lijeka.

NE smijete uzimati ovaj lijek

-ako već uzimate druge terapije za erektilnu disfunkciju.

-ako već uzimate terapije za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH) kje sadrže sildenafil ili neke druge inhibitore PDE5.

-ako nemate erektilnu disfunkciju.

-ako ste žena.

Ako primijetite nagli gubitak vida, prestanite uzimati Sildenafil ratiopharm i ODMAH se obratite svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj se lijek NE smije davati djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Sildenafil ratiopharm

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

U hitnim slučajevima, liječniku morate reći da ste uzeli Sildenafil ratiopharm.

NE uzimajte Sildenafil ratiopharm ako uzimate lijekove koji sadrže nitrate (primjerice glicerol trinitrat) ili donore dušikovih oksida (primjerice amil nitrit). Ti se lijekovi često primjenjuju za ublažavanje simptoma boli u prsima (angina pektoris). Istovremena primjena tih lijekova i lijeka Sildenafil ratiopharm mogla bi jako sniziti krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako već uzimate riociguat.

Uzimanje lijeka Sildenafil ratiopharm zajedno s nekim lijekovima može uzrokovati određene probleme. Stoga svog liječnika morate obavijestiti ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-ritonavir ili sakvinavir (lijekovi za liječenje HIV infekcija);

-ketokonazol ili itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija);

-eritromicin (antibiotik);

-cimetidin (lijek za liječenje žgaravice i čira na želucu);

-alfa-blokatore (skupina lijekova za liječenje povišenog krvnog tlaka ili povećane prostate [benigne hiperplazije prostate]).

Neki bolesnici koji uzimaju alfa-blokatore mogu osjetiti omaglicu ili ošamućenost pri ustajanju. To su simptomi pada krvnog tlaka nakon naglog ustajanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja (posturalna hipotenzija). Ti se simptomi obično javljaju unutar 4 sata od primjene lijeka Sildenafil ratiopharm. Kako biste smanjili vjerojatnost pojave tih simptoma, Sildenafil ratiopharm smijete početi uzimati tek nakon što ste redovnom dnevnom primjenom alfa- blokatora postigli dobru kontrolu krvnog tlaka.

Ako uzimate neki od tih lijekova, liječnik Vam za početak može propisati najnižu dozu (25 mg) lijeka Sildenafil ratiopharm. Ako uzimate ritonavir, ne smijete uzeti dozu veću od 25 mg sildenafila u razdoblju od 48 sati.

Sildenafil ratiopharm s hranom, pićem i alkoholom

Kad se ovaj lijek uzima s jelom, potrebno je malo dulje da počne djelovati.

Alkoholna pića mogu pogoršati probleme s erekcijom. Kako biste maksimalno iskoristili prednosti lijeka Sildenafil ratiopharm, preporučuje se izbjegavati alkohol prije primjene ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može u nekih ljudi izazvati omaglicu ili utjecati na vid ili sluh. Ako osjetite omaglicu ili ako imate problema s vidom ili sluhom nakon uzimanja lijeka Sildenafil ratiopharm, ne smijete upravljati vozilima, odnosno rukovati alatima ili strojevima.

3. Kako uzimati Sildenafil ratiopharm

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je

Uzmite ½ ili 1 filmom obloženu tabletu lijeka Sildenafil ratiopharm, prema uputama Vašeg liječnika, oko sat vremena prije spolnog odnosa. Filmom obloženu tabletu progutajte cijelu s čašom vode.

Ne smijete uzeti više filmom obloženih tableta nego što Vam je propisao liječnik.

Sildenafil ratiopharm se ne smije uzeti više od jednom dnevno.

Ovaj lijek će Vam pomoći u postizanju erekcije jedino ako ste seksualno stimulirani. Vrijeme potrebno za početak djelovanja Sildenafil ratiopharma razlikuje se od osobe do osobe, ali se obično kreće između pola sata i jednog sata. Ako uzmete ovaj lijek uz obilniji obrok, možda će proći više vremena do početka njegovog djelovanja.

Trebate obavijestiti svog liječnika ako Vam ovaj lijek ne pomaže u postizanju erekcije ili ukoliko erekcija ne traje dovoljno dugo za dovršetak spolnog odnosa.

Ako uzmete više lijeka Sildenafil ratiopharm nego što ste trebali

Veći broj nuspojava ili jaka bol u mišićima mogu se javiti u muškaraca koji uzmu previše tableta Sildenafil ratiopharm. Ako ste uzeli više tableta Sildenafil ratiopharm nego što trebate, javite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave zabilježene kod primjene sildenafila obično su blage do umjerene i kratko traju.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati Sildenafil ratiopharm i odmah zatražite medicinsku pomoć:

-Alergijska reakcija - javlja se manje često (može se javiti u najviše 1 na 100 osoba). Simptomi ulkjučuju iznenadno piskanje, otežano disanje ili omaglicu, oticanje vjeđa, lica, usnica ili grla.

-Bolovi u prsnom košu – javljaju se manje često. Ako se to javi tijekom ili nakon spolnog odnosa:

Zauzmite polusjedeći položaj i pokušajte se opustiti.

Nemojte uzimati nitrate za liječenje bolova u prsima.

-Produljene i ponekad bolne erekcije – javljaju se rijetko (mogu se javiti u najviše 1 na 1000 osoba).

Ako imate erekciju, koja traje dulje od 4 sata, odmah se morate javiti liječniku.

-Iznenadno slabljenje ili gubitak vida – javlja se rijetko.

-Ozbiljne kožne reakcije – javljaju se rijetko.

Simptomi mogu uključivati jako ljuštenje i oticanje kože, plikove u ustima, na genitalijama i oko očiju, vrućicu.

-Napadaji ili konvulzije – javljaju se rijetko.

Ostale nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba): glavobolja

Često (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 osoba): mučnina, naleti crvenila u licu, navala vrućine (simptomi uključuju iznenadan osjećaj vrućine u gornjem dijelu tijela), probavne tegobe, obojeni vid, zamagljen vid, poremećaj vida, začepljenost nosa i omaglica.

Manje često (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 osoba): povraćanje, kožni osip, iritacija oka, krvave oči/crvene oči, bol u očima, bljeskovi pred očima, osjećaj svjetline pri gledanju, osjetljivost na svjetlo, suzenje očiju, lupanje srca, ubrzani otkucaji srca, visoki krvni tlak, niski krvni tlak, bol u mišićima, osjećaj pospanosti, smanjeni osjet dodira, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, suha usta, puni ili začepljeni sinusi, upala nosne sluznice (simptomi uključuju curenje iz nosa, kihanje i začepljen nos), bol u gornjem dijelu abdomena, gastroezofagealna refluksna bolest (simptomi uključuju žgaravicu), krv u mokraći, bol u rukama ili nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

Rijetko (mogu se javiti kod najviše 1 na 1000 osoba): nesvjestica, moždani udar, srčani udar, nepravilni otkucaji srca, privremeno smanjenje protoka krvi u određene dijelove mozga, osjećaj stezanja u grlu, gubitak osjeta u ustima, krvarenje u očnoj pozadini, dvoslike, smanjena oštrina vida, neuobičajena osjetljivost oka, oticanje oka ili vjeđe, sitne čestice ili mrlje u vidnom polju, aureole oko izvora svjetlosti, širenje zjenice oka, promjena boje bjeloočnice, krvarenje iz penisa, krv u sjemenoj tekućini, suhoća nosne sluznice, oticanje unutrašnjosti nosa, osjećaj razdražljivosti i iznenadno slabljenje ili gubitak sluha.

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su rijetki slučajevi nestabilne angine (srčani poremećaj) i iznenadne smrti. Potrebno je napomenuti kako je većina muškaraca, ali ne i svi, koji su imali ove nuspojave, imala probleme sa srcem i prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće odrediti jesu li te nuspojave bile izravno povezane s lijekom Sildenafil ratiopharm.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Sildenafil ratiopharm

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskoj kutiji i blisteru nakon „Rok valjanosti“/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sildenafil ratiopharm sadrži

-Djelatna tvar je sildenafil.

-Svaka filmom obložena tableta sadrži sildenafilcitrat, što odgovara 100 mg sildenafila.

-Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, hipromeloza, umrežena karmelozanatrij magnezijev stearat, bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, talk, makrogol 6000, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid

Kako Sildenafil ratiopharm izgleda i sadržaj pakiranja

Sildenafil ratiopharm su bijele do skoro bijele, duguljaste filmom obložene tablete s rubom i razdjelnom crtom s jedne strane. Tableta se može podijeliti na jednake doze.

Sildenafil ratiopharm je dostupan u pakiranjima od 1, 2, 4, 8, 12, 24 ili 48 filmom obloženih tableta u blisterima Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Njemačka

Proizvođač

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poljska

HBM Pharma s.r.o. Sklabinská 30

036 80 Martin Slovačka Republika

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

ratiopharm S.A. Luxemburg

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +420 251 007 111

Tel: +353 51 321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 800 0228 400

Deutschland

Norge

ratiopharm GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 02

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +372 661 0801

Tel: +43 1 97 007

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +48 22 345 93 00

España

Portugal

ratiopharm España, S.A.

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tel: +34 91 567 29 70

Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Teva UK Limited, Bretland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +44 1977 628500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Lietuva

 

UAB "Sicor Biotech"

 

Tel: +370 5 266 0203

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept