Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suboxone (buprenorphine / naloxone) – Označavanje - N07BC51

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSuboxone
ATK šifraN07BC51
Tvarbuprenorphine / naloxone
ProizvođačIndivior UK Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU PAKIRANJE OD 7 i 28 TABLETA JAČINE 2 mg

1.NAZIV LIJEKA

Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete buprenorfin/nalokson

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka sublingvalna tableta sadrži 2 mg buprenorfina (u obliku buprenorfinklorida) i 0,5 mg naloksona (u obliku naloksonklorid dihidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 sublingvalnih tableta

28 sublingvalnih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Sublingvalna primjena

Ne progutati.

Tabletu držati pod jezikom dok se ne rastopi.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Indivior UK Limited

103-105 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3UH

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/359/001

7 sublingvalnih

tableta od 2 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/359/002

28 sublingvalnih

tableta od 2 mg

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PAKIRANJE OD 7 i 28 TABLETA JAČINE 2 mg

1. NAZIV LIJEKA

Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete buprenorfin/nalokson

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Indivior UK Limited

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU PAKIRANJE OD 7 i 28 TABLETA JAČINE 8 mg

1. NAZIV LIJEKA

Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne tablete buprenorfin/nalokson

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka sublingvalna tableta sadrži 8 mg buprenorfina (u obliku buprenorfinklorida) i 2 mg naloksona (u obliku naloksonklorid dihidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 sublingvalnih tableta

28 sublingvalnih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Sublingvalna primjena

Ne progutati.

Tabletu držati pod jezikom dok se ne rastopi.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Indivior UK Limited

103-105 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3UH

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/359/003

7 sublingvalnih

tableta od 8 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/359/004

28 sublingvalnih

tableta od 8 mg

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PAKIRANJE OD 7 i 28 TABLETA JAČINE 8 mg

1. NAZIV LIJEKA

Suboxone 8 mg/2 mg sublingvalne tablete buprenorfin/nalokson

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Indivior UK Limited

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU PAKIRANJE OD 7 i 28 TABLETA JAČINE 16 mg

1. NAZIV LIJEKA

Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne tablete buprenorfin/nalokson

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka sublingvalna tableta sadrži 16 mg buprenorfina (u obliku buprenorfinklorida) i 4 mg naloksona (u obliku naloksonklorid dihidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 sublingvalnih tableta

28 sublingvalnih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Sublingvalna primjena.

Ne progutati.

Tabletu držati pod jezikom dok se ne rastopi.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Indivior UK Limited

103-105 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3UH

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/359/005 7 sublingvalnih tableta od 16 mg

EU/1/06/359/006 28 sublingvalnih tableta od 16 mg

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PAKIRANJE OD 7 i 28 TABLETA JAČINE 16 mg

1. NAZIV LIJEKA

Suboxone 16 mg/4 mg sublingvalne tablete buprenorfin/nalokson

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Indivior UK Limited

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept