Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Triumeq (abacavir sulfate / dolutegravir sodium...) – Uputa o lijeku - J05AR13

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTriumeq
ATK šifraJ05AR13
Tvarabacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine
ProizvođačViiV Healthcare UK Limited

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmom obložene tablete dolutegravir/abakavir/lamivudin

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Triumeq i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Triumeq

3.Kako uzimati Triumeq

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Triumeq

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Triumeq i za što se koristi

Triumeq je lijek koji sadrži tri djelatne tvari koje se koriste za liječenje HIV infekcije: abakavir, lamivudin i dolutegravir. Abakavir i lamivudin pripadaju skupini antiretrovirusnih lijekova koji se nazivaju nukleozidnim analozima inhibitora reverzne transkriptaze (NRTI), a dolutegravir pripada skupini antiretrovirusnih lijekova koji se zovu inhibitori integraze (INI).

Triumeq se koristi za liječenje infekcije HIV-om (virusom humane imunodeficijencije) u odraslih osoba i djece starije od 12 godina koja imaju najmanje 40 kg.

Prije nego što Vam propiše Triumeq, liječnik će napraviti pretragu kojom će utvrditi jeste li nositelj jedne određene vrste gena koji se zove HLA-B*5701. Triumeq ne smiju uzimati bolesnici za koje se zna da su nositelji gena HLA-B*5701. U bolesnika s tim genom postoji visok rizik od razvoja ozbiljne reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije) tijekom liječenja lijekom Triumeq (pogledajte odlomak 'Reakcije preosjetljivosti' u dijelu 4.).

Triumeq ne može izliječiti HIV infekciju; on smanjuje količinu virusa u tijelu i održava je na niskoj razini. Uz to povećava i broj CD4 stanica u krvi. CD4 stanice su jedna vrsta bijelih krvnih stanica koje su važne jer pomažu organizmu u borbi protiv infekcija.

Ne odgovaraju svi jednako na liječenje lijekom Triumeq. Vaš će liječnik nadzirati učinkovitost liječenja.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Triumeq

Nemojte uzeti Triumeq:

ako ste alergični (preosjetljivi) na dolutegravir, abakavir (ili bilo koji drugi lijek koji sadrži abakavir), lamivudin ili neki drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u dijelu 6.)

Pažljivo pročitajte sve informacije o reakcijama preosjetljivosti u dijelu 4.

ako uzimate lijek koji se zove dofetilid (za liječenje srčanih bolesti)

Ako mislite da se nešto od ovoga odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza VAŽNO — Reakcije preosjetljivosti

Triumeq sadrži abakavir i dolutegravir. Obje te djelatne tvari mogu uzrokovati ozbiljnu alergijsku reakciju koja se naziva reakcijom preosjetljivosti, a može ugroziti život osoba koje nastave uzimati lijekove koji sadrže abakavir.

Morate pažljivo pročitati sve informacije u odlomku 'Reakcije preosjetljivosti' u dijelu 4.

Pakiranje lijeka Triumeq sadrži Karticu s upozorenjima, koja služi da Vas i zdravstvene radnike podsjeti na preosjetljivost. Odvojite tu karticu i uvijek je nosite sa sobom.

U nekih osoba koje uzimaju Triumeq ili druge kombinirane terapije za HIV postoji povećan rizik od ozbiljnih nuspojava u odnosu na druge osobe. Morate biti svjesni dodatnih rizika:

ako imate umjerenu ili tešku bolest jetre

ako ste nekada imali jetrenu bolest, uključujući hepatitis B ili C (ako imate infekciju hepatitisom B, nemojte prestati uzimati Triumeq bez savjetovanja sa svojim liječnikom jer se hepatitis može vratiti)

ako imate neku bubrežnu tegobu

→ Ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego uzmete lijek Triumeq. Možda ćete morati dolaziti na dodatne preglede, uključujući krvne pretrage, dok uzimate ovaj lijek. Pogledajte dio 4. za više informacija.

Reakcije preosjetljivosti na abakavir

Čak i u bolesnika koji nemaju gen HLA-B*5701 može se razviti reakcija preosjetljivosti (ozbiljna alergijska reakcija).

→Pažljivo pročitajte sve informacije o reakcijama preosjetljivosti u dijelu 4 ove Upute.

Rizik od srčanog udara

Ne može se isključiti mogućnost da abakavir povećava rizik od srčanog udara.

→ Obavijestite svog liječnika ako imate srčanih tegoba, ako pušite ili imate druge bolesti koje bi mogle povećati rizik od srčane bolesti, poput visokog krvnog tlaka ili šećerne bolesti. Nemojte prestati uzimati Triumeq, osim ako Vam to ne savjetuje liječnik.

Pripazite na važne simptome

U nekih osoba koje uzimaju lijekove za liječenje HIV infekcije mogu se razviti i neka druga stanja, koja mogu biti ozbiljna. Ona uključuju:

simptome infekcija i upala

bol u zglobovima, ukočenost te tegobe s kostima

Morate znati na koje važne znakove i simptome treba pripaziti dok uzimate Triumeq.

→ Pročitajte informacije u odlomku 'Druge moguće nuspojave na kombiniranu terapiju za HIV ' u dijelu 4. ove Upute.

Zaštitite druge osobe

HIV infekcija širi se spolnim odnosom s nekime tko je već zaražen ili prijenosom zaražene krvi (primjerice, dijeljenjem injekcijskih igala). HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek,

iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Djeca

Ovaj lijek nije namijenjen za djecu mlađu od 12 godina. Primjena lijeka Triumeq u djece mlađe od

12 godina još nije ispitana.

Drugi lijekovi i Triumeq

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući biljne lijekove i druge lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Triumeq se ne smije uzimati sa sljedećim lijekom:

• dofetilidom, koji se koristi za liječenje srčanih bolesti

Neki lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka Triumeq ili povećati vjerojatnost pojave nuspojava. I Triumeq može utjecati na način djelovanja nekih drugih lijekova.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od lijekova sa sljedećeg popisa:

metformin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti

lijekove koji se zovu antacidi, a koriste se za liječenje probavnih smetnji i

žgaravice. Ne smijete uzeti antacid

unutar 6 sati prije primjene lijeka Triumeq niti još najmanje 2 sata nakon njegove primjene (pogledajte i dio 3.)

nadomjeske kalcija, nadomjeske željeza i multivitaminske pripravke. Ne smijete uzeti nadomjestak kalcija, nadomjestak željeza niti multivitaminski pripravak unutar 6 sati prije primjene lijeka Triumeq niti još najmanje 2 sata nakon njegove primjene (pogledajte i dio 3.)

emtricitabin, etravirin, efavirenz, nevirapin ili tipranavir/ritonavir, koji se koriste za liječenje

HIV infekcije

druge lijekove koji sadrže lamivudin, a koriste se za liječenje HIV infekcije ili infekcije hepatitisom B

kladribin, koji se koristi za liječenje leukemije vlasastih stanica

rifampicin, koji se koristi za liječenje tuberkuloze (TBC) i drugih bakterijskih infekcija

trimetoprim/sulfametoksazol, antibiotik za liječenje bakterijskih infekcija

fenitoin i fenobarbital, koji se koriste za liječenje epilepsije

okskarbazepin i karbamazepin, koji se koriste za liječenje epilepsije i bipolarnog poremećaja

gospinu travu (Hypericum perforatum), biljni lijek za liječenje depresije

metadon, koji se koristi kao nadomjesna terapija za heroin. Abakavir povećava brzinu kojom se metadon uklanja iz tijela. Ako uzimate metadon, liječnik će Vas nadzirati zbog moguće pojave simptoma ustezanja. Možda će biti potrebno promijeniti dozu metadona.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neki od tih lijekova. Liječnik će možda odlučiti prilagoditi dozu lijeka ili dogovoriti dodatne kontrolne preglede.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete:

Razgovarajte sa svojim liječnikom o rizicima i koristima liječenja lijekom Triumeq.

Ako ste uzimali Triumeq tijekom trudnoće, Vaš liječnik može zatražiti redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj Vašeg djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

Dojenje

Žene koje su pozitivne na HIV ne smiju dojiti jer se HIV infekcija može majčinim mlijekom prenijeti na dijete.

Mala količina sastojaka lijeka Triumeq također može prijeći u majčino mlijeko.

Ako dojite ili razmišljate o dojenju:

Odmah razgovarajte sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Triumeq može uzrokovati omaglicu i druge nuspojave koje mogu umanjiti Vašu sposobnost reagiranja.

Nemojte upravljati vozilima niti raditi sa strojevima ako niste sigurni da lijek nije utjecao na Vašu sposobnost reagiranja.

3.Kako uzimati Triumeq

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je jedna tableta jedanput na dan.

Tabletu progutajte s malo tekućine. Triumeq se može uzimati s hranom ili bez nje.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca i adolescenti u dobi između 12 i 17 godina i tjelesne težine najmanje 40 kg mogu uzimati dozu namijenjenu odraslim osobama - jednu tabletu jedanput na dan.

Ne smijete uzeti antacid unutar 6 sati prije primjene lijeka Triumeq niti još najmanje 2 sata nakon njegove primjene. Drugi lijekovi koji smanjuju količinu kiseline u želucu, poput ranitidina i omeprazola, mogu se uzimati istodobno s lijekom Triumeq.

→ Obratite se svom liječniku za dodatne savjete o uzimanju lijekova koji smanjuju količinu kiseline u želucu zajedno s lijekom Triumeq.

Ne smijete uzeti nadomjestak kalcija ili željeza unutar 6 sati prije primjene lijeka Triumeq niti još najmanje 2 sata nakon njegove primjene.

→ Obratite se svom liječniku za dodatne savjete o uzimanju nadomjestaka kalcija, nadomjestaka željeza ili multivitaminskih pripravaka zajedno s lijekom Triumeq.

Ako uzmete više lijeka Triumeq nego što ste trebali

Ako uzmete previše Triumeq tableta, obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet. Ako je moguće, pokažite im pakiranje lijeka Triumeq.

Ako ste zaboravili uzeti Triumeq

Ako propustite uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je do sljedeće doze preostalo manje od 4 sata, preskočite propuštenu dozu i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Zatim nastavite liječenje prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Triumeq

Ako ste iz bilo kojeg razloga prestali uzimati Triumeq — osobito ako ste to učinili zato što mislite da imate nuspojave ili zato što imate neku drugu bolest:

Obratite se liječniku prije nego što ga počnete ponovno uzimati. Liječnik će provjeriti jesu li Vaši simptomi bili povezani s reakcijom preosjetljivosti. Ako liječnik misli da bi mogli biti povezani s reakcijom preosjetljivosti, reći će Vam da nikada više ne smijete uzimati Triumeq niti druge lijekove koji sadrže abakavir ili dolutegravir. Važno je da se pridržavate tog savjeta.

Ako Vam liječnik kaže da možete ponovno početi uzimati Triumeq, možda će Vas zamoliti da prve doze uzmete na mjestu na kojem Vam se u slučaju potrebe odmah može pružiti liječnička pomoć.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kada se liječite zbog HIV-a, može biti teško raspoznati je li simptom nuspojava lijeka Triumeq, drugih lijekova koje uzimate ili učinak same HIV infekcije. Stoga je vrlo važno da sa svojim liječnikom razgovarate o bilo kojoj promjeni svog zdravstvenog stanja.

Čak i u bolesnika koji nemaju gen HLA-B*5701 može se razviti reakcija preosjetljivosti (ozbiljna alergijska reakcija), koja se u ovoj Uputi opisuje u odlomku 'Reakcije preosjetljivosti'. Vrlo je važno da s razumijevanjem pročitate sve informacije o toj ozbiljnoj reakciji.

Osim nuspojava na Triumeq navedenih u nastavku, tijekom primjene kombinirane terapije za HIV mogu se razviti i druga stanja.

Važno je da pročitate informacije u odlomku pod naslovom 'Druge moguće nuspojave na kombiniranu terapiju za HIV', koji se nalazi u ovome dijelu.

Reakcije preosjetljivosti

Triumeq sadrži abakavir i dolutegravir. Obje te djelatne tvari mogu uzrokovati ozbiljnu alergijsku reakciju koja se naziva reakcijom preosjetljivosti.

Te reakcije preosjetljivosti češće su primijećene u osoba liječenih lijekovima koji sadrže abakavir.

Kod koga se javljaju te reakcije?

Svatko tko uzima Triumeq može razviti reakciju preosjetljivosti, koja može biti opasna po život ako osoba nastavi uzimati Triumeq.

Vjerojatnost da će se ta reakcija razviti veća je ako imate gen koji se zove HLA-B*5701 (međutim, reakciju možete dobiti čak i ako nemate taj gen). Liječnik je trebao napraviti pretragu kako bi utvrdio imate li taj gen prije nego što Vam je propisao Triumeq. Ako znate da imate taj gen, recite to svom liječniku.

Reakcija preosjetljivosti razvila se u približno 3 do 4 na svakih 100 bolesnika koji su se liječili abakavirom u kliničkim ispitivanjima, a nisu imali gen HLA-B*5701.

Koji su simptomi?

Najčešći simptomi su:

vrućica (visoka tjelesna temperatura) i kožni osip.

Drugi česti simptomi su:

mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhu, izrazit umor.

Ostali simptomi uključuju:

bolove u zglobovima ili mišićima, oticanje vrata, nedostatak zraka, grlobolju, kašalj, povremene glavobolje, upalu oka (konjunktivitis), vrijedi u ustima, nizak krvni tlak, trnce ili utrnulost šaka ili stopala.

Kada se te reakcije javljaju?

Reakcije preosjetljivosti mogu se javiti u bilo kojem trenutku tijekom liječenja lijekom Triumeq, ali je njihova pojava vjerojatnija tijekom prvih 6 tjedana liječenja.

Odmah se javite svom liječniku:

1ako dobijete kožni osip ILI

2ako primijetite simptome iz najmanje dviju od sljedećih skupina:

-vrućica

-nedostatak zraka, grlobolja ili kašalj

-mučnina ili povraćanje ili proljev ili bol u trbuhu

-izrazit umor ili tupi bolovi i probadanje ili opće loše osjećanje

Liječnik će Vam možda savjetovati da prestanete uzimati Triumeq.

Ako ste prestali uzimati Triumeq

Ako ste prestali uzimati Triumeq zbog reakcije preosjetljivosti, NIKADA VIŠE ne smijete uzeti Triumeq niti druge lijekove koji sadrže abakavir. Ako to učinite, unutar svega nekoliko sati može doći do opasnog pada krvnog tlaka koji može dovesti do smrti. Nikada više ne smijete uzimati niti lijekove koji sadrže dolutegravir.

Ako ste iz bilo kojeg razloga prestali uzimati Triumeq — osobito ako ste to učinili zato što mislite da imate nuspojave ili zato što imate druge bolesti:

Obratite se svom liječniku prije nego što ga počnete ponovno uzimati. Liječnik će provjeriti jesu li Vaši simptomi bili povezani s reakcijom preosjetljivosti. Ako liječnik misli da bi mogli biti povezani, reći će Vam da nikada više ne smijete uzimati Triumeq niti druge lijekove koji sadrže abakavir.

Možda će Vam reći i da nikada više ne smijete uzimati niti jedan drugi lijek koji sadrži dolutegravir. Važno je da se pridržavate tog savjeta.

Ponekad su se reakcije preosjetljivosti razvile u osoba koje su ponovno počele uzimati lijekove koji sadrže abakavir, a imale su samo jedan simptom naveden na Kartici s upozorenjima prije nego što su ga prestale uzimati.

Vrlo se rijetko reakcija preosjetljivosti razvila u bolesnika koji su ponovno počeli uzimati lijekove koji sadrže abakavir, a nisu imali nijedan simptom preosjetljivosti tijekom prethodne primjene tih lijekova.

Ako Vam liječnik kaže da možete ponovno početi uzimati Triumeq, možda će Vas zamoliti da prve doze uzmete na mjestu na kojem Vam se u slučaju potrebe odmah može pružiti liječnička pomoć.

Ako ste preosjetljivi na Triumeq, vratite sve neupotrijebljene Triumeq tablete radi sigurnog zbrinjavanja. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet.

Pakiranje lijeka Triumeq sadrži Karticu s upozorenjima, koja služi da Vas i zdravstvene radnike podsjeti na reakcije preosjetljivosti. Odvojite tu karticu i uvijek je nosite sa sobom.

Vrlo česte nuspojave

Mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba:

glavobolja

proljev

mučnina

tegobe sa spavanjem (nesanica)

nedostatak energije (umor)

Česte nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 10 osoba:

reakcije preosjetljivosti (vidjeti 'Reakcije preosjetljivosti' ranije u ovom dijelu)

gubitak teka

osip

svrbež (pruritus)

povraćanje

bol u trbuhu (bol u abdomenu)

nelagoda u trbuhu (abdomenu)

probavne smetnje

vjetrovi (flatulencija)

omaglica

neuobičajeni snovi

noćne more

depresija (osjećaji duboke tuge ili bezvrijednosti)

umor

vrućica (visoka tjelesna temperatura)

kašalj

nadraženost ili curenje iz nosa

gubitak kose

bol i nelagoda u mišićima

bol u zglobovima

slabost

opće loše osjećanje

Česte nuspojave koje se mogu vidjeti u nalazima krvnih pretraga:

povišene vrijednosti jetrenih enzima

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 100 osoba:

upala jetre (hepatitis)

suicidalne misli i ponašanja (osobito u bolesnika koji su ranije imali problema s depresijom ili s mentalnim zdravljem)

Manje česte nuspojave koje se mogu vidjeti u nalazima krvnih pretraga:

smanjen broj stanica koje sudjeluju u zgrušavanju krvi (trombocitopenija)

nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili nizak broj bijelih krvnih stanica (neutropenija)

povećanje razine šećera (glukoze) u krvi

povećanje razine triglicerida (jedne vrste masnoće) u krvi.

Rijetke nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba:

upala gušterače (pankreatitis)

razgradnja mišićnog tkiva

Rijetke nuspojave koje se mogu vidjeti u nalazima krvnih pretraga:

povećanje razine enzima koji se zove amilaza

Vrlo rijetke nuspojave

Mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba:

utrnulost, trnci na koži (mravinjanje)

osjećaj slabosti u udovima

kožni osip, kod kojeg mogu nastati mjehurići na koži koji izgledaju poput malenih meta (tamne mrlje u sredini, okružene svjetlijim područjem s tamnim prstenom uz rub) (multiformni eritem)

rasprostranjen osip praćen mjehurićima i ljuštenjem kože, osobito oko usta, nosa, očiju i genitalija

(Stevens-Johnsonov sindrom), koji u težim oblicima uzrokuje ljuštenje kože na više od 30% površine tijela (toksična epidermalna nekroliza)

laktacidoza (nakupljanje mliječne kiseline u krvi).

Vrlo rijetke nuspojave koje se mogu vidjeti u nalazima krvnih pretraga:

nemogućnost koštane srži da proizvede nove crvene krvne stanice (izolirana aplazija crvenih krvnih stanica)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu

Obavijestite svog liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Druge moguće nuspojave na kombiniranu terapiju za HIV

Kombinirana terapija, poput one lijekom Triumeq, može uzrokovati razvoj drugih stanja tijekom liječenja HIV infekcije.

Simptomi infekcije i upale

Osobe s uznapredovalom HIV infekcijom ili AIDS-om imaju oslabljen imunološki sustav te su sklonije razvoju ozbiljnih infekcija (oportunističke infekcije). Takve su infekcije prije liječenja možda bile 'u mirovanju' pa ih oslabljen imunosni sustav nije mogao prepoznati. Nakon početka liječenja imunosni sustav jača i počinje se boriti s infekcijom , što može uzrokovati simptome infekcije ili upale. Simptomi obično uključuju vrućicu praćenu nekim od sljedećih simptoma:

glavoboljom

bolom u trbuhu

otežanim disanjem

Kako imunosni sustav jača, u rijetkim slučajevima može napasti i zdravo tkivo (autoimuni poremećaji). Simptomi autoimunih poremećaja mogu se pojaviti mjesecima nakon početka uzimanja lijeka za liječenje HIV infekcije. Simptomi mogu uključivati:

osjećaj lupanja srca (brzi ili nepravilni otkucaji srca) ili nevoljno drhtanje

hiperaktivnost (prekomjeran nemir i kretanje)

slabost koja počinje u šakama i stopalima i širi se prema trupu

Ako dobijete bilo koji simptom infekcije i upale ili ako primijetite neki od gore navedenih simptoma:

Odmah obavijestite svog liječnika. Nemojte uzimati druge lijekove za infekciju bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

Bol u zglobovima, ukočenost i tegobe s kostima

U nekih osoba koje uzimaju kombiniranu terapiju za HIV može se razviti bolest koja se zove osteonekroza. Kod te bolesti dijelovi koštanog tkiva odumiru zbog smanjenog dotoka krvi u kosti. Osobe mogu biti sklonije toj bolesti:

ako dugotrajno uzimaju kombiniranu terapiju

ako uzimaju i protuupalne lijekove koje se zovu kortikosteroidi

ako piju alkohol

ako im je imunosni sustav jako oslabljen

ako su pretile

Znakovi osteonekroze uključuju:

ukočenost zglobova

tupe bolove i probadanja u zglobovima (osobito u kuku, koljenu ili ramenu)

otežano kretanje

Ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma:

Obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Triumeq

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i boci iza oznake „EXP“.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Bocu držati čvrsto zatvorenom. Ne uklanjati sredstvo za sušenje.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Triumeq sadrži

-Djelatne tvari su dolutegravir, abakavir i lamivudin. Jedna tableta sadrži 50 mg dolutegravira u obliku dolutegravirnatrija, 600 mg abakavira (u obliku abakavirsulfata) i 300 mg lamivudina.

-Drugi sastojci su manitol (E421), mikrokristalična celuloza, povidon K29/32, natrijev škroboglikolat, magnezijev stearat, boja Opadry II Purple 85F90057 (s djelomično hidroliziranim poli(vinilnim alkoholom), titanijev dioksid, makrogol/PEG, talk, crni željezov oksid i crveni željezov oksid).

Kako Triumeq izgleda i sadržaj pakiranja

Triumeq filmom obložene tablete su ljubičaste, bikonveksne, ovalne tablete s utisnutom oznakom "572 Trı" na jednoj strani.

Filmom obložene tablete dolaze u bocama koje sadrže 30 tableta.

Boca sadrži sredstvo za sušenje koje smanjuje količinu vlage. Nakon otvaranja boce, sredstvo za sušenje ostavite u boci i nemojte ga uklanjati.

Dostupna su i višestruka pakiranja koja sadrže 90 filmom obloženih tableta (3 pakiranja s 30 filmom obloženih tableta). Na tržištu u Vašoj zemlji se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač

Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Španjolska ILI

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., UL.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ViiV Healthcare sprl/bvba

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ViiV Healthcare sprl/bvba

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline, s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

ViiV Healthcare GmbH

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

Tel: + 31 (0)30 6986060

viiv.med.info@viivhealthcare.com

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

 

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 051 260

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@viivhealthcare.com

 

France

Portugal

ViiV Healthcare SAS

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69

Tel: + 351 21 094 08 01

Infomed@viivhealthcare.com

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept