Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trizivir (abacavir (as sulfate) / lamivudine /...) – Označavanje - J05AR04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTrizivir
ATK šifraJ05AR04
Tvarabacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine
ProizvođačViiV Healthcare UK Limited  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BLISTER x 60 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1.NAZIV LIJEKA

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmom obložene tablete abakavir/lamivudin/zidovudin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadržava: abakavir 300 mg (u obliku abakavirsulfata) lamivudin 150 mg

zidovudin 300 mg

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Odvojite priloženu Karticu s upozorenjem, jer sadrži važne sigurnosne informacije.

UPOZORENJE! U slučaju simptoma koji upućuju na reakciju preosjetljivosti ODMAH kontaktirajte svog liječnika.

''Povucite ovdje'' ( sa pričvršćenom Karticom s upozorenjem)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/156/002 PCTFE/PVC-Al

EU/1/00/156/004 PVC/PCTFE/PVC-Al/papir

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

trizivir

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER x 60 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg tablete abakavir/lamivudin/zidovudin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

LOT

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BOČICU x 60 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmom obložene tablete abakavir/lamivudin/zidovudin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadržava: abakavir 300 mg (u obliku abakavirsulfata) lamivudin 150 mg

zidovudin 300 mg

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Odvojite priloženu Karticu s upozorenjem, jer sadrži važne sigurnosne informacije.

UPOZORENJE! U slučaju simptoma koji upućuju na reakciju preosjetljivosti ODMAH kontaktirajte svog liječnika.

''Povucite ovdje'' (sa pričvršćenom Karticom s upozorenjem)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/156/003

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

trizivir

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA ZA BOČICU x 60 FILMOM OBLOŽENIH TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmom obložene tablete abakavir/lamivudin/zidovudin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadržava: abakavir 300 mg (u obliku abakavirsulfata) lamivudin 150 mg

zidovudin 300 mg

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

60 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/156/003

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

TRIZIVIR TABLETE - KARTICA S UPOZORENJEM (blister pakiranje i bočica)

1. STRANA

VAŽNO - KARTICA S UPOZORENJEM

TRIZIVIR (abakavirsulfat / lamivudin / zidovudin) tablete

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom

Budući da Trizivir sadržava abakavir, neki bolesnici koji uzimaju Trizivir mogu razviti reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju) koja može biti opasna po život ako se nastavi s uzimanjem lijeka Trizivir. ODMAH SE JAVITE SVOM LIJEČNIKU koji će Vam savjetovati trebate li prestati uzimati Trizivir ako:

1)dobijete osip po koži ILI

2)razvijete jedan ili više simptoma iz barem DVIJE od sljedećih skupina:

-vrućica

­nedostatak zraka, grlobolja ili kašalj

­mučnina ili povraćanje, proljev ili bol u trbuhu

­izrazit umor ili tupa bol ili opći osjećaj bolesti

Ako ste zbog takve reakcije prestali uzimati Trizivir, VIŠE NIKADA NE SMIJETE UZIMATI Trizivir niti druge lijekove koji sadrže abakavir (npr. Kivexa, Ziagen ili Tiumeq) jer unutar nekoliko sati možete razviti po život opasno sniženje krvnog tlaka ili smrt.

(pogledajte drugu stranu kartice)

2. STRANA

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako smatrate da imate reakciju preosjetljivosti na Trizivir. Ispod upišite podatke Vašeg liječnika:

Ime liječnika:.......................……………………………………………

Tel:...................…………………………………………

Ako Vaš liječnik nije dostupan, hitno potražite savjet drugog liječnika (npr. hitni prijem najbliže liječničke ustanove).

Za općenite informacije o lijeku Trizivir kontaktirajte (umetnuti naziv lokalnog predstavnika i broj telefona)

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept