Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somatropin Biopartners (somatropin) – Označavanje - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSomatropin Biopartners
ATK šifraH01AC01
Tvarsomatropin
ProizvođačBioPartners GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJUPAKIRANJU KUTIJA SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG

1.NAZIV LIJEKA

Somatropin Biopartners 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

za odrasle

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica praška sadrži: 2 mg somatropina (6 IU). Nakon pripreme, 0,2 ml suspenzije sadrži 2 mg (10 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: natrijev hijaluronat, fosfolipidi jaja, natrijev dihidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidrogenfosfat bezvodni.

Otapalo: trigliceridi srednje duljine lanca.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

4 bočice s 2 mg praška

4 bočice s 1,5 ml otapala

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput tjedno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Primijeniti odmah nakon pripreme suspenzije.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/849/001 4 bočice praška i 4 bočice otapala

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Somatropin Biopartners 2 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA PRAŠKA 2 MG

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Somatropin Biopartners 2 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

s.c.

za odrasle

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 mg (6 IU)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG

1. NAZIV LIJEKA

Somatropin Biopartners 4 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

za odrasle

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica praška sadrži: 4 mg somatropina(12 IU). Nakon pripreme, 0,4 ml suspenzije sadrži 4 mg (10 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: natrijev hijaluronat, fosfolipidi jaja, natrijev dihidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidrogenfosfat bezvodni.

Otapalo: trigliceridi srednje duljine lanca.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem 4 bočice s 4 mg praška

4 bočice s 1,5 ml otapala

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput tjedno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Primijeniti odmah nakon pripreme suspenzije.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/849/002 4 bočice praška i 4 bočice otapala

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Somatropin Biopartners 4 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA PRAŠKA 4 MG

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Somatropin Biopartners 4 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

s.c.

za odrasle

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4 mg (12 IU)

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA SOMATROPIN BIOPARTNERS 7 MG

1. NAZIV LIJEKA

Somatropin Biopartners 7 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

za odrasle

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica praška sadrži: 7 mg somatropina (21 IU). Nakon pripreme, 0,7 ml suspenzije sadrži 7 mg (10 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: natrijev hijaluronat, fosfolipidi jaja, natrijev dihidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidrogenfosfat bezvodni.

Otapalo: trigliceridi srednje duljine lanca.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem 4 bočice s 7 mg praška

4 bočice s 1,5 ml otapala

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput tjedno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Primijeniti odmah nakon pripreme suspenzije.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU//1/13/849/003 4 bočice praška i 4 bočice otapala

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Somatropin Biopartners 7 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA PRAŠKA 7 MG

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Somatropin Biopartners 7 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

s.c.

za odrasle

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

7 mg (21 IU)

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KUTIJI SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG

1. NAZIV LIJEKA

Somatropin Biopartners 10 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

Za djecu i adolescente (u dobi od 2 do 18 godina)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica praška sadrži: 10 mg somatropina(30 IU). Nakon pripreme, 0,5 ml suspenzije sadrži 10 mg (20 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: natrijev hijaluronat, fosfolipidi jaja, natrijev dihidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidrogenfosfat bezvodni.

Otapalo: trigliceridi srednje duljine lanca.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem 1 bočica s 10 mg praška

1 bočica s 1,5 ml otapala

4 bočice s 10 mg praška

4 bočice s 1,5 ml otapala

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput tjedno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Primijeniti odmah nakon pripreme suspenzije.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/849/004 1 bočica praška i 1 bočica otapala

EU//1/13/849/005 4 bočice praška i 4 bočice otapala

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Somatropin Biopartners 10 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA PRAŠKA 10 MG

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Somatropin Biopartners 10 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

s.c.

Za djecu i adolescente (u dobi od 2 do 18 godina)

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 mg (30 IU)

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KUTIJI SOMATROPIN BIOPARTNERS 20 MG

1. NAZIV LIJEKA

Somatropin Biopartners 20 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

Za djecu i adolescente (u dobi od 2 do 18 godina)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica praška sadrži 20 mg somatropina (60 IU). Nakon pripreme, 1 ml suspenzije sadrži 20 mg (20 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: natrijev hijaluronat, fosfolipidi jaja, natrijev dihidrogenfosfat bezvodni, natrijev hidrogenfosfat bezvodni.

Otapalo: trigliceridi srednje duljine lanca.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem 20 mg praška u bočici i 1,5 ml otapala u bočici

1 bočica s 20 mg praška

1 bočica s 1,5 ml otapala

4 bočice s 20 mg praška

4 bočice s 1,5 ml otapala

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jedanput tjedno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Potkožna primjena

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Primijeniti odmah nakon pripreme suspenzije.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/849/006 1 bočica praška i 1 bočica otapala

EU/1/13/849/007 4 bočice praška i 4 bočice otapala

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Somatropin Biopartners 20 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA PRAŠKA 20 MG

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Somatropin Biopartners 20 mg prašak za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem somatropin

s.c.

Za djecu i adolescente (u dobi od 2 do 18 godina)

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

20 mg (60 IU)

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA OTAPALA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Somatropin Biopartners

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1,5 ml triglicerida srednje duljine lanca

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept