Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stribild (elvitegravir / cobicistat / emtricitabine...) – Uputa o lijeku - 05AR09

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaStribild
ATK šifra05AR09
Tvarelvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate
ProizvođačGilead Sciences International Limited

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Stribild 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg filmom obložene tablete elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdizoproksil

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Stribild i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Stribild

3.Kako uzimati Stribild

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Stribild

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Stribild i za što se koristi

Stribild sadrži četiri djelatne tvari:

elvitegravir, antiretrovirusni lijek poznat kao inhibitor integraze

kobicistat, pojačivač (farmakokinetički pojačivač) učinaka elvitegravira

emtricitabin, antiretrovirusni lijek poznat kao nukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze (NRTI)

tenofovirdizoproksilfumarat, antiretrovirusni lijek poznat kao nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze (NtRTI).

Stribild je režim s jednom tabletom za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) u odraslih u dobi od 18 godina i više.

Stribild smanjuje količinu HIV-a u Vašem tijelu. To će poboljšati Vaš imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja bolesti povezanih s HIV-infekcijom.

Ovaj lijek ne liječi infekciju virusom HIV-a. Tijekom uzimanja Stribilda, i dalje možete razvijati infekcije ili druge bolesti koje su povezane s HIV-infekcijom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Stribild

Nemojte uzimati Stribild

ako ste alergični na elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofovir, tenofovirdizoproksilfumarat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6 ove Upute).

ako ste prekinuli liječenje s bilo kojim lijekom koji sadrži tenofovirdizoproksilfumarat prema savjetu liječnika koji prati probleme s funkcijom Vaših bubrega

ako uzimate jedan od sljedećih lijekova:

-alfuzosin (primjenjuje se za liječenje povećane prostate)

-amiodaron, kinidin (primjenjuju se za ispravljanje nepravilnih otkucaja srca)

-karbamazepin, fenobarbital, fenitoin (primjenjuju se za sprječavanje napadaja)

-rifampicin (primjenjuje se za sprječavanje i liječenje tuberkuloze i drugih infekcija)

-dihidroergotamin, ergotamin, ergometrin (primjenjuju se za liječenje migrene)

-cisaprid (primjenjuje se za ublažavanje određenih želučanih tegoba)

-gospina trava (Hypericum perforatum, biljni lijek koji se primjenjuje za depresiju i tjeskobu) ili lijekovi koji ju sadrže

-lovastatin, simvastatin (primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi)

-pimozid (primjenjuje se za liječenje abnormalnih misli i osjećaja)

-sildenafil (primjenjuje se za liječenje plućne arterijske hipertenzije – bolest pluća koja otežava disanje)

-midazolam peroralno primijenjen, triazolam (pomaže Vam da zaspete i/ili za ublažavanje tjeskobe)

Ako se bilo što od ovoga odnosi na Vas, ne smijete uzimati Stribild i morate odmah o tome obavijestiti liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Za vrijeme uzimanja Stribilda morate ostati pod skrbi svog liječnika.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe. Ovaj lijek ne može izliječiti HIV-infekciju. Dok uzimate Stribild i dalje možete razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV-infekcijom.

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Stribild:

Ako imate tegobe s bubrezima, ili ste imali tegobe s bubrezima ili ako su pretrage ukazale na tegobe s bubrezima. Vaš će liječnik pažljivo razmotriti hoće li Vas liječiti Stribildom.

Stribild može utjecati na Vaše bubrege. Prije početka liječenja, Vaš liječnik će zatražiti krvne pretrage kako bi procijenio funkciju Vaših bubrega. Liječnik će zatražiti krvne pretrage i tijekom liječenja u cilju praćenja funkcije Vaših bubrega.

Stribild se obično ne uzima s drugim lijekovima koji Vam mogu oštetiti bubrege (pogledajte Drugi lijekovi i Stribild). Ako se to ne može izbjeći, liječnik će češće pratiti funkciju Vaših bubrega.

Ako imate tegobe s jetrom ili ste imali bolest jetre, uključujući hepatitis. Bolesnici s bolešću jetre, uključujući kronični hepatitis B ili C, koji se liječe antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su većemu riziku od teških i potencijalno fatalnih jetrenih komplikacija. Ako ste zaraženi hepatitisom B, Vaš će liječnik pažljivo razmisliti o najboljem režimu liječenja za Vas.

Ako imate infekciju hepatitisom B, tegobe s jetrom mogu se pogoršati nakon što prestanete uzimati Stribild. Važno je da ne prestanete uzimati Stribild bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom: pogledajte dio 3, Nemojte prestati uzimati Stribild.

Ako ste stariji od 65 godina. Stribild nije ispitan u bolesnika starijih od 65 godina. Ako ste stariji od 65 godina, a propisali su Vam Stribild, liječnik će Vas pažljivo nadzirati.

Ako ne podnosite laktozu (u nastavku teksta potražite Stribild sadrži laktozu).

Ako se išta od ovog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego uzmete Stribild.

Dok uzimate Stribild

Kad jednom počnete uzimati Stribild, pazite na:

bilo kakav znak upale ili infekcije

tegobe s kostima.

Ako primijetite neki od ovih simptoma, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima mlađima od 18 godina. Primjena Stribilda u djece i adolescenata još nije ispitana.

Drugi lijekovi i Stribild

Postoje lijekovi koji se nikad ne smiju istodobno uzimati sa Stribildom:

-alfuzosin (primjenjuje se za liječenje povećane prostate)

-amiodaron, kinidin (primjenjuju se za ispravljanje nepravilnih otkucaja srca)

-karbamazepin, fenobarbital, fenitoin (primjenjuju se za sprječavanje napadaja)

-rifampicin (primjenjuje se za sprječavanje i liječenje tuberkuloze i drugih infekcija)

-dihidroergotamin, ergotamin, ergometrin (primjenjuju se za liječenje migrene)

-cisaprid (primjenjuje se za ublažavanje određenih želučanih tegoba)

-gospina trava (Hypericum perforatum, biljni lijek koji se primjenjuje za depresiju i tjeskobu) ili lijekovi koji ju sadrže

-lovastatin, simvastatin (primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi)

-pimozid (primjenjuje se za liječenje abnormalnih misli i osjećaja)

-sildenafil (primjenjuje se za liječenje plućne arterijske hipertenzije – bolest pluća koja otežava disanje)

-midazolam peroralno primijenjen, triazolam (pomaže Vam da zaspete i/ili za ublažavanje tjeskobe).

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koje druge lijekove ili ste ih nedavno uzeli. To uključuje lijekove i biljne pripravke koje ste nabavili bez recepta. Stribild može ući u interakciju s drugim lijekovima. Kao rezultat, količine Stribilda ili drugih lijekova u Vašoj krvi mogu biti promijenjene. To može spriječiti ispravno djelovanje lijekova, ili pogoršati nuspojave. U nekim će Vam slučajevima, liječnik trebati prilagoditi dozu ili provjeriti razine u krvi.

Posebno je važno obavijestiti liječnika ako uzimate bilo koji sljedeći lijek:

bilo koji drugi lijek koji sadrži:

-tenofovirdizoproksilfumarat

-tenofoviralafenamid

-lamivudin

-

adefovirdipivoksil.

lijekove koji mogu oštetiti bubrege, primjerice:

-aminoglikozide (npr. streptomicin, neomicin i gentamicin), vankomicin (za bakterijske infekcije)

-foskarnet, ganciklovir, cidofovir (za virusne infekcije)

-amfotericin B, pentamidin (za gljivične infekcije)

-interleukin-2, također se naziva aldesleukin (za liječenje raka)

-nesteroidne antiinflamatorne (protuupalne) lijekove (NSAIL, za ublažavanje boli u kostima ili mišićima).

Također je važno obavijestiti liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih vrsta lijekova:

lijekove protiv gljivica, primjenjuju se za liječenje gljivičnih infekcija, kao što su:

-ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol i posakonazol

antivirusne lijekove, primjenjuju se za liječenje infekcije hepatitisom C:

-boceprevir, ledipasvir/sofosbuvir i sofosbuvir/velpatasvir

antibiotike, primjenjuju se za liječenje bakterijskih infekcija, uključujući i tuberkulozu, a koji sadržavaju:

-rifabutin, klaritromicin ili telitromicin

antidepresive, primjenjuju se za liječenje depresije:

-lijekovi koji sadržavaju trazodon ili escitalopram

sedative i hipnotike, primjenjuju se za liječenje tjeskobe:

-buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam i zolpidem

imunosupresive, primjenjuju se za kontroliranje imunološkog odgovora Vašeg tijela nakon transplantacije, kao što su:

-ciklosporin, sirolimus i takrolimus

kortikosteroide koji uključuju:

-betametazon, budezonid, flutikazon, mometazon, prednizon, triamcinolon.

Ti se lijekovi primjenjuju za liječenje alergija, astme, upalnih bolesti crijeva, upalnih stanja očiju, zglobova i mišića te drugih upalnih stanja. Ako se ne mogu primjenjivati alternativni lijekovi, potrebno je započeti s primjenom tih lijekova tek nakon medicinske procjene i pod pomnim praćenjem liječnika radi eventualnih nuspojava kortikosteroida.

lijekove za liječenje dijabetesa:

-metformin

morfinske lijekove, primjenjuju se za liječenje ovisnosti o drogama:

-metadon, buprenorfin i nalokson

kontracepcijske pilule, primjenjuju se za sprječavanje trudnoće

lijekove za erektilnu disfunkciju, primjenjuju se za liječenje impotencije, kao što su:

-sildenafil, tadalafil i vardenafil

lijekove za srce, kao što su:

-digoksin, dizopiramid, flekainid, lidokain, meksiletin, propafenon, metoprolol, timolol, amlodipin, diltiazem, felodipin, nicardipin, nifedipin i verapamil

lijekove koji se primjenjuju za liječenje plućne arterijske hipertenzije:

-bosentan

antikoagulanse, primjenjuju se za razrjeđivanje krvi, kao što su:

-varfarin i dabigatran

bronhodilatatore, primjenjuju se za liječenje astme i drugih tegoba s plućima:

-salmeterol

lijekove koji snižavaju kolesterol, kao što su:

-rosuvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin i pitavastatin

lijekove koji se primjenjuju za liječenje gihta:

-kolhicin

antacide, primjenjuju se za liječenje žgaravice ili refluksa kiseline, kao što su:

-aluminijev/magnezijev hidroksid

Ako uzimate antacid ili multivitaminski dodatak, uzmite ga najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon uzimanja Stribilda.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate navedene ili bilo koje druge lijekove. Ne prekidajte liječenje bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek tijekom trudnoće.

Žene ne smiju zatrudnjeti dok uzimaju Stribild.

Koristite učinkovitu kontracepciju dok uzimate Stribild.

Odmah obavijestite svog liječnika ako zatrudnite. Ako ste trudni, ne smijete uzimati Stribild osim ako zajedno sa svojim liječnikom ne odlučite da je to izrazito potrebno. Liječnik će Vam objasniti moguće koristi i rizike uzimanja Stribilda za Vas i Vaše dijete.

Ako ste Stribild uzimali tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj vašega djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

Nemojte dojiti tijekom liječenja Stribildom. Neke djelatne tvari iz ovoga lijeka prelaze u majčino mlijeko. Ako ste žena zaražena virusom HIV-a, preporučuje se da ne dojite kako bi se izbjegla mogućnost da virus u majčinom mlijeku prijeđe na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Stribild može uzrokovati omaglicu. Ako tijekom uzimanja Stribilda imate omaglicu, nemojte upravljati vozilom niti raditi s alatima ili na strojevima.

Stribild sadrži laktozu

Ako ne podnosite laktozu ili druge šećere, o tome obavijestite svog liječnika. Stribild sadrži laktozu hidrat. Ako znate da ne podnosite laktozu, ili su Vam rekli da ne podnosite neke druge šećere, posavjetujte se s Vašim liječnikom prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

3.Kako uzimati Stribild

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za odrasle:

Progutajte jednu tabletu svaki dan s hranom. Nemojte žvakati, drobiti ili lomiti tabletu.

Uvijek uzimajte onu dozu koju Vam je preporučio Vaš liječnik. To je iz razloga da budete sigurni da je lijek koji uzimate potpuno djelotvoran, te da smanjite rizik od razvoja otpornosti na liječenje. Nemojte mijenjati dozu, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.

Ako uzimate antacid, kao što je aluminijev/magnezijev hidroksid, ili multivitaminski dodatak, uzmite ga najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon uzimanja Stribilda.

Ako uzmete više Stribilda nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više od preporučene doze Stribilda, može Vam se povećati rizik od mogućih nuspojava ovog lijeka (pogledajte dio 4, Moguće nuspojave).

Odmah se javite liječniku ili u najbližu hitnu službu zbog savjeta. Imajte bocu s tabletama sa sobom, tako da možete lako opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Stribild

Važno je da ne propustite uzeti dozu Stribilda.

Ako ipak propustite uzeti dozu:

i primijetite to dok je prošlo manje od 18 sati od vremena kad obično uzimate Stribild, tabletu morate uzeti što prije. Tabletu uvijek uzmite s hranom. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

i primijetite to kada je prošlo 18 sati ili više od vremena kada obično uzimate Stribild, propuštenu dozu nemojte uzeti. Pričekajte i uzmite sljedeću dozu s hranom u uobičajeno vrijeme.

Ako povraćate kad je prošlo manje od 1 sata od uzimanja Stribilda, uzmite drugu tabletu s hranom.

Nemojte prestati uzimati Stribild

Nemojte prestati uzimati Stribild bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom. Prestanak uzimanja Stribilda može ozbiljno utjecati na Vaš odgovor na buduće liječenje. Ako zbog bilo kojeg razloga prestanete uzimati Stribild, porazgovarajte s liječnikom prije nego što ponovno počnete uzimati tablete Stribilda.

Kad Vam se smanji zaliha Stribilda, nabavite još lijeka od liječnika ili ljekarnika. To je vrlo važno zato što količina virusa može početi rasti ako se čak i nakratko prestane uzimati lijek. Nakon toga može postati teže liječiti bolest.

Ako imate HIV-infekciju i hepatitis B, naročito je važno da se ne prestanete liječiti Stribildom, a da prije toga niste razgovarali s liječnikom. Možda ćete morati nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja raditi krvne pretrage. U nekih se bolesnika s uznapredovalom bolešću jetre ili cirozom jetre ne preporučuje prekid liječenja, jer to može dovesti do pogoršanja hepatitisa, što može biti opasno po život.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika o novim ili neobičnim simptomima nakon što se prestanete liječiti, osobito o simptomima koje dovodite u vezu s infekcijom hepatitisom B.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kad se liječi HIV-infekcija, nije uvijek moguće odrediti jesu li neki od neželjenih učinaka prouzrokovani Stribildom ili drugim lijekovima koje istodobno uzimate, ili samom HIV-bolešću.

Moguće ozbiljne nuspojave: odmah obavijestite liječnika

Laktacidoza (suvišak mliječne kiseline u krvi) rijetka je, ali potencijalno po život opasna nuspojava nekih lijekova protiv HIV-a. Laktacidoza nastaje češće u žena – osobito u onih s prekomjernom tjelesnom težinom i u osoba s bolešću jetre. Sljedeći znakovi mogu ukazivati na laktacidozu:

-duboko, ubrzano disanje

-umor ili omamljenost

-mučnina, povraćanje

-bolovi u trbuhu.

Ako mislite da možda imate laktacidozu, odmah o tome obavijestite Vašeg liječnika.

Bilo koji znak upale ili infekcije. U nekih pacijenata s uznapredovalom HIV-bolešću (SIDA) i oportunističkim infekcijama u povijesti bolesti (infekcije koje nastaju u osoba sa slabim imunološkim sustavom) mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale prethodnih infekcija ubrzo nakon početka liječenja protiv HIV-a. Smatra se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora, što tijelu omogućuje da se bori protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez vidljivih simptoma. Pored oportunističkih infekcija, autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo Vašeg organizma) mogu se također dogoditi nakon početka uzimanja lijekova za liječenje infekcije HIV-om. Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti puno mjeseci kasnije nakon početka liječenja. Ako uočite bilo koje simptome infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i pomiče se nagore prema trupu tijela, osjećaja lupanja srca, nevoljnog drhtanja ili hiperaktivnosti, obavijestite svog liječnika odmah kako biste potražili liječničku pomoć.

Ako primijetite bilo koji simptom upale ili infekcije, odmah o tome obavijestite liječnika.

Vrlo česte nuspojave

(mogu se javiti u najmanje 1 na svakih 10 liječenih bolesnika)

proljev

povraćanje

mučnina

slabost

glavobolja, omaglica

osip.

Pretrage također mogu pokazati:

sniženu razinu fosfata u krvi

povišene razine kreatin kinaze u krvi, što može rezultirati mišićnim bolovima i slabošću.

Česte nuspojave

(mogu se javiti u 1 do 10 na svakih 100 liječenih bolesnika)

smanjeni apetit

poteškoće sa spavanjem (nesanica), abnormalni snovi

bol, bol u trbuhu

tegobe s probavom koje uzrokuju nelagodu nakon obroka (dispepsija)

osjećaj nadutosti

zatvor, vjetrovi (flatulencija)

osipi (uključujući crvene točkice ili mrlje, katkada s pojavom mjehurića i oticanjem kože), koji mogu biti alergijske reakcije, svrbež, promjene boje kože, uključujući tamnjenje dijelova kože

druge alergijske reakcije

umor.

Pretrage mogu također pokazati:

nizak broj bijelih krvnih stanica (što Vas može činiti sklonijim infekcijama)

povišene razine šećera, masnih kiselina (triglicerida), bilirubin u krvi

tegobe s jetrom ili gušteračom.

povišene razine kreatinina u krvi

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na svakih 100 liječenih bolesnika)

suicidalne ideje i pokušaj samoubojstva (u bolesnika koji su i ranije imali depresiju ili tegobe s mentalnim zdravljem), depresija

bolovi u leđima prouzrokovani tegobama s bubrezima, uključujući zatajenje bubrega. Liječnik Vam može napraviti krvne pretrage da provjeri rade li bubrezi ispravno.

oštećenje stanica bubrežnih kanalića

oticanje lica, usana, jezika ili grla

bol u trbuhu prouzrokovana upalom gušterače (pankreatitis)

propadanje mišića, bolovi u mišićima ili slabost mišića.

Pretrage mogu također pokazati:

anemiju (nizak broj crvenih krvnih stanica)

smanjene razine kalija u krvi

promjene mokraće.

Rijetke nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na svakih 1000 liječenih bolesnika)

laktacidoza (pogledajte Moguće ozbiljne nuspojave: odmah obavijestite liječnika)

žutilo kože ili očiju, svrbež ili bolovi u trbuhu uzrokovani upalom jetre (hepatitis)

masna jetra

upala bubrega (nefritis)

mokrenje velikih količina mokraće i osjećaj žeđi (nefrogeni dijabetes insipidus)

omekšavanje kostiju (uz bolove u kostima i ponekad posljedičnim prijelomom).

Uslijed oštećenja stanica bubrežnih kanalića može doći do razgradnje mišića, omekšavanja kostiju (uz bolove u kostima i ponekad posljedičnim prijelomima), boli u mišićima, slabosti mišića i smanjenja koncentracije kalija ili fosfata u krvi.

Ako se neka od ovih nuspojava pogorša, obavijestite svog liječnika.

Druge nuspojave koje se mogu javiti tijekom liječenja HIV-a

Učestalost sljedećih nuspojava nije poznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Tegobe s kostima. Neki bolesnici koji uzimaju kombinirane antiretrovirusne lijekove kao što je Stribild mogu razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva prouzrokovano gubitkom prokrvljenosti kosti). Uzimanje ove vrste lijeka tijekom dugog razdoblja, uzimanje kortikosteroida, pijenje alkohola, jako oslabljen imunološki sustav i pretjerana tjelesna težina mogu biti neki od mnogih čimbenika rizika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su:

-ukočenost zglobova,

-tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kuku, koljenu i ramenu),

-poteškoće pri kretanju.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obavijestite svog liječnika.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Stribild

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci i kutiji iza „Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Bocu čuvati čvrsto zatvorenu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Stribild sadrži

Djelatne tvari su elvitegravir, kobicistat, emtricitabin i tenofovirdizoproksil. Jedna filmom obložena tableta Stribilda sadržava 150 mg elvitegravira, 150 mg kobicistata, 200 mg emtricitabina i 245 mg tenofovirdizoproksila (što odgovara 300 mg tenofovirdizoproksilfumarata ili 136 mg tenofovira).

Drugi sastojci su

Jezgra tablete:

Umrežena karmelozanatrij, hidroksipropilceluloza, laktoza hidrat, magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, silicijev dioksid, natrijev laurilsulfat.

Film ovojnica:

Bojilo indigo carmine aluminium lake (E132), makrogol 3350 (E1521), poli(vinilni alkohol) (djelomično hidroliziran) (E1203), talk (E553B), titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172)

Kako Stribild izgleda i sadržaj pakiranja

Stribild filmom obložene tablete su zelene tablete u obliku kapsula s utisnutom oznakom „GSI” na jednoj strani i brojem „1” u kvadratiću na drugoj strani tablete. Stribild dolazi u bocama od 30 tableta (sa sredstvom za sušenje od silika gela koje se mora čuvati u boci radi zaštite tableta). Sredstvo za sušenje od silika gela nalazi se u posebnoj vrećici ili spremniku i ne smije se progutati.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutije koje sadrže 1 bocu s 30 filmom obloženih tableta i 90 (3 boce od 30) filmom obloženih tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

 

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept