Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stalevo (levodopa / carbidopa / entacapone) – Označavanje - N04BA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaStalevo
ATK šifraN04BA03
Tvarlevodopa / carbidopa / entacapone
ProizvođačOrion Corporation

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA NALJEPNICI BOČICE I NA VANJSKOM PAKIRANJU

1.NAZIV LIJEKA

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obložene tablete levodopa/karbidopa/entakapon

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 50 mg levodope, 12,5 mg karbidope i 200 mg entakapona.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

130 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

250 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/260/001 10 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/002 30 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/003 100 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/004 250 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/013 175 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/016 130 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

stalevo 50/12,5/200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA NALJEPNICI BOČICE I NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg filmom obložene tablete levodopa/karbidopa/entakapon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 75 mg levodope, 18,75 mg karbidope i 200 mg entakapona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

130 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/260/024 10 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/025 30 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/026 100 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/027 130 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/028 175 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

stalevo 75/18,75/200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA NALJEPNICI BOČICE I NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg filmom obložene tablete levodopa/karbidopa/entakapon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 100 mg levodope, 25 mg karbidope i 200 mg entakapona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

130 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

250 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/260/005 10 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/006 30 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/007 100 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/008 250 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/014 175 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/017 130 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

stalevo 100/25/200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA NALJEPNICI BOČICE I NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg filmom obložene tablete levodopa/karbidopa/entakapon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 125 mg levodope, 31,25 mg karbidope i 200 mg entakapona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

130 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/260/029 10 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/030 30 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/031 100 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/032 130 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/033 175 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

stalevo 125/31,25/200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA NALJEPNICI BOČICE I NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obložene tablete levodopa/karbidopa/entakapon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 150 mg levodope, 37,5 mg karbidope i 200 mg entakapona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

130 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

250 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/260/009 10 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/010 30 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/011 100 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/012 250 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/015 175 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/018 130 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

stalevo 150/37,5/200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA NALJEPNICI BOČICE I NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg filmom obložene tablete levodopa/karbidopa/entakapon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 175 mg levodope, 43,75 mg karbidope i 200 mg entakapona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

130 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/260/034 10 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/035 30 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/036 100 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/037 130 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/038 175 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

stalevo 175/43,75/200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA NALJEPNICI BOČICE I NA VANJSKOM PAKIRANJU

1. NAZIV LIJEKA

Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg filmom obložene tablete levodopa/karbidopa/entakapon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 200 mg levodope, 50 mg karbidope i 200 mg entakapona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

130 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/260/019 10 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/020 30 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/021 100 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/022 130 filmom obloženih tableta

EU/1/03/260/023 175 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

stalevo 200/50/200 mg

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept