Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Označavanje - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTasmar
ATK šifraN04BX01
Tvartolcapone
ProizvođačMeda AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTRAŠNJEM

PAKIRANJU

Kartonska kutija i naljepnica na bočici, 30, 60, 100, 200 filmom obloženih tableta

1.NAZIV LIJEKA

Tasmar 100 mg filmom obložene tablete tolkapon

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 100 mg tolkapona

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Za primjenu kroz usta.

Tablete treba progutati cijele. Nemojte lomiti ili drobiti tabletu.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/044/007 30 tableta

EU/1/97/044/008 60 tableta

EU/1/97/044/003 100 tableta

EU/1/97/044/0010 200 tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tasmar 100 mg (primjenjivo samo na vanjsko pakiranje)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kartonska kutija za blister pakiranje [ 30 i 60 filmom obloženih tableta]

1. NAZIV LIJEKA

Tasmar 100 mg filmom obložene tablete tolkapon

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 100 mg tolkapona

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Za primjenu kroz usta.

Tablete treba progutati cijele. Nemojte lomiti ili drobiti tabletu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/044/001 30 tableta

EU/1/97/044/002 60 tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tasmar 100 mg (primjenjivo samo na vanjsko pakiranje)

PODACI KOJE NAJMANJE MORA SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Tasmar 100 mg filmom obložene tablete tolkapon

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kartonska kutija i naljepnica na bočici, 100 filmom obloženih tableta

1. NAZIV LIJEKA

Tasmar 200 mg filmom obložene tablete tolkapon

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 200 mg tolkapona 200 mg tolkapona

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

100 filmom obloženih tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Za primjenu kroz usta.

Tablete treba progutati cijele. Nemojte lomiti ili drobiti tabletu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA I DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/044/006 100 tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tasmar 200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTRAŠNJEM

PAKIRANJU

Vanjska kutija i blister pakiranja, 30 i 60 filmom obloženih tableta

1. NAZIV LIJEKA

Tasmar 200 mg filmom obložene tablete tolkapon

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 200 mg tolkapona 200 mg tolkapona

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Za primjenu kroz usta.

Tablete treba progutati cijele. Nemojte lomiti ili drobiti tabletu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/044/004 30 tableta

EU/1/97/044/005 60 tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tasmar 200 mg

PODACI KOJE NAJMANJE MORA SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Tasmar 200 mg filmom obložene tablete tolkapon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept