Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Travatan (travoprost) – Označavanje - S01EE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTravatan
ATK šifraS01EE04
Tvartravoprost
ProizvođačNovartis Pharmaceuticals UK Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA JEDNU BOČICU OD 2,5 ml + KUTIJA ZA 3 BOČICE x2,5 ml

1.NAZIV LIJEKA

TRAVATAN 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina travoprost

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml otopine sadrži 40 mikrograma travoprosta.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Polikvaternij-1, polioksietilen hidrogenirano ricinusovo ulje 40 (HCO-40), boratna kiselina, manitol, natrijev klorid, propilenglikol, natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 1 x bočica od 2,5 ml 3 x bočica od 2,5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za oko. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Zbrinuti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

Otvoreno (1):

Otvoreno (2)

Otvoreno (3)

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/199/001 1 x 2,5 ml - bočica od polipropilena

EU/1/01/199/002 3 x 2,5 ml - bočica od polipropilena

EU/1/01/199/003 1 x 2.5 ml - bočica od polietilena niske gustoće

EU/1/01/199/004 3 x 2.5 ml - bočica od polietilena niske gustoće

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16 PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Travatan

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NAJLJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

TRAVATAN 40 mikrograma/ml kapi za oko travoprost

Za oko.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Broj serije:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,5 ml

6 DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE OMOT

1. NAZIV LIJEKA I PUT (EVI) PRIMJENE LIJEKA

TRAVATAN 40 mikrograma/ml kapi za oko, otopina. travoprost

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Zbrinuti 4 tjedna nakon prvog otvaranja

4. BROJ SERIJE

Broj serije:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept