Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) – Označavanje - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSonata
ATK šifraN05CF03
Tvarzaleplon
ProizvođačMeda AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA KUTIJI KAO VANJSKOM PAKIRANJU,

TEKST ZA SONATU OD 5 MG – VELIČINE PAKIRANJA OD 7, 10 I 14 KAPSULA

1. NAZIV LIJEKA

Sonata 5 mg tvrde kapsule zaleplon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

 

Svaka tvrda kapsula sadrži 5 mg zaleplona

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

u

 

 

 

Također sadrži: laktozu hidrat

 

 

 

lijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

7 tvrdih kapsula

 

 

 

 

 

 

 

 

10 tvrdih kapsula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tvrdih kapsula

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

Peroralna primjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogl daukinutoi dohvata djece.

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lijeku

 

 

 

 

 

 

 

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/102/001 7 kapsula

EU/1/99/102/002 10 kapsula

EU/1/99/102/003 14 kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.

UPUTE ZA UPORABU

odobrenje

16.

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Sonata 5 mg

 

 

 

 

 

je

ukinuto

 

 

Lijeku

 

 

 

 

 

 

 

 

lijeka

u

promet

 

 

 

 

stavljanje

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI S KAPSULAMA OD 5 MG

1. NAZIV LIJEKA

Sonata 5 mg tvrde kapsule zaleplon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

 

je

ukinuto

Lijeku

 

 

 

 

 

 

lijeka

u

promet

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

za

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA KUTIJI KAO VANJSKOM PAKIRANJU,

TEKST ZA SONATU OD 10 MG – VELIČINE PAKIRANJA OD 7, 10 I 14 KAPSULA

1. NAZIV LIJEKA

Sonata 10 mg tvrde kapsule zaleplon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

 

Svaka tvrda kapsula sadrži 10 mg zaleplona

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

u

 

 

 

Također sadrži: laktozu hidrat

 

 

 

lijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

7 tvrdih kapsula

 

 

 

 

 

 

 

 

10 tvrdih kapsula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tvrdih kapsula

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

Peroralna primjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogl daukinutoi dohvata djece.

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

 

 

 

DOHVATA DJECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lijeku

 

 

 

 

 

 

 

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/102/004 7 kapsula

EU/1/99/102/005 10 kapsula

EU/1/99/102/006 14 kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

odobrenje

 

 

 

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Sonata 10 mg

 

 

 

 

je

ukinuto

 

Lijeku

 

 

 

 

 

 

 

lijeka

u

promet

 

 

 

 

stavljanje

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI S KAPSULAMA OD 10 MG

1. NAZIV LIJEKA

Sonata 10 mg tvrde kapsule zaleplon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

 

je

ukinuto

Lijeku

 

 

 

 

 

 

lijeka

u

promet

 

 

 

 

 

 

stavljanje

 

 

 

za

 

 

 

odobrenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept