Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – Označavanje - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTelmisartan Teva Pharma
ATK šifraC09CA07
Tvartelmisartan
ProizvođačTeva B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija za blistere s odvojivim slojem

1.NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tablete telmisartan

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 20 mg telmisartana.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži sorbitol (E420). Pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

1.Odvojite pojedini dio blistera od ostatka blister kartice, nježno trgajući uzduž perforirane linije oko tog dijela

2.Pažljivo odlijepite gornji papirnati sloj

3.Gurnite tabletu kroz izloženu foliju

4.Stavite tabletu u usta i progutajte s vodom ili drugom prikladnom tekućinom

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/719/001

14x1 tableta

EU/1/11/719/002

28x1 tableta

EU/1/11/719/003

30x1 tableta

EU/1/11/719/004

40x1 tableta

EU/1/11/719/005

56x1 tableta

EU/1/11/719/006

60x1 tableta

EU/1/11/719/007

84x1 tableta

EU/1/11/719/008

90x1 tableta

EU/1/11/719/009

98x1 tableta

EU/1/11/719/010

100x1 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija za blistere

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tablete telmisartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 20 mg telmisartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži sorbitol (E420). Pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/719/011

14x1 tableta

EU/1/11/719/012

28x1 tableta

EU/1/11/719/013

30x1 tableta

EU/1/11/719/014

40x1 tableta

EU/1/11/719/015

56x1 tableta

EU/1/11/719/016

60x1 tableta

EU/1/11/719/017

84x1 tableta

EU/1/11/719/018

90x1 tableta

EU/1/11/719/019

98x1 tableta

EU/1/11/719/020

100x1 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija za blistere s odvojivim slojem

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharm 40 mg tablete telmisartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 40 mg telmisartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži sorbitol (E420). Pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

1.Odvojite pojedini dio blistera od ostatka blister kartice, nježno trgajući uzduž perforirane linije oko tog dijela

2.Pažljivo odlijepite gornji papirnati sloj

3.Gurnite tabletu kroz izloženu foliju

4.Stavite tabletu u usta i progutajte s vodom ili drugom prikladnom tekućinom

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/719/021

14x1 tableta

EU/1/11/719/022

28x1 tableta

EU/1/11/719/023

30x1 tableta

EU/1/11/719/024

40x1 tableta

EU/1/11/719/025

56x1 tableta

EU/1/11/719/026

60x1 tableta

EU/1/11/719/027

84x1 tableta

EU/1/11/719/028

90x1 tableta

EU/1/11/719/029

98x1 tableta

EU/1/11/719/030

100x1 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija za blistere

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tablete telmisartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 40 mg telmisartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži sorbitol (E420). Pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

30tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/719/031

14x1 tableta

EU/1/11/719/032

28x1 tableta

EU/1/11/719/033

30x1 tableta

EU/1/11/719/034

40x1 tableta

EU/1/11/719/035

56x1 tableta

EU/1/11/719/036

60x1 tableta

EU/1/11/719/037

84x1 tableta

EU/1/11/719/038

90x1 tableta

EU/1/11/719/039

98x1 tableta

EU/1/11/719/040

100x1 tableta

EU/1/11/719/061

30 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija za blistere s odvojivim slojem

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tablete telmisartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 80 mg telmisartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži sorbitol (E420). Pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

40x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

1.Odvojite pojedini dio blistera od ostatka blister kartice, nježno trgajući uzduž perforirane linije oko tog dijela

2.Pažljivo odlijepite gornji papirnati sloj

3.Gurnite tabletu kroz izloženu foliju

4.Stavite tabletu u usta i progutajte s vodom ili drugom prikladnom tekućinom

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/719/041

14x1 tableta

EU/1/11/719/042

28x1 tableta

EU/1/11/719/043

30x1 tableta

EU/1/11/719/044

40x1 tableta

EU/1/11/719/045

56x1 tableta

EU/1/11/719/046

60x1 tableta

EU/1/11/719/047

84x1 tableta

EU/1/11/719/048

90x1 tableta

EU/1/11/719/049

98x1 tableta

EU/1/11/719/050

100x1 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija za blistere

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tablete telmisartan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 80 mg telmisartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži sorbitol (E420). Pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

30tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/719/051

14x1 tableta

EU/1/11/719/052

28x1 tableta

EU/1/11/719/053

30x1 tableta

EU/1/11/719/054

40x1 tableta

EU/1/11/719/055

56x1 tableta

EU/1/11/719/056

60x1 tableta

EU/1/11/719/057

84x1 tableta

EU/1/11/719/058

90x1 tableta

EU/1/11/719/059

98x1 tableta

EU/1/11/719/060

100x1 tableta

EU/1/11/719/062

30 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tablete telmisartan

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tablete telmisartan

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tablete telmisartan

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept