Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion) (thalidomide) – Uputa o lijeku - L04AX02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaThalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion)
ATK šifraL04AX02
Tvarthalidomide
ProizvođačCelgene Europe Limited  

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Thalidomide Celgene 50 mg tvrde kapsule

Talidomid

UPOZORENJE

Talidomid uzrokuje prirođena oštećenja i smrt ploda. Nemojte uzimati talidomid ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Morate se pridržavati savjeta o zaštiti od začeća koje ste dobili od svog liječnika.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Thalidomide Celgene i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Thalidomide Celgene

3.Kako uzimati Thalidomide Celgene

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Thalidomide Celgene

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Thalidomide Celgene i za što se koristi

Što je Thalidomide Celgene

Thalidomide Celgene sadrži djelatnu tvar zvanu talidomid. Tvar pripada skupini lijekova koji utječu na rad Vašeg imunološkog sustava.

Za što se koristi Thalidomide Celgene

Thalidomide Celgene se primjenjuje s druga dva lijeka pod nazivom 'melfalan' i 'prednizon' za liječenje vrste raka koja se naziva multipli mijelom, u bolesnika u dobi od 65 godina i starijih. Primjenjuje se u osoba kojima je tek nedavno dijagnosticiran multipli mijelom i kojima prije nije bio propisan neki drugi lijek za liječenje multiplog mijeloma ili u onih koji ne mogu primati kemoterapiju visokih doza kakve tijelo obično vrlo teško podnosi.

Što je multipli mijelom

Multipli mijelom je vrsta raka koja pogađa određenu vrstu bijelih krvnih stanica pod nazivom plazma stanice. Te se stanice skupljaju u koštanoj srži i nekontrolirano dijele. To može oštetiti kosti i bubrege. Multipli mijelom najčešće se ne može izliječiti. Međutim, znakovi i simptomi mogu se uvelike smanjiti ili nestati na neko vrijeme. To se naziva 'remisija'.

Kako djeluje Thalidomide Celgene

Thalidomide Celgene djeluje tako da pomaže imunološkom sustavu tijela i izravno napada rak. Djeluje na više različitih načina:

zaustavljanjem razvoja stanica raka

zaustavljanjem rasta krvnih žila u raku

poticanjem dijela imunološkog sustava da napada stanice raka.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Thalidomide Celgene

Vaš će Vam liječnik dati posebne upute, osobito o učincima talidomida na nerođenu djecu (opisano u Programu prevencije trudnoće za Thalidomide Celgene).

Dobit ćete karticu za bolesnika ili neki drugi važan dokument od svog liječnika. Pročitajte je pažljivo i pridržavajte se odgovarajućih uputa.

Ako ne razumijete u potpunosti te upute, obratite se svom liječniku kako bi Vam ih ponovno rastumačio prije nego što uzmete talidomid. Pogledajte također i dodatne informacije u ovom dijelu pod naslovom „Upozorenja i mjere opreza“ i „Trudnoća i dojenje“.

Nemojte uzimati Thalidomide Celgene:

ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni ili planirate zatrudnjeti jer Thalidomide

Celgene uzrokuje prirođena oštećenja i smrt ploda

ako možete zatrudnjeti, osim ako se pridržavate svih potrebnih mjera za sprječavanje trudnoće (opisanih u dijelu 2 pod naslovom „Upozorenja i mjere opreza“ i „Trudnoća i dojenje“)

ako možete zatrudnjeti, liječnik će uz svaki recept zabilježiti da su poduzete sve potrebne mjere i dat će Vam tu potvrdu

ako ste alergični na talidomid ili neki drugi sastojak ovog lijeka naveden u dijelu 6 pod naslovom „Sadržaj pakiranja i druge informacije“.

Nemojte uzimati Thalidomide Celgene ako se bilo što od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka Thalidomide

Celgene.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete ovaj lijek u sljedećim situacijama:

Za žene koje uzimaju Thalidomide Celgene

Prije početka liječenja trebate se obratiti svom liječniku ako biste mogli zatrudnjeti, čak i ako mislite da to nije vjerojatno.

Ako biste mogli zatrudnjeti:

Vaš će se liječnik pobrinuti da se podvrgnete testovima na trudnoću: o prije liječenja

o svaka 4 tjedna tijekom liječenja

o 4 tjedna nakon završetka liječenja.

Morate upotrebljavati jednu učinkovitu metodu kontracepcije:

o tijekom 4 tjedna prije početka liječenja o tijekom liječenja

o još 4 tjedna nakon završetka liječenja.

Liječnik će Vam reći koju ćete metodu kontracepcije upotrebljavati.

Ako biste mogli zatrudnjeti, Vaš će liječnik uz svaki recept zabilježiti da su poduzete potrebne prethodno opisane mjere i to će ubilježiti u Vašu karticu za bolesnika ili u neki drugi odgovarajući dokument.

Za muškarce koje uzimaju Thalidomide Celgene

Talidomid prelazi u spermu. Zato ne smijete stupati u spolne odnose bez zaštite.

Mora se izbjegavati trudnoća i bilo kakvo izlaganje lijeku tijekom trudnoće. Uvijek upotrebljavajte prezervativ:

o tijekom liječenja

o još 1 tjedan nakon završetka liječenja.

Ne smijete donirati spermu:

o tijekom liječenja

o još 1 tjedan nakon završetka liječenja.

Za sve bolesnike

Obratite se svom liječniku prije uzimanja lijeka Thalidomide Celgene:

Ako ste imali srčani udar, ako ste ikada u prošlosti imali krvni ugrušak ili ako pušite, imate povišeni krvni tlak ili visoke razine kolesterola. Tijekom liječenja lijekom Thalidomide Celgene imate povećani rizik od nastanka krvnog ugruška u venama i arterijama.

Ako ste prije opazili ili sada imate spore srčane otkucaje (to može biti simptom bradikardije).

Ako ste prije osjetili ili sada imate neuropatiju, tj. trnce, poremećenu koordinaciju ili bolove u šakama i stopalima.

Ako ste osjećali pospanost.

Ako imate mnogo tumora u tijelu, uključujući i koštanu srž. To može dovesti do stanja u kojemu se tumori razgrađuju i uzrokuju nenormalne razine kemijskih tvari u tijelu što za posljedicu može imati zatajenje bubrega (to stanje zove se sindrom lize tumora).

Ako ste imali vrućicu, zimicu ili jaku tresavicu uz moguću komplikaciju u obliku niskog krvnog tlaka i smetenosti (to mogu biti simptomi teških infekcija).

Ako Vam se za vrijeme uzimanja talidomida pojavila alergijska reakcija kao što je osip, svrbež, oticanje, omaglica ili otežano disanje.

Ako ne razumijete savjet o kontracepciji koji ste dobili od svog liječnika ili niste u stanju pridržavati se tog savjeta.

Ako imate visoki krvni tlak iz srca u pluća.

Ako imate ili ste prije imali virusnu infekciju, posebice infekciju virusom varičele, herpes zostera, hepatitisa B ili HIV-a. Ako niste sigurni obratite se liječniku. Liječenje talidomidom može uzrokovati ponovnu aktivaciju virusa u bolesnika koji ga nose, što rezultira ponovnom pojavom infekcije. Liječnik mora provjeriti jeste li ikada imali infekciju hepatitisom B.

Ne smijete darivati krv tijekom liječenja lijekom Thalidomide Celgene i 1 tjedan nakon završetka liječenja.

Ako niste sigurni odnosi li se navedeno na Vas, prije uzimanja lijeka Thalidomide Celgene obratite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Thalidomide Celgene ne preporučuje se za primjenu u djece i osoba mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Thalidomide Celgene

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove koje ste nabavili bez recepta, uključujući i biljne lijekove.

Ne zaboravite spomenuti svom liječniku ako uzimate bilo koje lijekove koji:

uzrokuju pospanost jer talidomid može pojačati njihove učinke. To uključuje sedative (kao što su anksiolitici, hipnotici, antipsihotici, H1 antihistaminici, opioidni derivati i barbiturati).

usporavaju srčane otkucaje (izazivaju bradikardiju, poput inhibitora kolinesteraza i beta blokatora).

uzimaju se u slučaju tegoba i komplikacija sa srcem (kao što je digoksin) ili za razrjeđivanje krvi (kao što je varfarin).

druge terapije za rak.

uzimaju se za sprječavanje trudnoće.

Thalidomide Celgene s hranom, pićem i alkoholom

Thalidomide Celgene može se uzeti s hranom ili bez nje (vidjeti dio 3, „Kako uzimati Thalidomide Celgene“).

Nemojte piti alkohol dok uzimate Thalidomide Celgene. Alkohol Vas može učiniti pospanima, a Thalidomide Celgene može tu pospanost pojačati.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Talidomid uzrokuje teška prirođena oštećenja ili smrt nerođenog djeteta.

Samo jedna kapsula lijeka koju uzme trudnica može prouzročiti teška prirođena oštećenja djeteta.

Ta oštećenja mogu uključivati skraćene ruke ili noge, izobličene šake ili stopala, oštećenja oka ili

uha i teškoće s unutarnjim organima.

Ako ste trudni, ne smijete uzimati Thalidomide Celgene. Osim toga, ne smijete ni zatrudnjeti dok uzimate Thalidomide Celgene.

Ako ste žena koja bi mogla zatrudnjeti, morate upotrebljavati jednu učinkovitu metodu zaštite od začeća (vidjeti dio 2 „Što morate znati prije nego počnete uzimati Thalidomide Celgene“).

Morate prekinuti liječenje i odmah obavijestiti svog liječnika ako:

Vam je izostala menstruacija ili mislite da je izostala ili imate neuobičajena menstrualna krvarenja ili sumnjate da ste trudni.

Imate spolne odnose s osobama suprotnog spola bez uporabe učinkovite metode zaštite od začeća. Ako zatrudnite tijekom liječenja talidomidom, morate prekinuti liječenje i odmah obavijestiti svog liječnika.

Za muškarce koji uzimaju Thalidomide Celgene, a imaju partnericu koja bi mogla zatrudnjeti, vidjeti dio 2 „Što morate znati prije nego počnete uzimati Thalidomide Celgene“. Ako Vaša partnerica zatrudni dok Vi uzimate talidomid, odmah obavijestite svog liječnika.

Dojenje

Nemojte dojiti dok uzimate Thalidomide Celgene jer nije poznato prelazi li talidomid u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte voziti ili koristiti bilo kakve alate ili strojeve ako osjećate nuspojave poput omaglice, umora, pospanosti ili zamućenog vida.

3.Kako uzimati Thalidomide Celgene

Uvijek uzmite Thalidomide Celgene točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka morate uzeti:

Preporučena doza je 200 mg (4 x 50 mg kapsule) na dan za odrasle u dobi od 75 godina ili manje te 100 mg (2 x 50 mg kapsule) na dan za osobe starije od 75 godina. No, liječnik će Vam odabrati dozu, nadzirati Vaš napredak te možda i prilagoditi dozu. Liječnik će Vam reći kako uzimati Thalidomide Celgene te koliko ćete ga dugo morati uzimati (vidjeti dio 2 „Što morate znati prije nego počnete uzimati Thalidomide Celgene“).

Thalidomide Celgene uzima se dnevno u ciklusima liječenja, svaki ciklus traje 6 tjedana, u kombinaciji s melfalanom i prednizonom koji se uzimaju od 1. do 4. dana svakog ciklusa od 6 tjedana.

Uzimanje ovog lijeka

Nemojte lomiti, otvarati ili žvakati kapsule. Ako prašak iz razlomljene kapsule Thalidomide Celgene dođe u dodir s kožom, odmah temeljito isperite kožu vodom i sapunom.

Uzmite ovaj lijek na usta.

Progutajte kapsule cijele s punom čašom vode.

Nemojte lomiti ili žvakati kapsule.

Uzmite kapsule kao pojedinačnu dozu prije odlaska u krevet. To će Vam pomoći da smanjite vjerojatnost da budete pospani u neko drugo vrijeme.

Kada vadite kapsulu iz blistera, da biste je istisnuli kroz foliju pritisnite je samo na jednom kraju. Nemojte kapsulu pritiskati na sredini jer je tako možete razlomiti.

Ako uzmete više lijeka Thalidomide Celgene nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Thalidomide Celgene nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu. Ako je moguće, ponesite sa sobom pakiranje i ovu uputu.

Ako ste zaboravili uzeti Thalidomide Celgene

Ako ste zaboravili uzeti Thalidomide Celgene u svoje redovno vrijeme, a

prošlo je manje od 12 sati: odmah uzmite kapsule.

prošlo je više od 12 sati: nemojte uzimati kapsule. Uzmite sljedeće kapsule u uobičajeno vrijeme sljedećeg dana.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti za vrijeme liječenja ovim lijekom:

Prestanite uzimati Thalidomide Celgene i odmah posjetite liječnika ako primijetite sljedeće ozbiljne nuspojave – možda ćete trebati hitno medicinsko liječenje:

Teške kožne reakcije uključujući osipe, koji su česta nuspojava, i stvaranje mjehurića na koži i sluznici (Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza, koje su rijetke nuspojave).

Možda ćete u isto vrijeme imati povišenu tjelesnu temperaturu (vrućicu).

Odmah se obratite svojem liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava:

Utrnulost, trnce, poremećaj koordinacije ili bol u šakama i stopalima.

To može biti zbog oštećenja živca (nazvanog „periferna neuropatija“) što je vrlo česta nuspojava. To stanje može postati vrlo teško, bolno i onesposobljavajuće. Ako iskusite takve simptome, odmah se obratite liječniku koji može smanjiti dozu ili prekinuti liječenje. Ta se nuspojava obično događa nakon što ste uzimali ovaj lijek nekoliko mjeseci, ali može se dogoditi i prije. Ta se nuspojava može javiti i neko vrijeme nakon završetka liječenja. Možda se neće povući ili će se povlačiti sporo.

Iznenadnu bol u prsima ili otežano disanje.

To može biti zbog krvnih ugrušaka u arterijama koje dovode krv u Vaša pluća (stanje zvano „plućna embolija“), što je česta nuspojava. Događa se tijekom liječenja ili nakon završetka liječenja.

Bol ili oticanje u nogama, posebice u potkoljenicama ili listovima.

To može biti zbog krvnih ugrušaka u venama nogu (duboka venska tromboza), što je česta nuspojava. Događa se tijekom liječenja ili nakon završetka liječenja.

Bol u prsima koja se širi u ruke, vrat, čeljust, leđa ili trbuh, osjećaj oznojenosti i nedostatka zraka, osjećaj mučnine ili povraćanje.

To mogu biti simptomi srčanog udara/infarkta miokarda (što može biti zbog krvnih ugrušaka u arterijama srca).

Teškoće s vidom ili govorom, što je prolazno.

To mogu biti simptomi moždanog udara (što može biti zbog ugruška u arteriji u mozgu).

Vrućica, zimica, grlobolja, kašalj, ranice u ustima ili neki drugi simptomi infekcije.

Krvarenje ili nastanak modrice bez ozljede.

Druge nuspojave uključuju:

Važno je napomenuti da se u malog broja bolesnika s multiplim mijelomom mogu razviti dodatne vrste raka, osobito zloćudne bolesti krvi, a moguće je da se taj rizik povećava uz lijek Thalidomide Celgene; stoga liječnik mora pažljivo procijeniti koje koristi i rizike za Vas uključuje propisivanje lijeka Thalidomide Celgene.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 od 10 osoba)

zatvor

osjećaj omaglice

pospanost, osjećaj umora

tresavica (nevoljno drhtanje)

oticanje šaka i stopala

nizak broj krvnih stanica. To može značiti da ste skloniji razvoju infekcija. Liječnik može pratiti razine Vaših krvnih stanica tijekom liječenja lijekom Thalidomide Celgene.

Često (mogu se javiti u do 1 od 10 osoba)

probavne tegobe, mučnina, povraćanje, suha usta

osip, suhoća kože

osjećaj slabosti, nesvjestice ili nestabilnosti, gubitak energije ili snage, nizak krvni tlak

vrućica, opće loše osjećanje

osjećaj vrtnje u glavi koji otežava normalno stajanje ili kretanje

zamućeni vid

infekcija u prsnom košu (upala pluća), bolest pluća

usporeni rad srca, zatajenje srca

depresija, smetenost, promjene raspoloženja, tjeskoba.

Manje često (mogu se javiti u do 1 od 100 osoba)

upala i oticanje cjevčica zvanih bronhi u plućima (bronhitis)

upala stanica koje oblažu želučanu stijenku

pukotina u dijelu debelog crijeva što može uzrokovati infekciju.

Dodatne nuspojave prijavljene su nakon stavljanja lijeka na tržište. To su:

slabi rad štitne žlijezde (hipotireoidizam)

opstrukcija crijeva

spolna disfunkcija, primjerice impotencija

pad broja bijelih krvnih stanica (neutropenija) popraćen vrućicom i infekcijom

teška infekcija krvi (sepsa) popraćena vrućicom, zimicom i jakom tresavicom koja se može komplicirati niskim krvnim tlakom i smetenošću (septični šok)

pad broja crvenih i bijelih krvnih stanica te krvnih pločica u isto vrijeme (pancitopenija)

sindrom lize tumora – metaboličke komplikacije koje mogu nastati tijekom liječenja raka, a ponekad čak i bez liječenja. Ove komplikacije posljedica su raspada umirućih stanica raka i mogu uključivati sljedeće: promjene u biokemijskom sastavu krvi; povišeni kalij, fosfor i mokraćnu

kiselinu te sniženi kalcij što posljedično vodi do promjena u funkciji bubrega, srčanom ritmu, do napadaja i ponekad smrti.

alergijske reakcije poput lokaliziranog ili generaliziranog osipa sa svrbežom i angioedema (tipovi alergijskih reakcija koji se mogu iskazati kao koprivnjača, osipi, oticanje očiju, usta ili lica, otežano disanje ili svrbež)

smanjen sluh ili gluhoća

konvulzije

bolest bubrega (zatajenje bubrega)

ozljeda jetre (hepatički poremećaj) uključujući poremećene rezultate pretraga jetre

krvarenje iz želuca ili crijeva (gastrointestinalno krvarenje)

nepravilnosti u srčanim otkucajima (srčani blok ili treperenje pretklijetki), osjećaj da ćete se onesvijestiti ili nesvjestica

pogoršanje simptoma Parkinsonove bolesti (poput nevoljnog drhtanja, depresije ili smetenosti)

bol u gornjem dijelu trbuha i/ili leđa koja može biti jaka i koja traje nekoliko dana, može biti popraćena mučninom, povraćanjem, vrućicom i ubrzanim pulsom – ti simptomi mogu nastati zbog upale gušterače (pankreatitis)

povišenje krvnog tlaka u krvnim žilama koje opskrbljuju pluća što može dovesti do nedostatka zraka, umora, omaglice, bola u prsnom košu, ubrzanih otkucaja srca ili oticanja nogu ili gležnjeva (plućna hipertenzija)

virusne infekcije, uključujući herpes zoster (virusna bolest koja na koži uzrokuje bolan osip s mjehurićima) i ponovnu pojavu infekcije hepatitisom B (koja može prouzročiti žutu boju kože i očiju, tamnosmeđu boju mokraće, bol na desnoj strani trbuha, vrućicu i osjećaj mučnine ili povraćanje).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Thalidomide Celgene

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskom ovitku i blisteru iza oznake „Rok valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne uzimajte lijek ako primijetite oštećenje ili znakove otvaranja.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Po završetku liječenja morate sve neiskorištene kapsule vratiti ljekarniku ili liječniku. Te će mjere spriječiti zlouporabu.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Thalidomide Celgene sadrži

Djelatna tvar je talidomid. Jedna kapsula sadrži 50 mg talidomida.

Pomoćne tvari su prethodno geliran škrob i magnezijev stearat. Ovojnica kapsule sadrži želatinu i titanijev dioksid (E171). Tinta za označivanje sastoji se od šelaka, crnog željezovog oksida (E172) i propilenglikola.

Kako Thalidomide Celgene izgleda i sadržaj pakiranja

Thalidomide Celgene su bijele tvrde kapsule s oznakom „Thalidomide Celgene 50 mg“. Kapsule se

isporučuju u kartonskim ovitcima koji sadrže 28 kapsula (2 blistera, svaki s 14 kapsula).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB Ujedinjeno Kraljevstvo

ILI

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Penn Pharmaceutical Services Limited

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar

Gwent

NP22 3AA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Obratite se nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako su Vam potrebne ove informacije u drugom formatu.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o rijetkim bolestima i njihovom liječenju.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept