Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Označavanje - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaStarlix
ATK šifraA10BX03
Tvarnateglinide
ProizvođačNovartis Europharm Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Starlix 60 mg filmom obložene tablete nateglinid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 60 mg nateglinida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

360 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/174/001

12 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/002

24 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/003

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/004

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/005

84 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/006

120 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/01/174/007

360 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Starlix 60 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Starlix 60 mg tablete nateglinid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Starlix 120 mg filmom obložene tablete nateglinid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 120 mg nateglinida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

360 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/174/008

12 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/009

24 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/010

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/011

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/012

84 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/013

120 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/01/174/014

360 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Starlix 120 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Starlix 120 mg tablete nateglinid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Starlix 180 mg filmom obložene tablete nateglinid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 180 mg nateglinida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

12 filmom obloženih tableta

24 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

360 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/174/015

12 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/016

24 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/017

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/018

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/019

84 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/01/174/020

120 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/01/174/021

360 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Starlix 180 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Starlix 180 mg tablete nateglinid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept