Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Temozolomide Accord (temozolomide) – Uputa o lijeku - L01AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTemozolomide Accord
ATK šifraL01AX03
Tvartemozolomide
ProizvođačHospira UK Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Temozolomid Accord 5 mg tvrde kapsule Temozolomid Accord 20 mg tvrde kapsule Temozolomid Accord 100 mg tvrde kapsule Temozolomid Accord 140 mg tvrde kapsule Temozolomid Accord 180 mg tvrde kapsule Temozolomid Accord 250 mg tvrde kapsule

temozolomid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Temozolomid Accord i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Temozolomid Accord

3.Kako uzimati Temozolomid Accord

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Temozolomid Accord

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Temozolomid Accord i za što se koristi

Temozolomid Accord je lijek protiv raka.

Temozolomid Accord kapsule se koriste za liječenje specifičnih vrsta tumora mozga:

-odraslih bolesnika s novodijagnosticiranim specifičnim oblikom tumora mozga (multiformnim glioblastomom).

Temozolomid se prvo primjenjuje u kombinaciji s radioterapijom (faza istodobnog liječenja), a zatim samostalno (faza monoterapije).

-djece u dobi od 3 godine i starije te u odraslih bolesnika sa specifičnim oblikom tumora mozga

(npr. multiformni glioblastom ili anaplastični astrocitom) kada se tumor ponovno pojavio ili se širi nakon standardne terapije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Temozolomid Accord

Nemojte uzimati Temozolomid Accord

-ako ste alergični na temozolomid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

-ako ste imali alergijsku reakciju na drugi lijek protiv raka koji se zove dakarbazin. Znakovi alergijske reakcje uključuju osjećaj svrbeži, nedostatak zraka ili piskanje pri disanju, oticanje lica, usana, jezika ili grla.

-ako imate smanjen broj krvnih stanica, kao što su bijele krvne stanice i krvne pločice. Te su krvne stanice važne za borbu protiv infekcije te za pravilno zgrušavanje krvi. Liječnik će provjeriti Vašu krvnu sliku kako bi ustanovio imate li dovoljan broj tih stanica prije početka liječenja.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Temozolomid Accord,

jer Vas se mora pažljivo nadgledati zbog mogućeg razvoja teškog oblika infekcije koja se naziva upala pluća uzrokovana s Pneumocystis jirovecii (PCP). Ako ste novodijagnosticirani bolesnik (multiformni glioblastom), mogli biste primati temozolomid tijekom 42 dana u kombinaciji s radioterapijom. U tom slučaju, liječnik će Vam također propisati lijek koji pomaže u sprečavanju ove vrste upale pluća (PCP).

-ako ste ikada imali ili trenutno možda imate infekciju hepatitisom B. Ovo je zato što Temozolamid Accord može uzrokovati ponovnu aktivaciju hepatitisa B, što u nekim slučajevima može imati smrtni ishod. Liječnik će detaljno pregledati bolesnike prije početka liječenja kako bi se utvrdilo postoje li znakovi ove infekcije.

-ako imate anemiju, smanjen broj krvnih stanica (poput bijelih krvnih stanica i tombocita) ili probleme sa zgrušavanjem krvi prije početka liječenja, ili se ti poremećaji razviju tijekom liječenja. Liječnik će možda smanjiti dozu, prekinuti liječenje ili će Vam biti potrebna druga terapija. Liječnik će odlučiti je li potrebna bilo kakva promjena u Vašem liječenju. U nekim će slučajevima možda biti neophodno prekinuti liječenje temozolomidom. Redovito će se provoditi krvne pretrage radi praćenja Vašeg stanja. Ako dobijete vrućicu ili simptome infekcije, odmah se obratite Vašem liječniku.

-možete imati malen rizik od drugih promjena krvnih stanica, uključujući leukemiju.

-ako imate mučninu ili povraćate što su vrlo česte nuspojave Temozolomida (vidjeti dio 4.). Ako

često povraćate prije ili za vrijeme liječenja, upitajte svog liječnika o lijekovima koji sprečavaju povraćanje ili kontroliraju povraćanje i kada je najbolje uzimati temozolomid dok povraćanje ne bude pod kontrolom. Ako povratite nakon uzimanja doze, nemojte uzeti sljedeću dozu istoga dana.

-ako razvijete vrućicu ili simptome infekcije, odmah se obratite svom liječniku.

-ako ste stariji od 70 godina. Stariji bolesnici su skloniji infekcijama, stvaranju modrica ili krvarenju.

-ako imate problema s jetrom ili bubrezima jer će možda biti potrebno prilagoditi Vašu dozu.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije ispitivan u djece mlađe do 3 godine te im ga stoga nemojte davati. Informacije o primjeni lijeka Temozolomid Accord u djece starije od 3 godine su ograničene.

Drugi lijekovi i Temozolomid Accord

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. To je zbog toga što se ne smijete liječiti lijekom

Temozolomid Accord tijekom trudnoće, osim ako ga Vaš liječnik nije izričito propisao.

I bolesnice i bolesnici koji uzimaju Temozolomid Accord moraju primjenjivati učinkovite mjere kontracepcije (vidjeti također „Plodnost muškaraca“ u daljnjem tekstu).

Ne smijete dojiti dok se liječite Temozolomidom Accord.

Plodnost muškaraca

Temozolomid Accord može uzrokovati trajnu neplodnost. Bolesnici muškog spola moraju primjenjivati učinkovite mjere kontracepcije te ne smiju pokušavati začeti dijete do 6 mjeseci nakon prestanka liječenja. Preporučuje se da potraže savjet o pohrani sperme prije početka liječenja.

Upitajte liječnika za savijet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Temozolomid Accord može uzrokovati umor ili pospanost. U tom slučaju nemojte voziti niti rukovati alatima ili strojevima ili voziti bicikl dok ne vidite kako ovaj lijek djeluje na Vas (vidjeti dio 4).

Temozolomid Accord sadrži laktozu

Kapsule sadrže laktozu (vrstu šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati Temozolomid Accord

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako se otvara vrećica

Vrećicu otvorite tako što ćete je saviti i otrgnuti duž preklopne linije s urezom u kutu vrećice.

Temozolomid smije propisati samo specijalist iskusan u liječenju tumora mozga.

Doziranje i trajanje liječenja

Vaš liječnik će odlučiti o ispravnoj dozi temozolomida za Vas na temelju Vaše veličine (visine i težine) te o tome jeste li već primali kemoterapiju. Liječnik Vam može dati i neke druge lijekove koje ćete uzimati prije i/ili nakon što uzmete lijek temozolomid radi izbjegavanja ili kontrole povraćanja.

Uzmite propisanu dozu lijeka Temozolomid Accord jedanput na dan. Dozu uzmite na prazan želudac, primjerice, najmanje sat vremena prije nego što planirate doručkovati. Kapsulu(e) progutajte cijele, s čašom vode. Nemojte otvarati, drobiti niti žvakati kapsule.

Ako je kapsula oštećena, izbjegavajte kontakt praška s kožom, očima ili nosom. Izbjegavajte udisanje praha. Ako prah slučajno dospije u oči ili nos, isperite ih vodom.

Ako uzimate Temozolomid Accord u kombinaciji sa zračenjem (novodijagnosticirani bolesnici):

Za vrijeme zračenja liječnik će započeti primjenu temozolomida u dozi od 75 mg/m2, a stvarna dnevna doza ovisti će o Vašoj visini i težini. Tu ćete dozu uzimati svakodnevno tijekom 42 dana (najdulje

49 dana) u kombinaciji sa zračenjem. Doza se može se odgoditi ili prekinuti ovisno o broju Vaših krvnih stanica i o tome kako podnosite temozolomid.

Nakon završetka zračenja, prekinut ćete liječenje na 4 tjedna kako bi se Vaše tijelo moglo oporaviti.

Nakon toga liječenje se može odvijati do ukupno 6 terapijskih razdoblja (ciklusa), od kojih svaki traje 28 dana. Uzimat ćete novu dozu temozolomid kapsula u početnoj dozi od 150 mg/m2 jedanput na dan prvih 5 dana svakog ciklusa („dani doziranja“), nakon čega slijede 23 dana bez uzimanja lijeka temozolomida, što čini ukupno 28 dana terapijskog ciklusa.

Nakon 28. dana započinje sljedeći ciklus u kojem ćete ponovno uzimati ovaj lijek jedanput na dan tijekom 5 dana, nakon čega slijede 23 dana bez temozolomida. Ovisno o broju Vaših krvnih stanica i o tome kako podnosite temozolomid u svakom terapijskom ciklusu, doza se može prilagoditi, odgoditi ili prekinuti.

Ako uzimate Temozolomid Accord kapsule same (bez zračenja):

Ciklus liječenja lijekom Temozolomidom Accord traje 28 dana. Uzimat ćete kapsule jedanput na dan prvih 5 dana nakon čega slijede 23 dana bez temozolomida, što čini ukupno 28 dana terapijskog ciklusa.

Nakon 28. dana započinje sljedeći ciklus u kojem ćete ponovno uzimati ovaj lijek jedanput na dan tijekom 5 dana, nakon čega slijede 23 dana bez temozolomida. Prije svakog novog ciklusa, napravit će Vam krvne pretrage kako bi se utvrdilo treba li prilagoditi dozu temozolomida.

Ako niste prethodno liječeni kemoterapijom, prva doza temozolomida bit će 200 mg/m2 jedanput na dan tijekom prvih 5 dana („dani doziranja“) nakon čega slijede 23 dana bez temozolomida. Ako ste ranije već liječeni kemoterapijom, prva doza lijeka temozolomida bit će 150 mg/m2 jedanput na dan tijekom prvih 5 dana („dani doziranja“) nakon čega slijede 23 dana bez temozolomida.

S obzirom na rezultate krvnih pretraga, Vaš liječnik može prilagoditi dozu lijeka za sljedeći ciklus. Prije početka svakog novog terapijskog ciklusa budite sigurni da ispravno razumijete koliko točno kapsula koje jačine trebate uzimati svakog dana i koliko dana trebate uzimati određenu dozu.

Svi bolesnici

Temozolomid dolazi u kapsulama različitih jačina (prikazano na vanjskom označavanju u mg). Svaka jačina kapsule ima kapicu druge boje. Ovisno o dozi temozolomida koju Vam je liječnik propisao, možda ćete morati uzimati nekoliko kapsula u istom danu terapijskog ciklusa.

-Budite sigurni da ste u potpunosti razumjeli koliko kapsula pojedine jačine morate uzeti. Zamolite svog liječnika ili ljekarnika da Vam zapiše broj pojedine jačine (uključujući boju) koji morate uzeti svakog dana doziranja.

-Budite sigurni da točno znate koji dani su Vaši dani za uzimanje lijeka.

-Budite sigurni da, svaki puta kada započinjete novi ciklus, provjerite s Vašim liječnikom dozu lijeka. Ponekad se doza ili kombinacija kapsula koje trebate uzimati razlikuju od prethodnog ciklusa.

-Ako se zbunite ili niste sigurni kako uzimati svoju dozu nakon što donesete lijek doma, nazovite radi ponovnog dobivanja uputa prije početka terapijskog ciklusa. Pogreške u načinu uzimanja ovog lijeka mogu imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

Ako uzmete više Temozolomida Accord nego što ste trebali

Ako zabunom uzmete više kapsula nego što ste trebali, odmah se javite svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako ste zaboravili uzeti Temozolomid Accord

Uzmite propuštenu dozu što je prije moguće tijekom istog dana. Ako je prošao cijeli dan, provjerite s Vašim liječnikom što da učinite. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu, osim ako Vam to nije rekao liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Bolesnici koji uzimaju temozolomid u kombinaciji sa zračenjem mogu imati drugačije nuspojave od bolesnika koji uzimaju samo temozolomid.

Odmah se obratite liječniku ako imate nešto od sljedećeg:

-tešku alergijsku reakciju (osip koji može svrbiti, piskanje pri disanju ili druge tegobe s disanjem),

-nekontrolirano krvarenje,

-nekontrolirane napadaje,

-vrućicu ili jaku glavobolju koja ne prestaje.

Liječenje temozolomidom može izazvati smanjenje broja nekih vrsta krvnih stanica. To može uzrokovati povećanu sklonost modricama ili krvarenju, anemiju (nedostatak crvenih krvnih stanica), vrućicu i/ili smanjenu otpornost na infekcije. Smanjenje broja krvnih stanica obično je kratkotrajno, ali u nekim slučajevima može biti dugotrajno te dovesti do vrlo teškog oblika anemije (aplastična anemija). Liječnik će Vam redovito kontrolirati krvnu sliku kako bi uočio eventualne promjene i odlučiti je li potrebno specifično liječenje. U nekim slučajevima će Vaša doza temozolomida biti smanjena ili ukinuta.

Slijedeće nuspojave mogu se pojaviti ako ste novodijagnosticirani bolesnik koji uzima Temozolomid Accord zbog specifičnog tumora mozga (glioblastoma multiforme) u kombiniranom liječenju sa zračenjem nakon čega slijedi uzimanje samo temozolomida. Medicinska pomoć može biti potrebna.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

glavobolja

zatvor

mučnina i/ili povraćanje

osip

gubitak kose

gubitak teka

umor

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

odstupanja od normalnih vrijednosti testova funkcije jetre

promjene krvnih stanica

napadaji, promjena mentalnog statusa ili budnosti, pospanost, poremećaj ravnoteže, omaglica, smetenost, zaboravljivost, poteškoće s koncentracijom, osjećaj trnaca, „mravinjanje i bockanje“, otežan govor ili razumijevanje jezika, tresenje, moždani udar

poremećen ili zamagljen vid, dvostruke slike

gubitak sluha, buka poput zvonjave u ušima

nedostatak zraka, kašalj

rane ili ulceracije u ustima, proljev, bol u trbuhu, žgaravica, otežano gutanje, suha usta

učestalo mokrenje, poteškoće sa zadržavanjem urina ili nevoljno istjecanje urina

nadraženost ili crvenilo kože, suha koža, svrbež

mišićna slabost, bolni zglobovi, bol u mišićima

povišena razina šećera u krvi, gubitak težine

infekcije, infekcija rane, bolno grlo, gljivične infekcije usta, herpes

krvarenje, zadržavanje tekućine, oticanje nogu, krvni ugrušci

alergijska reakcija, vrućica, ozljeda zbog zračenja, oticanje lica, bol, promjena osjeta okusa

tjeskoba, depresija, promjena emocija, nemogućnost usnivanja ili dužeg spavanja.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

povišeni jetreni enzimi (liječnik će to provjeriti)

palpitacije (neuobičajeno lupanje srca)

simptomi nalik gripi, crvene potkožne mrlje

dugi ili ponavljajući napadaji, nevoljno drhtanje ili brzi, nevoljni pokreti, djelomična oduzetost, poremećaj koordinacije i ravnoteže, poremećaj osjeta dodira

djelomičan gubitak vida, suhe ili bolne oči

infekcija srednjeg uha, bol ili neugoda u ušima zbog buke, bol u uhu, gluhoća, osjećaj vrtenja okoline

upala pluća, upala sinusa, bronhitis, začepljen nos, prehlada ili gripa

nadutost trbuha, poteškoće s kontroliranjem stolice, hemoroidi

bol pri mokrenju

ljuštenje kože, povećana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost, promjena boje kože, pojačano znojenje

oštećenje mišića, bol u leđima

niska razina kalija u krvi, povećanje tjelesne težine

herpes zoster, simptomi slični gripi

krvarenje u mozgu, visok krvni tlak, krvni ugrušak u plućima, oticanje

slabost, oticanje lica, drhtanje, poremećaj osjeta okusa, promjene na zubima

impotencija, krvarenje iz rodnice, izostanak ili obilne menstruacije, nadraženost rodnice, bol u dojkama

promjene raspoloženja, depresija, halucinacije i gubitak pamćenja

promjena boje jezika

promjena osjeta mirisa

žeđ

Slijedeće nuspojave mogu se pojaviti ako uzimate samo temozolomid (bolesnici liječeni zbog tumora mozga koji se ponovno pojavio ili se proširio)

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

poremećene vrijednosti krvnih pretraga, glavobolja, mučnina ili povraćanje, zatvor, gubitak teka, umor

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

pospanost, omaglica, trnci, proljev, bol u trbuhu, loša probava, osip, svrbež, gubitak kose, gubitak tjelesne težine, vrućica, slabost, drhtanje, loše osjećanje, bol, promjene osjeta okusa, nedostatak zraka.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

promjene krvnih stanica

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

kašalj, infekcije, uključujući infekcije uzročnicima upale pluća.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

crvenilo kože, osip koji svrbi, s uzdignutim žutim ili bijelim kvržicama okruženim crvenom upaljenom kožom, izbijanje promjena po koži, alergijske reakcije.

Ostale nuspojave:

Često su zabilježeni slučajevi povišenja jetrenih enzima. Manje često su zabilježeni slučajevi povišenja bilirubina, poteškoća s protokom žuči (kolestaza), hepatitisa i oštećenja jetre, uključujući i zatajenje jetre sa smrtnim ishodom.

Vrlo rijetko su primijećene nuspojave na plućima s temozolomidom. Kod bolesnika se obično javljaju nedostatak zraka i kašalj. Primijetite li neki od tih simptoma, obavijestite svog liječnika.

Vrlo rijetko su opaženi slučajevi osipa s oticanjem kože, uključujući dlanove i tabane, ili bolno crvenilo kože i/ili mjehurići po tijelu ili u ustima. Dogodi li se to, odmah obavijestite svog liječnika.

U vrlo rijetkim slučajevima, bolesnici koji uzimaju temozolomid i slične lijekove mogu imati malen rizik od drugih promjena u krvnim stanicama, uključujući leukemiju.

Manje često su prijavljene nove ili reaktivirane (ponavljajuće) infekcije citomegalovirusom te reaktivirane infekcije virusom hepatitisa B. Manje često su prijavljeni slučajevi infekcija mozga izazvani virusom herpesa (herpesni meningoencefalitis), uključujući slučajeve sa smrtnim ishodom.

Manje često su prijavljeni slučajevi dijabetes insipidusa. Simptomi dijabetes insipidusa uključuju obilno mokrenje te osjećaj žeđi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V*.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Temozolomid Accord

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece, najbolje u zaključanom ormariću. Nehotično gutanje može biti smrtonosno za djecu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Bočica

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnoj bočici.

Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

Vrećica

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Obavijestite svog ljekarnika ako primijetite bilo kakvu promjenu izgleda kapsula.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Temozolomid Accord sadrži

-Djelatna tvar je temozolomid.

Temozolomid Accord 5 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 5 mg temozolomida. Temozolomid Accord 20 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 20 mg temozolomida. Temozolomid Accord 100 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 100 mg temozolomida. Temozolomid Accord 140 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 140 mg temozolomida.

Temozolomid Accord 180 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 180 mg temozolomida. Temozolomid Accord 250 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 250 mg temozolomida.

-Ostali sastojci su: Sadržaj kapsule:

bezvodna laktoza, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, natrijev škroboglikolat, vrste A, tartaratna kiselina, stearatna kiselina.

Ovojnica kapsule:

Temozolomid Accord 5 mg tvrde kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), indigo karmin (E132), voda.

Temozolomid Accord 20 mg tvrde kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), voda.

Temozolomid Accord 100 mg tvrde kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172), voda.

Temozolomid Accord 140 mg tvrde kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), indigo karmin (E132), voda.

Temozolomid Accord 180 mg tvrde kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), voda.

Temozolomid Accord 250 mg tvrde kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), voda. Tinta za označavanje:

šelak, propilenglikol, crni željezov oksid (E172), kalijev hidroksid

Kako Temozolomid Accord izgleda i sadržaj pakiranja

Temozolomid Accord 5 mg tvrde kapsule imaju bijelo tijelo, zelenu kapicu i crnom tintom otisnutu oznaku ˝TMZ˝na kapici i ˝5˝na tijelu.

Temozolomid Accord 20 mg tvrde kapsule imaju bijelo tijelo, žutu kapicu i crnom tintom otisnutu oznaku ˝TMZ˝na kapici i ˝20˝na tijelu.

Temozolomid Accord 100 mg tvrde kapsule imaju bijelo tijelo, ružičastu kapicu i crnom tintom otisnutu oznaku ˝TMZ˝na kapici i ˝100˝na tijelu.

Temozolomid Accord 140 mg tvrde kapsule imaju bijelo tijelo, plavu kapicu i crnom tintom otisnutu oznaku ˝TMZ˝na kapici i ˝140˝na tijelu.

Temozolomid Accord 180 mg tvrde kapsule imaju bijelo tijelo, narančastu kapicu i crnom tintom otisnutu oznaku ˝TMZ˝na kapici i ˝180˝na tijelu.

.

Temozolomid Accord 250 mg tvrde kapsule imaju bijelo tijelo, bijelu kapicu i crnom tintom otisnutu oznaku ˝TMZ˝na kapici i ˝250˝na tijelu.

.

Tvrde kapsule dostupne su u smeđim staklenim bočicama koje sadrže 5 ili 20 kapsula. Svaka kutija sadrži 1 bočicu.

Tvrde kapsule dostupne su u vrećici koja sadrži 1 kapsulu.

Svaka kutija sadrži 5 ili 20 vrećica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex,

HA1 4HF,

Ujedinjeno Kraljevstvo

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept