Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toviaz (fesoterodine fumarate) – Označavanje - G04BD11

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaToviaz
ATK šifraG04BD11
Tvarfesoterodine fumarate
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU Kutija 4 mg

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

TOVIAZ 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem fesoterodinfumarat

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 4 mg fesoterodinfumarata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i sojin lecitin: vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 tableta s produljenim oslobađanjem

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

30 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

84 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

100 tableta s produljenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Zatvoreno pakovanje.

Nemojte koristiti ako je kutija otvorena.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/07/386/001 7 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/002 14 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/003 28 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/019 30 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/004 56 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/005 98 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/011 84 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/017 100 tableta s produljenim oslobađanjem

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

TOVIAZ 4 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Naljepnica na blisteru 4 mg

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

TOVIAZ 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem fesoterodinfumarat

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (kao logo Nositelja odobrenja)

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU Unutarnje pakovanje HDPE boca – 4 mg

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

TOVIAZ 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem fesoterodinfumarat

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 4 mg fesoterodinfumarata

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i soju lecitin: vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/07/386/013 30 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/014 90 tableta s produljenim oslobađanjem

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU Kutija 8 mg

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

TOVIAZ 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem fesoterodinfumarat

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 8 mg fesoterodinfumarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i sojin lecitin: vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 tableta s produljenim oslobađanjem

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

30 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

84 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

100 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Zatvoreno pakovanje.

Nemojte koristiti ako je kutija otvorena.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/07/386/006 7 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/007 14 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/008 28 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/020 30 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/009 56 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/010 98 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/012 84 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/018 100 tableta s produljenim oslobađanjem

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

TOVIAZ 8 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Naljepnica na blisteru 8 mg

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

TOVIAZ 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem fesoterodinfumarat

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (kao logo Nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU Unutarnje pakovanje HDPE boca – 8 mg

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

TOVIAZ 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem fesoterodinfumarat

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 8 mg fesoterodinfumarata

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i soju lecitin: vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/07/386/015 30 tableta s produljenim oslobađanjem

EU/1/07/386/016 90 tableta s produljenim oslobađanjem

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept