Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trizivir (abacavir (as sulfate) / lamivudine /...) – Uputa o lijeku - J05AR04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTrizivir
ATK šifraJ05AR04
Tvarabacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine
ProizvođačViiV Healthcare UK Limited  

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmom obložene tablete abakavir/lamivudin/zidovudin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

VAŽNO - Reakcije preosjetljivosti

Trizivir sadrži abakavir (koji je također djelatna tvar u lijekovima kao što su Kivexa, Triumeq i Ziagen). Neki bolesnici koji uzimaju abakavir mogu razviti reakciju preosjetljivosti (ozbiljnu alergijsku reakciju) koja može biti opasna po život ako se nastavi s uzimanjem lijekova koji sadrže abakavir.

Morate pažljivo pročitati sve informacije u okviru 'Reakcije preosjetljivosti' u dijelu 4.

Pakiranje lijeka Trizivir sadrži i Karticu s upozorenjem kako bi podsjetila Vas i medicinske djelatnike na moguću preosjetljivost na abakavir. Odvojite tu karticu i nosite je uvijek sa sobom.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Trizivir i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Trizivir

3.Kako uzimati Trizivir

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Trizivir

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Trizivir i za što se koristi

Trizivir je namijenjen liječenju infekcije HIV-om (virusom humane imunodeficijencije) u odraslih bolesnika.

Trizivir sadrži tri djelatne tvari koje se koriste u liječenju HIV infekcija: abakavir, lamivudin i zidovudin. One pripadaju skupini antiretrovirusnih lijekova nazvanih inhibitorima reverzne transkriptaze analoga nukleozida (NRTI).

Trizivir Vam pomaže u kontroli zdravstvenog stanja. Trizivir ne liječi infekciju HIV-om. On smanjuje količinu virusa u Vašem tijelu i održava je na niskoj razini. To pomaže organizmu da poveća broj CD4 stanica u Vašem tijelu. CD4 stanice su vrsta bijelih krvnih stanica koje imaju važnu ulogu pomaganja Vašem organizmu u obrani od infekcije.

Ne odgovaraju svi bolesnici na liječenje lijekom Trizivir na isti način. Liječnik će nadzirati učinkovitost Vašeg liječenja.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Trizivir

Nemojte uzimati Trizivir:

ako ste alergični (preosjetljivi) na abakavir (ili bilo koji lijek koji sadrži abakavir — Kivexa, Triumeq ili Ziagen), lamivudin ili zidovudin, ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Pozorno pročitajte sve informacije o reakcijama preosjetljivosti u dijelu 4.

ako imate tešku bolest bubrega

ako imate vrlo nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili vrlo nizak broj bijelih krvnih stanica (neutropenija).

Provjerite sa svojim liječnikom ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas.

Budite posebno oprezni s lijekom Trizivir

Neki bolesnici koji uzimaju Trizivir su pod većim rizikom od razvoja ozbiljnih nuspojava. Morate biti svjesni dodatnih rizika:

ako imate umjerenu ili tešku bolest jetre

ako ste nekada imali bolest jetre, uključujući hepatitis B ili C (ako imate infekciju virusom hepatitisa B, nemojte prestajati uzimati Trizivir bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom jer bi se hepatitis mogao vratiti)

ako ste izrazite prekomjerne tjelesne težine (posebice ako ste žena)

Obavijestite svog liječnika ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas prije nego uzmete Trizivir.

Možda ćete trebati dodatne pretrage, uključujući krvne pretrage, dok uzimate terapiju. Pogledajte dio 4 za više informacija.

Reakcije preosjetljivosti na abakavir

Čak i u bolesnika koji nemaju gen HLA-B*5701 može se razviti reakcija preosjetljivosti (ozbiljna alergijska reakcija).

Pozorno pročitajte sve informacije o reakcijama preosjetljivosti u dijelu 4 ove Upute.

Rizik od srčanog udara

Ne može se isključiti da abakavir može povisiti rizik od nastanka srčanog udara.

Obavijestite svog liječnika ako imate problema sa srcem, ako pušite ili imate bolesti koje mogu povećati rizik za srčanu bolest kao što su visoki krvni tlak ili dijabetes. Nemojte prestajati uzimati Trizivir, osim ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Obratite pozornost na važne simptome

Neki ljudi koji uzimaju Trizivir razvijaju i druga stanja koja mogu biti ozbiljna. Zbog toga morate biti upoznati s važnim znakovima i simptomima na koje treba obratiti pozornost prilikom uzimanja lijeka Trizivir.

Pozorno pročitajte informacije 'Ostale moguće nuspojave lijeka Trizivir' u dijelu 4 ove Upute.

Zaštitite ostale ljude

HIV infekcija se širi putem spolnog kontakta s nekim tko ima infekciju ili putem zaražene krvi (npr. dijeljenjem igala za injekciju). HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Drugi lijekovi i Trizivir

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove uključujući biljne lijekove i druge lijekove kupljenje bez recepta.

Zapamtite da svakako obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako započnete uzimati nove lijekove dok uzimate istodobno Trizivir.

Ovi lijekovi se ne smiju uzimati zajedno s lijekom Trizivir:

stavudin ili emtricitabin, za liječenje infekcije HIV-om

drugi lijekovi koji sadrže lamivudin, za liječenje infekcije HIV-om ili hepatitisom B

ribavirin ili injekcije ganciklovira za liječenje virusnih infekcija

visoke doze kotrimoksazola, antibiotika.

kladribin, za liječenje leukemije vlasastih stanica

Obavijestite svog liječnika ako se liječite bilo kojim od navedenih lijekova.

Neki lijekovi mogu povećati mogućnost razvoja nuspojava ili pogoršati postojeće nuspojave Oni uključuju:

natrijev valproat, za liječenje epilepsije

interferon, za liječenje virusnih infekcija

pirimetamin, za liječenje malarije i ostalih infekcija parazitima

dapson, za sprječavanje upale pluća i liječenje kožnih infekcija

flukonazol ili flucitozin, za liječenje gljivičnih infekcija poput kandidijaze

pentamidin ili atovakuon, za liječenje infekcija poput upale pluća uzrokovane s Pneumocystis jirovecii

amfotericin ili kotrimoksazol, za liječenje gljivičnih i bakterijskih infekcija

probenecid, za liječenje gihta i sličnih stanja, te ako se uzima sa nekim antibioticima kako bi bio učinkovitiji

metadon, koji se koristi kao nadomjesna terapija za heroin

vinkristin, vinblastin ili doksorubicin, za liječenje raka.

Obavijestite svog liječnika ako se liječite bilo kojim od navedenih lijekova.

Neki lijekovi imaju interakciju s lijekom Trizivir

Oni uključuju:

klaritromicin, antibiotik

Ako uzimate klaritromicin, lijek uzmite najmanje 2 sata prije ili nakon što ste uzeli Trizivir.

fenitoin, za liječenje epilepsije.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate fenitoin. Liječnik bi Vas trebao nadzirati dok uzimate Trizivir.

Metadon i Trizivir

Abakavir povećava brzinu kojom se metadon uklanja iz organizma. Ako uzimate metadon, bit ćete nadzirani zbog razvoja simptoma odvikavanja. Vaša doza metadona će se možda trebati prilagoditi.

Trudnoća

Ako ste trudni, ako zatrudnite ili ako planirate trudnoću, razgovarajte odmah sa svojim liječnikom o mogućim koristima i rizicima za Vas i Vaše dijete zbog uzimanja lijeka Trizivir tijekom trudnoće.

Trizivir i slični lijekovi mogu uzrokovati nuspojave u nerođene djece.

Ako ste Trizivir uzimali tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj vašega djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

Dojenje

Žene koje su HIV-pozitivne ne smiju dojiti zbog toga što se HIV infekcija može prenijeti na dijete putem majčinog mlijeka. Mala količina sastojaka lijeka Trizivir također može prijeći u majčino mlijeko.

Ako dojite ili ste razmišljali o dojenju:

Odmah razgovarajte sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Od lijeka Trizivir možete osjećati vrtoglavicu ili neku drugu nuspojavu zbog koje možete biti manje oprezni.

Ne vozite i ne upravljajte sa strojevima ako se ne osjećate dobro.

3.Kako uzimati Trizivir

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ostanite u redovitom kontaktu sa svojim liječnikom i nemojte prestati uzimati Trizivir bez prethodnog savjetovanja s njim.

Koliko uzeti

Uobičajena doza lijeka Trizivir za odrasle je jedna tableta dvaput na dan.

Tablete uzimajte redovito tako da između svake tablete imate približno 12 sati.

Tablete progutajte cijele s malo vode. Trizivir se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Trizivir nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše lijeka Trizivir, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, ili se javite za savjet u hitnu službu najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti Trizivir

Ako zaboravite jednu dozu, uzmite je čim se sjetite. Zatim nastavite s terapijom kao prije.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Važno je da Trizivir uzimate redovito jer ako ga neredovito uzimate tada možda više neće djelovati protiv infekcije HIV-om te se može povećati rizik od reakcije preosjetljivosti.

Ako prestanete uzimati Trizivir

Ako ste prestali uzimati Trizivir iz bilo kojeg razloga - posebice zato što mislite da imate nuspojave ili neku drugu bolest:

Javite se svom liječniku prije nego ga ponovno počnete uzimati. Liječnik će provjeriti jesu li

Vaši simptomi bili povezani s reakcijom preosjetljivosti. Ako liječnik misli da bi mogli biti povezani, reći će Vam da više nikad ne uzimate Trizivir ili bilo koji drugi lijek koji sadrži abakavir (npr. Kivexa, Triumeq ili Ziagen). Važno je da slijedite savjet liječnika.

Ako Vam je liječnik savjetovao da ponovno počnete uzimati Trizivir, možda će Vas uputiti da prve doze uzmete na mjestu gdje Vam se u slučaju potrebe odmah može ukazati liječnička pomoć.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi.

To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Liječenje lijekom Trizivir često uzrokuje gubitak masnog tkiva u nogama, rukama i licu (lipoatrofija). Taj gubitak tjelesne masti nije se potpuno oporavio nakon prekidanja liječenja zidovudinom. Vaš liječnik treba nadzirati znakove lipoatrofije. Obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo kakav gubitak masnog tkiva u Vašim nogama, rukama i licu. Kad se ti znakovi pojave, valja prekinuti primjenu lijeka Trizivir i promijeniti Vaše liječenje HIV-a.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Za vrijeme liječenja infekcije HIV-om ponekad je teško razlučiti je li simptom nuspojava lijeka

Trizivir ili nekog drugog lijeka koji uzimate ili je to učinak same infekcije HIV-om. Iz tog razloga, jako je važno da razgovarate sa svojim liječnikom o svim promjenama Vašeg zdravstvenog stanja.

Čak i u bolesnika koji nemaju gen HLA-B*5701 može se razviti reakcija preosjetljivosti (ozbiljna alergijska reakcija), koja se u ovoj Uputi opisuje u posebno označenom okviru “Reakcije preosjetljivosti”.

Vrlo je važno da je pročitate i razumijete informacije o toj ozbiljnoj reakciji.

Kao i niže navedene nuspojave za Trizivir, i druga stanja mogu se razviti za vrijeme terapije.

Stoga je važno pročitati informacije navedene u ovom dijelu ispod pod naslovom 'Ostale moguće nuspojave lijeka Trizivir'.

Reakcije preosjetljivosti

Trizivir sadrži abakavir (koji je također djelatna tvar u lijekovima Kivexa, Triumeq i Ziagen). Abakavir može uzrokovati ozbiljnu alergijsku reakciju koja se naziva reakcijom preosjetljivosti. Te su reakcije preosjetljivosti primijećene češće u osoba liječenih lijekovima koji sadrže abakavir.

Tko može zadobiti ovakve reakcije?

Svatko tko uzima Trizivir može razviti reakciju preosjetljivosti na abakavir koja može ugroziti život bolesnika ako nastavi uzimati Trizivir.

Prije ćete razviti takvu reakciju ako imate gen pod nazivom HLA-B*5701 (ali možete dobiti ovakvu reakciju i ako nemate taj gen). Trebali biste biti testirani na taj gen prije nego Vam Trizivir bude propisan kao terapija. Ako znate da imate taj gen, obavijestite svog liječnika prije uzimanja lijeka

Trizivir.

Reakcija preosjetljivosti razvila se u približno 3 do 4 na svakih 100 bolesnika koji su se liječili abakavirom u kliničkim ispitivanjima, a nisu imali gen HLA-B*5701.

Koji su simptomi?

Najčešći simptomi su:

vrućica (visoka temperatura) i osip po koži.

Ostali česti simptomi su:

mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhu (abdomenu), izraziti umor.

Ostali simptomi uključuju:

Bolove u zglobovima ili mišićima, oticanje vrata, nedostatak zraka, grlobolju, kašalj, povremene glavobolje, upalu oka (konjunktivitis), vrijedovi u ustima, nizak krvni tlak, trnce ili utrnulost šaka ili stopala.

Kada se javljaju ovakve reakcije?

Reakcije preosjetljivosti mogu započeti u bilo koje vrijeme terapije lijekom Trizivir, no najčešće tijekom prvih 6 tjedana liječenja.

Odmah obavijestite svog liječnika:

1ako dobijete osip po koži, ILI

2ako se pojave simptomi iz barem dvije od sljedećih grupa simptoma:

-vrućica

-nedostatak zraka, grlobolja ili kašalj

-mučnina ili povraćanje, proljev ili bol u trbuhu

-osjećaj izrazitog umora ili tupih bolova, ili opći osjećaj bolesti.

Liječnik Vas može savjetovati da prestanete uzimati Trizivir.

Ako ste prestali uzimati Trizivir

Ako ste prestali uzimati Trizivir zbog reakcije preosjetljivosti, ne smijete VIŠE NIKADA uzimati Trizivir ili bilo koji lijek koji sadrži abakavir (npr. Kivexa, Triumeq ili Ziagen).

Ako to učinite, već unutar nekoliko sati Vaš krvni tlak može se spustiti do opasno niskih vrijednosti, što može uzrokovati smrt.

Ako ste prestali uzimati Trizivir iz bilo kojeg razloga - posebice zato što mislite da imate nuspojave ili neku drugu bolest:

Obavijestite svog liječnika prije nego ponovno započnete s terapijom. Vaš liječnik će provjeriti jesu li Vaši simptomi bili povezani s reakcijom preosjetljivosti. Ako liječnik misli da bi mogli biti povezani, reći će Vam da više nikad ne uzimate Trizivir ili bilo koji drugi lijek koji sadrži abakavir (npr. Kivexa, Triumeq ili Ziagen). Važno je da slijedite savjet liječnika.

Ponekad su se reakcije preosjetljivosti razvile u osoba koje su ponovno počele uzimati lijekove koji sadrže abakavir, a imale su samo jedan simptom naveden na Kartici s upozorenjima prije nego što su ga prestale uzimati.

Vrlo se rijetko reakcija preosjetljivosti razvila u bolesnika koji su ponovno počeli uzimati lijekove koji sadrže abakavir, a nisu imali nijedan simptom preosjetljivosti tijekom prethodne primjene tih lijekova.

Ako Vam je liječnik savjetovao da ponovno počnete uzimati Trizivir, možda će Vas uputiti da prve doze uzmete na mjestu gdje Vam se u slučaju potrebe odmah može ukazati liječnička pomoć.

Ako ste preosjetljivi na Trizivir, vratite sve neiskorištene tablete na sigurno odlaganje. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet.

Pakiranje lijeka Trizivir sadrži Karticu s upozorenjima, koja služi da Vas i zdravstvene djelatnike podsjeti na reakcije preosjetljivosti. Odvojite tu karticu i uvijek je nosite sa sobom.

Vrlo česte nuspojave

Mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba:

glavobolja

mučnina.

Česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba:

reakcija preosjetljivosti

povraćanje

proljev

bolovi u trbuhu

gubitak apetita

osjećaj omaglice

umor, nedostatak energije

vrućica (visoka temperatura)

osjećaj opće slabosti

teškoće pri spavanju (nesanica)

mišićna bol i neugoda

bol u zglobu

kašalj

iritacija nosa ili curenje nosa

kožni osip

gubitak kose.

Česte nuspojave koje se mogu pokazati u krvnim pretragama:

niski broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili niski broj bijelih krvnih stanica (neutropenija ili leukopenija)

porast razine jetrenih enzima

povišena razina bilirubina (tvari koja se stvara u jetri) u krvi zbog koje Vam koža može izgledati žuta.

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba:

osjećaj nedostatka zraka

vjetrovi (nadutost)

svrbež

slabost u mišićima.

Manje česta nuspojava koja se može pokazati u krvnim pretragama:

smanjenje broja trombocita, krvnih pločica važnih za zgrušavanje krvi (trombocitopenija), ili svih vrsta krvnih stanica (pancitopenija).

Rijetke nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba:

poremećaji jetre, kao što su žutica, povećana ili 'masna' jetra, upala (hepatitis)

laktacidoza (nakupljanje mliječne kiseline u krvi, pogledajte sljedeći odjeljak 'Ostale moguće nuspojave na Trizivir’)

upala gušterače (pankreatitis)

bol u prsima, bolest srčanog mišića (kardiomiopatija)

napadaji (konvulzije)

osjećaj depresije ili tjeskobe, nemogućnost uspostavljanja koncentracije, osjećaj mamurnosti

probavne tegobe, poremećaj okusa

promjene boje noktiju, kože, sluznice u ustima

osjećaj kao kod gripe - zimica i znojenje

osjećaj trnaca u koži (kao bockanje iglicama)

osjećaj slabosti u udovima

razgradnja mišićnog tkiva

utrnulost

češće mokrenje

povećanje dojki u muškaraca.

Rijetke nuspojave koje se mogu pokazati u krvnim pretragama:

povišena razina enzima koji se zove amilaza

zatajenje stvaranja novih crvenih krvnih stanica iz koštane srži (izolirana aplazija crvenih krvnih stanica).

Vrlo rijetke nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba:

kožni osip, koji može stvarati mjehuriće na koži i izgledati kao male mete (tamne točke u središtu, okružene svijetlim područjem s tamnim prstenom na rubu) (erythema multiforme)

široko rasprostranjen osip s mjehurićima i ljuštenjem kože, posebice oko usta, nosa, očiju i genitalija (Stevens–Johnson sindrome), i u težim oblicima koji uzrokuju ljuštenje kože u više od 30% površine tijela (toksična epidermalna nekroliza).

Ako primijetite bilo koju od navedenih simptoma hitno obavijestite liječnika.

Vrlo rijetka nuspojava koja se može pokazati u krvnim pretragama:

zatajenje stvaranja novih crvenih ili bijelih krvnih stanica iz koštane srži (aplastična anemija).

Ako dobijete nuspojave

Ako se bilo koja od nuspojava pogorša ili Vam smeta, ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ostale moguće nuspojave lijeka Trizivir

Trizivir može uzrokovati druga stanja koja se mogu razviti za vrijeme liječenja HIV-a.

Simptomi infekcije i upale

Stare infekcije mogu se razbuktati

Bolesnici s uznapredovalom HIV infekcijom (AIDS) imaju oslabljen imunološki sustav te su skloniji razvoju ozbiljnih infekcija (oportunističke infekcije). Kada takvi bolesnici započinju liječenje može se dogoditi da dođe do ponovne aktivacije starijeg, do tada skrivenog upalnog procesa koji može uzrokovati znakove i simptome upale. Ti simptomi su vjerojatno uzrokovani jačanjem imunološkog sustava, pri čemu tijelo započinje borbu s tim infekcijama. Simptomi obično uključuju vrućicu te neke od sljedećih simptoma:

glavobolju

bol u trbuhu

otežano disanje

Kako postaje snažniji, imunološki sustav u rijetkim slučajevima može napadati i zdravo tkivo u tijelu (autoimuni poremećaji). Simptomi autoimunih poremećaja mogu se razviti i više mjeseci nakon što počnete uzimati lijek za liječenje HIV infekcije. Simptomi mogu uključivati:

osjećaj lupanja srca (brzi ili nepravilni otkucaji srca) ili nevoljno drhtanje

hiperaktivnost (prekomjeran nemir i kretanje)

slabost koja počinje u šakama i stopalima i širi se prema trupu.

Ako razvijete bilo koji od simptoma infekcije prilikom uzimanja lijeka Trizivir:

Odmah obavijestite svog liječnika. Ne uzimajte druge lijekove za infekciju prije nego što se savjetujete sa svojim liječnikom.

Laktacidoza je rijetka, ali ozbiljna nuspojava

Neki ljudi koji uzimaju Trizivir razvijaju stanje koje se zove laktacidoza, zajedno s povećanjem jetre.

Laktacidoza je uzrokovana nakupljanjem mliječne kiseline u tijelu. Rijetko se javlja, a ako se javi to je obično nakon nekoliko mjeseci liječenja. Može postati po život opasna, uzrokujući zatajenje unutarnjih organa.

Laktacidoza će se prije razviti u bolesnika koji već imaju bolest jetre ili su pretili (sa znatno prekomjernom tjelesnom težinom), posebice žene.

Znakovi laktacidoze uključuju:

mučninu, povraćanje

bol u trbuhu

opće loše osjećanje

gubitak apetita, gubitak tjelesne težine

duboko, ubrzano i otežano disanje

utrnulost ili slabost u udovima.

Za vrijeme liječenja liječnik će Vas nadzirati zbog moguće pojave znakova laktacidoze. Ako imate bilo koji od gore navedenih simptoma ili bilo koje druge simptome koji Vas zabrinjavaju:

Posjetite svog liječnika čim je prije moguće.

Možete imati problema s Vašim kostima

Neki bolesnici koji uzimaju kombiniranu terapiju za HIV razvijaju stanje koje nazivamo osteonekroza. U tom stanju, dijelovi koštanog tkiva odumiru zbog smanjene opskrbe kosti krvlju. Stoga bolesnici mogu biti skloniji razviti to stanje:

ako su uzimali kombiniranu terapiju kroz duže razdoblje

ako su isto tako uzimali protuupalne lijekove zvane kortikosteroidi

ako konzumiraju alkohol

ako im je imunološki sustav vrlo oslabljen

ako su pretili.

Znakovi osteonekroze uključuju:

ukočenost zglobova

tupe bolove i probadanja (posebice u kuku, koljenu ili ramenu)

otežano kretanje.

Ako ste primijetili neki od ovih simptoma:

Obavijestite svog liječnika.

Ostali učinci koji se mogu pojaviti u krvnim pretragama

Trizivir može isto tako uzrokovati:

povišene razine mliječne kiseline u krvi koje u rijetkim slučajevima mogu dovesti do laktacidoze

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Trizivir

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza Rok valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Trizivir sadrži

Djelatne tvari u jednoj Trizivir filmom obloženoj tableti su 300 mg abakavira (u obliku abakavirsulfata), 150 mg lamivudina i 300 mg zidovudina.

Pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat i magnezijev stearat u jezgri tablete. Ovojnica tablete sadrži hipromelozu, titanijev dioksid, polietilenglikol, te boju indigo carmine aluminium lake i žuti željezov oksid.

Kako Trizivir izgleda i sadržaj pakiranja

Trizivir filmom obložene tablete imaju na jednoj strani utisnutu oznaku ‘GX LL1’. Plavo/zelene su boje i oblika kapsule, a dostupne su u blister pakiranjima od 60 tableta i bočicama sa sigurnosnim poklopcem za djecu koje sadrže 60 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija

Proizvođač:

Glaxo Operations UK Ltd (posluje kao Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG 12 0DJ, Velika Britanija.

ili

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189 , 60-322 Poznan, Poljska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

España

Polska

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 051 260

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@viivhealthcare.com

 

France

Portugal

ViiV Healthcare SAS

VIIVHIV HEALTHCARE,

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

UNIPESSOAL, LDA

Infomed@viivhealthcare.com

Tel: + 351 21 094 08 01

 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept