Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tenofovir disoproxil Zentiva (tenofovir disoproxil phosphate) – Uputa o lijeku - J05AF07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTenofovir disoproxil Zentiva
ATK šifraJ05AF07
Tvartenofovir disoproxil phosphate
ProizvođačZentiva k.s.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg filmom obložene tablete tenofovirdizoproksil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Tenofovir disoproxil Zentiva i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

3.Kako uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Ako je Tenofovir disoproxil Zentiva propisan Vašem djetetu, imajte na umu da se sve informacije u ovoj uputi odnose na Vaše dijete (u tom slučaju umjesto „Vi” čitajte „Vaše dijete”).

1.Što je Tenofovir disoproxil Zentiva i za što se koristi

Tenofovir disoproxil Zentiva sadrži djelatnu tvar tenofovirdizoproksil. Ova djelatna tvar je antiretrovirusni odnosno antivirusni lijek koji se primjenjuje za liječenje infekcije HIV-om ili HBV-om ili oboje. Tenofovir je nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze, poznat pod nazivom NRTI, a djeluje tako da ometa normalan rad enzima (reverzne transkriptaze kod HIV-a; DNK polimeraze kod HBV-a) koji su ključni za umnožavanje tih virusa. Kada se koristi za liječenje HIV infekcije, Tenofovir disoproxil Zentiva se uvijek treba primjenjivati u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje HIV infekcije.

Tenofovir disoproxil Zentiva je lijek za liječenje infekcije HIV-om (virus humane imunodeficijencije). Tablete su pogodne za:

odrasle

adolescente u dobi od 12 do manje od 18 godina koji su već bili liječeni drugim lijekovima za HIV infekciju koji više nisu potpuno djelotvorni jer se razvila otpornost ili koji su prouzročili nuspojave.

Tenofovir disoproxil Zentiva primjenjuje se i za liječenje kroničnog hepatitisa B – infekcije HBV-om (virus hepatitisa B). Tablete su pogodne za:

odrasle

adolescente u dobi od 12 do manje od 18 godina.

Ne morate biti zaraženi HIV-om da biste se liječili lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva zbog infekcije HBV-om.

Ovaj lijek neće izliječiti HIV infekciju. Dok uzimate lijek Tenofovir disoproxil Zentiva i dalje možete razviti infekcije ili druge bolesti koje su povezane s HIV infekcijom.

Također možete HIV ili HBV prenijeti i na druge osobe pa je stoga važno da poduzmete mjere opreza

kako ne biste zarazili druge osobe.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Tenofovir disoproxil Zentiva

Nemojte uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

ako ste alergični na tenofovir, tenofovirdizoproksilfosfat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako se to odnosi na Vas, odmah o tome obavijestite liječnika i nemojte uzeti lijek Tenofovir disoproxil Zentiva.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Tenofovir disoproxil Zentiva.

Pazite da ne zarazite druge osobe. HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe. Tenofovir disoproxil Zentiva ne smanjuje rizik od prijenosa HBV-a na druge spolnim kontaktom ili kontaminacijom krvlju. Da biste to izbjegli, morate i dalje poduzimati mjere opreza.

Razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom ako ste imali bolest bubrega ili ako su pretrage ukazivale na probleme s bubrezima. Tenofovir disoproxil Zentiva ne smije se davati adolescentima s već postojećim bubrežnim tegobama. Prije početka liječenja, liječnik će možda zatražiti krvne pretrage kako bi ocijenio rad bubrega. Tenofovir disoproxil Zentiva može utjecati na bubrege tijekom liječenja. Liječnik može zatražiti krvne pretrage tijekom liječenja kako bi pratio rad bubrega. Ako ste odrasla osoba, liječnik će Vam možda savjetovati da tablete uzimate rjeđe. Nemojte smanjivati propisanu dozu, osim ako Vam to nije rekao liječnik.

Tenofovir disoproxil Zentiva obično se ne uzima s drugim lijekovima koji mogu oštetiti bubrege (pogledajte dio 'Drugi lijekovi i Tenofovir disoproxil Zentiva'). Ako se to ne može izbjeći, liječnik će Vam jednom tjedno kontrolirati rad bubrega.

Tegobe s kostima. U nekih odraslih bolesnika s HIV infekcijom koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti koštana bolest koja se zove osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva uzrokovano prestankom opskrbe kosti krvlju). Neki od brojnih čimbenika rizika za razvoj te bolesti mogu, između ostalog, biti trajanje kombinirane antiretrovirusne terapije, primjena kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška imunosupresija, viši indeks tjelesne mase. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (osobito u kuku, koljenu i ramenu) te otežano kretanje. Ako primijetite bilo koji od tih simptoma, obavijestite liječnika.

Tegobe s kostima (koje ponekad dovode do prijeloma) mogu se također pojaviti zbog oštećenja stanica bubrežnih kanalića (pogledajte dio 4. 'Moguće nuspojave').

Ako ste imali bolest jetre, uključujući hepatitis, razgovarajte s liječnikom. Bolesnici s bolešću jetre, uključujući kronični hepatitis B ili C, koji se liječe antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su većem riziku od teških i potencijalno smrtonosnih jetrenih komplikacija. Ako imate infekciju hepatitisa B, liječnik će pažljivo razmotriti najbolji režim liječenja za Vas. Ako ste imali bolest jetre ili infekciju kroničnog hepatitisa B, liječnik će možda provesti krvne pretrage kako bi mogao pomno pratiti funkciju jetre.

Obratite pozornost na infekcije. Ako imate uznapredovali oblik HIV infekcije (AIDS) i imate neku infekciju, mogu se nakon započinjanja liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva razviti simptomi infekcije i upale ili pogoršati simptomi postojeće infekcije. Ti simptomi mogu ukazivati na to da se poboljšani imunološki sustav Vašega tijela bori protiv infekcije. Obratite pozornost na znakove upale ili infekcije ubrzo nakon što počnete uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva. Ako opazite znakove upale ili infekcije, odmah o tome obavijestite

liječnika.

Osim oportunističkih infekcija, nakon početka uzimanja lijekova za liječenje HIV infekcije mogu se pojaviti i autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo organizma). Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti više mjeseci nakon početka liječenja. Ako primijetite bilo koje simptome infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i pomiče se prema trupu, osjećaja lupanja srca, nevoljnog drhtanja ili hiperaktivnosti, odmah obavijestite svog liječnika kako biste zatražili potrebno liječenje.

Ako ste stariji od 65 godina, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom. Tenofovir disoproxil Zentiva nije ispitan u bolesnika starijih od 65 godina. Imate li više od 65 godina, a propisali su Vam lijek Tenofovir disoproxil Zentiva, liječnik će Vas pažljivo pratiti.

Djeca i adolescenti

Tenofovir disoproxil Zentiva pogodan je za:

adolescente zaražene virusom HIV-1, u dobi od 12 do manje od 18 godina i tjelesne težine od najmanje 35 kg, koji su se već liječili drugim lijekovima za liječenje HIV infekcije koji više nisu potpuno djelotvorni jer se razvila otpornost ili koji su prouzročili nuspojave

adolescente zaražene virusom HBV-a, u dobi od 12 do manje od 18 godina i tjelesne težine od najmanje 35 kg

Tenofovir disoproxil Zentiva nije pogodan za sljedeće skupine:

nije pogodan za djecu zaraženu virusom HIV-1 mlađu od 12 godina

nije pogodan za djecu zaraženu virusom HBV-a mlađu od 12 godina

Za doziranje pogledajte dio 3. 'Kako uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva'.

Drugi lijekovi i Tenofovir disoproxil Zentiva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako ste istodobno zaraženi HIV-om i HBV-om, nemojte prestati uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije koje Vam je propisao liječnik kada započnete terapiju lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva.

Ne smijete uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva ako već uzimate druge lijekove koji sadrže tenofovirdizoproksil ili tenofoviralafenamid. Ne uzimajte lijek Tenofovir disoproxil Zentiva zajedno s lijekovima koji sadrže adefovirdipivoksil (lijek koji se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa B).

Osobito je važno da obavijestite liječnika ako uzimate druge lijekove koji mogu oštetiti bubrege.

Ti lijekovi uključuju:

-aminoglikozide, pentamidin ili vankomicin (za bakterijsku infekciju)

-amfotericin B (za gljivičnu infekciju)

-foskarnet, ganciklovir ili cidofovir (za virusnu infekciju)

-interleukin-2 (za liječenje raka)

-adefovirdipivoksil (za HBV)

-takrolimus (za potiskivanje imunološkog sustava)

-nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL, za ublažavanje bolova u kostima ili mišićima)

Drugi lijekovi koji sadrže didanozin (za HIV infekciju): Uzimanjem lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva s drugim antivirusnim lijekovima koji sadrže didanozin može se povećati razina didanozina u krvi i smanjiti broj CD4 stanica. Rijetko su zabilježene upala gušterače i

laktacidoza (prekomjerna količina mliječne kiseline u krvi), koje su ponekad uzrokovale smrt, kada su se istodobno uzimali lijekovi koji sadrže tenofovirdizoproksil i didanozin. Vaš će liječnik pažljivo razmotriti hoće li Vas liječiti kombinacijama tenofovira i didanozina.

Važno je i da obavijestite svog liječnika ako uzimate ledipasvir/sofosbuvir za liječenje hepatitisa C.

Tenofovir disoproxil Zentiva s hranom i pićem

Uzimajte Tenofovir disoproxil Zentiva s hranom (na primjer, uz obrok ili užinu).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne smijete uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva tijekom trudnoće, osim ako o tome niste izričito razgovarali s liječnikom. Iako postoje ograničeni klinički podaci o uporabi lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva u trudnica, lijek se obično ne primjenjuje osim ako to nije apsolutno potrebno.

Pokušajte izbjegavati trudnoću tijekom liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva. Morate koristiti učinkovitu metodu kontracepcije kako biste spriječili trudnoću.

Ako zatrudnite ili planirate trudnoću, posavjetujte se s liječnikom o potencijalnim koristima i rizicima antiretrovirusne terapije za Vas i Vaše dijete.

Ako ste uzimali lijek Tenofovir disoproxil Zentiva tijekom trudnoće, liječnik će možda zatražiti redovito provođenje krvnih i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj Vašeg djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-je, korist od zaštite protiv HIV-a bila je veća od rizika od nuspojava

Nemojte dojiti tijekom liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva. Djelatne tvari iz ovog lijeka prelaze u majčino mlijeko.

Ako ste žena zaražena HIV-om ili HBV-om, nemojte dojiti kako ne biste mlijekom prenijeli virus na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tenofovir disoproxil Zentiva može uzrokovati omaglicu. Ako tijekom uzimanja lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva osjetite omaglicu, nemojte upravljati vozilom, voziti bicikl niti raditi s alatima ili strojevima.

Tenofovir disoproxil Zentiva sadrži laktozu hidrat

Tenofovir disoproxil Zentiva sadrži laktozu hidrat. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli: jedna tableta svaki dan s hranom (na primjer, s obrokom ili užinom).

Adolescenti u dobi od 12 do manje od 18 godina tjelesne težine od najmanje 35 kg: jedna tableta svaki dan s hranom (na primjer, s obrokom ili užinom).

Ako imate osobitih poteškoća s gutanjem, tabletu možete smrviti vrhom žlice. Prašak zatim pomiješajte s oko 100 ml (pola čaše) vode, soka od naranče ili soka od grožđa, pa odmah popijte.

Uvijek uzmite onu dozu koju Vam je preporučio liječnik. To je zato da se osigura puna djelotvornost lijeka i smanji rizik od razvoja otpornosti na liječenje. Nemojte mijenjati dozu, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.

Ako ste odrasla osoba i imate tegobe s bubrezima, liječnik će Vam možda savjetovati da Tenofovir disoproxil Zentiva uzimate rjeđe.

Ako ste zaraženi HBV-om, liječnik može ponuditi testiranje na HIV kako bi se utvrdilo jeste li istodobno zaraženi i HBV-om i HIV-om.

Pročitajte upute o lijeku drugih antiretrovirusnih lijekova, u kojima se nalaze smjernice o načinu uzimanja tih lijekova.

Ako uzmete više lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše Tenofovir disoproxil Zentiva tableta, možete imati povećan rizik od mogućih nuspojava ovog lijeka (pogledajte dio 4. 'Moguće nuspojave'). Obratite se svom liječniku ili najbližoj hitnoj službi po savjet. Ponesite sa sobom bocu s tabletama, tako da možetelako opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

Važno je da ne propustite uzeti dozu lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva.

Ako propustite dozu lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva, izračunajte koliko je proteklo od vremena kad ste je trebali uzeti.

Ako je proteklo manje od 12 sati od vremena kada je obično uzimate, uzmite dozu što prije, a zatim sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako je proteklo više od 12 sati od vremena kada ste je trebali uzeti, zaboravite na dozu koju ste propustili. Pričekajte, pa sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako povratite manje od 1 sata nakon što ste uzeli lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva, uzmite drugu tabletu. Ne morate uzeti drugu tabletu ako povratite više od 1 sata nakon uzimanja lijeka Tenofovir disoproxil Zentiva.

Ako prestanete uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

Nemojte prestati uzimati Tenofovir disoproxil Zentiva bez savjetovanja s liječnikom. Prestanak liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva može smanjiti učinkovitost terapije koju Vam je preporučio liječnik.

Ako imate hepatitis B ili istodobno i HIV infekciju i hepatitis B, naročito je važno da se ne prestanete liječiti lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva a da prije toga niste razgovarali s liječnikom. Neki su bolesnici imali nalaze krvnih pretraga ili simptome koji su ukazivali na to da im se hepatitis pogoršao nakon prestanka liječenja lijekom Tenofovir disoproxil Zentiva. Možda ćete morati obavljati krvne pretrage nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja. U nekih bolesnika s uznapredovalom bolešću jetre ili cirozom jetre prekid liječenja se ne preporučuje jer to može dovesti do pogoršanja hepatitisa.

Razgovarajte s liječnikom prije nego što iz bilo kojeg razloga prestanete uzimati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva, osobito ako primijetite neke nuspojave ili dobijete neku drugu bolest.

Odmah obavijestite liječnika o novim ili neuobičajenim simptomima nakon što se prestanete liječiti, osobito o simptomima koje dovodite u vezu s hepatitisom B.

Obratite se svom liječniku prije nego ponovno počnete uzimati Tenofovir disoproxil Zentiva tablete.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i razina masnoća i šećera u krvi. To je dijelom povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju masnoća u krvi katkad povezano i sa samim lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će provjeravati te promjene.

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće ozbiljne nuspojave: odmah obavijestite svog liječnika

Laktacidoza (prekomjerna količina mliječne kiseline u krvi) je rijetka (može se javiti u do 1 na 1000 osoba), ali ozbiljna nuspojava koja može imati smrtni ishod. Sljedeće nuspojave mogu biti znakovi laktacidoze:

duboko, ubrzano disanje

omamljenost

mučnina, povraćanje i bol u trbuhu

Mislite li da možda imate laktacidozu, odmah se javite svom liječniku.

Druge moguće ozbiljne nuspojave

Sljedeće nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

bol u trbuhu (abdomenu) uzrokovana upalom gušterače

oštećenje stanica bubrežnih kanalića

Sljedeće nuspojave su rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

upala bubrega, mokrenje velikih količina mokraće i osjećaj žeđi

promjene mokraće i bolovi u leđima prouzročeni tegobama s bubrezima, uključujući zatajenje bubrega

omekšavanje kostiju (uz bolove u kostima i ponekad s posljedičnim prijelomom), do kojega može doći zbog oštećenja stanica bubrežnih kanalića

masna jetra

Ako mislite da možda imate neku od tih ozbiljnih nuspojava, obratite se svom liječniku.

Najčešće nuspojave

Sljedeće nuspojave su vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

proljev

povraćanje

mučnina

omaglica

osip

slabost

Pretrage također mogu pokazati:

smanjenje razine fosfata u krvi

Druge moguće nuspojave

Sljedeće nuspojave su česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

glavobolja

bol u trbuhu

umor

nadutost

vjetrovi

Pretrage također mogu pokazati:

tegobe s jetrom

Sljedeće nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

propadanje mišića, bolovi u mišićima ili slabost mišića

Pretrage također mogu pokazati:

smanjenu razinu kalija u krvi

povišenu razinu kreatinina u krvi

tegobe s gušteračom

Propadanje mišića, omekšavanje kostiju (uz bolove u kostima i ponekad s posljedičnim prijelomom kostiju), bolovi u mišićima, slabost mišića i smanjenje razine kalija ili fosfata u krvi mogu nastupiti zbog oštećenja stanica bubrežnih kanalića.

Sljedeće nuspojave su rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

bol u trbuhu (abdomenu) uzrokovana upalom jetre

oticanje lica, usana, jezika ili grla

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Tenofovir disoproxil Zentiva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci i kutiji iza oznake „Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Upotrijebiti unutar 60 dana od prvog otvaranja. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tenofovir disoproxil Zentiva sadrži

-Djelatna tvar je tenofovir. Jedna tableta sadrži 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku tenofovirdizoproksilfosfata).

-Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, povidon, magnezijev stearat.

Film ovojnica: laktoza hidrat, hipromeloza, titanijev dioksid, triacetin, boja indigo karmin aluminium lake.

Kako Tenofovir disoproxil Zentiva izgleda i sadržaj pakiranja

Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg filmom obložene tablete su ovalne, svijetlo plave, filmom obložene tablete, dimenzija približno 17,2 mm x 8,2 mm.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja:

Kutije koje sadrže 1 bocu s 30 filmom obloženih tableta i 3 boce s 30 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Otvorite bocu tako da potisnete zatvarač siguran za djecu i okrenete ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

U svakoj se boci nalazi silikagel kao sredstvo za sušenje, koje se mora držati u boci radi zaštite tableta. Silikagel se nalazi u posebnom spremniku i ne smije se progutati.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prag 10 Češka Republika

Proizvođač

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.

Bucharest 032266

Rumunjska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept