Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tobi Podhaler (tobramycin) – Označavanje - J01GB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTobi Podhaler
ATK šifraJ01GB01
Tvartobramycin
ProizvođačNovartis Europharm Ltd  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1.NAZIV LIJEKA

TOBI Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule tobramicin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 28 mg tobramicina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin (DSPC), kalcijev klorid i sulfatnu kiselinu (za podešavanje pH).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

56 kapsula + 1 inhalator

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za uporabu samo uz inhalator priložen u pakiranju. Inhalator uvijek čuvati u njegovom spremniku.

Ne gutati kapsule. 4 kapsule = 1 doza

Ovdje podići i otvoriti.

(Navesti na unutrašnjosti poklopca vanjske kutije jediničnog pakiranja)

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. 4 kapsule = 1 doza

Ne gurati kapsulu kroz foliju.

Otkinite po perforacijama prvo po dužini, a zatim po širini: vidjeti Slike (a) i (b).

Zatim skinite foliju povlačeći je s kartice s kapsulama tako da otkrijete jednu po jednu kapsulu, vidjeti Slike (c) i (d). Foliju držite blizu mjesta gdje je povlačite.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije uporabe.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/652/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

TOBI Podhaler

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

TJEDNA UNUTARNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

TOBI Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule tobramicin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 28 mg tobramicina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin (DSPC), kalcijev klorid i sulfatnu kiselinu (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

56 kapsula + 1 inhalator

Sastavni dio višestrukog pakiranja. Nije za zasebnu prodaju.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za uporabu samo uz inhalator priložen u pakiranju. Inhalator uvijek čuvati u njegovom spremniku.

Ne gutati kapsule. 4 kapsule = 1 doza

Ovdje podići i otvoriti.

(Navesti na unutrašnjosti poklopca unutarnje kutije višestrukog pakiranja)

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. 4 kapsule = 1 doza

Ne gurati kapsule kroz foliju.

Otkinite po perforacijama prvo po dužini, a zatim po širini: vidjeti Slike (a) i (b).

Zatim skinite foliju povlačeći je s kartice s kapsulama tako da otkrijete jednu po jednu kapsulu, vidjeti Slike (c) i (d). Foliju držite blizu mjesta gdje je povlačite.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije uporabe.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/652/002

mjesečno višestruko pakiranje

 

EU/1/10/652/003

 

2 x mjesečno višestruko pakiranje zamotano u foliju

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

TOBI Podhaler

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

TOBI Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule tobramicin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 28 mg tobramicina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin (DSPC), kalcijev klorid i sulfatnu kiselinu (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

Višestruko pakiranje: 224 kapsule (4 pakiranja od 56 + 1 inhalator) + rezervni inhalator

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za uporabu samo uz inhalator priložen u pakiranju. Inhalator uvijek čuvati u njegovom spremniku.

Ne gutati kapsule.

Ovdje podići i otvoriti.

Sadrži 1 rezervni inhalator. Upotrijebiti ako Vaš tjedni inhalator ne radi ispravno, ako je mokar ili ako je pao na pod.

(Navesti na unutrašnjosti poklopca vanjske kutije višestrukog pakiranja)

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Ne koristiti pojedini inhalator i njegov spremnik dulje od 1 tjedan. Baciti inhalator i njegov spremnik nakon 1 tjedna uporabe. ČETIRI kapsule su potrebne za JEDNU punu dozu.

4 kapsule = 1 doza

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije uporabe.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/652/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

TOBI Podhaler

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MJESEČNA UNUTARNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA KOJE SE SASTOJI OD 2 MJESEČNA PAKIRANJA, OD KOJIH SVAKO SADRŽI 4 TJEDNA PAKIRANJA) (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

TOBI Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule tobramicin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 28 mg tobramicina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin (DSPC), kalcijev klorid i sulfatnu kiselinu (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

224 kapsule + 5 inhalatora

Mjesečno pakiranje. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Nije za zasebnu prodaju.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za uporabu samo uz inhalator priložen u pakiranju. Inhalator uvijek čuvati u njegovom spremniku.

Ne gutati kapsule.

Ovdje podići i otvoriti.

Sadrži 1 rezervni inhalator. Upotrijebiti ga ako Vaš tjedni inhalator ne radi ispravno, ako je mokar ili ako je pao na pod.

(Navesti na unutrašnjosti poklopca vanjske kutije višestrukog pakiranja)

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Ne koristiti pojedini inhalator i njegov spremnik dulje od 1 tjedan. Baciti inhalator i njegov spremnik nakon 1 tjedna uporabe.

ČETIRI kapsule su potrebne za JEDNU punu dozu.

4 kapsule = 1 doza

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije uporabe.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/652/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

TOBI Podhaler

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA OMOTU VIŠESTRUKOG PAKIRANJA ZAMOTANIH U FOLIJU KOJI SE SASTOJE OD 2 MJESEČNA PAKIRANJA, OD KOJIH SVAKO SADRŽI 4 TJEDNA PAKIRANJA) (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

TOBI Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule tobramicin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 28 mg tobramicina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin (DSPC), kalcijev klorid i sulfatnu kiselinu (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata, tvrde kapsule

Višestruko pakiranje: 448 kapsula (2 pakiranja od 224 + 5 inhalatora)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za uporabu samo uz inhalator priložen u pakiranju.

Inhalator uvijek čuvati u njegovom spremniku.

Ne gutati kapsule.

Ovdje podići i otvoriti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i izvaditi tek neposredno prije uporabe.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/652/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

TOBI Podhaler

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

TOBI Podhaler 28 mg prašak inhalata, tvrde kapsule tobramicin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Samo za primjenu u dišne putove. Ne gutati.

Kapsulu upotrijebiti odmah nakon što se izvadi iz blistera. Ne gurati kapsulu kroz foliju.

4 kapsule = 1 doza

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept