Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SonoVue (sulphur hexafluoride) – Označavanje - V08DA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSonoVue
ATK šifraV08DA04
Tvarsulphur hexafluoride
ProizvođačBracco International B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Vanjsko pakiranje

1.NAZIV LIJEKA

SonoVue 8 mikrolitara/ml prašak i otapalo za disperziju za injekciju sumporov heksafluorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml disperzije sadrži 8 µl mikromjehurića sumporovog heksafluorida, što odgovara 45 mikrograma.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Makrogol 4000, distearilfosfatidilkolin, natrijev fosfatidilglicerildipalmitat, palmitatna kiselina, Otapalo: natrijev klorid 9 mg/ml

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s praškom,1 napunjena štrcaljka s otapalom, 1 sustav za prijenos

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu ili intravezikalna primjena

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bracco International B.V.,

Strawinskylaan 3051,

NL - 1077 ZX Amsterdam,

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/177/002

13.BROJ SERIJE

Lot:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

SonoVue 8 mikrolitara/ml prašak za disperziju za injekciju sumporov heksafluorid

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu ili intravezikalna primjena

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

25 mg praška

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

9 mg/ml otopina natrijevog klorida za injekciju Otapalo za SonoVue

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept